Anda di halaman 1dari 2

B&K SK KIJAL

PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERFOKUS

Item
Deskripsi Tajuk / Input Proses
Aktiviti
Menjalankan kajian untuk
melihat keperluan segera 1. Helaian
kumpulan sasaran. Kajian panduan Menganalisa
akan dilaksanakan pelaporan untuk dapatan
menggunakan instrumen guru. kajian.
Kajian berstruktur seperti berikut :
1. 2. Helaian soal
Keperluan Helaian soal selidik sedlidik Cadangkan
Pelaporan guru program yang
Pelaporan guru kelas (Disediakan oleh sesuai.
Pelaporan unit disiplin UBK )
Pemerhatian GBK
Berjumpa Guru Besar untuk
membentangkan cadangan Kepentingan
menjalankan program. program Hebahan dan
Kertas Kertas konsep makluman
2.
cadangan Bentuk inventori Objektif program kepada semua
Jadual latihan PK dan guru.
Kepentingan pengisian Rasional cadangan
Perjalan program
Tajuk dan input
sesuai untuk
Mengendalikan aktiviti kumpulan /
memberi maklumat kelompok
berkaitan tajuk yang berkenaan.
Memberi
ditetapkan secara Contoh:
maklumat
3. berjadual. Tumpuan belajar Jadua program
(Satu
kelas) Kesungguhan
Murid dikelompokkan
kendiri
mengikut kelas mereka
sedia ada. Bertanggungjaw
ab
Kepimpinan diri
Tempoh waktu yang Dicadangkan
Tempoh Pemerhatian
4. ditetapkan untuk melihat tempoh antara 2
Eraman Pelaporan
impak setelah diberi input. hingga 3 minggu.
Sesi
Kaunseling dan kaunseling
Bimbingan individu individu /
Pengkelas Murid akan dikelaskan
dan kelompok kelompok.
an kepada kelompok lebih
5. berfokus sebanyak
kolompok kecil antara 5 hingga 6
beberapa siri Pemerhatian
kecil orang.
mengikut berterusan.
keperluan.
Rekod sesi.
B&K SK KIJAL
Memberi laporan Mesyuarat /
6. Pelaporan Pentadbir
perkembangan taklimat
Setelah dapat melihat
Pembubar impak positif di kalangan
Pemberian Mengikut
7. an ahli kelompok, maka
anugerah. kesesuaian
kelompok kelompok ini akan
dibubarkan.
8. Sokongan Bimbingan berterusan Cakna sayang Semua guru
Dokument Melengkapkan pelaporan
9. Rekod rasmi Failkan
asi secara bertulis