Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN

GEOGRAFI (942)
(PENGGAL 2)

2014
SMK PURUN
TRIANG, PAHANG

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

MASA

TARIKH

TAJUK

M1

2 3
JANUARI

3.0 SISTEM
ATMOSFERA
3.1 Struktur dan
kandungan atmosfera

M2
M3

6 17
JANUARI

HASIL PEMBELAJARAN

(a) Menyatakan struktur dan


kandungan atmosfera
(b) menghuraikan ciri struktur dan
kandungan atmosfera.

(a) Menyatakan konsep cuaca dan


iklim;

3.2 Cuaca dan iklim

bahangan suria
bahangan bumi,

BBM

(b) menghuraikan unsur cuaca dan


iklim (bahangan suria, bahangan
bumi, suhu, kerpasan,
kelembapan, tekanan udara,
angin, dan litupan awan);
(c) menyatakan konsep imbangan
bahangan; menghuraikan proses
pemindahan haba;

KEMAHIRAN
INSANIAH

Rajah Lapisan
Menyemai Nilai
Atmosfera
Kesyukuran
Penggunaan ICT

Stesen Mini Kaji


Cuaca SMKAA.
Pengguanan
ICT

Bertanggungjawab
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran

MASA

TARIKH

TAJUK

Suhu
Kelembapan
tekanan udara
litupan awan
kerpasan
angin

Angin wilayah dan


angin tempatan
bayu darat dan
bayu laut, angin
pergunungan, angin
lintang, angin monsun,
dan badai selari (Angin
Sumatera)
Siklon tropika dan
tornado

HASIL PEMBELAJARAN
(e) menghuraikan taburan suhu
secara menegak dan mendatar;
(f) menyatakan konsep kelembapan
udara;
(g) menghuraikan konsep kestabilan
udara;
(h) menghuraikan proses sejatan,
pemeluwapan, pembentukan
awan, dan kerpasan;
(i) menghuraikan jenis kerpasan
(hujan perolakan dan hujan
orografik);
(j) menghuraikan tekanan udara dan
edaran umum atmosfera;
(k) menghuraikan gangguan
atmosfera

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

TAJUK

M4

20 24
JANUARI

3.3 Kaitan Sistem


Atmosfera
dengan manusia.

HASIL PEMBELAJARAN

BBM
Penggunaan ICT/
Keratan akhbar
dan majalah

Pengaruh positif dan


negatif iklim dan cuaca
terhadap aktiviti
manusia
Perbincangan pada
skala dunia dan
penekanan kepada
skala tempatan

(a) menjelaskan pengaruh cuaca dan


iklim terhadap aktiviti manusia;

Kesan terhadap
manusia
seperti kemusnahan
infrastruktur,
kemusnahan bentuk
muka bumi, dan
ekonomi
Siklon tropika terdiri
daripada taufan dan
hurikan

(b) menghuraikan fenomena iklim


(banjir, kemarau, siklon tropika,
tornado, dan El Nio dan La Nia).

KEMAHIRAN
INSANIAH
Bertanggungjawap
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran

MASA

TARIKH

M5

27 31
JANUARI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

3.4 Perubahan Iklim


(a) Menghuraikan konsep perubahan
iklim;

Pemanasan Global.

(b) menjelaskan punca dan kesan


rumah hijau yang menyebabkan
pemanasan global;

Penipisan Lapisan
Ozon.
.

(c) menjelaskan punca dan kesan


penipisan dan kebocoran lapisan
ozon;
(d) menjelaskan kesan perubahan
iklim terhadap alam sekitar fizikal
dan aktiviti manusia.

Penggunaan ICT/
keratan akhbar dan
majalah

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

MASA

TARIKH

M6

37
FEBRUARI

TAJUK

3.5. Mikro Iklim


Bandar
Merujuk kepada kajian
kes seperti pulau haba
bandar, pulau sejuk,
pencemaran udara,
jerebu, dan hujan asid

M7

10 14
FEBRUARI

Tutorial.
Sistem Atmosfera.

M8
M9

17 28
FEBRUARI

3.5 Kemahiran amali


sistem atmosfera

Peta Garisan
Senilai
Graf.
Carta Cuaca

Carta cuaca merujuk


kepada rajah tiupan
angin, graf bulatan,
graf garis, dan graf bar

HASIL PEMBELAJARAN

(a) menghuraikan konsep mikro iklim


bandar;

BBM/PEDAGOGI

KEMAHIRAN
INSANIAH

Gambar foto/
Gambar rajah/
Keratan akhbar dan
majalah/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Bertanggungjawab

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

(a) mengira data, memplot, melukis,


dan mentafsir peta garisan senilai,
iaitu garisan sesuhu (isoterma),
garisan sehujan (isohyet), dan
garisan setekanan udara (isobar);

Kertas graf/
Set geometri/
pensil warna

Menyemai Nilai
bertanggung jawab

(b) menjelaskan kesan perubahan


mikro iklim bandar terhadap alam
sekitar fizikal dan alam sekitar
manusia.

(b) mengira data, melukis, dan


mentafsir graf dan carta cuaca
serta kaitannya dengan aktiviti
manusia.

MASA

TARIKH

M10

03 07
MAC

TAJUK

Tutorial.
Sistem Atmosfera.

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas manjung/
Kertas edaran.

4.1 Fasa Air.

(a) menyatakan tiga fasa


perubahan air (cecair, gas, dan
pepejal)
(b) menghuraikan tiga fasa proses
perubahan air dan tenaga yang
terlibat

Rajah Fasa Air/


Rajah Kitar
Hidrologi/
Penggunaan ICT

4.2 Kitaran hidrologi

(a) menghuraikan konsep kitaran


hidrologi.
(b) menghuraikan proses mendatar
kitaran hidrologi (alir lintang
atmosfera, larian air
permukaan, dan aliran air
bawah tanah);
(c) menjelaskan proses menegak
kitaran hidrologi (sejatan,
perpeluhan, sejatpeluhan,
pemeluwapan, pemejalwapan,
kerpasan, pintasan, aliran
batang, dan resapan);

KEMAHIRAN
INSANIAH
Kongsi Idea dan
Berani Berhujah

4. SistemHidrologi
M11

10 14
MAC

Bertanggungjawab
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBMI

KEMAHIRAN
INSANIAH

(d) menghuraikan konsep


keberkesanan kerpasan dan
faktor yang mempengaruhinya
(ciri keamatan, kekerapan,
jangka masa, musim, dan
liputan kawasan).
Keberkesanan
kerpasan merujuk
kepada perbezaan
kerpasan dengan
sejatan
M12

17 21
MAC

4.3 Edaran air tanih

(a) menyatakan dan menghuraikan


proses edaran air tanih (larian
air permukaan, resapan, aliran
air bawah tanah, simpanan air
tanih, keporosan, ketelapan,
dan akuifer);
(b) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi edaran air tanih.

Rajah Edaran Air


Tanih/
Penggunaan ICT

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22 30 MAC 2014)

Menyemai Nilai
Bersyukur

MASA

TARIKH

M13

31 MAC
4 APRIL

M14

7 11
APRIL

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

4.4 Imbangan Air

(a) menghuraikan konsep


imbangan air (lebihan air dan
kurangan air);
(b) menjelaskan variasi imbangan
air mengikut ruang dan masa;
(c) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi variasi
imbangan air (ketinggian,
aspek, hujan, topografi,
tumbuhan, dan batuan).

4.5 Kaitan Sistem


Hidrologi Dengan
Manusia
Gangguan imbangan
air merujuk kepada
perubahan simpanan
air yang digambarkan
oleh lebihan air (banjir)
dan kurangan air
(kemarau)

(a) menjelaskan kepentingan air


(bekalan air domestik,
pertanian, dan industri);
(b) menjelaskan gangguan
imbangan air terhadap aktiviti
manusia (kejadian kemarau,
kejadian banjir
monsun/musiman dan banjir
kilat);

BBM
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Kesyukuran

Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

MASA

TARIKH

M15

14 18
APRIL

M16
M17

21 APRIL
2 MEI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Penyesuaian
manusia termasuk
langkah pengurusan
(catuan air, kempen
penjimatan, dan tarif
air) dan langkah
kestrukturan
(empangan, parit,
terusan, dan tangki)

(c) menjelaskan penyesuaian


manusia terhadap kurangan air
dan lebihan air (hujan tiruan,
sistem pengairan, penghutanan,
dan sumber air yang lain).

Tutorial.
Sistem Hidrologi.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

Kemahiran Amali
Sistem Hidrologi.

(a) mengira data, melukis, dan


mentafsir graf dan carta
hidrologi (kerpasan, sejatan,
sejatpeluhan, dan imbangan
air).

Kertas Graf/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Berkerjasama.

Carta hidrologi
merujuk kepada graf
garis, graf bar, dan
rajah serakan

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

M18

59
MEI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM/PEDAGOGI

Tutorial.
Sistem Hidrologi.

(c) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(d) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

ULANG KAJI (12 HINGGA 17 MEI 2014)

PEPERIKSAAN PENGGAL 2 ( 19 HINGGA 22 MEI 2014)

CUTI AKHIR PENGGAL 2 ( 28 MEI HINGGA 8 JUN 2014)

UNSUR
PATRIOTISME/
NILAI
Kongsi Idea dan
Berani Berhujah

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA

MASA

TARIKH

M1
M4

2 24
JANUARI

TAJUK
3

Pembangunan
Ekonomi dan
Impak Alam
Sekitar

3.1 Sektor-sektor
ekonomi
Skala negara
Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

(a) mengenal pasti sektor ekonomi


Buku Teks Pra U
yang terbahagi kepada tiga, iaitu
(i)
primer;
(ii)
sekunder;
(iii)
tertier.
(b) menghuraikan ciri utama setiap
sektor ekonomi negara Malaysia
(taburan, skala, orientasi
pengeluaran, penggunaan modal,
buruh, dan teknologi);
(c) menghuraikan kepentingan atau
sumbangan setiap sektor kepada
ekonomi negara (Keluaran Dalam
Negara Kasar [KDNK], pekerjaan,
dan kesan pengganda);
(d) menjelaskan perkembangan semasa
sektor ekonomi (primer, sekunder,
dan tertier);
(e) menghuraikan perkembangan
bioteknologi terkini dalam bidang
pertanian dan pembuatan;

KEMAHIRAN
INSANIAH

Menyemai Nilai
Kesyukuran

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

M5

27 31
JAN

Tutorial.
Pembangunan
Ekonomi dan Impak
Alam Sekitar.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

M6
M7

3.1.1 Kemahiran
amali

(f) mengira, melukis, dan


mempersembahkan data
ekonomi semasa dalam bentuk
jadual, gambar rajah, dan peta;

Peta Topografi

3 - 14
FEB

Menyemai Nilai
Tanggungjawab

Kertas Graf

(g) mentafsir jadual, gambar rajah,


foto, dan peta
M8

17 21
FEB

3.2 Proses
Pembangunan
Ekonomi.

(a) mentakrifkan maksud


pembangunan dan mengenal
pasti penunjuk pembangunan
(KDNK per kapita, peratus
tenaga kerja dalam sektor
ekonomi, ciri demografi,
kemudahan asas, dan
pemilikan barangan);
(b) membezakan tahap
pembangunan semasa antara
kawasan dalam negara
Malaysia;

Keratakhbar dan
Majalah/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Kesyukuran.

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

(c) menjelaskan ketakseimbangan


pembangunan antara kawasan
dalam negara Malaysia.
M9

24 28
FEB

3.3
Impak
pembangunan ekonomi
terhadap alam sekitar

(a) menjelaskan impak pembangunan


ekonomi terhadap alam sekitar,
iaitu
(i)
kemerosotan dan
kepupusan
sumber;
(ii)
pencemaran alam sekitar
(pencemaran udara, air, tanih, bau,
bunyi, sampah sarap, dan sisa
toksik);
(iii)
kemerosotan kualiti alam
sekitar (peningkatan suhu
setempat, hakisan, tanah runtuh
dan tanah tandus, banjir dan
kemarau, ancaman kepupusan
kepelbagaian biologi,
kemusnahan habitat, dan rantaian
makanan);
(b) merumuskan langkah
mengurangkan impak
pembangunan ekonomi terhadap
alam sekitar dari aspek
perundangan dan bukan

Keratan
Akhbar/Majalah/
Penggunaan ICT

Menyemai Nilai
Tanggungjawab.

perundangan
MASA

TARIKH

M10

37
MAC

M11

10 14
MAC

TAJUK
Tutorial.
Pembangunan
Ekonomi dan Impak
Alam Sekitar.

HASIL PEMBELAJARAN
(c) Mengenal bentuk soalan STPM
Penggal 2.
(d) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Globalisasi
Ekonomi dan
Kerjasama
Serantau

4.1
Globalisasi
ekonomi

BBM
Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

KEMAHIRAN
INSANIAH
Kongsi Idea dan
Berani Berhujah

Bertanggungjawab
dan Menyemai Nilai
Kesyukuran
(a) menghuraikan maksud globalisasi
ekonomi
(b) menghuraikan aspek saling
bergantung antara kawasan
(pelaburan, teknologi, pengeluaran,
pasaran, dan bekalan buruh);
(c) menjelaskan sebab perlunya
kerjasama antara kawasan
(kecekapan, ekonomi, daya saing,
pengkhususan, dan penyertaan
dalam ekonomi dunia);

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
d) (d) menilai kesan globalisasi ekonomi
terhadap sesebuah negara, iaitu
(i) kesan positif
perdagangan bebas;
peluasan pasaran;
pemindahan teknologi
aliran buruh;
menggalakkan persaingan;
peningkatan kualiti produk;
(ii) kesan negatif
penguasaan ekonomi negara oleh
syarikat multinasional (MNC);
ancaman kepada barangan,
perkhidmatan, dan budaya
tempatan;
ancaman kepada pengusaha kecil
dan sederhana tempatan;
kesukaran untuk mengawal aliran
modal asing;
penghakisan

kedaulatan negara

BBM

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

M12

17 21
MAC

4.2 Kerjasama serantau

(a)

4.2.1

Konsep
kerjasam

BBM

mengenal pasti pakatan ekonomi


serantau, iaitu
(i) Pertubuhan Negara-Negara
Asia Tenggara (ASEAN);
(ii) Kawasan Perdagangan
Bebas ASEAN (AFTA);
(iii) Kerjasama Ekonomi Asia
Pasifik (APEC);
(iv) Kerjasama ekonomi antara
negara Asia Timur;
(v) Kesatuan Eropah (EU);
(vi) Perjanjian Kawasan
Perdagangan Bebas
Amerika Utara (NAFTA);

(b) menghuraikan konsep kerjasama


dan persaingan antara kawasan;

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22 30 MAC 2014)

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

M13

31 MAC
4 APRIL

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

4.2.2

(c) menjelaskan kepentingan pakatan

Kepentingan
dan halangan

ekonomi serantau dari segi


(i)mengurangkan kesan negatif
globalisasi ekonomi dunia;
(ii) pasaran bersama;
(iii)
meningkatkan daya saing
serantau;
(iv) menjaga kepentingan
bersama serantau;
(v) keperluan guna tenaga
buruh;
(vi) teknologi penyelidikan dan
pembangunan;
(d) menghuraikan halangan dalam
kerjasama ekonomi serantau yang
meliputi
(i) perbezaan ekonomi antara
negara anggota;
(ii) konflik politik wilayah dalam
negara anggota;
(iii) keupayaan melaksanakan
projek kerjasama serantau;
persaingan antara
kepentingan negara dengan
kepentingan serantau;
(v)pencemaran rentas
sempadan;

(vi)

keselamatan serantau;

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

M14

7 - 11
APRIL

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

4.2.3 Kemahiran
Amali

(e) mengira, melukis, dan


mempersembahkan data ekonomi
dalam bentuk jadual, gambar rajah,
dan peta;
(f) mentafsir jadual, gambar rajah, dan
peta berkenaan.

Peta.
Kertas graf

Menyemai Nilai
Tanggungjawab.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

M15

14 18
APRIL

Tutorial.
Globalisasi Ekonomi
dan Kerjasama
Serantau.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

M16

21 25
APRIL

4.3
Segitiga
pertumbuhan

(a) mendefinisikan konsep kawasan

Ketaran Akhbar dan


Majalah/
Penggunaan ICT

segitiga pertumbuhan

(b) mengenal pasti kawasan segitiga


pertumbuhan di dalam ASEAN,
iaitu

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
(i)

Segitiga Pertumbuhan
IndonesiaMalaysia
Singapura (IMSGT);
(ii) Segitiga Pertumbuhan
IndonesiaMalaysia
Thailand (IMTGT);

(iii) Kawasan Pertumbuhan


ASEAN Timur Brunei
DarussalamIndonesia
MalaysiaFilipina (BIMP
EAGA);

(c) menjelaskan peranan segitiga


pertumbuhan dalam memajukan
wilayah berkenaan (perdagangan,
pelaburan, pelancongan,
pengaliran buruh, penggunaan
sumber, pengangkutan dan
perhubungan, dan teknologi).

BBM

KEMAHIRAN
INSANIAH

MASA

TARIKH

M 17

28 APRIL
2 MEI

M18

59
MEI

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

BBM

4.4
Hubungan
Malaysia dengan
negara luar

(a) menyatakan dasar luar negara


Malaysia
(b) menghuraikan peranan negara
Malaysia dalam pakatan kerjasama
serantau;
(c) menjelaskan kepentingan
kerjasama serantau dalam
melindungi alam sekitar

Keratan Akhbar dan


Majalah/
Penggunaan ICT.

Menyemai Nilai
Kerjasama dan
Tolong Menolong.

Tutorial.
Globalisasi Ekonomi
dan Kerjasama
Serantau.

(a) Mengenal bentuk soalan STPM


Penggal 2.
(b) Menjawap soalan berdasar skema
jawapan.

Penggunaan ICT/
Kertas Manjung/
Kertas edaran.

Kongsi Idea dan


Berani Berhujah

ULANG KAJI (12 HINGGA 16 MEI 2014)

PEPERIKSAAN PENGGAL 2 ( 19 HINGGA 23 MEI 2014)

CUTI AKHIR PENGGAL 2 ( 24 MEI HINGGA 8 JUN 2014)

KEMAHIRAN
INSANIAH

Anda mungkin juga menyukai