Anda di halaman 1dari 7

Markah : Sekolah Kebangsaan Jelapang Jaya Program Pendidikan Khas Integrasi Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 Matematik Nama

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kelas P"ISM# $

Arahan: %arnakan ob&ek berikut mengikut 'arna bentuk diatas(

) 1$ Padankan nombor yang sama

1 3 * 2 $

2 1 * $ 3

) 1*

10

Ada berapa? Sila bulatkan &a'apan yang betul(

) 1+ ,ilang dan padankan(

3 . + * 10

) )1+

Tulis nombor di ba'ah(

) 30

Sambungkan titik nombor di ba'ah dan 'arnakan gambar tersebut(

) 10

Anda mungkin juga menyukai