Anda di halaman 1dari 11

Nama :

Kelas : .

SEKOLAH KEBANGSAAN MUNGGU LALLANG


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4
1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan :
1. Jawab semua soalan.
2. Baca soalan dengan teliti, kemudian pilih jawapan yang paling tepat.

:

Isikan tempat kosong dengan kalimah yang diberi supaya menjadi ayat yang lengkap


________________

_____________ . 1


___________________

.2

.3

______________ .4

.5

_______________

:

Susun kalimah supaya menjadi ayat yang lengkap berpandukan keratan surah di bawah.6

_______________________________________________

- .7

_______________________________________________

.8
-

_______________________________________________
-

.9

___________________________________
-

.10

_______________________________________________

:

.Cantumkan huruf huruf di bawah supaya menjadi kalimah yang lengkap

:

_________________

.11


______________________


.12

_______________________
3

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

=_______________________

=_______________________

=_______________________

=_______________________

=_______________________

=_______________________

=_______________________

=_______________________

:
.
Berpandukan jawapan di bawah jawab soalan berikut


.


.
.21

.22

.23

: ) (
.
dalam petak yang berkenaan

Berdasarkan gambar di bawah, Tandakan

.24

.25

Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan berikut

.26

.27

.28

.29

.30

:
: Pilih dan gariskan jawapan yang betul

.31

) / (

.32

) /

(
.33

) / (


.34

) / (

.35 ) / (
)(

: ) ( ) ( x
.
Tandakan ( ) pada perlakuan beradab dan ( x ) pada perlakuan tidak beradab .

.36

.37

.38

.39

.40 -

: .
.Tulis semula ayat di bawah dalam tulisan rumi

.41

.
_______________________________________

.42 !
_______________________________________
.43 .
_______________________________________
.44 !
_______________________________________
.45
.
_______________________________________

Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang sempurna

.46

- - - -

.47

Masukkan TANDA BACA yang sesuai pada ayat di bawah

.48
.
.49
.
10

.50

11

Anda mungkin juga menyukai