Anda di halaman 1dari 5

PLYONG

1. Bagaimanakah cara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu bertaraf dunia?

Menaiktaraf institusi pengajian tinggi Mengadakan program berkembar dengan negara luar Membawa masuk tenaga pengajar luar Menawarkan kursus-kursus yang diiktiraf oleh seluruh dunia Meningkatkan pengetahuan tenaga pengajar (mana-mana jawapan munasabah)

2. Apakah langkah yang wajar diambil oleh orang Melayu bagi menghadapi dasar ekonomi British yang meminggirkan rakyat pribumi?

Pemimpin memberi kesedaran kepada orang Melayu Orang Melayu diberi pendedahan, pengetahuan tentang kegiatan ekonomi Memberi galakan kepada orang Melayu untuk menceburkan diri dalam ekonomi Meningkatkan ilmu pengetahuan orang Melayu Kegiatan ekonomi lebih tertumpu di kawasan bandar, jd galakan masyarakat peribumi wujudkan petempatan di bandar secara proaktif (mana-mana jawapan munasabah)

3. Bagaimanakah anda menunjukkan semangat cinta akan negara?


Mengibarkan bendera Malaysia di kenderaan, rumah, kelas Mengharumkan nama Malaysia Menglibatkan diri dalam perarakan hari kemerdekaan Mengadakan kempen kesedaran Mempromosikan keindahan Malaysia (mana-mana jawapan munasabah)

PLYONG

4. Pada pendapat anda, mengapakah rakyat patut melibatkan diri dalam sambutan hari kemerdekaan negara?

Menghargai dan mengenang jasa tokoh kemerdekaan Menunjukkan rasa syukur kerana negara dapat kebebasan daripada penjajah Membuktikan negara luar yang Malaysia mampu berdikari Membuktikan bangsa Malaysia hidup dalam keharmonian Mana-mana jawapan munasabah)

5. Mengapakah setiap warga negara Malaysia mesti mempunyai semangat patriotik?


Meningkatkan kesungguhan untuk memajukan negara Menwujudkan masyarakat bersatupadu Mengingati dan menyanjung dan membantu pejuang tanah air Melahirkan rakyat yang mempunyai nilai moral Bangga menjadi rakyat Malaysia

6. Jika anda menjadi pegawai perancangan bandar pada masa hadapaan, apakah bentuk bandar yang anda impikan?

Bandar berbentuk moden Bandar yang bersih Sistem perhubungan moden, pantas Sistem perumahan eletronik Selamat dan aman Seni bina yang unik

8. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara?


Menjaga keamanan negara Mengekalkan kemerdekaan negara Menegakkan keadilan Mewujudkan perpaduan Mengukuhkan kedudukan raja Membendung tindakan liar Menjamin kemakmuran negara

PLYONG

10.

Apakah tanggungjawab anda untuk menjadi anggota masyarakat yang

maju dan bersaintifik?


Menguasai ilmu pengetahuan Mengamalkan amalan kreatif Mempunyai sifat inovatif Menggunakan teknologi terkini Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan

11.

sesebuah tamadun?

Mempunyai kreativiti Berfikiran terbuka Mementingkan pendidikan Bersifat daya saing Bersemangat patriotik Hidup bersatupadu

13. Apakah kepentingan undang-undang adat kepada masyarakat Melayu?


Menjamin keharmonian hidup Menjadi panduan mentadbir Perjalanan masyarakat tersusun Menentukan hukuman kesalahan Menjadi panduan pentadbiran

14. Mengapakah unsur kesenian di Malaysia patut diwarisi oleh generasi hari ini?

Lambang jati diri bangsa Bukti ketinggian tamadun Sumber pekerjaan Warisan bangsa Mengelakkan kepupusan

PLYONG

15. Mengapakah pendidikan tidak format patut diberi penekanan?


Menyerapkan nilai moral Merapatkan hubungan kekeluargaan Mewarisi tradisi keluarga Menjadi tanggungjawab ibubapa mendidik anak Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat

18. Apakah yang menjadi asas perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara?

Semangat kental Pengorbanan tinggi Perpaduan rakyat Kebijaksanaan pemimpin Sifat kepimpinan berwibawa Berilmu pengetahuan Penggunaan pelbagai strategi

19. Pada pendapat anda, apakah pencapaian negara kita sehingga rakyatnya berbangga sebagai bangsa Malaysia?

Politik stabil Rakyat bersatu Kebebasan bersuara Negara aman Ekonomi maju Mampu menghantar angkasawan Pencapaian sukan bertaraf dunia Mempunyai kereta nasional Bagaimanakah pembangunan sosial mampu mencapai matlamat perpaduan? Bahasa yang sama Sukatan pelajaran yang sama identiti kebangsaan perasaan kekitaan sikap tolak ansur budaya yang sama

26.

PLYONG

Mempertingkatkan kualiti kehidupan Memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan semangat patriotik Aktiviti sukan

27. Apakah tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020?


Menyahut sembilan cabaran Terlibat dalam pengisian wawasan Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara Mengekalkan kemajuan negara Meningkatkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi Menguasai kemahiran IT Berinovasi dan kreatif Berdisiplin baik

28. Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan Malaysia membangunkan sektor pendidikan?

mencapai perpaduan menghasilkan sumber tenaga manusia melahirkan tenaga kerja mahir mengatasi buta huruf mendisiplinkan pelajar menjadikan Malaysia negara maju

31.Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ? Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu Memajukan bangsa Menggalakkan semua golongan memajukan diri Memajukan pendidikan untuk semua kaum Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi