Anda di halaman 1dari 1

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud Tukarkan ayat aktif di bawah kepada

ah kepada ayat pasif tanpa mengubah


asalnya. maksud asalnya.

i. Ketua pengawas telah menaikkan bendera Jalur Gemilang i. Ketua pengawas telah menaikkan bendera Jalur Gemilang
dalam majlis perhimpunan. dalam majlis perhimpunan.
ii. Saya sudah menyelesaikan kerja itu semalam. ii. Saya sudah menyelesaikan kerja itu semalam.
iii. Negara kita telah mendahului negara lain dalam pungutan iii. Negara kita telah mendahului negara lain dalam pungutan
pingat dalam temasya Sukan SEA. pingat dalam temasya Sukan SEA.
iv. Seorang pengawal keselamatan menembak dua orang iv. Seorang pengawal keselamatan menembak dua orang
perompak yang bersenjatakan pistol ketika merompak sebuah perompak yang bersenjatakan pistol ketika merompak sebuah
bank. bank.
v. Kerajaan akan mengkaji undang-undang perlakuan jenayah v. Kerajaan akan mengkaji undang-undang perlakuan jenayah
rogol semula bagi memastikan hukuman seberat-beratnya rogol semula bagi memastikan hukuman seberat-beratnya
dikenakan terhadap perogol. dikenakan terhadap perogol.
vi. Para remaja hari ini bakal pemimpin pada masa hadapan. vi. Para remaja hari ini bakal pemimpin pada masa hadapan.
vii. Guru disiplin menahan pelajar itu selepas perhimpunan kerana vii. Guru disiplin menahan pelajar itu selepas perhimpunan kerana
melanggar peraturan sekolah. melanggar peraturan sekolah.
viii. Ibu bapa sewajarnya mengawal anak-anak supaya mereka viii. Ibu bapa sewajarnya mengawal anak-anak supaya mereka
tidak bergaul dengan budak-budak nakal. tidak bergaul dengan budak-budak nakal.
ix. Guru Bahasa Malaysia menghadiahi pelajar itu sebatang pen ix. Guru Bahasa Malaysia menghadiahi pelajar itu sebatang pen
setelah berjaya memperoleh A dalam peperiksaan percubaan setelah berjaya memperoleh A dalam peperiksaan percubaan
SPM. SPM.

Tukarkan ayat-ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan Tukarkan ayat-ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan
songsang tanpa mengubah maksud asalnya. songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

i. Buku-buku di atas meja itu belum bersusun lagi. i. Buku-buku di atas meja itu belum bersusun lagi.
ii. Hamza sangat gembira apabila menerima keputusan ii. Hamza sangat gembira apabila menerima keputusan
peperiksaannya. peperiksaannya.
iii. Baju-baju sekolah itu sudah kamu basuh? iii. Baju-baju sekolah itu sudah kamu basuh?
iv. Corak kain langsir itu sungguh menarik. iv. Corak kain langsir itu sungguh menarik.
v. Abang saya pegawai polis. v. Abang saya pegawai polis.
vi. Komputer itu sumbangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan
vi. Komputer itu sumbangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan
Guru (PIBG) sekolah.
Guru (PIBG) sekolah. vii. Mereka berehat di bawah pokok.
vii. Mereka berehat di bawah pokok. viii. Badannya masih lesu selepas kemalangan itu.
viii. Badannya masih lesu selepas kemalangan itu. ix. Projek perumahan itu selesai akhirnya.
ix. Projek perumahan itu selesai akhirnya.

Anda mungkin juga menyukai