Anda di halaman 1dari 1

MAKNA LAMBANG HMI

Source: Hasil Hasil Kongres

1. BENTUK HURUF ALIF: Huruf Hidup, Melambangkan Rasa Optimisme untuk Keberlangsungan Hidup HMI. 2. HURUF ALIF MERUPAKAN ANGKA SATU (1): Simbol Tauhid; Perasaan ber-Ketuhanan yang Tunggal sebagai Dasar Semangat Perjuangan HMI. 3. BENTUK PERISAI Lambang Kepeloporan HMI. 4. BENTUK JANTUNG: Sebagai Pusat Kehidupan Manusia; Melambangkan Fungsi Perkaderan. 5. BENTUK PENA: HMI sebagai Organisasi Mahasiswa yang Haus akan Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Informasi. 6. GAMBAR BULAN BINTANG: Lambang Kejayaan Ummat Islam di Seluruh Dunia. 7. WARNA HIJAU: Lambang Keimanan, KeIslaman, & Kemakmuran. 8. WARNA HITAM: Lambang Kedalaman Ilmu Pengetahuan. 9. KESEIMBANGAN WARNA HIJAU HITAM: Lambang Keseimbangan, Esensi, & Keribadian HMI (Keseimbangan: Mental - Fisik, Jasmani - Rohani, Dunia - Akhirat, Individu - Masyarakat). 10. WARNA PUTIH: Lambang Kemurnian & Kesucian Perjuangan HMI. 11. PUNCAK TIGA: Lambang IMAN, ISLAM, & IKHSAN. Wujud Kepaduan IMAN, ILMU & AMAL. 12. TULISAN HmI: Singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. M (huruf kecil), Simbol Keredahan Hati para Mahasiswa-i Anggota HMI. Pencipta: Prof. Drs. A. Sadali

Anda mungkin juga menyukai