Anda di halaman 1dari 25

Bendahara Pengeluaran SPD

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPD

DPA

SPP-UP dan dokumen lain SPP-UP dan 1 dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Penelitian SPP-UP

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-UP dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM UP

SPP-UP dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM

SPP-UP dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2 3

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-UP dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

2 3

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPP UP

Keterangan : SPD SPP UP DPA SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat

Bendahara Pengeluaran SPD


SPJ Pengeluaran Surat Pengajuan SPJ

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPJ Pengeluaran Surat Pengeluaran SPJ

SPD DPA

SPP-GU dan dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-GU dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-GU

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-GU dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM GU

SPP-GU dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM

SPP-GU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2 3

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-GU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPP GU

Keterangan : SPD SPJ SPP GU DPA SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Surat Pertanggungjawaban = Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat Pem

Bendahara Pengeluaran SPJ SPD

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPD

DPA

SPP-TU dan dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-TU

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-TU dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM TU

SPP-TU dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM

SPP-TU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM

Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

2 3

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPP TU

Keterangan: SPD SPJ DPA SPP TU SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Surat Pertanggungjawaban = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat Pem

Bendahara Pengeluaran
Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPD

SPD

DPA

SPP-LS dan dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-LS dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-LS

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-LS dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM

SPP-LS dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-LS dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-LS dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

Keterangan: SPD DPA SPP LS SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Permintaan Pembayaran Langsung = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat Pem

Bendahara Pengeluaran SPD

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPD

DPA

SPP-UP dan dokumen lain SPP-UP dan 1 dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

Penelitian SPP-UP

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-UP dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM UP

SPP-UP dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-UP dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-UP dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPM UP

Keterangan : SPD SPP UP DPA SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat

Bendahara Pengeluaran SPD


SPJ Pengeluaran Surat Pengajuan SPJ

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPJ Pengeluaran Surat Pengeluaran SPJ

SPD DPA

SPP-GU dan dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-GU dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-GU Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-GU dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM GU Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-GU dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-GU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

SPP-GU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPM GU

Keterangan : SPD SPJ SPP GU DPA SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Surat Pertanggungjawaban = Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat Pem

Bendahara Pengeluaran SPJ SPD

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPD

DPA

SPP-TU dan dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-TU

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-TU dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM TU

SPP-TU dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-TU dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPM TU

Keterangan: SPD SPJ DPA SPP TU SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Surat Pertanggungjawaban = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat Pem

Bendahara Pengeluaran
Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

PPK-DINKES

Pengguna Anggaran

SPD

SPD

DPA

SPP-LS dan dokumen lain


Lembar 1 untuk PPK Lembar 2 untuk BUD Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-LS dan 1 dokumen lain

Penelitian SPP-LS

Tidak lengkap

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

SPP-LS dan 2 dokumen lain

1 hari kerja sejak SPP diterima

SPM

SPP-LS dan 2 dokumen lain


Surat penolakan 2 penerbitan SPM Diserahkan kepada Bendahara Pembantu

SPP-LS dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Lembar 1 untuk BUD Lembar 2 untuk PPK Lembar 3 untuk Bendahara Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pembantu

SPP-LS dan dokumen lain


Rancangan Surat 1 Penolakan penerbitan SPM
2

Surat penolakan 1 penerbitan SPM Arsip Bendahara

Surat penolakan 3 penerbitan SPM

Flowchart Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa

Keterangan: SPD DPA SPP LS SPM BUD PPK = Surat Penyedia Dana = Dokumen Pelaksanaan Anggaran = Surat Permintaan Pembayaran Langsung = Surat Perintah Membayar = Bendahara Umum Daerah = Pejabat Pem

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran

Kuasa BUD

Bank

SPM

SPM

Penelitian Kelengkapan

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Lengkap

SP2D SP2D

SP2D

SP2D

Dokumen Penatausahaan
1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Nota Debet

Dokumen Penatausahaan

Tidak lengkap

Surat penolakan penerbitan SP2D

Surat penolakan penerbitan SP2D

Flowchart Penerbitan SP2D dan SP2D GU

Keterangan : SPM SP2D = Surat Perintah Membayar = Surat Perintah Pencairan Dana =

Dokumen Penatausahaan

Buku Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu Panjar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran

Kuasa BUD

Bank

SPM

SPM

Penelitian Kelengkapan

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Lengkap

SP2D SP2D

SP2D

SP2D
Dokumen Penatausahaan

Nota Debet

Dokumen Penatausahaan

1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Tidak lengkap

SPP UP dan dokumen lain SPP UP dan dokumen lain Surat penolakan penerbitan SP2D

Surat penolakan penerbitan SP2D

Flowchart Penerbitan SP2D TU

Keterangan : SPM = Surat Perintah Membayar SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan

Buku Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu Panjar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Bendahara Pengeluaran DINKES

Pengguna Anggaran

Kuasa BUD SPM

SPM

Penelitian kelengkapan

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Lengkap

SP2D SP2D
Nota Debet

SP2D

Dokumen penatausahaan 1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan Surat penolakan penerbitan SP2D Surat penolakan penerbitan SP2D Tidak lengkap

Dokumen penatausahaan

Flowchart Penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan & Barang dan Jasa (non pihak ketiga)

Keterangan : SPM = Surat Perintah Membayar SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan

Buku Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu Panjar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

Bendahara Pengeluaran DINKES

Pengguna Anggaran

Kuasa BUD

Bank/Pihak ketiga

SPM

SPM

Penelitian Kelengkapan

2 hari kerja sejak SPM dikeluarkan

Lengkap

SP2D

SP2D SP2D

SP2D
Dokumen Penatausahaan 1 hari kerja sejak SPM dikeluarkan Surat penolakan penerbitan SP2D Tidak lengkap

Nota Debet

Dokumen Penatausahaan

Surat penolakan penerbitan SP2D

Flowchart Penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa

Keterangan : SPM SP2D = Surat Perintah Membayar = Surat Perintah Pencairan Dana

Dokumen Penatausahaan

Buku Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu Panjar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek

PPTK
Nota Permintaan Dana (NPD)

PA/KUASA PA
Nota Permintaan Dana (NPD)

Bendahara Pengeluaran

Verifikasi

Memo Persetujuan

Memo Persetujuan

Uang

Uang

Buku Pembantu Panjar

Flowchart Pelaksanaan Belanja