Anda di halaman 1dari 9

Isi kandungan

[sorok]

• 1 Cara Menggunakan Halaman Ini


• 2 Cara Pemasangan Asas Ubuntu
o 2.1 Cara Mendapatkan Imej/ISO Ubuntu
o 2.2 Cara Membakar ISO/Imej ke dalam CD
 2.2.1 Bakar menggunakan Windows
 2.2.2 Bakar Menggunakan Ubuntu
o 2.3 Proses Pemasangan Bermula
o 2.4 Rakaman Skrin
• 3 Cara pemasangan Pelayan Ubuntu
o 3.1 Penyediaan Pemasangan
o 3.2 Perbezaan Pelayan dan Desktop
o 3.3 Pemasangan Pelayan Menggunakan CD

Pemasangan Ubuntu
Daripada Wiki Ubuntu Malaysia.

Lompat ke: pandu arah, gelintar

Cara Menggunakan Halaman Ini


1. Halaman ini akan memberikan sedikit pengetahuan kepada anda bagaimana caranya
untuk membuat pemasangan(installation) Linux Ubuntu.
2. Halaman ini tidak menerangkan secara terperinci bagaimana cara untuk memasang
Ubuntu dari aspek kemaskini, pemasangan mentah dan lain-lain.
3. Semua arahan di halaman ini dituliskan di prompt arahan di suatu terminal.
4. Perhatian bahawa Linux memperhatikan besar-kecil setiap huruf(CASE
SENSITIVE). Pengguna, pengguna dan PENGGUNA semuanya berbeza di Terminal
Linux.
5. Semua arahan diberi tanda seperti dibawah:

$ arahan

Cara Pemasangan Asas Ubuntu


Untuk pemasangan mentah, anda memerlukan perkakasan yang disokong oleh Ubuntu itu
sendiri. Dari erti kata lain, tidak semua perkakasan anda akan mampu disokong oleh Ubuntu
kerana sesetengah perkakasan memerlukan langkah-langkah lain untuk berfungsi didalam
ubuntu. Selain itu, anda juga memerlukan Cakera Keras Ubuntu yang telah sedia diburnkan di
CD. Untuk mendapatkan ISO Ubuntu ini, anda perlu muat turun imej tersebut dilaman Ubuntu
itu sendiri.

Cara Mendapatkan Imej/ISO Ubuntu

1. Lawat laman Ubuntu di Ubuntu.com - Download


2. Pilih jenis Ubuntu yang anda inginkan bersesuaian dengan jenis alat pemprosesan anda.
Alat pemprosesan Intel dan AMD kesemuanya menyokong Ubuntu versi 32bit (x86).
Bagaimanapun jika alat pemprosesan anda menyokong arahan x86-64 maka Ubuntu versi
64bit juga boleh digunakan.
3. Selesai memilih jenis imej untuk installasi, anda perlu memilih mirror paling dekat untuk
muat turun. Ingat, bahawa tidak semestinya mirror yang dekat dengan lokasi anda adalah
mirror yang terpantas. Kemungkinan mirror lain juga boleh memberikan prestasi yang
lebih pantas dari mirror berdekatan.
4. Jika proses muat turun sudah dijalankan, anda hanya perlu tunggu dan tunggu sehingga
proses muat turun tadi selesai.

Cara Membakar ISO/Imej ke dalam CD

Perhatian, sebelum bakar imej CD Ubuntu, pastikan keutuhannya dengan menggunakan


md5sum. Katakan jika checksum fail ISO tersebut adalah 24ea1163ea6c9f5dae77de8c49ee7c03
seperti yang dipaparkan pada halaman muaturun imej tersebut dalam fail bernama MD5SUMS,
hasil md5sum juga mestilah sama dengan yang diberi. Contoh menjalankan checksum pada
terminal mana-mana sistem GNU+Linux:

$ md5sum ubuntu­8.10­desktop­i386.iso 
24ea1163ea6c9f5dae77de8c49ee7c03 ubuntu­8.10­
desktop­i386.iso
Rujuk MD5 hash untuk ubuntu di sini

Pada windows pula:

1. Dapatkan md5sum dari http://www.etree.org/cgi-bin/counter.cgi/software/md5sum.exe


2. Salin md5sum.exe ke dalam %windir%\system32
3. cd ke direktori imej iso tersebut. Katakan ubuntu-8.10-desktop-i386.iso berada dalam
C:\Document and Settings\Administrator\Desktop\

$ cd "C:\Document and 
Settings\Administrator\Desktop"
1. Periksa md5sum
$ md5sum ubuntu­8.10­desktop­i386.iso
Atau boleh juga guna perisian yang mempunyai antaramuka seperti winmd5sum.

Bakar menggunakan Windows

Untuk memulakan proses membakar anda perlu mempunyai satu aplikasi yang membenarkan
anda bakar dari imej. Terdapat beberapa kekeliruan yang kerap terjadi dimana pengguna
melakukan proses bakar imej Ubuntu seperti cara bakar fail-fail biasa. Langkah berbeza perlu di
ambil untuk bakar fail imej/ISO. Aplikasi-aplikasi di Windows yang membenarkan proses bakar
CD dengan menggunakan ISO adalah:

• Imgburn
• InfraRecorder
• Nero
• UltraISO

Anda perlu memuat turun aplikasi tersebut sekiranya anda ingin melakukan proses bakar ke atas
ISO/imej tersebut. Jika anda sudah memiliki aplikasi tersebut, maka langkah-langkah membakar
akan dimulakan.

1. Masukkan CD kosong ke dalam CD Drive anda.


2. Pergi ke lokasi di mana imej/ISO Ubuntu anda berada.
3. Right-Click ISO/imej tersebut dan pilih Open With, kemudian anda harus memilih untuk
membuka imej tersebut dengan menggunakan UltraISO.
4. Setelah membuka imej tersebut menggunakan UltraISO, anda hanya perlu menekan icon
'Burn Image' tersebut.
5. Sistem anda secara automatik akan memulakan proses menulis data tersebut kepada CD
yang anda masukkan.
6. Selesai proses burn, CDROM anda akan terbuka.
7. Untuk memastikan proses tadi berjaya, masukkan semula CD tadi ke dalam CDROM dan
lihat jika terdapat fail-fail Ubuntu di dalam CD tersebut.

Bakar Menggunakan Ubuntu

Untuk memulakan proses bakar dengan menggunakan Sistem Pengoperasian Ubuntu, anda
memerlukan satu CD kosong bersama dengan fail imej/ISO yang telah anda muat turun sebentar
tadi. Jika kedua-duanya sudah tersedia, proses membakar boleh dimulakan.

• Masukkan CD ke dalam pemacu CDROM.


• Satu tetingkap popup akan terpapar, padam tetingkap tersebut kerana kita tidak akan
menggunakan tetingkap tersebut.
• Buka nautilus, kemudian browse kepada lokasi di mana ISO tadi di simpan.
• Right-Click kepada iso tersebut, kemudian pilih pilihan "Burn to Disk". Anda mungkin
akan mempunyai pilihan "file image" atau CD Drive, pilih untuk bakar ke dalam CD
Drive.
• Untuk pilihan kelajuan proses bakar, seelok-eloknya anda pilih kelajuan yang paling
perlahan untuk memastikan tiada data yang terlewah.
• Sistem Ubuntu anda akan memulakan proses membakar dan anda hanya perlu tunggu
sehingga proses tersebut selesai.
• Jika CDROM telah terbuka, pastikan fail sudah ditulis pada CD tersebut.

Proses Pemasangan Bermula

Setelah semuanya selesai, kelengkapan untuk proses pemasangan juga sudah tersedia - reboot
PC/Laptop anda dan masukkan CD Ubuntu yang baru dibakarkan sebentar tadi ke dalam CD
Drive. Semasa PC/Laptop melalui proses POST, masuk ke BIOS dengan menekan butang BIOS
mengikut jenis PC/komputer riba anda dan tukar arahan boot dari cakera keras kepada CD ROM
untuk pilihan boot pertama.

Setelah selesai, simpan konfigurasi dan keluar dari BIOS. Tunggu sehingga laptop/pc anda
membaca image dari CD ROM tersebut. Ikut arahan-arahan installasi sehingga selesai.

Rakaman Skrin

Pilihan Bahasa

Pilih, Install Ubuntu


Pilih, Tunggu hingga selesai

Pilih bahasa

Pilih Kuala Lumpur

Pilih US dan US
Rujuk Pembahagian Cakera Keras untuk langkah ini

Isi semua ruang kosong

Semak semula pilihan installasi

Proses installasi bermula


Tekan restart untuk memulakan semula komputer dengan Ubuntu

Keluarkan CD dari pemacu CDROM

Cara pemasangan Pelayan Ubuntu


Di dalam ruangan ini, segala maklumat mengenai cara-cara pemasangan Pelayan Ubuntu akan
dijelaskan. Maklumat yang akan didokumentasikan merangkumi perkara-perkara berikut:

1. Penyediaan pemasangan:
1. Keperluan Sistem
2. Perbezaan di antara Pelayan dan Desktop
3. Pemasangan menggunakan CD:
1. Pemilihan Pakej
4. Pemasangan Secara Sulit(Advanced)
1. Aplikasi RAID
2. Pengurus Media Logikal(Logical Volume Manager)

Penyediaan Pemasangan

Di dalam bahagian pemasangan ini, penerangan mengenai keperluan sistem sehinggalah ke


aspek perbezaan diantara pelayan dan desktop akan diterangkan.

1. Keperluan Sistem:
1. pelayan Ubuntu versi 9.04 menyediakan (2) pilihan mengikut seni bina
perkakasan iaitu x86 dan AMD64.Senarai di bawah menunjukkan keperluan asas
bagi komputer pelayan untuk menjalankan Pelayan Ubuntu. Bergantung kepada
keperluan pelayan, kemungkinan spesifikasi yang diperlukan berkurang atau
bertambah. Berikut adalah senarai dan keperluan minimum mengikut kategori:


o
 Pakej Asas pemasangan Pelayan:
 128 MB RAM
 Keluasan Storan minimum 500MB


o
 Pakej Penuh pemasangan Pelayan:
 128MB RAM
 1GB keluasan storan diperlukan.

Perbezaan Pelayan dan Desktop

Secara umumnya terdapat sedikit perbezaan diantara Sistem Pelayan Ubuntu dan Sistem Desktop
Ubuntu. Tetapi kedua-dua sistem ini masih menggunakan repositories APT yang sama. Konsep
memudahkan pengguna memasang aplikasi ubuntu tetap di pergunakan didalam Sistem Pelayan
Ubuntu seperti yang terdapat pada Sistem Desktop Ubuntu.

Selain itu terdapat perbezaan dari segi penggunaan aplikasi sistem tetingkap X pada pemasang
berjenis pelayan dan desktop, cara-cara pemasangan dan perbezaan kernel.

Perbezaan dari segi kernel adalah:

• Pelayan menggunakan kernel berjenis Deadline I/O berjadual manakala desktop pula
menggunakan CFQ berjadual.
• Preemption ditutup pada kernel pelayan.
• Masa gangguan(timer interrupt) adalah 100Hz didalam kernel pelayan manakala bagi
Desktop adalah pada 250Hz

Pemasangan Pelayan Menggunakan CD

Secara umumnya, cara pemasangan Pelayan Ubuntu menggunakan CD adalah sama seperti
memasang mana-mana sistem operasi menggunakan CD. Perbezaan pemasang pelayan Ubuntu
dengan pemasang desktop ubuntu adalah sistem pemasang pelayan tidak dibekalkan dengan
antaramuka pengguna seperti yang terdapat didalam pemasang desktop. Tetapi pemasang
pelayan Ubuntu menggunakan konsol bermenu yang akan mempermudahkan proses
pemasangan.

• Pertama, muat turun dan bakar imej pemasang pelayan Ubuntu pada CD. Imej boleh
dimuat turun dari sini.
• Boot PC/komputer riba anda dari bacaan CD.
• Ketika boot membaca dari CD, anda akan diminta memilih pilihan bahasa. Untuk
keselamatan, sila pilih bahasa yang anda benar-benar faham.
• Pilih pilihan papan kekunci yang sesuai dengan hamparan papan kekunci yang anda
miliki.
• Seterusnya anda akan diminta memasukkan nama hostname dan zon masa anda.
• Anda akan diminta untuk memilih beberapa pilihan berkaitan konfigurasi cakera keras.
Untuk pilihan konfigurasi tahap tinggi(advanced) sila rujuk di seksyen "Konfigurasi
tahap tinggi".
• Sistem pemasangan akan memasang Ubuntu pada PC/komputer riba anda.
• Pengguna baru akan direka, pengguna ini akan mempunyai akses untuk menggunakan
arahan sudo.
• Setelah proses mereka pengguna baru, anda akan diminta untuk mengencryptkan
direktori /home/.
• Proses seterusnya adalah proses dimana anda akan menentukan bagaimana Pelayan
Ubuntu anda menguruskan proses kemaskini. Terdapat tiga pilihan:

1.
1. Tiada proses kemaskini automatik
2. Pasang kemaskini untuk keselamatan secara automatik.
3. Urus dengan menggunakan landscape.

• Proses menentukan pakej kemudian menyusul dimana anda harus memilih pakej
mengikut keperluan pelayan anda. Pelayan yang bagus hanya akan mempunyai pakej
keperluan tertentu sahaja mengikut tujuan pelayan tersebut. Untuk maklumat lanjut, anda
boleh merujuk kepada dokumentasi seterusnya.
• Langkah terakhir adalah mengulang hidup sistem anda untuk menentukan masa mengikut
UTC.