KELAB PENDIDIKAN MORAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS RAJANG (IPGMKR) 96500 BINTANGOR, SARAWAK

Rujukan Tuan : Rujukan Kami :IPGMKR/23/07/009/ Jld 17( 43 ) Tarikh : 24 Julai 2009

Ketua Unit Jabatan Bimbingan Dan Kaunseling, Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Rajang, 96500 Bintangor, Sarawak. (u.p.: Encik Mohammad Ali Bin Mohammad Iskandar) Tuan, JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Perkara di atas dengan hormatnya dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa kelab kami akan mengadakan ceramah motivasi seperti berikut; Tarikh Tempat Masa : 15 Ogos 2009 : Dewan Kenanga : 8.00 Pagi - 4.30 Petang

3. Sehubungan itu, pihak kelab memohon jasa baik pihak tuan untuk menghantar pegawai pihak tuan sebagai penceramah bagi memberi motivasi kepada peserta kursus kami iaitu seramai 50 orang. 4. 5. Bersama-sama ini disertakan jadual aktiviti untuk rujukan tuan. Kerjasama dan bantuan pihak tuan dalam hal tersebut amat dihargai.

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, .......................................... NANCY ANAK BARANG Pengerusi Kelab Pendidikan Moral Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Rajang,IPGMKR 96509 Bintangor, Sarawak s.k. Guru Penasihat S.u Kelab Pendidikan Moral

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful