Anda di halaman 1dari 16

1.

0 Ringkasan Eksekutif Pengenalan 1f1s Bakeri Jalinan Bumi (1f1sBJB) adalah secawan kopi dan bakeri yang memulakan penubuhan runcit terletak di Shah Alam Selangor. 1f1sBJB jangka akan menarik minat sekumpulan asas pelanggan setia dengan berbagai jenis produk produk kopi dan pastrinya. Syarikat merancang membina satu kedudukan pasaran kukuh di bandar! disebabkan oleh pengalaman rakan industri dan iklim bersaingan sederhana di kawasan. 1f1sBJB menawarkan produk produknya pada satu harga yang kompetitif untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan kawasan penduduk pendapatan tinggi dan pelancong pelancong. Syarikat 1f1sBJB adalah ditubuhkan dalam negeri Selangor. "a adalah dimiliki bersama dan diurus oleh dua rakankongsinya. #n. Shahrin mempunyai pengalaman luas dalam jualan! pemasaran! dan pengurusan! dan adalah naib presiden pemasaran bersama Shahrom! yang pernah bertugas sebagai ketua pegawai kewangan dengan $ed $oasters kedua duanya dengan deretan kedai! %elanaJaya Business &entre. Syarikat bercadang untuk mengupah dua orang pembuat roti pastri sepenuh masa dan enam espressyang sambilan bagi menangani operasi operasi perkhidmatan pelanggan hari ke hari. Produk Dan Perkhidmatan 1f1sBJB menawarkan satu barisan kepelbagaian kopi yang luas dan produk produk kopi espreso! semua daripada biji biji kopi &olumbia berkualiti tinggi yang diimport. 1f1sBJB memenuhi segala kehendak pelanggan pelanggannya di samping menyediakan kopi setiap pelanggan dan produk produk kopi espreso dibuat dilokasi untuk disesuaikan dengan citarasa pelanggan. Bakeri menyediakan hidangan produk produk bakeri dan pastri segar semasa operasi operasi perniagaan. #nam hingga lapan kumpulan bakeri dan produk produk pastri tersedia sepanjang hari bagi memastikan barangan baru sentiasa boleh didapati. Pasaran "ndustri peruncitan kopi di 'alaysia mengalami pertumbuhan pesat baru baru ini. (awa laut sejuk di barat daya Selangor merangsang penggunaan minuman panas sepanjang tahun. 1f1sBJB ditubuhkan untuk membangunkan asas pelanggan tetap dan besar! dan oleh itu akan menumpukan perniagaan dan pemasarannya pada penduduk penduduk tempatan! pasaran sasaran dominan. "ni akan menjadi satu asas pendapatan sihat! konsisten dengan memastikan kestabilan perniagaan. )ambahan pula! trafik pelancong adalah dijangka lebih kurang *+, daripada hasil. -arjah penglihatan tinggi dan produk produk kompetitif dan perkhidmatan yang pantas ialah kritikal untuk menawan segmen pasaran ini.

Pertimbangan Kewangan 1f1sBJB dijangka mengumpul $'11.!... modalnya sendiri! dan meminjam $'1..!... dari 'A$A selama sepuluh tahun tempoh pinjaman. "ni menyediakan pukal pembiayaan semasa dikehendaki. 1f1sBJB menjangka jualan kira kira $'/01!... pada tahun pertama! $'+12!... pada tahun kedua! dan $'1++!... pada tahun ketiga rancangan. 1f1sBJB harus mendapat pulang modal pada bulan keempat operasinya apabila jualan jualannya berterusan bertambah. %euntungan keuntungan untuk tempoh masa ini dijangka kira kira $'1*!... pada tahun 1! $'*1!... pada tahun 3! dan $'/1!... pada tahun *. Syarikat tidak menjangka apa apa masalah masalah aliran wang. Sorotan Kewangan Pelan Perniagaan

1.1 Misi 1f1sBJB bertujuan untuk menawarkan kopi! kopi espreso! dan produk produk pastri berkualiti tinggi pada satu harga yang kompetitif untuk memenuhi permintaan pertengahan untuk pasaran kawasan penduduk tempatan berpendapatan tinggi dan pelancong pelancong. 1.2 Kun i Ke!ada Ke"ayaan %unci kunci kepada kejayaan 1f1sBJB termasuk4 1. 'enyediakan produk berkualiti tinggi dengan perkhidmatan pelanggan peribadi. 3. 'eletak harga kompetitif.

2.0 Ringkasan Syarikat 1f1sBJB adalah sebuah kedai roti dan kedai kopi diurus oleh dua rakan. $akan rakan ini mewakili jualan 5 pengurusan dan kewangan 5 pentadbiran. $akan rakan akan menyediakan pembiayaan daripada simpanan sendiri mereka! yang akan meliputi belanja belanja memulakan dan menyediakan kusyen kewangan untuk bulan pertama operasi. 6eminjaman sepuluh tahun S'# ('A$A) akan meliputi lain lain pembiayaan yang diperlukan. Syarikat merancang membina satu kedudukan pasaran kukuh di bandar! disebabkan oleh pengalaman industri rakan kongsi dan iklim bersaingan sederhana. 2.1 Pemilikan Syarikat 1f1sBJB telah ditubuhkan dalam negeri Selangor. "a dimiliki bersama oleh dua rakan. 2.2 Se"arah Syarikat 1f1sBJB adalah sebuah syarikat memulakan. Biaya akan datang daripada modal rakan dan satu peminjaman sepuluh tahun 'A$A. $ajah dan jadual berikut menggambarkan unjuran kos kos memulakan syarikat yang awal. Memulakan

#.0 Produk 1f1sBJB menawarkan satu barisan kepelbagaian kopi yang luas dan produk produk kopi espreso! semua daripada biji biji kopi &olumbia berkualiti tinggi yang diimport. 1f1sBJB memenuhi segala pelanggan pelanggannya di samping menyediakan kopi setiap pelanggan dan produk produk kopi espreso dibuat dilokasi untuk disesuaikan dengan kemahuan pelanggan. Bakeri menyediakan hidangan produk produk bakeri dan pastri segar semasa operasi operasi perniagaan. #nam hingga lapan kumpulan bakeri dan produk produk pastri tersedia sepanjang hari bagi memastikan barangan baru sentiasa boleh didapati.

$.0 %nalisis Pasaran )umpuan 1f1sBJB adalah memenuhi permintaan asas pelanggan penduduk tempatan! serta satu paras trafik pelancong daripada lebuhraya lebuhraya berdekatan. $.1 Segmentasi Pasaran 1f1sBJB menumpukan pada pasaran pasaran pendapatan tengah dan atasan. Segmen segmen pasaran ini majoritinya menggunakan produk produk kopi dan kopi espreso. 6enduduk penduduk )empatan 1f1sBJB akan membangunkan satu asas pelanggan tetap yang besar. "ni akan memberi asas pendapatan sihat! konsisten dengan memastikan kestabilan perniagaan. Pelan ong )rafik pelancong memberi kira kira *+, dari hasil. -arjah penglihatan tinggi dan produk produk dan perkhidmatan kompetitif adalah kritikal untuk menawan segmen pasaran ini. $.1.1 %nalisis Pasaran &arta dan jadual di bawah menggariskan potensi pasaran jumlah pada segmen segmen pelanggan. $.2 Strategi Pasaran Sasaran 6asaran sasaran dominan untuk 1f1sBJB adalah satu aliran tetap penduduk penduduk tempatan. 6elanggan peribadi dan berkhidmat pada harga yang kompetitif adalah kunci kepada menawan bahagian pasaran tempatan pasaran sasaran ini. $.2.1 Ke!erluan Pasaran %erana Selangor mempunyai permintaan kepada keselesaan dan kualiti hidup! produk produk kopi panas adalah sangatlah laris. "klim panas juga memberi keinginan rasa dingin! produk produk kopi ais adalah pilihan pertama! bersama dengan satu keperluan yang lebih perlahan tetapi konsisten untuk produk produk kopi panas. Banyak akti7iti hari berlaku dalam jam jam pagi sebelum sepuluh pagi.! dengan agak aliran mantap untuk selebih hari. $.# %nalisis Perniagaan Khidmat 6eruncitan industri kopi di 'alaysia mempunyai pertumbuhan yang pesat baru baru ini berpengalaman. (awa laut sejuk di barat daya Selangor merangsang penggunaan minuman panas sepanjang tahun. %aki minum kopi dalam Selangor adalah cerewet mengenai kualiti minuman ditawarkan di banyak kawasan. 8alaupun persaingan rendah dalam kawasan! 1f1sBJB akan meletakkan dirinya sebagai suatu tempat mana para pelanggan boleh menikmati secawan kopi sedap dengan pastri yang

baru dalam satu persekitaran yang menenangkan.

$.#.1 Persaingan Dan &orak' orak Pembelian Bersaing dalam kawasan tempatan adalah agak jarang dan hampir tidak memberi tahap kualiti produk dan perkhidmatan pelanggan sebagaimana 1f1sBJB. 6elanggan pelanggan tempatan sedang mencari produk berkualiti tinggi dalam satu suasana yang menenangkan. 'ereka ingin pengalaman yang unik! bergaya. 6embelian peserta peserta utama dan kopi ros berkualiti tinggi! keseluruhan bijian kopi dan! bersama dengan minuman kopi espreso "talian style! sejuk dicampurkan minuman! kepelbagaian pastri dan konfeksi konfeksi! kopi berkaitan aksesori aksesori dan peralatan! dan satu barisan premium teh! menjual barang barang ini terutamanya melalui syarikat beroperasi sebagai kedai runcit. Sebagai tambahan kepada jualan melalui syarikat beroperasi kedai runcit! peserta peserta utama produk produk kopi dan teh merjual saluran saluran pengedaran terus lain (bidang operasi). $antaian lebih besar mengubah campuran produk bergantung pada sai9 setiap kedai dan lokasinya mereka. %edai kedai lebih besar menjalankan satu pilihan yang luas bijian seluruh kopi dalam pelbagai sai9 sai9 dan bermacam macam aneka pembungkusan! serta satu kepelbagaian peralatan membuat kopi dan kopi espreso dan aksesori aksesori ibarat pengisar pengisar kopi! pembuat pembuat kopi! mesin mesin kopi espreso! penapis kopi! kontena kontena penyimpanan! gelas mengembara tak bertangkai dan kole. %edai kedai dan gerai gerai lebih kecil la9imnya berjual satu barisan penuh kopi minuman! lebih terhad pemilihan keseluruhan bijian kopi! dan beberapa aksesori ibarat gelas perjalanan tak bertangkai dan cetakan lambang. Sepanjang tahun fiskal 3..2! jualan runcit industri campuran oleh jenis produk adalah kira kira 2*, minuman! 1/, barang makanan! lapan peratus keseluruhan bijian kopi! dan lima peratus peralatan dan aksesori aksesori membuat kopi. Jenama peserta peserta dari segi teknologi faham kopi segar dan kopi produk produk berkaitan boleh didapati dengan mudah melalui pesanan mel dan dalam talian. )ambahan pula! katalog katalog pesanan mel bantuan kopi! barang barang makanan tertentu! dan memilih peralatan dan aksesori aksesori membuat kopi! telah dibuat boleh didapati dari beberapa peserta lebih besar. Bantuan kedai kedai laman laman web dalam talian yang membenarkan para pelanggan kopi untuk melihat dan membeli! hadiah! dan barang barang lain melalui "nternet telah menjadi semakin biasa juga.

(.0 Strategi Dan Pelaksanaan 1f1sBJB akan berjaya dengan bantuan pengguna pengguna kopi berkualiti tinggi! kopi espreso! dan produk produk bakeri dengan perkhidmatan peribadi pada harga yang kompetitif. (.1 Segi Persaingan 6ersaingan 1f1sBJB adalah persaingan tahap agak rendah dalam kawasan tempatan dalam bidang khusus ini. (.2 Strategi )ualan Saperti carta dan jadual dibawah! 1f1sBJB menjangka jualan kira kira $'/01!... pada tahun pertama! $'+12!... pada tahun kedua! dan $'1++!... pada tahun ketiga rancangan itu.

Ramalan )ualan

Ramalan )ualan *Ringgit M+sia, 1f1s -akeri )alinan -umi


3..0 3.1. 1/;!+.. 0/!1.. . 3/*!1.. 3.1. $'*.1+ $'1..+ $'.... 3.11 11*!*+. 1./!.1. . 312!/1. 3.11 $'*.*1 $'1.1. $'....

:nitJualan
'inuman #spresso 6astri pastri <ain Jumlah :nit Jual :nit 6rices 'inuman #spresso 6astri pastri <ain Jualan 'inuman #spresso 6astri pastri <ain Jumlah Jualan $'/.+!... $';1!... $'. $'/01!... $'/12!22+ $'00!**. $'. $'+12!1.+ $'+/.!3;. $'11/!231 $'. $'1++!..1 1*+!... ;1!... . 331!... 3..0 $'*... $'1... $'....

%os <angsung :nit 'inuman #spresso 6astri pastri <ain %os <angsung jualan 'inuman #spresso 6astri pastri <ain Jumlah kecil kos langsung jualan

3..0 $'..3+ $'..+. $'....

3.1. $'..31 $'..+* $'....

3.11 $'..3; $'..++ $'....

$'**!2+. $'/*!... $'. $'21!2+.

$'*;!0;1 $'/0!11+ $'. $';;!1/1

$'/+!.3* $'+2!*1* $'. $'1.3!*;1

)ualan.ahunan

/.0 Pasukan Pengurusan Shahrin mempunyai luas

berpengalaman dalam jualan! pemasaran! dan pengurusan! dan adalah naib presiden pemasaran dengan Shahrom. Shahrom pernah bersama Burper =oods. Shahlan membawa pengalaman dalam bidang kewangan dan pentadbiran! termasuk semasa bertugas sebagai ketua pegawai kewangan dengan $ed $oasters kedua dua dan deretan kedai kopi! %elanaJaya Business &entre. /.1 Ran angan Kakitangan Seperti rancangan kakitangan dibawah! 1f1sBJB jangka untuk membuat penting pelaburan dalam jualan jualan! sokongan jualan! dan kakitangan pembangunan produk. Pelan Kakitangan Pelan Personel dlm RM 1f1s -akeri )alinan -umi
3..0 6engurus )ukang 'asak 6astri #sspressyang <ain Jumlah >rang Jumlah payrol $'1..!... $'/.!;.. $'13.!... $'. 1. $'31.!;.. 3.1. $'1.+!... $'/3!;/. $'131!... $'. 1. $'32*!;/. 3.11 $'11.!3+. $'//!0;3 $'1*3!*.. $'. 1. $'3;2!+*3

0.0 Ran angan Kewangan 1f1sBJB jangka untuk mengumpul $'11.!... modalnya sendiri! dan peminjaman 'A$A $'1..!... selama sepuluh tahun tempoh. "ni menyediakan pukal pembiayaan semasa yang dikehendaki. 0.1 %nalisis Pulang Modal Analisis 6ulang 'odal 1f1sBJB adalah diasaskan purata tahun pertama dalam rajah untuk jumlah jualan dalam unit unit! dan belanja operasi. "ni dipersembahkan sebagai setiap unit pendapatan! setiap unit belanja! dan kos tertentu. Andaian andaian konser7atif ini semakin menuju anggaran yang tepat risiko sebenar. 1f1sBJB harus pulang modal pada bulan keempat operasinya apabila pertambahannya berterusan. %nalisis Pulang Modal %nalisis Pulang Modal 1f1s -akeri )alinan -umi :nit unit Bulanan 6ulang 'odal 12!3++ 6endapatan Bulanan 6ulang 'odal $'*;!**1 Andaian andaian4 6urata Setiap :nit 6endapatan $'3.33 6urata Setiap :nit %os Berubah $'..*+ -ianggarkan %os )etap Bulanan $'*3!*/* 0.2 1n"uran 1ntung Dan Rugi Seperti carta :ntung dan $ugi mengemukakan! 1f1sBJB menjangka untuk pertumbuhan kukuh terus dalam keuntungan pada tahun tiga operasi yang berikutnya.

1ntung Dan Rugi 1n"uran 1ntung Dan Rugi *Ringgit M+sia, 1f1s -akeri )alinan -umi Jualan %os <angsung Jualan
<ain 3..0 $'/01!... $'21!2+. $'. $'21!2+. $'/1/!3+. ;/.*2, 3.1. $'+12!1.+ $';;!1/1 $'. $';;!1/1 $'/2;!/+0 ;/.*2, 3.11 $'1++!..1 $'1.3!*;1 $'. $'1.3!*;1 $'++3!13. ;/.*2,

Jumlah %os Barang -ijual 'argin %asar 'argin %asar , Belanja belanja
6ayrol

$'31.!;.. $'32!... $'1.!... $'1!3.. $'*0!13. $'. $'*;;!13.

$'32*!;/. $'*+!3.. $'10!... $'1!31. $'/1!.21 $'. $'/3.!*21

$'3;2!+*3 $'21!/1. $'20!*+. $'1!*3* $'/*!1*. $'. $'/;3!20+

Belanja 6emasaran 5 6romosi


Susut ?ilai :tiliti &ukai payrol <ain

Jumlah belanja >perasi

6erolehan Sebelum =aedah -an &ukai cukai $'31!1*. #B"tdA


$';1!1*. $'1.!... $'*!111 $'1*!.10 3.1+,

$'+;!.;* $'132!.;* $'0!+.. $'13!1/1 $'*1!/*2 1./*,

$'10!;3+ $'1/0!12+ $';!3+. $'1+!1+. $'/+!03+ 2..1,

6erbelanjaan =aedah &ukai 'enyebabkan :ntung Bersih %euntungan Bersih 5 Jualan

0.# 1n"uran %liran 2ang :njuran aliran wang menunjukan yang peruntukan peruntukan untuk belanja belanja berterusan adalah memadai untuk memenuhi apabila keperluan keperluan perniagaan 1f1sBJB menghasilkan aliran tunai cukup

untuk menyara operasi operasi.

.unai %liran .unai


:njuran Aliran )unai ($inggit '@sia) 1f1s Bakeri Jalinan Bumi 3..0 3.1. 3.11

)unai -iterima )unai -aripada >perasi operasi $'/01!... $'+12!1.+ $'1++!..1 Jualan )unai Jumlah %ecil &ash -aripada $'/01!... $'+12!1.+ $'1++!..1 >perasi )unai )ambahan -iterima &ukai Jualan! -iterima 6injaman Semasa Baru <iabiliti <ain Baru (tanpa faedah) <iabiliti Baru Jangka 6anjang Jualan Aset Semasa <ain Jualan jualan Aset Jangka 6anjang 6elaburan Baru -iterima Jumlah %ecil )unai -iterima 6erbelanjaan

$'. $'. $'. $'. $'. $'. $'. $'/01!... 3..0

$'. $'. $'. $'. $'. $'. $'. $'+12!1.+ 3.1.

$'. $'. $'. $'. $'. $'. $'. $'1++!..1 3.11

6erbelanjaan -aripada >perasi operasi &ash 'embelanjakan $'31.!;.. $'32*!;/. $'3;2!+*3 Bayaran Bil $'1/*!1.2 $'1;1!01/ $'3*2!2*1 Jumlah %ecil -ibelanjakan :ntuk >perasi operasi $'/./!/.2 $'/1.!;./ $'+3+!31* )unai )ambahan Belanja &ukai Jualan 'engeluarkan

$'.

$'.

$'.

Bayaran pokok pinjaman semasa Bayaran Balik 6okok <iabiliti lain Bayaran Balik 6okok <iabiliti Jangka 6anjang 'embeli <ain Aset Semasa 'embeli Aset Jangka 6anjang -i7iden Jumlah %ecil &ash )elah 'embelanjakan Aliran )unai Bersih Baki )unai

$'. $'. $'. $'. $'. $'. $'/./!/.2 $';1!+0* $'1+1!+0*

$'. $'. $'1.!... $'. $'3.!... $'. $'/0.!;./ $'21!*.1 $'3*3!;0/

$'. $'. $'1+!... $'. $'3.!... $'. $'+1.!31* $'0/!2// $'*32!1*2

0.$ Kun i Kira'kira Berikut ialah unjuran %unci %ira kira untuk 1f1sBJB. Kun i Kira'kira
:njuran %unci %ira kira $' ($inggit '@sia) 1f1s Bakeri Jalinan Bumi 3..0 3.1. 3.11

Aset Aset Semasa


$'1+1!+0 * Aset Semasa <ain $'13!... Aset Semasa $'11;!+0 Berjumlah *

)unai

$'3*3!;0 / $'13!... $'3//!;0 /

$'*32!1*2 $'13!... $'**0!1*2

Aset Jangka 6anjang Aset Jangka 6anjang Susut ?ilai )erkumpul Aset Jangka 6anjang Berjumlah Jumlah Aset <iabiliti -an 'odal
$'1+!... $'1.!... $'+!... $'12*!+0 * 3..0 $';+!... $'130!.. . ($'//!... ) $'3..!;0 / 3.1. $'1.+!... $'3.;!*+. ($'1.*!*+. ) $'3*1!3;2 3.11

<iabiliti Semasa Akaun akaun Boleh -ibayar $'1/!+2/ 6injaman Semasa


$'. $'.

$'1+!/*; $'. $'. $'1+!/*;

$'10!0.2 $'. $'. $'10!0.2

<iabiliti Semasa <ain

<iabiliti Semasa Jumlah %ecil $'1/!+2/ <iabiliti Jangka $'1..!.. 6anjang . $'11/!+2 Jumlah <iabiliti
/

$'0.!... $'1.+!/* ; $'11.!.. . ($'+.!0;1 ) $'*1!/*2 $'0+!/+1 $'3..!;0 /

$'2+!... $'0/!0.2

'odal -ibayar 6erolehan )ertahan 6endapatan Agregat 6ermodalan Jumlah <iabiliti 'odal

$'11.!.. . ($'1/!... ) $'1*!.10

$'11.!... ($'1/!+//) $'/+!03+ $'1/1!*;1 $'3*1!3;2

$'+0!.10 -an $'12*!+0 *

?ilai Bersih

$'+0!.10

$'0+!/+1

$'1/1!*;1

0.( 3isbah'nisbah Perniagaan Jadual berikut mewakili nisbah nisbah utama untuk peruncitan bakeri dan industri kedai kopi. ?isbah nisbah ini adalah ditentukan oleh Standard "ndustry &lassification (S"&) %od indeks +;13! #ating 6laces. 3isbah'3isabah %nalisis 3isbah 1f1s -akeri )alinan -umi
3..0 ...., 3.1. 1+.+., 3.11 1+.+.,

6rofil "ndustri
2.1.,

6ertumbuhan Jualan

6eratus -aripada Jumlah Aset Aset Semasa <ain 1.01, Aset Semasa Berjumlah 02.13, Aset Jangka 6anjang 3.;;, Jumlah Aset <iabiliti Semasa <iabiliti Jangka 6anjang Jumlah <iabiliti ?ilai Bersih 6eratus -aripada Jualan Jualan
;./., +2.11, 11..., */...,

+.02, 131.0., 31.0., 1....., 2.1;, //.;., +3./;, /2.+3,

+..;, 1/*.2/, /*.2/, 1....., ;./3, *1.2/, /..12, +0.;*,

1.....,

*+.1., /*.2., +1.*., 1..... , *3.2., 3;.+., 11.3., *;.;.,

1.....,

'argin %asar ;/.*2, Belanja Jualan! 6entadbiran dan umum 2/.2/, Belanja 6engiklanan ../0, 6erolehan sebelum cukai A faedah +.*3, Semasa 6antas 11.+2 Jumlah (utang %epada Jumlah Aset 11.+2 6ulangan Sebelum &ukai -i ?ilai Bersih 11..., 6ulangan Atas Aset Sebelum &ukai 32.**, 6ulangan Atas Aset 0.30,

1....., ;/.*2, 21./*, 1.21, 1..3/,

1....., ;/.*2, 21.*0, 1.;2, 1..11,

1..... , 1..+., *0.;., *.3., ..2.,

1+.;1 1+.;1 +3./;, +..0., 3/.1;,

12..1 12..1 /..12, /*.++, 31..1,

..0; ..1+ 11.3., 1.2., /.*.,

Sebelum &ukai

?isbah nisbah )ambahan 'argin %euntungan Bersih 6ulangan #kuiti ?isbah nisbah Akti7iti 6using Banti "n7entori (ari hari kutipan 6using Banti Jumlah Aset ?isbah nisbah (utang (utang :ntuk ?ilai Bersih <iabiliti %e <iabiliti Semasa. ?isbah nisbah %ecairan 'odal %erja Bersih 6erlindungan =aedah ?isbah nisbah )ambahan Aset aset %epada Jualan (utang Semasa 5 Jumlah Aset :jian Asid Jualan 5 ?ilai Bersih Bayaran -i7iden

3..1 3.1+, 33..1,

3..3 1./*, *;.12,

3..* 2..1, *3./;,

n.a n.a

1..20 32 3.;*

13.12 30 3.;3

13.12 32 3.22

n.a n.a n.a

1.0/ ..1*

1.1 ..1+

..12 ..31

n.a n.a

$'1+/!.10 3.11

$'330!/+1 1.11

$'*10!2*1 ;./1

n.a n.a

..*+ ;, 11.+2 ;.*3 .

..*+ ;, 1+.;1 +.0/ .

..*1 ;, 12..1 /.1* .

n.a n.a n.a n.a n.a