Anda di halaman 1dari 4

PERHITUNGAN PEMBUATAN TABLET (Kand.

lembab vs Dosis)
a)

KANDUNGAN LEMBAB
Akan dibuat 1000 tablet dengan dosis 500 mg dan bobot 700 mg
Contoh formula yang digunakan :
Fasa dalam:

Fasa luar:

Zat x

500 mg

Amprotab

10%

PVP

5%

Laktosa

q.s.

Etanol

q.s.

Mg stearat

1%

Talk

2%

Amprotab

5%

Untuk 1000 tablet :


Fasa dalam (92%)

Zat x

= 500 mg x 1000 = 500 g

Amprotab

= 10/100 x 700 mg x 1000 = 70 g

PVP

= 5/100 x 700 mg x 1000 = 35 g

Laktosa

= 92/100 x 700 mg x 1000 (500+70+35 g) = 39 g

Misal diperoleh granul 600 g dengan kandungan lembab 2%


Bobot granul tanpa lembab = 98/100 x 600 = 588 g
Bobot granul teoritis = 500 + 70 + 35 + 39 = 644 g
Jumlah tablet yang dapat diperoleh = 588/644 g x 1000 tablet = 913,04 tablet

Fasa luar (8%)

Mg stearat

= 1/92 x 600 g = 6,52 g

Talk

= 2/92 x 600 g = 13,04 g

Amprotab

= 5/92 x 600 g = 32,61 g

Total fasa luar = 6,25 + 13,04 + 32,61 = 52,17 g

Bobot massa cetak = fasa dalam (bobot granul)+ fasa luar = 600 + 52,17 = 652,17 g
Bobot per tablet = 652,17 g / 913,04 g = 714,28 mg 714 mg

b)

DOSIS
GRANULASI BASAH
Akan dibuat 1000 tablet dengan dosis 500 mg dan bobot 700 mg
Contoh formula yang digunakan :
Fasa dalam:

Fasa luar:

Zat x

500 mg

Amprotab

10%

PVP

5%

Laktosa

q.s.

Etanol

q.s.

Mg stearat

1%

Talk

2%

Amprotab

5%

Untuk 1000 tablet :


Fasa dalam (92%)

Zat x

= 500 mg x 1000 = 500 g

Amprotab

= 10/100 x 700 mg x 1000 = 70 g

PVP

= 5/100 x 700 mg x 1000 = 35 g

Laktosa

= 92/100 x 700 mg x 1000 (500+70+35 g) = 39 g

Misal diperoleh granul 600 g dengan kandungan lembab 2%


Bobot granul teoritis = 500 + 70 + 35 + 39 = 644 g
Jadi, dalam 600 g granul mengandung zat x :
600/644 x 500 g = 465,84 g
Jumlah tablet yang dapat diperoleh = 465,84 / 0,5 g = 931,68 tablet

Fasa luar (8%)

Mg stearat

= 1/92 x 600 g = 6,52 g

Talk

= 2/92 x 600 g = 13,04 g

Amprotab

= 5/92 x 600 g = 32,61 g

Total fasa luar = 6,25 + 13,04 + 32,61 = 52,17 g

Bobot massa cetak = fasa dalam (bobot granul)+ fasa luar = 600 + 52,17 = 652,17 g
Bobot per tablet = 652,17 g / 931,68 g = 699,99 mg 700 mg

GRANULASI KERING
Akan dibuat 1000 tablet dengan dosis 500 mg dan bobot 700 mg
Contoh formula yang digunakan :
Fasa dalam:

Fasa luar:

Zat x

500 mg

Amprotab

10%

PVP

5%

Laktosa

q.s.

Mg stearat

1% 2%

Talk

2% 4%

Amprotab

5%

Untuk 1000 tablet :


Fasa dalam (92%) 89%

Zat x

= 500 mg x 1000 = 500 g = 800 g

Amprotab

= 10/100 x 700 mg x 1000 = 70 g 140 g

PVP

= 5/100 x 700 mg x 1000 = 35 g 70 g

Laktosa

= 92/100 x 700 mg x 1000 (500+70+35 g) = 39 g 236 g

Total fasa dalam = 500 + 70 + 35 + 39 = 644 g 1246

Massa slug teoritis

= fasa dalam (92%) + lubrikan + glidan


= 644 + (

x 700 ) g + (

x 700) g

= 654,5 g
1267 g

Misal diperoleh massa slug 600 g 1100 g


Kandungan zat aktif dalam slug yang diperoleh = 600/654,5 x 500 g = 458,36 g
=1100/1267 x 800 g = 694,55 g
Jumlah tablet yang dapat diperoleh = 458,36 / 0,5 g = 916,72 tablet
= 694,55/ 0,4 g = 1736,38 tablet

Fasa luar sisa (6,5 %) 8% Mg stearat

= 0,5/93,5 x 600 g = 3,21 g = 1/92 x1100 = 11.956 g

Talk

= 1/93,5 x 600 g = 6,41 g = 2/92 x 1100 = 23.912 g

Amprotab

= 5/93,5 x 600 g = 32,08 g = 5/92 x 1100 =59.78 g

Total fasa luar = 3,21 +6,41 + 32,08 =41,7 g = 95.65 g

Bobot massa cetak = fasa dalam (bobot granul)+ fasa luar = 600 + 41,7 = 641,7 g
= 1100 + 95.65 g = 1195,65 g
Bobot per tablet = 641,7 g / 916,72 g = 699,99 mg 700 mg

= 1195.65 /1736.38 = 0.689 g = 689 mg