Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN MANIPULATIF (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) 2014 (KSSR TAHUN 2)

BULAN TEMA / UNIT JANUARI, FEBRUARI, MAC DAN APRIL 1. M ! " K#$#" STANDARD KANDUNGAN 1.1 Pergerakan motor kasar tanpa alatan 1.1.1 STANDARD PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik i. Mengangkat dan menurun ii. Menggoyang iii. Menghayun iv. Mendepang DESKRIPTOR B% D1 Pergerakan motor kasar tanpa alatan EVIDENS B% D1 E1 Melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik Mengangkat dan menurun Menggoyang Menghayun Mendepang B% D1 E2 Melakukan pergerakan kaki mengikut iringan muzik Mengangkat dan menurun Menggoyang Menghayun menghentak B% D2 E1 melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan bola secara bebas i. menolak ii. membaling iii. menangkap iv.menggolek

1.1.2

1.2 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

Melakukan pergerakan kaki mengikut iringan muzik i. Mengangkat dan menurun ii. Menggoyang iii. Menghayun iv. menghentak 1.2.1 melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan bola secara bebas i. menolak ii. membaling iii. menangkap iv.menggolek v. meleret

B% D2 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

vi.menepis 1.2.2 Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan bola secara berpandu i. menolak ii. membaling iii. menangkap iv.menggolek v. meleret vi.menepis 1.2.3 melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara bebas i. menguis ii. menggolek iii. menahan iv.menyepak 1.2.4 melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara berpandu i. menguis ii. menggolek iii. menahan iv. menyepak

B4 D1 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

B% D2 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

B4 D1 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

vii. meleret viii. menepis B4 D1 E1 Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan bola secara berpandu i. menolak ii. membaling iii. menangkap iv.menggolek vii. meleret viii. menepis B% D2 E2 melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara bebas i. menguis ii. menggolek iii. menahan iv.menyepak B4 D1 E2 melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara berpandu i. menguis ii. menggolek iii. menahan iv. menyepak

1.3 Pergerakan motor kasar melalui aktiviti

1.3.1 melakukan pergerakan dengan panduan guru

D2 D1 Pergerakan motor

B2 D1 E1

harian 1.4 Pergerakan lokomotor tanpa alatan

i. mencuci tangan ii. menggosok gigi 1.4.1 melakukan pergerakan ber!alan 1.4.2 melakukan pergerakan berlari 1.4.3 melakukan pergerakan melompat i. setempat ii. ke hadapan iii. ke belakang 1.5.1 melakukan pergerakan bebas dengan alatan "cth# gelung rotan$ i. berlari ii. ber!alan iii. melompat iv. merangkak 1.6.1 melakukan pergerakan duduk secara i. tegak ii. membongkok iii. bersandar 1.6.2 berdiri sambil mendepang tangan

kasar melalui aktiviti harian B1 D1 Pergerakan lokomotor tanpa alatan B2 D2 Pergerakan lokomotor tanpa alatan B% D% Pergerakan lokomotor tanpa alatan B% D4 Pergerakan lokomotor menggunakan alatan

melakukan pergerakan dengan panduan guru i. mencuci tangan ii. menggosok gigi B1 D1 E1 melakukan pergerakan ber!alan B2 D2 E1 melakukan pergerakan ber!alan B% D% E1 melakukan pergerakan melompat i. setempat ii. ke hadapan iii. ke belakang B% D4 E1 melakukan pergerakan bebas dengan alatan "cth# gelung rotan$ i. berlari ii. ber!alan iii. melompat iv. merangkak B2 D% E1 melakukan pergerakan duduk secara i. tegak ii. membongkok iii. bersandar B2 D% E2 berdiri sambil mendepang tangan B% D( E1 menggerakan !ari !emari secara

1.5 Pergerakan lokomotor menggunakan alatan

1.6 Pergerakan ukan lokomotor secara berpandu

B2 D% Pergerakan ukan lokomotor secara berpandu

MEI, JUN,

2. M ! " H#&'$

2.1 Pergerakan asas motor halus tanpa

2.1.1 menggerakan !ari !emari secara berpandu

B% D( Pergerakan asas

DAN JULAI

alatan% bahan

i. mencantum ibu !ari dengan !ari&!ari lain secara bergilir&gilir ii. men!engkal dalam !arak dekat ke !auh secara berulang iii. men!engkal dengan !ari yang berbeza iv. membuat pergerakan !ari seperti menaip 2.2.1 menggerakkan !ari !emari secara bebas i. merenyuk kertas ii. memerah span iii. mengoyak kertas iv. menampal cebisan kertas "kola!$ v. menaip menggunakan papan kekunci 2.2.2 menggerakkan !ari !emari secara berpandu i. merenyuk kertas ii. memerah span iii. mencebis kertas iv. menampal cebisan kertas "kola!$ v. menaip dengan menggunakan papan kekunci

motor halus tanpa alatan% bahan

2.2 pergerakan asas motor halus dengan alatan% bahan

berpandu i. mencantum ibu !ari dengan !ari& !ari lain secara bergilir&gilir ii. men!engkal dalam !arak dekat ke !auh secara berulang iii. men!engkal dengan !ari yang berbeza iv. membuat pergerakan !ari seperti menaip B% D) B% D) E1 pergerakan asas motor menggerakkan !ari !emari secara halus dengan alatan% bebas bahan i. merenyuk kertas ii. memerah span iii. mengoyak kertas iv. menampal cebisan kertas "kola!$ v. menaip menggunakan papan kekunci B4 D% B4 D% E1 pergerakan asas motor menggerakkan !ari !emari secara halus dengan alatan% berpandu bahan i. merenyuk kertas ii. memerah span iii. mencebis kertas iv. menampal cebisan kertas "kola!$ v. menaip dengan menggunakan papan kekunci B% D* melakukan kemahiran B% D* E1 memakai kancing pada pakaian

2.3 melakukan kemahiran motor harus

2.3.1 memakai kancing pada pakaian

melalui aktiviti harian %. P+,-#.#!#, 3.1 diskriminasi bunyi& #. bunyian bukan bahasa P+,/+,-#"#,

i. butang katup ii. cangkuk dan palang 3.1.1 mendiskriminasikan bunyi mengikut kategori i. alat muzik ii. kenderaan iii. hai'an 3.2.1 mendiskriminasi dalam perlakuan bahasa i. bercakap ii. keta'a iii. menangis iii. men!erit iv. bertengkar 3.3.1 mengingat kembali bunyi yang didengar i. kenderaan ii. hai'an iii. alam semula !adi

motor harus melalui aktiviti harian B% D4 diskriminasi bunyi& bunyian bukan bahasa

i. butang katup ii. cangkuk dan palang B% D4 E1 mendiskriminasikan bunyi mengikut kategori i. alat muzik ii. kenderaan iii. hai'an B% D5 E1 mendiskriminasi dalam perlakuan bahasa i. bercakap ii. keta'a iii. menangis iii. men!erit iv. bertengkar B2 D4 E1 mengingat kembali bunyi yang didengar i. kenderaan ii. hai'an iii. alam semula !adi B2 D) E1 menyatakan perkaitan bunyi dengan ke!adian di persekitaran "cth# bunyi hu!an$

OGOS

3.2 diskriminasi bunyi& bunyian yang memberi makna

B% D5 diskriminasi bunyi& bunyian yang memberi makna

3.3 mengingat kembali bunyi&bunyian

B2 D4 mengingat kembali bunyi&bunyian

3.4 perkaitan bunyi

3.4.1 menyatakan perkaitan B2 D) E1 bunyi dengan ke!adian di perkaitan bunyi persekitaran "cth# bunyi hu!an$

SEPTEMBER DAN

0. 1+,-&23#!#,

3.5 mengingat kembali ob!ek% bahan

3.5.1 menyebut semula apa yang diamati

B2 D( mengingat kembali

B2 D( E1 1 menyebut semula apa yang

OKTOBER 3.6 orientasi kedudukan

i. bahan mau!ud ii. gambar 3.6.1 mengenal pasti kedudukan berdasarkan gambar i. bentuk ii. huru, iii. nombor 3.(.1 menyusun bahan mengikut saiz i. kecil ke besar ii. besar ke kecil iii. rendah ke tinggi iv. tinggi ke rendah 3.).1 melengkapkan ob!ek dan gambar i. alat permainan ii. gambar alatan bilik dar!ah iii. gambar manusia 3.*.1 menekap dan menyalin semula garisan i. tegak ii. melintang iii. condong iv. bengkang&bengkok

ob!ek% bahan B% D10 orientasi kedudukan

3.( susunan mengikut urutan

B2 D* susunan mengikut urutan

3.) lengkapkan ob!ek mengikut gambar

B% D11 lengkapkan ob!ek mengikut gambar B1 D2 tekap dan salin semula

3.* tekap dan salin semula

diamati i. bahan mau!ud ii. gambar B% D10 E1 mengenal pasti kedudukan berdasarkan gambar i. bentuk ii. huru, iii. nombor B2 D* E1 menyusun bahan mengikut saiz i. kecil ke besar ii. besar ke kecil iii. rendah ke tinggi iv. tinggi ke rendah B% D11 E1 melengkapkan ob!ek dan gambar i. alat permainan ii. gambar alatan bilik dar!ah iii. gambar manusia B1 D2 E1 menekap dan menyalin semula garisan i. tegak ii. melintang iii. condong iv. bengkang&bengkok

3.1+ koordinasi motor mata tangan

3.1+.1 mengkoordinasikan motor mata tangan dengan

B2 D4 koordinasi motor mata

B2 D4 E1 mengkoordinasikan motor mata

NOVEMBER

6. $+,$ "2

3.11 cantuman gambar

3.12 melakukan perngamatan sensori menggunakan deria penglihatan

menyambung i. garis lurus ii. garis putus&putus % titik&titik iii. garis melengkung 3.11.1 mencantumkan !igsa' puzzle i. bentuk ii. gambar 3.12.1 menggerakkan mata mengekori ob!ek i. kanan ke kiri ii. kiri ke kanan iii. atas ke ba'ah iv. ba'ah ke atas 3.13.1 menentukan arah bunyi i. kanan ii. kiri iii. atas iv. ba'ah v. depan vi. belakang

tangan

B% D12 cantuman gambar B2 D5 melakukan perngamatan sensori menggunakan deria penglihatan B% D1% melakukan pengamatan sen-ori menggunakan deria pendengaran

3.13 melakukan pengamatan sen-ori menggunakan deria pendengaran

tangan dengan menyambung i. garis lurus ii. garis putus&putus % titik&titik iii. garis melengkung B% D12 E1 mencantumkan !igsa' puzzle i. bentuk ii. gambar B2 D5 E1 menggerakkan mata mengekori ob!ek i. kanan ke kiri ii. kiri ke kanan iii. atas ke ba'ah iv. ba'ah ke atas B% D1% E1 menentukan arah bunyi i. kanan ii. kiri iii. atas iv. ba'ah v. depan vi. belakang