Anda di halaman 1dari 102

KANDUNGAN

Muka Surat 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prakata Ahli Jawatankuasa Kerja Panel PPMP Kata Sendi Nama Kata Ganti Nama Kata Ganda Imbuhan Kata Hubung Kata Kerja Kata Adjektif Kata Arah Kata Bantu Kata Bilangan Kata Banyak Makna Penjodoh Bilangan Sinonim Antonim Jawapan 2 3 49 10 - 15 16 22 23 28 29 34 35 44 45 51 52 59 60 66 67 69 70 78 79 86 87 92 93 98 99 102

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

PRAKATA Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya buku Pengukuhan Dedikasi Tahun 6 (PENDETA 6) ini dapat diterbitkan.

Saya mengambil peluang menzahirkan rasa terima kasih kepada semua Ahli Jawatankuasa Panel Perunding Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang bertungkus-lumus menggabungkan idea, tenaga dan sumbangan dalam pelbagai bentuk sehingga terhasilnya buku PENDETA 6 ini.

Penghargaan yang tidak terhingga dirakamkan kepada Yang Berbahagia Tuan Pengarah Pelajaran Johor atas inspirasi, dorongan dan galakan hingga tercetusnya idea penerbitan ini. Ucapan terima kasih ini juga dipanjangkan kepada pegawai-pegawai bahasa di Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan di Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah atas panduan, nasihat dan kerjasama yang tinggi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi semasa proses penghasilan PENDETA 6 ini.

Sebahagian besar bahan isi kandung dalam buku ini adalah untuk digunakan sebagai latih tubi murid sama ada kumpulan rendah mahupun tinggi. Malah, dalam buku ini turut dimuatkan panduan guru untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kandungan dalam buku PENDETA 6 ini diharapkan dapat membimbing muridmurid bagi menghadapi peperiksaan UPSR.

Semoga usaha ini dapat memberikan impak yang positif kepada murid-murid serta memanfaatkan buku PENDETA 6 ini dengan sebaik-baiknya.

Sekian, terima kasih. .. (SAHARDIN BIN YUSOF) Pengerusi Panel Perunding Mata Pelajaran Bahasa Melayu SK Negeri Johor

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

JAWATANKUASA PEMBINAAN MODUL BAHASA MELAYU SK


Penaung Penasihat Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha AJK 1. 2. 3. Pn. Norashikin Binti Wahid Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah, PPD Johor Bahru Pn. Hamidah Binti Haduri Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah, PPD Kluang En. Sahardin Bin Yusof (Pengerusi Panel Perunding Mata Pelajaran SK) SK Seri Bukit Pasir, Muar Pn. Rosnah Binti Mohd Noh SK Simpang 5 Pekan, Muar Pn. Fauziah Binti Ismail SK Masai, Pasir Gudang Pn. Hjh. Sumini Binti Hayon SK Parit Markom, Pontian En. Md Nizar Bin Parman SK Seri Lalang, Kluang En. Hasdi Bin Daud SK Pengkalan Rinting, Johor Bahru Pn. Shimaton Binti Shamsuri SK Sawah Dato, Mersing : : : : : : En. Mohd Nor Bin A. Ghani Pengarah Pelajaran Johor Pn. Hjh. Saadiah Binti Said Ketua Sektor Pengurusan Akademik Tn. Hj. Abd Jalil Bin Satari Ketua Penolong Pengarah Bahasa Malaysia Pn. Hjh. Maimunah Binti Samat Penyelia Kanan Bahasa Malaysia En. Hesam Bin Mohd Kasron Penolong Pengarah Bahasa Malaysia En. Md Jamali Bin Misri Penolong PPD Bahasa Melayu Rendah, PPD Muar

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. En. Muhamad Sahrin Bin Masarin SK Angkatan Tentera, Johor Bahru 11. Pn. Hjh. Kamidah Binti Marsithi SK Bandar, Kota Tinggi 12. En. Romaizi Bin Muhamat SK Sinar Bahagia, Kulaijaya

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA SENDI NAMA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Kempen kebersihan yang dilancarkan pada minggu lepas akan berlangsung _____________ minggu hadapan. A B 2 dari kepada C D hingga pada

Suganya dan Moganah bersahabat rapat ________________ mereka belajar di tadika lagi. A daripada B ketika C D sejak sampai

Puvana mula menjahit pakaian itu A hingga B daripada

________________ minggu lepas. C D semenjak sampai

Guru Besar dan guru-guru sekolah sedang berbincang ________________ Majlis Anugerah yang akan diadakan pada minggu hadapan. A B tentang terhadap C D agar supaya

Naren akan menjual keretanya ________________ sesiapa yang berminat. A B pada daripada C D kepada dengan

Saniah menyerahkan kad jemputan majlis perkahwinan itu____________ ibunya yang baru pulang dari pejabat. A B daripada kepada C D untuk pada ________________ buah.

Bubu yang digunakan untuk memerangkap ikan diperbuat A B dari daripada C D oleh pada

Gobi menerima sepucuk surat ________________ ibunya. A B daripada kepada C D hingga pada

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Hadiah ini saya terima __________ ibu dan ayah sempena hari lahir saya. A B dari kepada C D daripada pada

10

Sara mengupas kulit buah mangga itu ________________ sebilah pisau yang tajam. A B untuk dengan C D pada oleh

11

Encik Haris bersetuju ________________ harga rumah yang ditawarkan oleh syarikat perumahan tersebut. A B kepada demi C D untuk dengan

12

Setelah memenangi perlumbaan itu, Puviarasan mengangkat tangannya ______________ menyahut sorakan penonton. A B dengan kepada C D untuk pada

13

Surat ini ________________ disampaikan kepada bapa kamu, kata Siti kepada Raihan. A B bagi untuk C D demi akan

14

Rohini tinggal ________________ Kampung Sejahtera bersama keluarganya. A B dari kepada C D di pada

15

Hazmi akan ________________ London pada minggu depan untuk melanjutkan pelajarannya. A B ke kepada C D dari pada

16

Pasukan Keselamatan telah mengetatkan kawalan pintu masuk ke sempadan Malaysia ________________ menjaga keselamatan negara. A B akan demi C D agar supaya

17

Nasihat awak kepadanya ________________ mencurah air ke daun keladi.. A B umpama tentang C D antara sampai

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

18

Bungkusan yang saya terima tadi ada ________________ Arfan. A B di kepada C D untuk pada

19

Suren tidak suka membuat perkara ________________ itu. A B untuk dari C D seperti dengan

20

Kamini _____________ menduduki peperiksaan UPSR ___________minggu hadapan. A B demike akandi C D olehpada akanpada

21

Pembukaan bangunan baru dirasmikan ________________ Pegawai Pelajaran Daerah. A B pada kepada C D dari oleh

22

Dalam dunia ini terdapat lebih __________ 10 000 jenis spesies burung. A B daripada dari C D hingga pada

23

Puan Vemala menjaga anak angkatnya ________________ menatang minyak yang penuh. A B bagai dengan C D ke untuk

24

Cik Nurul ________________ berkahwin ________________ Encik Vijay pada minggu depan. A B untuk terhadap akan dengan C akan ... pada D akan kepada

25

Nelson berasal ________________ negara Australia. A dari B kepada C D hingga pada

26

Kita tidak sepatutnya berasa marah atau berkecil hati ____________ sikap orang tua kita. A B demi terhadap C D seperti kepada

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27

Seramai 345 orang murid yang mengambil bahagian _____________ pertandingan melukis itu. A B dalam tentang C D akan untuk

28

Mereka ___________ perjalanan ke sekolah sewaktu kemalangan itu berlaku. A B demi terhadap C D dengan dalam

29

Persahabatan ______________ Hasdi dan Hamid dicemburui oleh Mazlan. A B antara untuk C D dalam kepada

30

Arshad mengulang kaji pelajaran dari pagi__________ petang. A B daripada sejak C D hingga pada

31

Pertandingan nyanyian itu berlangsung dari pukul 2.00 petang __________ pukul 5.30 petang. A ke C kepada B hingga D dengan Angin kencang yang melanda Kampong Tok Senik itu bertiup __________ arah selatan. A B hingga dari C D akan daripada

32

33

Ukiran tembikar itu diperbuat __________tanah liat. A B dari daripada C D boleh akan

34

Sudah dua hari Firaus demam dan suhu badannya meningkat __________ 39 darjah Celsius. A B ke pada . C D sejak kepada

35

Hadiah kamu itu ada __________ Mashitah. A B dengan pada C D kepada untuk

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

36

Keputusan Ujian Bulanan Bahasa Melayu kali ini lebih baik __________ bulan lalu. A B oleh dari C D daripada dalam

37

Sumbangan dan derma ini adalah __________ anak-anak yatim dan mereka yang memerlukan. A B untuk sampai C D oleh pada

38

Guru- guru itu sedang berbincang bagaimana __________menangani masalah disiplin pelajar. A untuk C oleh B sampai D pada Wajahnya bertukar menjadi masam __________ cuka selepas disindir oleh rakannya. A B akan dari C D seperti daripada

39

40

Berita kemenangannya dalam pertandingan melukis itu diterimanya __________ perasaan amat gembira. A B seperti dengan C D dalam akan

41

Kami bertolak ke tempat kejadian __________ pukul 2.00 petang. A B dari dalam C D pada dengan

42

Warna tudungnya sama __________ warna kain saya. A B akan oleh C D dengan ke

43

Kami berlatih bermain badminton ______________ sejam yang lalu. A B dari pada C D dengan sejak

44

Nenek tua itu sangat rindu ___________ cucunya. A B dengan di C D akan kepada

45

Lukisan ini lebih cantik ______________ lukisan itu. A B


8

untuk sampai

C D

oleh daripada
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

46

Perkara itu tidak menjadi masalah _____________ saya. A B dari seperti C D untuk daripada

47

Pensyarah itu tidak suka ____________ pelajarnya yang bersikap sambil lewa semasa membuat tugasan. A B akan kepada C D untuk dengan

48

Semua maklumat yang diberitahu oleh Marina tentang negara itu adalah penting ____________ saya. A B bagi demi C D ke pada

49

Hadiah itu ________________ para pemenang peraduan menulis cerpen yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu. A B pada demi C D dengan untuk

50

Siva telah menyerahkan buku cerita itu ________________ Mala. A B dengan untuk C D kepada demi

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA GANTI NAMA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Ayah, _______ mendapat tempat yang pertama dalam peperiksaan, kata Wani dengan gembira. A B 2. saya aku C engkau D kamu

Ahmad murid yang berdisiplin. ________ sentiasa mematuhi peraturan di sekolah. A Mereka B Baginda C D Dia Beliau

3.

Datuk Rosli ialah pegawai daerah di kawasan itu. ________ telah menderma wang sebanyak enam ribu ringgit untuk membina balai raya itu. A Patik B Dia C Beliau D Mereka

4.

Menurut para peserta ekspedisi itu, ________ akan tiba di puncak Gunung Tahan pada tengah hari ini. A kamu B kita C mereka D dia

5.

________ mesti sentiasa menjaga nama baik kampung ini, kata ketua kampung kepada anak buahnya. A Saya B Beta C Ia D Kita

6.

Betulkah Pak Cik Cheong itu datuk _________ ? tanya Chitra kepada Soo. A awak B mereka C kami D encik

7.

_______ hendak pergi berkelah di Air Terjun Sekayu, kata Ah Meng dan Raju kepada Badrul. A Engkau B Tuanku C Saudara D Kami

8.

Sultan Ahmad berasa sangat sedih kerana puteri _______ diserang penyakit ganjil. A patik B baginda C dia D nya

10

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

9.

Janganlah _________ dihukum, tuanku, rayu tukang masak istana kepada Sultan Azlan. A hamba B aku C saya D beta

10.

Bilakah ________ sampai? tanya Encik Lim kepada kawannya. A kita B engkau C cik D dia gelisah kerana terlupa membawa buku latihan Bahasa

11.

Yoke Meng berasa Malaysia______. A dia B ia

C baginda D -nya

12.

____________ mesti belajar bersungguh -sungguh supaya dapat melanjutkan pelajaran ke universiti, pesan Cikgu Nizam kepada Arjun. A Aku B Kamu C D Beliau Dia

13.

___________mesti sampai ke tempat itu sebelum senja, kata Sani kepada rakan rakannya. A mereka B kami C D kita di

14.

Ampun __________, memang benar kata -kata bendahara itu, sembah Temenggung Ibrahim kepada Sultan Mahmud. A tuanku B baginda C beta D patik

15.

Sila keluarkan buku latihan ___________ sekarang, kata Cikgu Azhar kepada murid kelas Lima Setia. A Kami C Kita B Kalian D Engkau Anis dan Aida melawat David yang sedang sakit. __________ membawa buah tangan untuknya. A Kamu B Kalian C D Mereka Kami

16.

17.

_______ menangis kerana perutnya sakit. A Dia B Ia C D Baginda Beta

11

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

18.

_______ sudah makan atau belum? tanya Harun pada adiknya. A Kamu B Dia C D Kita Kalian

19.

Wahai Tuhan,kepada_____ kusandarkan harapan,ujar Salim dalam doanya. A Engkaulah B Bagindalah C Dialah Andalah

20.

Tahniah, __________telah berjaya dalam pertandingan syarahan itu. A Awak B Dia C D Baginda Beliau

21.

Bilakah __________ akan pergi ke sana? tanya Razali kepada kawan - kawannya. A kalian B kami C saya D awak

22.

Mat, _______ hendak beli pemadam? Aku ada jual pemadam, kata Azmi kepada rakannya. A kita B kamu C aku D saya

23.

Lily tidak dapat hadir ke sekolah kerana __________ demam panas. A dia B kamu C kami D engkau

24.

Saya harap _________ dapat menyiapkan latihan yang saya beri ini pada hari esok, kata Cikgu Mona kepada murid-murid 4 Tuah. A kamu B mereka C D kalian dia _________ nampak sahaja garang tetapi

25.

Cikgu Leman ibarat senapang bambu. sebenarnya baik hati. A Dia B Beliau C

Baginda D Patik

26.

__________ sering gering sejak akhir-akhir ini, kata Sultan kepada bendaharanya. A Baginda B Beta C Patik D Ia

12

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27.

Munusamy sangat gembira kerana kakak ________ telah kembali ke tanah air setelah beberapa tahun berada di England. A nya B dia C awak D beliau

28.

Encik Leong seorang peladang yang berjaya. ________ telah dianugerahi Peladang Cemerlang. A B. Dia Baginda C D Beliau Aku

29.

Harapan patik agar__________ berangkat pulang dengan selamat, kata Bendahara. A beta B tuanku C D hamba baginda

30.

Walaupun datuk telah lanjut usia, namun __________ masih aktif bersukan. A dia B anda C beliau D kita

31.

Ah Chong dan Kok Leong bersahabat karib. ________ tinggal sekampung. A Mereka B Kalian C Dia D Beliau

32.

_________ hendak ke mana, tanya kakak kepada perempuan di sebelahnya itu. A Saudari B Saudara C D Hamba Encik

33.

Chong jiran saya. _________ bersahabat baik sejak kecil lagi. A Kalian B Aku C D Kami Mereka

34.

Para pemimpin negara mendapatkan kemerdekaan daripada orang Inggeris. ________ sangat berjasa kepada kita. A Dia B Beliau C D Kami Mereka

35.

Lelaki itu ditangkap kerana merompak. _________dihukum penjara selama 6 tahun oleh mahkamah. A kamu B dia C D beliau engkau

13

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

36.

Mari ________ mencari jalan penyelesaian daripada berbual -bual kosong, kata David kepada rakan-rakannya. A B kami kita C D anda aku

37.

_________ seorang pendidik yang berkaliber dan penulis yang disegani, kata Puan Suraya kepada anaknya. A Tuan B Anda C D Awak Beliau

38.

Ayah sedang berbual dengan kawan ________ melalui telefon. A ku B anda C D dia nya

39.

Mengapakah _________________ datang lewat? tanya guru disiplin kepada Ming Wei. A B kalian kita C D kamu kami

40.

Balan dibawa ke hospital kerana ______________ keracunan makanan. A B kami saya C dia D kita

41.

_____________ berjanji akan menuruti segala nasihat dan tunjuk ajar datuk, kata cucu-cucu itu kepada Pak Ngah. A Kami B Saya C Patik D Kalian

42.

Murid baru itu peramah orangnya. ________________ berpindah ke sini kerana mengikut bapanya yang ditugaskan di sini. A Saya B Hamba C Beta D Dia

43.

Segala nasihat ibu akan ___________ turuti. A awak B saya C dia D kalian

44.

Datuk dan nenek ____________________ tinggal di Pulau Besar, kata Tamanah kepada Vijay. A mereka B saya C kami D patik

14

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

45.

Ampun ____________, pada pandangan patik, eloklah penderhaka itu dimaafkan, sembah Bendahara kepada Sultan. A patik B tuanku C beliau D beta

46.

Adakah __________ sudah bersedia untuk mendirikan khemah? tanya ketua pengakap itu. A baginda B beliau C kami D kamu

47.

Penduduk-penduduk Taman Aman sedang membersihkan longkang-longkang yang tersumbat. __________ bergotong-royong melakukan kerja-kerja tersebut. A B Beliau Kami C D Mereka Dia

48.

Dayang, sediakan santapan ___________ sekarang, titah Sultan Mansur Shah. A B aku beta C D saya hamba

49.

Rahman dan Swee Lan berkawan baik. Hubungan ___________ rapat umpama adikberadik. A B mereka dia C D beliau kami

50.

__________ akan memulakan latihan sekarang juga, kata Faiz dan Hakim serentak. A Dia B Kami C D Kalian Anakanda

15

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA GANDA Pilih jawapan yang betul. 1 Pada setiap petang kami __________ di taman bunga. A B 2 berbaris-baris bersiar-siar C bersiap-siap D berjaga-jaga

Buat kerja kamu itu ___________________ supaya kita boleh pulang awal, kata Sudin kepada rakannya. A B terang-terang laju laju C cepat-cepat D kuat-kuat

Pakaian yang dijual di Pusat membeli-belah Hang Tuah __________ belaka. A B comel-comel putih-putih C tinggi-tinggi D cantik-cantik

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

_____________ di dalam perpustakaan itu disusun dengan kemas di dalam rak. A B C D Kertas-kertas Kerusi-kerusi Buku-buku Nota-nota

Kota itu telah ditinggalkan sejak ______________ oleh penjajah. A B C D berzaman-zaman berdekat-dekat beratus-ratus beribu-ribu

____________ kelapa tumbuh subur di sepanjang pantai di negara ini. A B C D


16

Dedaun Pepohon Bebawang Bebatang


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Emak memasukkan ____________ yang dihiris itu ke dalam kuali lalu menumisnya. A B C D bebawang kekacang lelabu sesiku

Rambut budak lelaki itu kelihatan_______ kerana tidak disikat. A kusut-masai B compang-camping C comot-momot D kotor-bolor

Pawagam menjadi ___________ setelah lampu dipasang menandakan filem telah selesai ditayangkan. A riuh-rendah B gelap-gelita C D porak-peranda terang-benderang

10

Rambutan di dusun Pak Mak kelihatan _______________ . A B C D kekuning-kuningan kemerah-merahan keranum-ranuman kehijau-hijauan

11

Rani ________________ sekolah kerana ayahnya merupakan seorang anggota polis. A B C D bertukar-tukar berebut-rebut berpindah-pindah berkejar-kejar

12

Ibu membelikan bantal yang berisikan ________________ untuk adik. A bebola B rerumput C kekabu D bebawang

13

Air takungan di dalam tin kosong itu dipenuhi dengan ________________. A pepijat B lelabah C jejentik D pepatung

14

Almari yang baru dibeli oleh ayah telah rosak dimakan ___________. A anai-anai B api-api C labah-labah D ikan-ikan

17

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

15

Puan Kumari menggunakan ______________ yang diimport khas dari India untuk melazatkan masakannya. A B rempah-ratus kuih-muih C sayur-mayur D ulam-ulamam

16

Anak-anak En.Mazlan yang ________________ itu melanjutkan pelajaran ke luar negara. A cantik-cantik B pandai-pandai C D nakal-nakal budak-budak

17

Universiti tempatan melarang __________ lelaki menyimpan rambut yang panjang. A guru-guru B murid-murid B pelajar-pelajar C mahasiswa-mahasiswa

18

_____________ yang digoreng oleh ibu sungguh sedap dimakan. A B C D Agar-agar Jemput-jemput Obor-obor Kek-kek

19

Sani bertugas sebagai _________________ di Balai Polis , Pontian , Johor . A kutu-kutu C mata-mata B labah-labah D mulut-mulut Hati Malini ber______________ menanti keputusan peperiksaan UPSR yang akan diumumkan sebentar lagi. A C debar-debar senyum-senyum C detik-detik D lari-lari

20

21

Orang ramai ________________ masuk ke dalam stadium untuk menonton perlawanan akhir bola sepak. A B C D berlari-lari berputar-putar berpusu-pusu berjalan-jalan

22

Encik Bala berjalan _________ di hadapan bilik bersalin ketika menanti kelahiran anak sulungnya. A B C D
18

ulang-alik lintang-pukang mundar-mandir kelam-kabut


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

23

Petani itu meletakkan ___________di tengah-tengah sawah padi untuk menakutkan haiwan perosak. A B patung-patung mata-mata C D orang-orang api-api

24

Azlan ________________setelah menghabiskan larian 400 meter. A B C D tersipu-sipu tercungap-cungap teraba-raba tersenyum-senyum

25

Aiman lari __________ melarikan diri apabila dikejar seekor anjing liar. A B C D riuh-rendah lintang-pukang kumat-kamit lalu-lalang

26

Suraya menyusun buku itu_______________ supaya dapat memenuhi ruang almari itu. A B rapat-rapat jarang-jarang C D jauh-jauh padat-padat

27

Baju budak itu kelihatan ________________ kerana terkena lumpur semasa bermain. A. B. C D comot momot compang camping calar balar kusut masai

28

____________ yang digoreng oleh ibu dihidangkan dalam majlis hari jadi saya. A B Epok-epok Gula-gula C D Agar-agar Buah-buah

29

Rani tidak dapat makan kerana _______________nya sakit dari pagi tadi. A B jejari sesiku C D lelangit bebola

30

Tukang kebun itu memotong ______________ yang tinggi di padang dengan mesin. A B bebola pepohon C D kekabu rerumput

19

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

31

Sazali ketawa ___________ ketika menonton rancangan yang lucu itu. A B C D teresak-esak terbahak-bahak tergopoh- gopoh terkinja-kinja

32

___________ kedengaran suara menjerit meminta tolong dari lorong itu. A B C D Samar-samar Nyaris-nyaris Sayup-sayup Hampir-hampir

33

Guru besar tidak akan _________ untuk mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan sekolah. A teragak-agak B tergesa-gesa C terjaga-jaga D terkial-kial ______________ sejenis makanan yang terkenal di Muar, Johor. A B C D Otak-otak Oleh-oleh Obor-obor Api-api

34

35

Orang tua itu bersikap _____________ sejak terlibat dalam kemalangan itu. A B C D kenakal-nakalan kemerah-merahan kebudak-budakan kehitam-hitaman

36

Penduduk penduduk kampung itu menyambut Pesta Menuai secara _______________. A B C D besar-besaran habis-habisan ansur-ansuran mudah-mudahan

37

Pada cuti hujung, minggu kami sekeluarga pergi melawat Taman __________ di Melaka. A B Labah-labah Rama-rama C Kura-kura D Monyet-monyet

20

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

38

Lembu peliharaannya ___________ belaka kerana diberikan makanan tambahan. A B kurus-kurus gemuk-gemuk C kecil-kecil D nipis-nipis

Soalan 39 berdasarkan gambar di bawah.

39

Pak Harun sedang menyapu ________________ yang memenuhi longkang di tepi rumah. A B dedaun pepohon C D reranting rerambut

40

Kami dapat melihat pelbagai jenis ________________ berterbangan di taman itu. A B kura-kura labah-labah C D kupu-kupu orang-orang

Soalan 41 berdasarkan gambar di bawah.

41

Gunakan ____________ semasa menyeberangi jalan raya. A sesiku C jejantas B jejari D kekisi Para ______________ hadir ke majlis perkahwinan abang Nizam. A B C D
21

42

tetamu lelaki kekuda pepatung


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

43

Perkara ini haruslah difikirkan ______________ sebelum kamu bertindak, kata Cikgu Lim. A B bulat- bulat masak-masak C D mentah-mentah benar-benar

44

Pasukan bola sepak sekolah saya telah berjaya menjadi johan daerah selama tiga tahun _______________. A berikut-ikut B berturut-turut C bertukar-tukar D berganti-ganti ________ di kelas Tahun 6 Mawar sedang menduduki peperiksaan. A B Murid-murid Pekerja-pekerja C D Siswa-siswa Kanak-kanak

45.

46

Sebilangan besar murid sekolah itu mengalami __________ akibat keracunan makanan. A B lemah-longlai lemah-gemalai C D hiruk-pikuk cirit-birit

47

____________ Khairul luka kerana terkena paku yang tajam. A B C D Sesiku Jejari Lelangit Gegendang

48

Tiga orang pemuda yang ___________ di kawasan bank itu disoal siasat oleh pihak polis. A B berpusing-pusing berputar-putar C D bermain-main berlegar-legar

49

Kecederaan ______________ telinga menyebabkan Pak Cik itu tidak jelas pendengaran. A B lelangit jejari C D gegendang sesiku

50

Adik berjalan __________ ke sekolah kerana kakinya terseliuh akibat terjatuh dari tangga semalam. A B terkial-kial tersekat-sekat C D terhuyung-hayang terhincut-hincut

22

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

IMBUHAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Dua orang pemuda itu sedang ____________ di perhentian teksi. A B 2 berucap bersyarah C D berbual berkata

Wong telah _____________ beberapa orang rakannya menghadiri majlis hari lahirnya yang kesepuluh. A B memaksa menyuruh C D mengundang merayu

Abang berasa marah kerana ___________dalam kesesakan jalan raya petang tadi. A B terlibat terkurung C D terperangkap terhimpit

Beberapa kilogram dadah telah ____________ oleh polis dalam serbuan di sebuah rumah banglo di Melaka. A B dihisap direbut C D dirampas disambar

Walaupun artis wanita itu mengenakan _________ yang nipis, namun dia tetap menawan. A B solekan andaman C D dandanan pakaian

Beberapa orang pekerja sedang giat ___________ jalan di kampung seberang. A B memperoleh memperlebar C D memperbaik memperkecil

Mak Yan sedang ___________padi untuk ditumbuk sebuat dibuat emping. A B mendulang memilih C D menampi mengayak

Letusan gunung berapi yang dahsyat itu telah _________ banyak nyawa dan harta benda. A B menghilangkan membinasakan C D mengorbankan memusnahkan

23

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Di sebuah ladang, berlaku satu __________ yang membabitkan pekerja-pekerja asing. A B kekusutan kerumitan C D kedamaian kekacauan

10

Gotong-royong adalah satu cara terbaik untuk memupuk ___________ dalam kalangan masyarakat setempat. A B perpaduan peraduan C D berpaduan kesepaduan

11

Abang _____________ tunangnya sebentuk cincin berlian sebagai tanda kasih. A B hadiahkan menghadiahi C D menghadiahkan dihadiahi

12

Ayah terpaksa bekerja siang dan malam bagi menampung ___________ kakak di universiti. A B berbelanja perbelanjaan C D membelanjakan dibelanja

13

Model jelita itu sedang ____________ pakaian daripada batik tempatan. A B penggayaan bergaya C D menggayakan tergaya

14

Kerja-kerja ____________ sungai dilakukan untuk mengatasi masalah banjir kilat. A B pedalaman kedalaman C D mendalami pendalaman

15

Datuk Azhar Mansur berjaya ____________dunia dengan menaiki kapal layar. A B berkeliling dikelilingi C D pekeliling mengelilingi

16

Melihat gambar yang _____________ pada dinding itu membuatkan datuk rasa sebak. A B bergantungan gantungkan C D tergantung gantungan

17

Kawasan _____________ akan ___________ agar masyarakatnya dapat hidup dengan selesa. A B pedalaman ... dibangunkan pendalaman ... bangunan C D pendalaman ... pembangunan pedalaman ... membangunkan

24

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

18

Kelihatan bunga sena itu ________________ di halaman rumah datuk. A B tergugur menggugurkan C D keguguran berguguran

19

Kak Ros bertugas sebagai ____________ di Hospital Muar selama lima tahun. A B jururawat jurutera C jurugambar D juruukur

20

Dua orang __________ Malaysia terpilih _____________ latihan di pusat angkasa lepas Rusia. A B angkasawanmenjalani cendekiawan.dijalankan C D jutawan ... berjalan sasterawan ... menjalankan

21

Amir jatuh kerana _____________ seketul batu semasa berjoging. A menyepak C sepakan B disepak D tersepak Penduduk kampung bergotong-royong __________ balai raya kampong mereka. A B C D mengecat pengecat catan dicat

22

23

Seorang ____________ luar negara telah dipilih untuk melatih pasukan bola sepak negeri Perak. A B jurulatih terlatih C D latihan melatih

24

Encik Tan ___________ pergi ke hospital setelah mengetahui anaknya kemalangan. A B penggegas. bergegas C D digegas menggegas

25

Dua orang ______________ telah mati semasa cuba menawan puncak Gunung Everest. A B didaki berdaki C D pendaki mendaki

26

Penjahat itu telah mati terkena A B menembak ditembak

_____________ pihak polis. C D tertembak tembakan

25

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27

___________kerja sekolah kamu sebelum keluar bermain, kata ayah kepada adik. A B siapkan menyiapkan C D persiapan persiapkan

28

Kejayaan kakak dan abang kamu melanjutkan pelajaran ke universiti perlu kamu ____________, nasihat ibu kepada Nikki. A B C D dicontohi mencontohi mencontoh contoh

29

Wang ___________ Haziq sudah cukup untuk membeli motosikal idamannya. A B simpanan disimpan C D tersimpan menyimpan

30

Aku akan ____________dendam atas kematian adikku, kata Pendekar Hitam. A B membalas terbalas C D dibalas balasan

31

Walaupun ___________cacat, William tidak pernah berputus asa dan menyalahkan takdir. A dilahirkan B kelahiran C melahirkan D pelahiran

32

Kami ____________sehelai kain songket untuk ayah sempena hari jadinya. A B dihadiahi dihadiahkan C D menghadiahi menghadiahkan

33

Datuk Khalid telah dipilih sebagai usahawan contoh kerana __________ beliau dalam bidang perniagaan. A ketokohan B ditokohi C bertokohkan D menokohkan

34

Kebanyakan kawasan di __________ negeri Sabah hanya boleh dihubung dengan kenderaan pacuan empat roda sahaja. A B mendalamkan pedalaman C D kedalaman pendaaman

26

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

35

Kami bercadang hendak ____________ Fairuz di hospital petang nanti, kata muridmurid Empat Bestari. A B C D ziarahan menziarahi berziarah penziarah

36

____________ Omar Din sedang melatih anak-anak muridnya bersilat. A B Praguru Keguruan C D Perguruan Mahaguru

37

Peneroka Felda Sendayan akan menjadi ____________ segera apabila tanah mereka hendak dibangunkan oleh pihak swasta. A B C D jutawan jutaan berjuta berjuta-juta

38

Bakat _____________agung P.Ramlee masih belum ada tandingan hingga kini. A B seniman berseni C D kesenian seniwati

39

Suara _____________Sharifah Aini masih lunak dan merdu seperti dahulu. A B C D seniman seniwati biduanita biduan

40

Shamsiah telah terpilih sebagai _____________sekolah untuk tahun ini. A B olahraganita praolahraga C D olahragawati olahragawati

41

Adik ____________ perlahan-perlahan air minuman itu dengan menggunakan straw. A B menyedutkan sedutan C D menyedut disedut

42

Joanne ___________ di dalam kelas kerana keletihan. A B menidurkan tertidur C D tidur ditidurkan

27

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

43

_____________ dadah itu telah berjaya diberkas oleh polis. A B Edaran Pengedar C D Mengedar Diedar

44

Steven Kok _____________ ibunya membeli-belah di Pasar Raya Tesco. A peneman B ditemankan C D menemankan menemani

45

Prattap Singh sedang ____________ sebuah patung gajah daripada kayu. A B pengukir mengukir C D ukiran diukir

46

Emak ____________ikan sebelum menggorengnya. A B menyiangkan menyiang C D tersiang disiang

47

Budak nakal itu telah ___________ batu ke arah sekawan kambing di tengah padang. A B balingan dibaling C D terbaling membaling

48

Emak ____________ air di atas dapur gas. A B dijerang terjerang C D menjerang menjerangkan

49

Datuk ____________ pokok mangga itu dengan sebilah parang. A B mencantas pencantas C D tercantas dicantas

50

Ayah Yazid menghidap penyakit paru-paru kerana kuat ____________ rokok. A B penghisap dihisap C D terhisap menghisap

28

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA HUBUNG Pilih jawapan paling sesuai. 1 Pelajarannya bertambah merosot __________ ibunya meninggal. A B 2 atau dan C sejak D serta

Awak mesti pulang sekarang _______hari sudah malam. A B dan kerana C supaya D lalu

Pengawal itu membuka pintu _________ dia menjemput kami masuk. A B lalu tetapi C kerana D jika

Saya akan datang ________hari tidak hujan. A B dan lalu C jika D semenjak

Pak Ali sudah tua _________ dia masih kuat bekerja. A B oleh sebab sambil C hingga D tetapi

Osman suka bermain badminton _______ dia malas belajar. A B dan sambil C tetapi D supaya

Selepas mandi, kami berjalan-jalan di pantai ________ berbual bual. A B sambil hingga C semenjak D jika

Dia sedang menari __________ menyanyi. A B dan serta C sambil D jika

Dia tidak datang ke sekolah __________sakit. A B lalu hingga C atau D kerana

29

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

10

Awak hendak beg yang berwarna kuning _______ yang berwarna biru? A B dan serta C atau D lalu

11

Di dalam almarinya ada pakaian _________ topi. A B atau jika C dan D sambil

12

Emak membancuh air kopi _________ menuangnya ke dalam cawan. A B atau lalu C dan D sambil

13

Pak Cik Salim mengucapkan selamat tinggal _______ melambai-lambaikan tangan. A B sambil jika C dan D atau

14

Kamu mesti hadir ke sekolah _________ kamu sakit. A B kecuali semenjak C sekiranya D kerana

15

Hafiz suka membaca majalah __________ komik. A B atau lalu C dan D sambil

16

Farid sudah melelapkan mata ______________ ayah balik. A B sewaktu selepas C tetapi D sementara

17

Tidak kira murid lelaki ___________ murid perempuan, semua mesti berpakaian seragam. A B dan mahupun C serta D tetapi

18

Adik mencuci pinggan _________ makan malam. A B walaupun apabila C sewaktu D selepas

30

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

19

Pemuda itu duduk sahaja _________orang lain sibuk bergotong-royong. A B kecuali melainkan C malahan D padahal

20

Joo Lian tersenyum _________ menjeling ke arah kami. A B atau maka C kecuali D sambil

21

Mona ______ adiknya berjalan beriringan di tepi sawah padi itu. A B jika atau C dan D tetapi

22

Kami selalu keluar bersama-sama __________ keluarganya tinggal di sini. A B tetapi sejak C lalu D supaya

23

Cuaca pagi ini kurang baik, ______________ para nelayan tidak turun ke laut. A B atau maka C jika D agar

24

________ hidupnya miskin,tetapi dia tidak suka meminta-minta. A B Oleh sebab itu Di samping C Meskipun D Oleh itu

25

Puan Mariama pengsan _______________ berita tentang kematian anak kesayangannya dimaklumkan. A B hingga lalu C apabila D bahawa.

26

Baik Ramli ____________ Karim mempunyai kegemaran dan minat yang sama. A B tetapi mahupun C dan D bukan apa ________ kamu tidak mahu mengalah. C sejak D selagi

27

Masalah ini tidak akan selesai A B bahawa atau

28

_________tersenyum, menoleh _________ dia tidak mahu. A B


31

Makinmakin Bukan sajabahkan

C Meskipuntetapi D Jangankanpun
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

29

Kian hari _______ membesar perut anak kecil yang menghidap penyakit busung itu, kata Dr. Kamal. A semakin C tambahan pula B kian D mahupun Saya akan berusaha mencari adik saya itu _______menghadapi pelbagai A B kerana meskipun C jika D serta

30

rintangan.

31

Wang yang banyak akan habis juga _______ tidak diurus dengan baik. A B serta sebab C dan D jika

32

_______tanda dilarang merokok tergantung di situ, ______ masih ada orang yang merokok. A B C D Sedangkan tambahan pula Sungguhpun namun Bukan saja bahkan juga Walaupun kecuali ___________ benar ____________ tidak. C kianentah D makinmakin

33

Cerita tentang makhluk asing itu A B baikbaik entahentah

34

____________kotak seringan ini tidak terangkat, ________________ beg seberat itu. A B C D Sedangkan inikan pula Jangankan pun Bukan saja bahkan juga Baik mahupun

35

________ Ramli tidak sihat, dia tetap mengetuai ekspedisi ke Gunung Tahan itu. A B Jika Sejak C D Agar Walaupun

36

Kita perlu mencuci tangan ___________________ menjamah makanan. A B dan ketika C jika D sebelum

37

Salim dan adiknya selalu menonton televisyen __________________ larut malam. A B hingga jikalau C sambil D atau

32

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

38

Klinik itu dibuka setiap hari selama 24 jam_____pada hari Jumaat. A B agar serta C kecuali D supaya

39

Rahman tiba di majlis itu _____________ pengacara majlis mengumumkan namanama penerima pingat. A B ketika lalu C sambil D kerana

40

Setiap pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh___________________lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. A B lalu bahawa C agar D dan

41

Pelajar perlu membaca soalan peperiksaan dengan teliti_____________ tidak kelalukan kesalahan. A B dan sambil C supaya D lalu

42

Johari sedang berbual-bual dengan Salaman _____ rakan- rakan yang lain sedang mengulang kaji pelajaran. A B selagi manakala C namun D Walaupun

43

Kakak membaca buku cerita ___________ menunggu bas untuk ke sekolah. A B sementara jika C tetapi D kecuali

44

Fatimah masih belum membuat keputusan sama ada menerima _____________ menolak pinangan lelaki yang kaya itu. A B dan tetapi C atau D kerana

45

Sebelum abang berangkat ke London,bapa memberikan nasihat ______________ mengusap wajahnya. A B lalu kerana C sambil D semenjak

46

Puan Nurul mempelawa Azizah __________ Siti masuk ke dalam rumah ___________ Raihan bersiap. A B
33

dansementara sertalalu

C atausambil D semenjakkerana
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

47

Cikgu Jagreet meminta murid- murid mengeluarkan buku teks ______________ buka halaman ketiga. A B dan agar C manakala D sambil

48

Semua murid senyap______________ guru disiplin masuk ke dalam kelas. A B supaya apabila C sambil D supaya

49

Abang Osman tidak ke pejabat __________________ dia berasa kurang sihat. A B kerana lalu C atau D jika

50

Ayub memberitahu ibunya_______________ dia akan pulang lewat pada malam nanti. A B kecuali apabila C supaya D bahawa

34

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA KERJA Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Pemenang pertandingan bercerita itu _________________ oleh Guru Besar. A B diumumkan dihebahkan C D disiarkan ditunjukkan

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah.

Piala yang dimenangi oleh juara pertandingan bola sepak itu _____________ oleh para pemain. A B dipikul disandang C D dijulang dijunjung

Bola tenis itu _____________ kembali apabila dipukul ke arah tembok. A B melompat melantun C D menganjal melayang

Kereta itu _____________ ke dalam parit selepas cuba mengelak seekor anjing yang melintas jalan. A B terbelok terlajak C D terbabas terpesong

Setiap hari, Rahmat akan _____________ motosikal bapanya ke sekolah. A B C D memandu menunggang membonceng mengayuh

35

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

Kapal dagang itu _____________ di Pelabuhan Kelang selama tiga hari. A B berlepas berhenti C D belayar berlabuh

Lalang di sekeliling rumah yang tidak berpenghuni itu semakin _____________. A B melaut membusut C D merendah merimbun

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

Puan Rozita sedang _____________ tepung untuk membuat kuih donut. A B menerap menguli C D mencanai mengadun

Pegawai kesihatan itu sedang pemakanan yang baik. A B C D berbahas berceramah berucap berpesan

_____________ di atas pentas tentang amalan

36

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

10

Mei Lan _____________ sejambak bunga ros di dalam pasu. A B menghias menyusun C D mengubah menggubah

11

Peserta ekspedisi ke Kutub Utara itu terpaksa _____________ kawasan ais yang beku. A B mengikut melintas C D meredah memijak

12

Kakak Aniza berhati-hati semasa _____________ dulang minuman yang hendak dihidangkan kepada para tetamu. A B mengandar menjinjing C D mengelek menatang

13

Petani itu sedang _____________ tanah untuk membuat batas. A B menajak mencangkul C D meredah menggali

14

Ibu sedang _____________ air di dapur. A B merebus memasak C D mereneh menjerang

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

15

Pak Cik Ah Teong sedang pelanggannya. A B C D mengira menimbang membungkus membalut

_____________ beras yang hendak dibeli oleh

37

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

16

Nenek Aminah sedang _____________ bakul di beranda rumah. A B menjalin menenun C D menyulam menganyam

17

Banyak sampah _____________ di padang itu. A B bertaburan berselerakkan C D berkumpulan berkeliaran

18

Kakak sedang _____________ kain-kain yang baru dicuci di ampaian. A B melipat menjemur C D mengangkat membilas

19

Pak Abu sedang _____________ sabut kelapa menggunakan sebilah parang. A B memecah mengopek C D memotong mengerat

Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.

20

Puan Rita _____________ cili sehingga lumat. A B


38

menumbuk menghiris

C D

menggiling meracik
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

21

Beberapa orang lelaki sedang _____________ daun pokok hiasan yang merimbun di tepi pagar balai raya. A B mengerat memangkas C D membelah memotong

22

Puan Siti _____________ tikar mengkuang itu dengan berhati-hati. A B menenun menganyam C D menyulam menjahit

Soalan 23 berdasarkan gambar di bawah.

23

Dua orang wanita itu sedang _____________ daging pada lidi. A B meraut memasuk C D menjolok mencucuk

24

Petani itu menggunakan air perigi untuk _____________ pokok terung di kebunnya. A B C D membasuh menyiram mengairi merenjis

25

Buah mempelam itu telah _____________ setelah dijolok oleh Atan dengan sebatang galah. A B jatuh pecah C D gugur luruh

26

Ramli jatuh _____________ kerana terpijak kulit pisang. A B terpelanting terperosok C D terbalik terlentang

39

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27

Seekor anjing _____________ seketul tulang yang dicuri di sebuah pasar. A B menggigit mengepit C D menggonggong menelan

28

Dagu bapa terluka terkena pisau cukur semasa dia _____________ janggutnya. A B mencukur mencabut C D menggunting memotong

29

Sebuah helikopter _____________ di kawasan hutan tebal di pedalaman Sabah. A B terjatuh terpelanting C D tertimbus terhempas

Soalan 30 berdasarkan gambar di bawah.

30

Puan Noraini _____________ anaknya sambil _____________ sebotol susu. A B C D memangku ... memberikan meriba ... memberikan meriba ... menyuapkan memangku ... menyuapkan

31

Ayam jantan Pak Cik Murad _____________ pada setiap pagi. A B berketak berbunyi C D berkokok berkicau

32

Vandalisme atau perbuatan suka _____________ dinding bangunan dan telefon awam patut dihentikan. A B menulis melakar C D melukis menconteng

33

Ahmad hanya _____________ kepala ketika dimarahi oleh guru kelasnya. A B


40

memalingkan memusingkan

C D

menundukkan mendongakkan
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

34

Beberapa orang murid sedang _____________ di lintasan belang. A B menyusur mengharung C D mendaki melintas

Soalan 35 berdasarkan gambar di bawah.

35

Kakak sedang ____________ kain untuk dibuat baju kurung. A B memotong mengerat C D menggunting meracik

36

Puan Seetha sedang _____________ nasi di dalam periuk elektrik. A B menanak merebus C D memasak mengukus

37

Ahli pengakap terpaksa _____________ sebatang sungai semasa menjalani latihan kembara hutan. A B melintasi meredah C D mendaki mengharungi

41

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 38 berdasarkan gambar di bawah.

38

Kakak duduk _____________ di atas tikar di dalam biliknya. A B C D mencangkung bersimpuh bersila berlunjur

39

Nelayan itu sedang _____________ serawan jala ke dalam laut. A B menarik membaling C D menjahit menebar

Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah.

40

Tiga orang lelaki sedang bekerjasama _____________ dodol di dalam kawah. A B menanak mengacau C D merebus menjerang

41

Saroja sedang _____________ pakaian yang telah kering di ruang tamu. A B menjemur mencuci C D menyidai melipat

42

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

42

Rizal membantu datuk _____________ menggunakan galah yang panjang. A B memetik memotong C D

buah

rambutan yang telah masak

mengait memungut

43

Fadzil akan _____________ peperiksaan UPSR pada bulan September nanti. A B C D memasuki menduduki mengikuti melepasi

44

Pak Long Tahir _____________ kambingnya dengan seutas tali pada sebatang pokok. A B C D menarik mengikat menambat menjerat

Soalan 45 berdasarkan gambar di bawah.

45

Puan Esah _____________ dua buah beg plastik semasa pulang dari pasar. A B mengepit menjinjing C D mengandar mengelek

46

Juruhebah radio itu ____________ perlawanan akhir Piala Thomas secara langsung. A B mengucap mengupas C D menghebah mengulas

43

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 47 berdasarkan gambar di bawah.

47

Mak Timah sedang _____________ barangan tembaga miliknya menggunakan pencuci khas. A B mengelap mengesat C D menggilap menggosok

48

Seorang pemuda pengsan setelah _____________ oleh seekor ular tedung semasa sedang membersihkan kebunnya. A B C D dipatuk digigit digerit dicubit

49

Hamid _____________ sampan yang dinaikinya ke tepi sungai dengan berhati-hati. A B mengayuh menarik C D memandu mendayung

50

Pak Cik Osman _____________ pisau yang tumpul itu sebelum digunakan untuk memotong daging. A B mengikir mengesat C D mengasah menggosok

44

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA ADJEKTIF Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Kakak __________melihat kelakuan adik yang suka bercakap bohong. A B 2 risau gembira C sedih D bising

Pengemis itu makan dengan __________ kerana terlalu lapar. A B perlahan aman C gelojoh D comel

Beberapa batang pokok manggis di kebun datuk berbuah __________. A B kuat kaya C lebat D rendang

Ibu menyapu daun-daun yang __________ itu. A B gugur jatuh C hancur D musnah

Pemandu kenderaan dikehendaki berhati-hati ketika melalui jalan lereng bukit yang __________ itu. A B dalam curam C pendek D rendah

Sarah terlalu __________ apabila mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. A B malu bising C gembira D kecewa

45

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

Buku-buku di atas meja itu _____kerana tidak kemas. A B berguguran bertaburan C berselerak D berlonggok

Kuda adalah antara haiwan yang______ berlari. A B cepat hebat C hampir D pantas

Warna ______ pada bendera Malaysia membawa maksud perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum. A B biru merah C putih D kuning

10

Penyanyi yang diminati ramai itu mempunyai suara yang sangat ______. A B kasar jelas C kabur D merdu

11

Ruang tamu rumah kami menjadi lebih _______ setelah ayah membeli perabot baharu. A B segar ceria C segak D meriah

12

Daging kambing yang belum dicuci itu berbau_______. A B busuk hapak C hamis D tengik

46

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

13

Puan Kamariah berasa _______ kerana anaknya masih belum pulang sedangkan hari sudah malam. A B risau rimas C bingung D kecewa jarak 150 meter kerana kakinya

14

Zaidi terpaksa menghentikan lariannya pada ________. A B kaku kejang

C kebas D keras

15

Suasana rumah Mak Siah yang _______itu menyebabkan kami berasa seram. A B pudar muram C kusam D suram

16

Hubungan antara Lisa dan Venessa menjadi _________ selepas pergaduhan itu. A B beku sejuk C sunyi D dingin

17

Proses melarik perabot-perabot kayu itu dibuat dengan _____oleh pekerja-pekerja yang mahir. A B teliti tepat C hemat D saksama

18

Hujah-hujah yang disampaikan oleh pemidato pertama itu sungguh_________ dan tepat. A B sarat terguh C mampat D bernas

19

Pelancong dari negara Jepun itu _______ berbahasa Melayu walaupun baru sebulan di negara kita. A B laju pelat C fasih D pandai

20

Tayar kereta Arun _________ tercucuk paku. A B tiris pecah C kemik D kempis

47

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

21

Encik Latif mendirikan sebuah banglo di atas tanah pusaka keluarganya yang _______itu. A B luas landai C besar D lapang

22

Gelanggang takraw yang terletak di hujung Taman Manis itu sentiasa ________. A B rapat bersih C dekat D cermat

Soalan 23 berdasarkan gambar di bawah.

23

Suzana gemar memakai baju kurung yang ___________. A B panjang singkat C labuh D besar

24

Hujan __________ yang turun menyebabkan banjir kilat berlaku di Kampung Raja. A B lebat deras C lambat D perlahan

25

Semua orang di dalam surau itu mendengar ceramah agama dengan __________. A B khusyuk tawaduk C ghairah D leka

26

Haji Deraman mengeluarkan padi yang________itu dari dalam kepuk untuk diberi kepada ayam-ayamnya. A B tua uzur C D tegak usang

48

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27

Amelia_________ akan kecantikan rakannya yang digilai ramai lelaki. A B benci marah C dendam D cemburu

28

Walaupun harganya mahal, barang itu bermutu________. A B luas besar C tinggi D cantik __.

29

Pak Ali termenung di jendela sambil mengimbau kenangan ___ A B esok dulu C kini D silam

30

Sikapnya yang suka menunjuk-nunjuk itu membuatkan dia di rakannya. A B hina malu C benci D dengki

_____ oleh rakan-

31

Gunung Kinabalu ialah gunung yang_______ sekali di Malaysia. A B tinggi pendek C rendah D panjang

32

Wah, _ _____ sungguh Menara Berkembar Petronas ini ! kata Zhi Yang. A B rendah pendek C tinggi D rendang

33

Saleh membaca buku sambil berehat di bawah pohon yang ______ itu. A B redup renek C D rendang pendek

34

Pakaian yang disidai itu masih ________. A B lembab panas C sedap D pedas

35

Ayah memakai baju yang berwarna- ________. A B kelabu kering C kasar D warni

49

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

36

Bayi kembar Puan Puvaneswari itu sungguh____________. A B tampan hodoh C comel D kacak

37

Telur itik berbentuk ________. A B bulat segi tiga C panjang D bujur

38

Banglo yang baru dibeli oleh ayah_______ dengan sekolah saya. A B jarang dekat C D jarak besar

39

Encik Rashid seorang peguam yang _________. A B tegas lemah C kasar D tampan

40

Ghayatiri_________ menghadapi setiap masalah yang menimpa keluarganya. A B tenang gelojoh C sedih D aman

41

Saya suka tinggal di kawasan desa kerana suasananya______. A B bising keruh C tenang D cantik

42

Bubur nasi itu berbau_______ kerana terlalu lama dimasak. A B hangit wangi C busuk D tengik

43

Biskut yang dibakar oleh ibu sangat__________. A B buruk kasar C sedap D lembik

44

Yusri belajar dengan_______agar tidak menghampakan harapan kedua-dua ibu bapanya. A B kuat lemah C tekun D malas

50

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

45

Ibu memotong buah itu dengan pisau yang____________. A B buruk karat C tumpul D tajam

46

Lauk ayam itu sudah_________ kerana ibu lupa untuk memanaskannya malam tadi. A B masam busuk C basi D hanyir

47

Udara di atas bukit ini __________ sekali. A B sejuk panas C nyaman D tenang

48

Sayur-sayuran di kebun Encik Ravi itu hidup _________ kerana dibaja dan dijaga dengan baik. A B subur layu C kuat D gemuk

49

Walaupun datuk sudah tua, beliau masih lagi ________ untuk berkebun. A B lemah cerah C kuat D sakit

50

Si Comel berbau _______ selepas dimandikan oleh kakak. A B hanyir hancing C harum D hapak

51

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA ARAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

Mereka sentiasa berada di _________ibu yang sedang menjalani rawatan di hospital. A B sisi tepi C antara D pinggir

Siva memacakkan Jalur Gemilang apabila dia berjaya mendaki hingga ke ___________ Gunung Ledang. A B atas cerun C tebing D puncak

Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang terletak di sebelah ___________ Semenanjung Malaysia. A B utara selatan C timur D barat

Ali duduk di __________ Safiee dengan Ah Meng semasa menonton wayang di pawagam. A B bawah antara C dalam D atas

Para pesilat dijemput masuk ke _________ gelanggang untuk memulakan pertandingan. A B tengah atas C tepi D luar

Razif dan rakan-rakannya telah berjaya mendaki ke _________ Gunung Tahan. A B sisi puncak C tengah D belakang

Budak-budak nakal itu bersembunyi di _________ rumah. A B sisi puncak C bawah D antara

Kakak Harun belajar di ___________ laut. A B


52

seberang belakang

C atas D luar
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Sarimah bersembunyi di _________ pintu supaya tidak dapat dikesan oleh rakanrakannya. A B hadapan belakang C atas D luar

10

Fatimah sentiasa berada di __________ datuknya semenjak dia jatuh sakit. A B samping belakang C hadapan D penjuru

11

Seekor burung bertenggek di ____________ dahan sebatang pokok. A B puncak pangkal C dalam D atas

12

Golongan yang tidak bertanggungjawab telah melonggokkan sampah sarap sesuka hati di __________ jalan besar itu. A B hadapan hujung C atas D tepi

13

Pak Samad berteduh di __________ pokok untuk berehat setelah penat bekerja di kebun sayurnya. A B hadapan bawah C tengah D sisi

14

Setelah sampai, mereka meletakkan basikal _________ pagar rumah itu kerana pintu pagar rumah itu berkunci. A B di luar di tengah C di dalam D di pinggir

15

Ayah melarang adik bermain bola di __________ jalan raya yang sibuk itu. A B tepi hujung C D sebelah tengah

16

Nenek sering menasihati kami agar tidak mandi di _________ lombong tinggal itu. A B jauh tepi C dekat D dalam

53

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

17

Para pekerja itu sedang memasang sebatang tiang telefon di _________ jalan raya. A B belakang tepi C tengah D dalam

18

Orang ramai mula berbaris di ___________ kaunter jualan tiket. A B hadapan belakang C tepi D depan

19

Nalini mendodoikan adiknya yang sedang merengek di _________ buaian. A B dalam tengah C atas D bawah

20

Di __________ longkang itulah Karim menemukan sebuah dompet. A B tepi puncak C bucu D bawah

21

Seekor kucing ada di ___________ bumbung rumahnya. A B puncak luar C atas D dalam

22

Susan merendam pakaian yang kotor itu di __________ baldi. A B atas tepi C luar D dalam

23

Kanak-kanak itu duduk di ________ riba ibunya. A B bawah atas C tepi D dalam

24

Pokok rambutan di __________ rumahnya itu berbuah lebat. A B pangkal penjuru C tengah D tepi

25

Arus yang deras menjadi perlahan apabila aliran air tiba di _________ sungai. A B hilir tebing C hulu D puncak

54

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

26

Di ___________ rumah Hassan ada sebuah taman permainan kanak-kanak. A B sudut sebelah C antara D dalam

27

Buku yang kamu maksudkan itu terletak di___________ meja. A B samping penjuru C dasar D luar

28

Emak melarang Azim bermain kejar-kejar di___________ rumah. A B atas bawah C dalam D atas

29

Pokok paku pakis untuk hiasan itu diperoleh dari _________ hutan. A B hujung pinggir C sebelah D hulu

30

Di dalam kelas, Mazlan duduk di __________ Bong Kiat dengan Muthusamy. A B atas bawah C antara D hujung

31

Cikgu Azlan menyuruh Ah Chong mengutip sampah di____________lantai. A B atas bawah C luar D dalam

32

Pak Lah mengusahakan sebidang kebun sayur yang luas di _________ rumahnya. A B belakang bawah C luar D tengah

55

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 33 berdasarkan gambar di bawah.

33

Suresh terlanggar batu lalu basikalnya terbabas ke ___________ longkang. A B pinggir hujung C bawah D dalam

34

Telefon awam yang dibina di ___________ kedai itu telah dirosakkan oleh budak-budak nakal. A B sudut sebelah C antara D dalam

35

Suhaimi menyewa rumah di ___________ bandar kerana sewanya lebih murah. A B tengah dalam C tepi D pinggir

36

Rumah Salina terletak di ___________ masjid dengan kedai. A B antara tengah C sebelah D tepi

37

Matahari terbit di sebelah ___________ dan terbenam di sebelah ___________. A B timur utara timur barat C barat timur D barat timur

38

Emak meletakkan kuih-muih itu di ___________tudung saji. A B atas dalam C luar D bawah

39

Rak buku itu diletakkan di ___________ kelas. A B sebelah penjuru C bawah D sisi

56

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah.

40

Beberapa ekor burung tiung sedang hinggap di ___________ kepala seekor lembu. A B tepi hujung C atas D puncak

41

Gerai makanan di ___________ jalan itu telah dirobohkan oleh pihak berkuasa. A B pinggir hujung C atas D tengah

42

Penyelam itu dapat melihat keindahan batu karang di ___________ laut. A B tengah dalam C bawah D dasar

43

Kawasan stesen pemancar televisyen di ___________ bukit itu merupakan kawasan larangan. A B C D bawah puncak atas tebing

57

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 44 berdasarkan gambar di bawah.

44

Terdapat sebuah perkampungan yang dibina di ___________ gunung itu. A B tepi atas C kaki D bawah

45

Pak Cik Sulaiman membina sebuah dangau di ___________ sawah. A B hadapan belakang C tepi D tengah

46

Siew Chin mengutip buah mangga lalu dimasukkan ke ___________ raga. A B atas dalam C luar D bawah

47

Kedai menjual peralatan permainan kanak-kanak terletak di tingkat ___________ Wisma Harapan. A B bawah dalam C dasar D tengah

48

Puan Noraini melarang anaknya bermain di ___________ panas. A B C D dalam bawah tengah tepi

49

Penjual itu menjunjung sebuah bakul di ___________ kepalanya. A B C D puncak atas tepi bawah

58

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

50

Selepas bertelur, penyu betina akan mengambus telurnya di ___________ pasir. A B tengah dasar C bawah D dalam

59

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA BANTU

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.


1 Ayah saya __________ berehat sambil membaca surat khabar di ruang tamu. A B 2 masih pernah C telah D sedang

Pasukan bola sepak Johor FC __________ kalah setelah mengharungi sepuluh perlawanan liga. A B C sudah pernah belum pernah masih pernah

Arjun tidak __________ menyertai Sukan Asia kerana kecederaannya belum pulih lagi. A B C mesti dapat harus

See Kai __________ sedar daripada koma sejak dimasukkan ke hospital dua minggu lepas. A B C masih belum pernah

Ayah __________ kamu semua belajar bersungguh -sungguh hingga ke universiti, nasihat Encik Othman kepada anak-anaknya. A B harus boleh C mesti D mahu

Awak __________ mendapat sekurang -kurangnya 40 markah untuk lulus ujian itu, kata Cikgu Latif. A B C akan boleh mesti

Jika diberikan peluang, saya __________ pergi melancong ke Australia. A hendak boleh C mesti D pernah
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

B
60

Ah Chuan __________ tidur lagi di dalam bilik walaupun sudah jam 10.00 pagi. A B telah masih C sudah D belum

Sudah seminggu sampah itu dilonggokkan tetapi __________ dipungut oleh pekerja majlis daerah. A B masih belum telah pernah C belum pernah D mesti mahu

10

Chee Yew __________ membuat keputusan untuk menyertai ekspedisi berkayak ke Pulau Besar. A B C harus telah pernah

11

Susan __________ memiliki kereta dan rumah sendiri walaupun baru setahun bekerja. A B akan sudah C pernah D belum

12

Adik tidak mahu mengikut ayah ke Pulau Tioman kerana dia __________ pergi ke sana. A B sudah pernah harus dapat C masih sedang D belum pernah

13

Kapal terbang dari Jakarta __________ tiba lewat setengah jam. A B C telah akan belum

14

Rasa-rasanya, kita __________ berjumpa sebelum ini, tetapi di mana ya? kata Linda
kepada perempuan itu. A B mahu sudah C telah D pernah

15

Kita __________ sentiasa menghormati orang yang lebih tua. A B


61

mahu boleh

C dapat D harus
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

16

Liza __________ pergi ke majlis hari jadi Syira setelah diizinkan ibu dan bapanya. A B belum sudah C boleh D mahu

17

Kamu __________ tempat pertama dalam peperiksaan akhir tahun, kata ibu kepada kakak. A B C mesti dapat mesti mahu harus dapat

18

Rahim tidak __________ berlari dengan pantas lagi semenjak kakainya patah. A B boleh dapat C hendak D harus

19

Mereka __________ bermain walaupun hujan telah turun dengan lebatnya. A B C masih mahu masih sedang masih belum

20

Hafiz Hashim yakin dia __________ mengalahkan pemain China itu dalam perlawanan akhir nanti. A B dapat sudah C hendak D harus

21

Sejak semalam, saya ___________ makan lagi, kata Yuri kepada Mei Hua. A B telah belum C akan D sudah

22

Ah Tiak dan keluaganya __________ melancong ke Korea pada akhir bulan ini. A B pernah sudah C akan D telah

23

Puan Hasmah __________ memandu kereta ke pejabat. A B C sedang akan telah

62

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

24

Ketika saya datang ke rumahnya tadi, dia __________ tidur lagi, kata Aik Guan kepada kawan-kawannnya. A B akan belum C telah D masih

25

Saya __________ dua kali kali menonton rancangan Mission Impossible di pawagam. A B sudah pernah C belum D akan

26

Danial ___________ mengikut saya pulang ke kampung semasa musim buah-buahan tahun lalu. A B pernah harus C boleh D akan

27

Guru besar __________ beberapa kali menasihati murid-murid nakal itu supaya tidak melanggar peraturan sekolah. A B C sedang telah masih

28

Nenek Munah __________ menganyam daun ketupat bersama cucu-cucunya di bawah pokok. A B sedang akan C pernah D telah hampir tiba, dia __________ lagi gemar menonton

29

Walaupun peperiksaan UPSR televisyen hingga larut malam. A B mahu belum

C masih D telah

30

Kami __________ mengikuti rombongan sekolah ke singapura pada cuti semester ini. A B akan sedang C masih D harus

31

Nicol David __________ dinobatkan sebagai pemain skuasy nombor satu dunia. A B C
63

telah dapat sedang


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

32

Kamu pergilah dahulu, saya __________ menyusul dari belakang, kata Ra hman kepada kawan-kawannya. A B akan telah C pernah D sedang

33

Kamu __________ belajar bersungguh- sungguh supaya dapat melanjutkan pelajaran ke menara gading, kata cikgu Lina kepada murid -muridnya. A B akan telah C mesti D masih

34

Kita __________ taat kepada ibu dan bapa kerana mereka telah membesar dan mendidik kita sehingga berjaya. A B C dapat akan harus

35

Orang buta itu __________ membaca menggunakan Braille dengan lancar. A B mesti belum C boleh D akan

36

Amiza sungguh gembira kerana __________ berjumpa dengan ibunya yang telah lama terpisah. A B sedang masih C telah D dapat

37

Pak Kassim __________ beberapa kali terserempak dengan lembaga hitam itu. A B harus pernah C boleh D akan

38

Kakaknya __________ melangsungkan perkahwinan dengan jejaka pilihannya akhir bulan ini. A telah C akan B dapat D sedang Puan Hasni __________ memperoleh cahaya mata walaupun __________ lima tahun berkahwin. A B
64

39

akan ... sudah belum ... pernah

C sudah ... belum D belum ... sudah


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

40

Seong ___________ menziarahi neneknya yang sakit di Hospital Muar. A B dapat akan C boleh D agar

41

Lantai kelas itu ___________ kotor walaupun telah dicuci. A B masih hendak C harus D dapat

42

Lili __________ membalas surat daripada rakannya sebentar lagi. A B telah belum C boleh D akan

43

Bayi itu __________ tidur walaupun sudah pukul 11.00 pagi. A B harus boleh C masih D mesti

44

Nenek saya __________ menjadi mangsa ragut perompak bank itu. A B harus hendak C pernah D sedang

45

Juruteknik __________ membaiki telefon awam yang rosak itu. A B boleh harus C sedang D sekali

46

Bas ekspres ke Teluk Intan __________ bertolak tidak lama lagi. A B pernah masih C belum D akan

47

Kita __________ berhati-hati ketika berjalan di lorong yang gelap itu. A B mesti masih C belum D sedang

48

Murid-murid yang sedang beratur itu __________ masuk ke kelas untuk belajar. A B C
65

pernah hendak masih


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

49

Guru besar sekolah saya __________ bersara pada tahun ini. A B sedang harus C masih D akan

50

Misri __________ melangsungkan perkahwinannya pada bulan hadapan. A B akan telah C sudah D sedang

66

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA BILANGAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Kakak amat menggemari telur ayam masak ______________. A B 2 semua seluruh C separuh D sesetengah

________________kawasan lapang di belakang rumah Pak Dollah ditanam dengan sayur-sayuran. A B Setiap Segelintir C Sebilangan D Sebahagian

Syazwani gemar mengumpulkan _____________ jenis setem luar negara. A B berbagai pelbagai C seluruh D segala

____________ orang penjenayah itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis. A B Ketiga Tiap-tiap C Sesetengah D Kedua-dua

Lembu peliharaan Pak Samad ada ______________ ekor? A B beberapa keempat C separuh D berapa

_____________helai kertas melayang apabila Kamariah menghempas fail ke atas mejanya. A B Seluruh Ribuan C Setengah D Beberapa

Haji Ahmad akhirnya meninggal dunia setelah_______________menderita penyakit angin ahmar. A B berhari-hari berabad-abad C bertahun-tahun D berkurun-kurun

________________jenis cenderamata dijual di ______________ gerai itu. A B


67

Pelbagaisetiap Berbagaisemua

C Beberapasegala D Pelbagaisegala
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

_______________ t ubuhnya terasa lemah ____________ kali diserang demam panas. A B Tiga suku sekalian Setengah beberapa C Seluruhsekalian D Seluruhsetiap

10

Tuan Zaidi mendermakan ____________ daripada hartanya kepada anak-anak yatim. A B sebahagian sesetengah C beberapa D ribuan murid diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum. C Ribuan D Setengah

11

______________ A B Para Setiap

12

Majikan itu melayani ________________pekerjanya dengan adil tanpa pilih kasih. A B separuh beberapa C sebahagian D semua

13

Pihak imigresen memeriksa _______________badan penumpang kapal terbang sebagai langkah keselamatan. A B seluruh setengah C segelintir D beberapa

14

Aiman sudah diberitahu ______________, tetapi dia tetap terlupa akan pesanan itu. A B beberapa beribu-ribu C berkali-kali D beratus-ratus

15

______________ hadirin dipersilakan menikmati jamuan ringan. A B Para-para Setengah C Segala D Para

16

_________________ hujung bulan dia ke pasar raya itu untuk membeli-belah. A B Semua Setiap C Sesetengah D Beberapa

17

Stadium itu penuh sesak dengan ___________ penyokong Pasukan Hijau Kuning. A B puluhan ribuan C setiap D separa

68

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

18

_____________buah tong yang hilang dipercayai mengandungi sisa toksik, ditemui di tepi belukar itu. A B Beberapa Setengah C Separuh D Sebahagian

19

_______________kali selepas bersolat, dia mengangkat __________belah tangannya dan berdoa kepada Tuhan. A B Beberapakedua Pertamasemua C Setiapkedua-dua D Setengah-setengahdua

20

_____________ pandangannya menjadi gelap apabila ___________ belah matanya terkena semburan cecair itu. A B Seluruh kedua-dua Kedua-duaseluruh C Setiapkedua-dua D Sesetengahsemua

69

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA BANYAK MAKNA Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 1 I II III IV Cahaya hari ini hangat sekali. Tidak lama lagi, abang akan memperoleh seorang cahaya mata. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Air muka Sara cahaya sekali setelah mendengar berita baik itu. A B 2 I II III IV I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

Kawasan yang rendah itu selalu dilanda banjir. Barang yang murah tidak semestinya bermutu rendah. Harga kereta nasional lebih rendah daripada harga kereta import. Kebanyakan murid daripada kelas ini rendah dalam mata pelajaran Sains. C D III dan IV I,III dan IV

A II dan III B I,II dan III 3 I II III IV

Dia diminta bentang permaidani di ruang tamu. Bentang yang ditarik oleh kerbau itu sudah reput. Kertas kerja ini akan kami bentang pada petang ini. Penyakitnya bentang kerana mengingkari arahan doktor. C D I dan IV II dan IV

A I dan II B II dan III 4 I II III IV A B 5 I II III IV A B

Kami sampai sejambak bunga kepada guru. Paras banjir di Taman Tuna sudah sampai aras bahaya. Kereta api dari Johor akan sampai pada pukul 8:00 malam. Sampai hari ini, dia masih belum memulangkan buku cerita itu. I dan III I, II dan IV C D III dan IV II,III dan IV

Pegawai yang makan suap itu telah ditangkap. Perjalanan kami tadi makan masa selama setengah jam. Letupan bom itu telah makan beberapa buah bangunan. Kemalangan itu berpunca daripada brek keretanya yang tidak makan. I,II dan III I,III dan IV C D I, II dan IV II,III dan IV

70

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

I II III IV

Beg itu ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Usahlah dirisaukan dengan masalah yang ringan itu. Beberapa orang mendapat cedera ringan dalam kemalangan itu. Soalan-soalan dalam ujian itu ringan dan mudah diselesaikan. C II dan III II,III dan IV

A I dan III B I, II dan III 7 I II III IV

Liong baru sahaja baik daripada selsema. Hubungan Aida dengan Nurul memang baik. Almari buruk itu masih boleh baik dan dapat dijual. Kesihatannya masih baik walaupun usianya telah lanjut. C D II dan III II,III dan IV

A I dan IV B I, II dan IV 8 I II III IV

Bunga tayar kereta itu melintang. Ailin suka memakai baju yang bunga. Syarifah menghadiahkan sejambak bunga kepada gurunya. Emak memperoleh banyak bunga daripada wang simpanannya. C D III dan IV I, III dan IV

A I dan IV B I,II, dan III 9 I II III IV A B

Jambatan itu sudah siap bina. Yoong ambil bina terhadap nasihat gurunya. Lena mengikuti kursus seni bina di universiti. Bangunan baharu itu akan kami bina tidak lama lagi. I dan II II dan III C D I dan III III dan IV

10 I II III IV

Usianya baru lima tahun.. Adik masuk ke bilik baru tidur. Ayah Kamariah baru balik dari pejabat. Kelvin baru membeli sebuah basikal yang berwarna biru. C D II dan III I, III dan IV

A I dan II B I, II dan III 11 I II III IV A B

Akal yang diberikan oleh murid kelas itu kurang memuaskan. Mereka sedang berbincang tentang akal untuk masa depan. Mereka mencari akal untuk melepaskan diri daripada penjahat itu. Kita harus menggunakan akal yang waras apabila membuat keputusan. I dan II III dan IV C D I dan III II, III dan IV

71

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

12 I II III IV

Kaki pelajar yang berhimpun telah bersurai. Kaki Khairul terlalu besar untuk kasut itu Banyak kaki yang diperoleh daripada perniagaannnya itu. Lembu Pak Samad ditambat di kaki hutan. C D II dan IV II, III dan IV

A I dan II B I, II dan III 13 I II III IV

Tingginya sama paras dengan saya. Curahkan bahan itu hingga paras yang telah ditetapkan. Paras wajahnya yang jelita membuatkan banyak jejaka yang terpaut hati. Hujan lebat selama dua hari menyebabkan paras air sungai itu meningkat. C D II dan IV I, III dan IV

A I dan IV B I, II dan III 14 I II III IV

Dia laku dirinya seperti orang kaya. Seseorang yang buruk laku akan dibenci orang. Nasi lemak Mak Munah sangat laku dan habis dijual setiap hari. Melihat laku anak yang mabuk itu, Pak Dolah telah hilang sabar. C D II, III dan IV II, III dan IV

A I dan II B I, II dan IV 15 I II III IV A B 16 I II III IV

Pakaian pengemis itu terlalu buruk. Ibu membuang bunga mawar yang sudah buruk. Niat buruk Rosman telah diketahui oleh teman-temannya. Keadaan menjadi bertambah buruk semenjak kami berpindah ke sini. I dan II I, II dan IV C D II dan III I, III dan IV

Kadar celik huruf di negara kita telah meningkat. Kita mestilah sentiasa celik kalau tidak mahu ketinggalan Encik Maniam celik gambar perkahwinannya pada setiap hari. Walaupun Kim Chong buta, dia boleh membuat perkara-perkara yang dapat dilakukan orang-orang yang celik. I dan II I, II dan IV C D I dan IV II, III dan IV

A B 17 I II III IV A B

Malek Nor ingin merebut kembali gelaran Raja Bina Badan Asia. Walaupun Johari cacat, dia berjaya merebut hati gadis cantik itu. Kanak-kanak yang datang ke majlis perkahwinan itu merebut bunga telur. Dengan cepat dia merebut senjata itu daripada penjahat. I dan II I, II dan IV C D I dan III II, III dan IV

72

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

18 I II III IV A B 19 I II III IV A B 20 I II III IV A B 21 I II III IV A B 22 I II III IV

Pekerja itu asli dari Bangladesh. Gas asli dilombong di pesisir pantai Terengganu. Penyanyi itu sedang menyanyikan sebuah lagu asli. Masyarakat orang asli kini semakin maju dalam kehidupan. I dan II I, II dan IV C D II dan III II, III dan IV

Wang simpanannya sesak di bank. LRT itu sesak dengan penumpang. Jalan raya sesak ketika musim perayaan. Datuk diserang sesak nafas selepas berjoging di taman. I dan II I, II dan III C D II dan III II, III dan IV

Bukalah pintu hatimu untuk bertaubat. Beberapa pintu rumah kedai musnah dalam kebakaran itu. Zunika sedang duduk termenung di tepi pintu. Pintu komputer tidak dapat dibuka kerana tiada kata laluan. I dan II I, II dan III C D I dan III II, III dan IV

Kaki adik sakit kerana terpijak duri. Arnab yang sombong itu tertidur di kaki pokok. Penjual kacang putih itu berjaja di kaki lima kedai. Emak membeli sekaki serai daripada penjual ikan itu. I dan II II dan IV C D I dan III III dan IV

Jalan menuju ke kampung Ali berlopak-lopak. Mereka mengucapkan selamat jalan kepada rombongan itu. Dia sering memberi jalan bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Mesyuarat itu jalan walaupun ramai ahli tidak hadir. C D II dan III I, II dan III

A I dan II B III dan IV 23 I II III IV

Pokok rambutan itu berbuah lebat. Rambutnya ikal, lebat dan kelihatan bersinar. Pendebat itu lebat berhujah sehingga penonton terpegun. Dia boleh menyiapkan sehelai kain songket yang lebat corak emasnya dalam masa dua hari. I dan II I, II dan IV C D I dan III I, III dan IV

A B

73

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

24 I II III IV A B 25 I II III IV A B 26 I II III IV

Dia bekerja dengan kuat tenaganya. Jahitlah dengan benang yang kuat sedikit. Peristiwa hitam itu kuat mengganggu fikirannya. Orang itu menjerit dengan kuat sehingga mengganggu jiran sebelah. I dan II II dan IV C D I dan III III dan IV

Dia terjatuh kerana terpijak kulit pisang yang licin. Rambutnya disisir licin supaya tampak segak. Majlis persaraannya berjalan dengan licin. Kulit peragawati itu sungguh licin. I, II dan III I, III dan IV C D I, II dan IV II, III dan IV

Majlis penyampaian hadiah itu berjalan dengan lancar. Kebanyakan murid dari kampung itu berjalan ke sekolah. Seekor ular berjalan di dahan pokok itu. Bas itu berjalan dengan lajunya. C D I, II dan IV II, III dan IV

A I, II dan III B I, III dan IV 27 I II III IV A B 28 I II III IV A B 29 I II III IV A B

Pak Abu berjaya menangkap ular yang bisa itu. Saya masih tidak dapat menangkap maksud kata-kata orang tua itu. Dia kelihatan bermenung setelah menangkap surat daripada bapanya. Kanak-kanak menangkap kemahiran sedikit demi sedikit. I dan II I,II dan III C D II dan III II,III dan IV

Puan Alice membalas sebungkus nasi lemak kepada jirannya. Tiap-tiap pagi, dia membalas adiknya ke sekolah. Nina belum membalas surat kawannya. Kita harus membalas budi ibu bapa. I dan III II dan IV C D II dan III III dan IV

Pemandangan di tengah sawah itu sangat buruk. Ayah mengesat peluh dengan sehelai kain buruk. Abang Jas sedang berehat di pondok buruk di tepi sawah. Orang-orangan di tengah sawah itu diperbuat daripada kain buruk. I dan II I,II dan III C D II dan IV II,III dan IV

74

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

30 I II III IV A B 31 I II III IV

Farah tidak lalu hendak makan di gerai yang kotor itu. Pengalaman lalu harus dijadikan pengajaran untuk menghadapi hari muka. Emak mengangkat kain di ampaian lalu melipatnya. Datuk Majid mengisi masa lalu dengan bermain golf. I dan III I,II dan III C D II dan III II,III dan IV

Air sungai di belakang rumah datuk sangat dalam. Keluarga Encik Tang bercakap dalam bahasa Inggeris. Jangan suka membuang masa dalam perkara yang tidak berfaedah. Kami tidak faham perkataan yang diucapkan oleh lelaki itu kerana suaranya sangat dalam. I dan II II dan III C D I dan IV III dan IV

A B 32 I II III IV A B 33 I II III IV A B 34 I II III IV

Kee Heng menonton filem itu sehingga tamat. Lai Ming tamat mendaki gunung yang tinggi itu. Perkhidmatannya akan tamat pada bulan depan. Lesen memandu Fadli tamat pada pertengahan bulan ini. I dan III I, II dan III C D II dan III I, III dan IV

Ali membeli tiket kereta api kelas ekonomi. Kelas itu pecah kerana terhempas ke batu. Sharil dan Mutu belajar di dalam kelas pemulihan. Puan Lee ditempatkan di wad kelas pertama di hospital itu. I dan II I, III dan IV C D II dan III II,III dan IV

Dia memerah kakinya supaya berjalan dengan pantas. Petani-petani itu memerah keringat bekerja di tengah sawah. Guru Besar memerah tukang kebun supaya memotong rumput. Kami memerah otak untuk menyelesaikan masalah Matematik itu. C D II dan IV III dan IV

A I dan II B II dan III 35 I II III IV

Gigi budak itu tanggal semalam. Samad meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober yang lalu. Cuaca yang panas menyebabkan Ali dan Sazali tanggal bajunya. Oleh sebab marahkan ibunya, dia menendang pintu itu hingga tanggal engselnya. C D II dan IV II, III dan IV

A I dan II B I, II dan IV

75

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

36 I Pendapatan bulanan Encik Mutalib sangat kencang. II Nelayan tidak turun ke laut pada musim angin kencang. III Suaranya yang kencang itu menakutkan sesiapa sahaja yang mendengarnya. IV Tendangan kencang pemain bola sepak itu telah menggegar jaring gol lawan. A I dan II B II dan IV 37 I II III IV C D I dan III III dan IV

Kakak Zamil ingin lanjut pelajarannya ke luar negeri. Sejak lanjut usia, datuk hanya berehat sahaja di rumah. Cikgu menyuruh murid-murid lanjut kerja walaupun loceng rehat telah berbunyi. Aziz M.Osman enggan mengulas dengan lebih lanjut tentang filem yang akan diarahkannya. I dan III II dan IV C D II dan III III dan IV

A B 38 I II III IV A B 39 I II III IV A B 40 I II III IV

Rumah lama itu telah dirobohkan. Dia gemar menyimpan barang-barang lama. Sudah lama dia menunggu kedatangan awak. Azmi berjalan dengan lama menuju ke pusara ibunya.. I dan II I, II dan III C D II dan III I, II, III dan IV

Penyelam itu menyelam hingga ke dasar laut. Rumah itu atapnya zink, dindingnya papan dan dasarnya simen. Dasar undang-undang negara diambil daripada undang-undang lama. Pelajar itu mempunyai dasar keluarga yang miskin. I dan II I, II dan III C D III dan IV I, II, III dan IV

Muka budak yang sakit jantung itu pucat. Bayaran muka motosikal itu sebanyak RM400.00 sahaja. Setelah kilat sabung-menyabung, muka hujan pun turun. Azlan tidak berani angkat muka semasa dimarahi gurunya. C D I dan III I, II dan IV

A I dan II B I, II dan III 41 I II III IV A B

Zana melukis gambar bulan sabit. Sabit digunakan untuk memotong rumput. Sekiranya sabit kesalahan, penculik itu akan dipenjarakan. Mahkamah akan menjatuhkan hukuman sabit kepada pesalah. I dan II I, II dan III C D I dan III I, II dan IV

76

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

42 I II III IV A B 43 I II III IV A B 44 I II III IV

Halaman rumah Neena sangat bersih. Piring putih kelihatan terbang di halaman angkasa. Buku cerita itu mengandungi seratus dua puluh halaman. Surat khabar menyediakan satu halaman khas untuk para pelajar. I dan III I, II dan IV C D II dan III I, III dan IV

Beberapa orang kanak-kanak berkejar-kejaran di padang. Beberapa ekor ayam berkejar-kejaran apabila Abu menaburkan padi. Pemandu kereta lumba itu berkejar-kejaran untuk ke garisan penamat. Polis sedang berkejar-kejaran dengan penyamun yang melarikan diri itu. I dan II II dan IV C D II dan III I dan III

Warga emas patut disayangi. Ikan emas itu dipeliharanya di dalam sebuah akuarium. Jangan lepaskan peluang emas untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Kedua-dua mempelai duduk di atas peterana yang emas sambil diarak ke istana. I dan II I, II dan IV C D II dan IV II, III dan IV

A B 45 I II III IV A B 46 I II III IV A B 47 I II III IV A B

Sekuat-kuat Lim Sin, kuat lagi abangnya. Badri menolak batu itu dengan sekuat-kuat. Perempuan itu berteriak sekuat-kuat hatinya. Jalak tidak dapat menandingi sekuat-kuat Badang. I dan III II dan IV C D II dan III I, II dan IV

Anak lelakinya pulang keputusan memilih jodoh kepada ibu bapanya. Kepulangannya ke kampung bagaikan .Sirih pulang ke gagang.. Bapanya telah pulang ke rahmatullah pada tahun lepas. Syarikatnya mendapat pulang yang berlipat ganda. I dan II II dan IV C D II dan III III dan IV

Dia keluar baik sahaja saya sampai. Janganlah risau, kami sekeluarga baik belaka. Buku itu masih baik walaupun telah lama digunakan. Kesihatannya beransur baik setelah menerima rawatan di hospital. I, II dan III I, III dan IV C D I, II dan IV II, III dan IV

77

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

48 I II III IV A B 49 I II III IV

Barang kata anaknya terpaksa diturut saja. Ibu ke kedai runcit untuk membeli barang keperluan harian. Barang keputusan yang dibuat mendapat persetujuan ketuanya. Jangan menyimpan barang kata yang menyinggung perasaan dalam hati. I dan II II dan IV C II dan III D III dan IV

Pencuri itu telah kena bekas oleh pihak polis. Bekas hartanya menjadi rebutan anak-anaknya. Haji Tamrin ialah bekas ketua kampung yang amat disayangi. Anggota PERHILITAN dapat mengesan harimau itu melalui bekas tapak kakinya. I dan IV II dan IV C D II dan III III dan IV

A B 50 I II III IV A B

Ahmad telah menerima bahagian pusakanya. Saya hanya dapat bahagian kek itu. Nenek Zaiton sering sakit pada bahagian kakinya. Kereta yang mengalami kemalangan itu rosak pada beberapa bahagian. I dan II I,II dan III C D II dan IV I,III dan IV

78

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

PENJODOH BILANGAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1berdasarkan gambar di bawah.

Hazad minum se_____________ air kerana dahaga. A B teko cawan C gelas D cerek

Adik hanya memakan se_________ limau yang diberikan oleh ibu kerana rasanya masam. A B biji buah C ulas D pangsa

Petani itu sedang mengubah anak-anak padi di sepuluh ____________ sawahnya. A B petak papan C D bidang gelung

Malini memakan tiga ________ roti untuk mengalas perut sebelum ke sekolah. A B keping kotak C D buku ulas

Pihak polis terpaksa melepaskan beberapa __________ tembakan untuk meleraikan rusuhan itu. A B butir das C D biji patah

Datuk memetik beberapa _________ petai dari pokok di belakang rumah. A B ulas papan C D biji ketul

79

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 7berdasarkan gambar di bawah.

Ah Meng memasukkan empat__________ beras ke dalam lori. A B biji guni C D kampit bungkus

Nelayan itu sedang menjahit se_________ jala yang koyak. A B buah rawan C D bidang lembar

Ahli pengakap itu memikul se__________ kayu api untuk dibawa ke khemah. A B bungkus batang C D cekak berkas

10

Kakak menggunakan se___________ kain untuk membalut luka di kakinya. A B helai papan C D carik keping

11

Beberapa pelancong asing yang hilang itu dipercayai diculik oleh _________ pengganas. A B pasukan angkatan C D gerombolan kumpulan

12

Rahimah memasukkan beberapa __________ beras ke dalam periuk untuk memasak bubur. A B biji kepal C D kampit genggam

13

Laila menerima se_________ rantai mutiara daripada ibunya sebagai hadiah hari jadi. A B bentuk urat C D utas untai

14

Rumah Lin Yong terletak di hadapan se____________ rumah kedai. A B


80

deret pintu

C D

barisan kelompok
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

15

Setiap hari Mak Jah membuat dua _____________ kuih untuk dijual di warung Pak Hamid. A B biji bakul C D keping potong

16

Se ____________ tentera telah dihantar ke sempadan negara itu untuk mengawal rusuhan itu. A B orang pasukan C D kumpulan gerombolan

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

17

Pak Ahmad membawa ______________ jala ke sungai untuk menjala ikan . A B sekawan serawan C D sebuah selembar

18

Sasterawan negara itu membacakan __________ pantun untuk para hadirin yang hadir. A B sebaris sepotong C D serangkap seuntai

19

___________ lembu kelihatan sedang memakan rumput di tepi sungai. A B segerombolan sekawan C D sekumpulan seangkatan

81

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

20

Pihak kastam telah merampas dua _____________ pistol dari ____________ kereta. A B C D laras ... sebuah pucuk ... sebuah rawan ... sebuah batang ... sebuah

21

___________ bomba telah dihantar ke Seremban bagi mengikuti kursus penyelamat. A B Sekawan Seangkatan C D Segerombolan Pasukan

22

Ibu memasukkan _______________ garam ke dalam masakan gulai ikan pari itu. A B secubit secekak C D segenggam sebungkus _____ buku novel sempena hari

23

Cikgu Latha menghadiahi Raman jadinya yang ke -10. A B senaskhah sehelai C D

seuntai sekeping

24

Pihak polis terpaksa melepaskan beberapa ____________ tembakan ke udara bagi menyuraikan tunjuk perasaan itu. A B butir bilah C D buah das

Soalan 25 berdasarkan gambar di bawah.

25

Abang membeli beberapa __________ jagung bakar untuk dibawa pulang ke rumah. A B batang biji C D tongkol buah

26

Hasliza membeli _______rantai untuk anak perempuannya yang berusia 20 tahun. A B serawan seutas C D seurat seulas

82

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27

___________rumah teres di Jalan Ampang telah musnah dalam kebakaran pagi semalam. A Sebuah B Sederet C D Sekelompok Sebaris

28

Mata Hayati berasa sakit setelah beberapa ___________ pasir memasuki matanya. A B carik butir C D buku biji

29

Juara qariah itu menerima hadiah _____________ Quran dan dua _____________ tiket penerbangan ke Mekah. A B C D senaskhah ... keping sebuah helai sekeping naskah bentuk gulung

Soalan 30 berdasarkan gambar di bawah.

30

Dalina menyelitkan ____________ bunga ke rambut ibunya. A B sejambak sekuntum C D sesisir sehelai

31

Bangunan sekolah itu akan didirikan di atas se_______________ tanah. A B buah bidang C D bentuk baris

32

Beberapa ___________ mercun telah dirampas oleh pihak polis dalam operasinya semalam. A B papan pucuk C D laras das

33

Minah menggunakan ______________ payung berwarna kuning ketika mengiringi mempelai itu. A B
83

serawan sebilah

C D

sebatang sekaki
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

34

Ramani meletakkan_______________ kek ke dalam piring kawannya. A B sebuah seulas C D sekeping sepotong

35

Cikgu Latifah menulis beberapa ________ ayat dan ________ pantun di papan tulis. A B baris .... sepotong baris .... serangkap C D patah .... sebuah baris ... seuntai

36

Beberapa ____________________ rumah telah terbakar pada malam semalam. A B buah helai C D cubit ruas

37

Baju abang terkena beberapa ______________ dakwat hitam. A B titik cubit C D tompok bekas

38

Sempena sambutan Hari Kebangsaan , beberapa _____________ jalan utama akan ditutup. A B batang buah C D baris bidang

39

Nenek menaburkan ____________beras ke arah anak-anak ayam itu. A B sepasang sesikat C D secekak segenggam

40

Encik Raman membajak sawah dengan menggunakan dua _____________ kerbau jantan. A B ekor buah C D biji tandan

Soalan 41 berdasarkan gambar di bawah.

41

Di tepi sungai itu ada beberapa _____________ buluh. A B


84

rumpun longgok

C D

ranting batang
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

42

Dua ____________ wartawan telah diarahkan ke kawasan tanah runtuh itu. A B orang buah C D kawan gerombolan

43

__________ garam dimasukkan ke dalam bubur kacang untuk menambah keenakannya. A B Secubit Segenggam C D Sebungkus Secawan

Soalan 44 berdasarkan gambar di bawah.

44

Bala membeli dua_______________ akhbar dari kedai buku itu. A B naskhah lembar C D buku helai

45

Bungkusan itu diikat dengan ___________ tali supaya tidak mudah terbuka. A B seutas seulas C D seruas seurat

46

Pekebun itu menjual lima ________________ pisang kepada Tauke Lim. A buah C tandan B helai D pucuk Rani menghadiahi Cikgu Sathu se _____________ bunga. A B ikat cucuk C D jambak ketul

47

85

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Soalan 48 berdasarkan gambar di bawah.

48

Rumah Mak Jah musnah dihempap _____________ pokok kelapa. A B sebiji sepapan C D sebatang seruas

49

Ibu menanam ____________ serai dan beberapa ____________ pokok ubi kayu di belakang rumah. A B C D serumpun ... batang sepetak ... ruas serumpun pucuk batang batang

50

Saya memakan beberapa ____________ sate dan dua ___________ayam goreng. A B batang .... ketul cucuk ... betul C D cucuk ... bongkah biji ... ketul

86

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

SINONIM Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai . 1. Cikgu Zaman mendesak Yusnita supaya menceritakan perkara sebenar kes buli yang berlaku kepadanya. Perkataan seerti bagi mendesak ialah ____________. A merayu B merungut 2. C D memaksa menyuruh

Jurutera itu sedang memantau kerja-kerja pembinaan di tapak projek itu. Perkataan seerti bagi memantau ialah ________________. A melihat B memerhati C D memintas memandai

3.

Murid-murid yang menyertai kem motivasi itu mendapat banyak iktibar daripada ceramah motivasi sebentar tadi. Perkataan seerti bagi iktibar ialah ___________. A B keputusan pengajaran C D contoh pengalaman

4.

Lokman mengeluh akan nasibnya yang malang . Perkataan seerti bagi mengeluh ialah ______________. A B merayu merintih C merungut D menggerutu

5.

Ibu tidak membenarkan abang menyertai rombongan sekolahnya ke Kuala Lumpur. Perkataan seerti bagi membenarkan ialah _______________. A mengizinkan B membolehkan C menggagalkan

6.

Baju Pak Hashim lencun kerana hujun lebat . Perkataan seerti bagi lencun ialah ________ A hapak B kering C kuyup D lembab

7.

Rambutnya dipotong pendek supaya kelihatan lebih kemas. Perkataan seerti bagi dipotong ialah ____________. A digaya B dituai C dilapah D dipangkas

87

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

8.

Kelahiran cahaya mata Encik Ali dengan Puan Rahmah itu diharapkan dapat membawa rahmat kepada keluarganya. Perkataan seerti bagi rahmat ialah ____________. A restu B berkat C hutang D ganjaran

9.

Pemuda itu berfikiran cetek kerana kurang membaca. Perkataan seerti bagi cetek ialah _____________ . A tohor B ketat C sesak D sempit

10.

Hutang-hutang di kedai itu sudah dilangsaikannya semalam. Perkataan seerti bagi dilangsaikan ialah ______________. A dilesapkan B dilunaskan C ditunaikan D dihapuskan

11.

Cikgu Zaman mendesak Yusnita supaya menceritakan perkara sebenar kes buli yang berlaku kepadanya. Perkataan seerti bagi mendesak ialah ____________. A merayu B merungut C D memaksa menyuruh

12.

Kehadiran mereka tidak menghalang Encik Samad untuk melaksanakan tugasnya. Perkataan seerti bagi menghalang ialah___________. A mengganggu B membantu C menyakit

13.

Murid-murid perlu berhati-hati semasa melintas jalan raya. Perkataan seerti bagi berhati-hati ialah ______________. A bersungguh-sungguh B beringat-ingat C berpandang-pandang

14.

Letih sungguh badan saya hari ini, kata ibu kepada Aminah. Perkataan seerti bagi sungguh ialah ______________. A betul B berat C berapa

88

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

15.

Guru besar menghela nafas panjang apabila mengetahui murid-murid tahun enam sekolahnya lulus dengan cemerlang. Perkataan seerti bagi menghela ialah __________. A menarik B menahan C D menggesa menghirup

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah.

16.

Jurulatih pasukan bola sepak yang menjuarai pertandingan itu telah dijulang oleh pemain-pemainnya kerana kegembiraan. Perkataan seerti bagi dijulang ialah ________. A diusung C diangkut B diangkat D dijunjung Kamal melempar batu ke dalam sungai itu. Perkataan bagi melempar ialah __________. A mengada B mengalih C D mewujud membaling

17.

18.

Mereka menadah tangan berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Perkataan seerti bagi memohon ialah ________________. A memantau B membantu C D mendapat meminta

19.

Majalah kepunyaan Azli telah disembunyikan oleh adiknya di dalam almari pakaian. Perkataan seerti bagi disembunyikan ialah ___________. A diletakkan B disimpankan C D disorokkan dicampakkan

89

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

20.

Orang yang bersikap tamak akan memusnahkan diri sendiri. Perkataan seerti bagi tamak ialah ____________. A cemburu B dengki C haloba

21.

Wang sakunya tercicir semasa dalam perjalanan ke sekolah. Perkataan seerti bagi tercicir ialah _______________. A terhapus B terjatuh C terkandas

22.

Johan berazam tidak akan mengulangi kesilapan lalu. Perkataan seerti bagi berazam ialah _______________. A bersatu B berpadu C D bertekad bersepakat

23.

Puan Aminah membalut kotak hadiah itu dengan kemas. Perkataan seerti bagi membalut ialah ______________. A membungkus B menyarung C D mengurung melipat

24.

Rumah usang itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Perkataan seerti bagi usang ialah_____________. A uzur B lama C D lusuh reput

25.

Ibu menyajikan kuih-muih kepada tetamu yang datang ke rumah. Perkataan seerti bagi menyajikan ialah ___________. A menyiapkan B menghulurkan C D menyediakan menghidangkan

26.

Tsunami telah memusnahkan banyak bangunan dan harta benda. Perkataan seerti bagi memusnahkan ialah _____________. A menghancurkan B membinasakan C D menjatuhkan meleburkan

90

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

27.

Sara menghantar e-mel kepada sahabatnya yang berada di Kedah. Perkataan seerti bagi menghantar ialah ____________. A mengirim B membeli C D membalas menerima

28.

Pokok kelapa di tepi rumah datuk sudah condong. Perkataan seerti bagi condong ialah ___________. A singkat B senget C D bengkok tumbang

29.

Cuaca di Cameron Hinglands sungguh dingin. Perkataan seerti bagi dingin ialah ____________. A panas B angin C D sejuk beku

30.

Puan Aini menggilap dulang tembaga itu hingga berkilat. Perkataan seerti bagi menggilap ialah ____________. A B menggosok mengusap C D menyental memberus

31.

Nenek memakai cermin mata kerana pandangannyha sudah kabur. Perkataan seerti bagi kabur ialah ______________. A B muram suram C D kelam pudar

32.

Petani itu bermandikan keringat kerana bekerja dengan gigih di bawah panas matahari. Perkataan seerti bagi gigih ialah ______________. A tegap B tekun C D tekad tegas

33.

Wakil rakyat selalu mengingatkan masyarakat di kawasannya supaya menjauhi persengketaan. Perkataan seerti bagi persengketaan ialah ___________. A pertarungan B perdebatan C D perbalahan persaingan.

91

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

34.

Penduduk Taman Cempaka mengekalkan cara kehidupan yang mementingkan perpaduan melalui aktiviti Rukun Tetangga. Pilih perkataan seerti bagi mengekalkan ialah _____________. A membaiki B memelihara C D melakasanakan mengutamakan

Soalan 35 berdasarkan gambar di bawah .

35.

Mata keris lama itu diperbuat daripada besi tempawan manakala gagangnya pula diperbuat daipada perak. Pilih perkataan seerti bagi gagang ialah ___________. A sarung B ukiran C D pangkal hulu

36.

Dia telah mengemukakan usul dalam mesyuarat itu. Perkataan seerti bagi usul ialah ______________. A rumusan B cadangan C D keterangan rancangan

37.

Istana lama itu unik kerana dibina daripada kayu tanpa menggunakan sebatang paku pun. Perkataan seerti bagi unik ialah______________. A istimewa B canggih C D ganjil pelik

92

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

ANTONIM Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Hasraf mencurigai apa yang telah dilakukan oleh Amin terhadapnya selama ini. Perkataan berlawan bagi mencurigai ialah _________________. A B 2 menganuti mempercayai C D mentauhidkan mengharapkan

Pengawal tidak membenarkan sesiapapun masuk melalui pintu itu kecuali mereka yang dibenarkan sahaja. Perkataan berlawan bagi masuk ialah _____________. A B C redah keluar rempuh

Ramai perajurit yang setia kepada sultan Melaka telah terkorban dalam pertempuran antara tentera Protugis. Perkataan berlawan bagi setia ialah ______________. A B akur zalim C D bengis derhaka

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

Kapal kargo yang penuh muatan dagangan sedang berlabuh itu milik Syarikat Melati Jaya Berhad. Perkataan berlawan bagi berlabuh ialah _______________. A B belayar berhenti C D berlepas mendarat

Ulat beluncas gemar makan bahagian tumbuh-tumbuhan yang lembut dan hijau. Perkataan berlawan bagi lembut ialah _________________. A B
93

keras pejal

C D

padu kuat
MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Mangsa tsunami itu berasa sedih kerana banyak barangnya telah rosak. Perkataan berlawan bagi sedih ialah _________________. A B sukacita senyum C D bangga ketawa

Kakak menyorong kerusi itu kepada Amran. Sementara itu, Yusri sudah terlena daripada tidurnya. Perkataan berlawan bagi menyorong dan terlena ialah __________. A B menarik ... terjaga memberi ... tertidur C D meletak ... tercokoh mengambil ... terduduk

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

Encik Rahmat membatalkan hasratnya hendak membeli kereta Proton Waja . Perkataan berlawan bagi membatalkan ialah _________________.

A B C 9

menafikan mengesahkan mengumumkan

Pemuda itu telah dilantik sebagai pekerja sementara di Kilang Percetakan Majujaya. Perkataan berlawan bagi sementara ialah ______________. A B kekal kemas C. D. kejap kukuh

10

Askar-askar berdiri tegak, ketika perbarisan itu diperiksa oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia. Perkataan berlawan bagi tegak ialah _______________.

A B

condong bongkok

C bengkok D lengkong

94

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

11.

Ayah bercadang untuk mengubah suai ruang dapur yang sempit itu. Perkataan berlawan bagi sempit ialah __________. A luas B lebar C D banyak panjang

12.

Suri menghayati lagu kegemarannya sambil memejamkan mata. Perkataan berlawan bagi memejamkan ialah __________. A meluaskan B mencelikkan C D menjernihkan mengenyitkan

13.

Sampan yang bocor itu tenggelam ke dasar sungai. Perkataan berlawan bagi tenggelam ialah __________. A timbul B hanyut C D hilang hangus

14.

Warga emas yang uzur mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Perkataan berlawan bagi uzur ialah __________. A teguh B tegak C D kuat sihat

15.

Rumah Nek Siti sunyi setelah cucu-cucunya pulang. Perkataan berlawan bagi sunyi ialah __________. A bising B sepi C D nyaman kuat

16.

Ibu menasihati adik supaya tidak boros apabila berbelanja. Perkataan berlawan bagi boros ialah __________. A jimat B kurang C D simpan kedekut

17.

Wardina enggan menceritakan masalahnya kepada Salmi. Perkataan berlawan bagi enggan ialah __________ A malas B pasti C D sudi izin

95

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

18.

Pada zaman dahulu sampan digunakan sebagai pengangkutan utama. Perkataan berlawan bagi dahulu ialah __________. A moden B canggih C D lampau sekarang

19.

Sejak berkerja di bandar, abang jarang pulang ke kampong. Perkataan berlawan bagi jarang ialah __________. A kerap B rapat C D dekat serik

20.

Ayah menggantikan tali ampaian yang kendur itu dengan yang baru. Perkataan berlawan bagi kendur ialah __________. A keras B lepas C D tegang panjang.

21.

Syarikat percetakan itu telah ditubuhkan sejak dua puluh tahun yang lalu. Perkataan berlawan bagi ditubuhkan ialah __________. A dibatalkan B ditutupkan C D dimusnahkan dibubarkan

22.

Kenangan pahit pada zaman penjajahan Jepun dulu abadi dalam ingatan Tuk Kelana. Perkataan berlawan bagi abadi ialah __________. A kekal B sementara C D kukuh lenyap

23.

Wak Seman yang bakhil itu mengalami kerugian apabila gudang berasnya dirompak pada minggu lepas. Perkataan berlawan bagi bakhil ialah __________. A kedekut B pemurah C D penjimat pemboros

24.

Ayah mengingatkan Asri supaya berwaspada menggunakan mesin pemotong rumput. Perkataan berlawan bagi berwaspada ialah __________. A berhati-hati B lalai C ingat

96

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

25.

Cikgu Rajesh berasa was-was setelah mendengar keterangan yang telah diberikan oleh Azmi mengenai kehilangan buku perpustakaan itu. Perkataan berlawan bagi was-was ialah __________. A yakin B ragu-ragu C D syak ikhlas

26.

Sebagai pekerja yang setia Pak Daud tidak sanggup mengkhianati majikannya. Perkataan berlawan bagi setia ialah __________. A jahat B degil C D garang curang

27.

Said mengajak abangnya berkhemah di Gunung Tebu bersama dengan kawankawannya. Perkataan berlawan bagi mengajak ialah __________. A menghalau B menjemput C D mengheret menarik

28.

Encik Yazir membatalkan rancangannya untuk membawa murid-muridnya ke bilik komputer kerana kesuntukan masa. Perkataan berlawan bagi kesuntukan ialah ____________. A kelemahan B ketiadaan C D kelebihan kekurangan

29.

Pokok bunga itu segar semula selepas disiram air. Perkataan berlawan bagi segar ialah __________. A layu B pucat C D suram letih

30.

Kehidupan keluarga Mak Munah yang melarat itu mendapat simpati orang ramai setelah tersiar dalam akhbar harian. Perkataan berlawan bagi melarat ialah __________. A. selesa B. susah C D gembira senang

31.

Mereka bekerjasama untuk melakukan kerja-kerja menyokong bumbung pondok itu. Perkataan berlawan bagi menyokong ialah________________. A B membina memasang C D merobohkan merobekkan

97

MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

32.

Hanya murid yang bersemangat kental akan dipertimbangkan untuk menyertai program kembara itu. Perkataan berlawan bagi kental ialah __________. A B lemah longlai C lembut D lesu

Soalan 33 berdasarkan gambar di bawah.

33.

Perkataan berlawan bagi aktiviti yang sedang dilakukan oleh murid-murid itu ialah ________________. A B menyeberangi menempuhi C merentasi D menuruni

34.

Kain itu mahal kerana hasil buatannya sangat halus. Pilih perkataan berlawan bagi halus A B nipis kasar C D keras jarang

35.

Lampu di dalam bilik itu terpadam secara tiba-tiba. Pilih perkataan berlawan bagi terpadam A menyalakan B bersinar C bersilau D mengerlip

36.

Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah itu telah ditubuhkan pada tahun lepas. Perkataan berlawan bagi ditubuhkan ialah ______________. A B C D
98

ditutupkan dibatalkan dibubarkan dimansuhkan


MODUL TATABAHASA, BAHASA MELAYU, SK PPMP NEGERI JOHOR

Jawapan
KATA SENDI NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C A C B B A C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B C A B A D C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A A B A B A D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B B A B C A A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D C D C A A D C

KATA GANTI NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C C C D A D B A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C A B C A A A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B A C B B A C B C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A C D B B C D C C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B B B D C B A B

KATA GANDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMBUHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


99

B C D B A B B A D A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C C C A A B C B C A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C C C B B A A A C D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B C C A C B B B A C

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

C A B B A D B D C D

C C C C A C C C D A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B B C D D A A D A A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D A A B C D A A A A

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A D A B B D A A C C

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

C B B D B B D C A D

MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA HUBUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B A C D C A C D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A A C A B D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B B B C B D D B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D B B A D D A C A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B A C C A A B A D

KATA KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C B C C D D B C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B D B D A B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D B C C D C A D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D C D C A D B D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C B C B D C A D C

KATA ADJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KATA ARAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D C B A B C A B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B B A A D B A A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D B D A C B C B C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A D C D A C D B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D B C D B A C B D A C C A B C C D A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C A B D D A D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C A A D D C D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C C A A C D B A A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A C C D C C A C C

100

MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SK PPMP NEGERI JOHOR

KATA BANTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B B B D C A B A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A B D D C A A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A D A A B A C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A C C C C B C D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D C C C D A B D A

KATA BILANGAN 1 2 3 4 5 C D B D D 6 7 8 9 10 B B A D A 11 12 13 14 15 B D A C D 16 17 18 19 20 B B A C A

KATA BANYAK MAKNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C D B A C A D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D B D B C D D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D C C D B A D D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D C B C C C C C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D D D B D A D D

PENJODOH BILANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C A A B B C B D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B A B B A C B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A A D C B B B A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A D D B A A D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A A A C C C A B

101

MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SK PPMP NEGERI JOHOR

SINONIM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANTONIM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B D A A A A B A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B A D A A C D A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B B B A D A C A A 31 32 33 34 35 36 C A D B B C C B B B A C C B D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A B A A D D D C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B D B A B C A 31 32 33 34 35 36 37 C B C B D B A

102

MODUL TATABAHASA BAHASA MELAYU SK PPMP NEGERI JOHOR