Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK MAKRO SMA HJ MOHD YATIM 2013-2015 PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF KHUSUS

KPI Pera!us lulus meningka! 100%

TOV 1 % S 100%

2013

86.96% pelajar 100% pelajar lulus 100 % pelajar yang lulus dalam Peperiksaan lulus dalam dalam subjek ini SPM 201 . subjek ini pada pada Peperiksaan Peperiksaan Per!engahan Akhir Tahun Tahun 201 . 2012.

SASARAN PRESTASI 2014 2015 PS S PS S PS 90% 100% 100 %

INISIATIF " M#dul Pembelajaran Mengiku! T#pik " Per!andingan Aya!ul $urani " Tea!er Sirah %slamiah " Pr#jek Ahkla&ul 'arimah " Per!andingan (u))a* +al Muhadi!hin " 'embara Muhadi!hin " M#dul Pembelajaran Mengiku! T#pik " Per!andingan Aya!ul $urani " Tea!er Sirah %slamiah " Pr#jek Ahkla&ul 'arimah " Per!andingan (u))a* +al Muhadi!hin " 'embara Muhadi!hin " Per!andingan

(anya 1 ,-. -%. #rang pelajar yang mendapa! A" pada Peperiksaan Akhir Tahun 2012.

Meningka!kan bilangan pelajar mendapa! A iai!u 8./%.

Pres!asi pelajar Pera!us meningka! dari pelajar semasa ke mendapa! semasa. A meningka!. -. 6%.

26%

0%

0%

-0%

00%

PELAN STRATEGIK MIKRO SMA HJ MOHD YATIM 2013 PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF KHUSUS

KPI TO V S1 (MA ! S PS / % /0%

SASARAN PRESTASI S2 (MEI! S PS 81% 80% S3 (SEPT! S 90% PS 92% S4 (NOV! S PS 100%

86.96 % pelajar yang lulus dalam subjek ini pada Peperiksaan Akhir Tahun 2012. (anya 1 ,-. %. #rang pelajar yang mendapa! A" pada Peperiksaan Akhir Tahun 2012.

100% pelajar lulus dalam Peperiksaan SPM 201 .

1ilangan pelajar lulus meningka! dari semasa ke semasa.

Pera!us lulus meningka!. 100%

0%

Meningka!kan bilangan pelajar mendapa! A iai!u 8./%.

Pres!asi pelajar Pera!us meningka! dari pelajar semasa ke mendapa! semasa. A meningka!.

26%

11%

16%

2-%

0%

PELAN STRATEGIK MIKRO SMA HJ MOHD YATIM 2014

PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS KPI TO V 86.96 % pelajar yang lulus dalam subjek ini pada Peperiksaan Akhir Tahun 2012. (anya 1 ,-. %. #rang pelajar yang mendapa! A" pada Peperiksaan Akhir Tahun 2012. 100% pelajar lulus dalam Peperiksaan SPM 201 . 1ilangan pelajar lulus meningka! dari semasa ke semasa. Pera!us lulus meningka!. 100% 0% S1 (MA ! S PS / % SASARAN PRESTASI S2 (MEI! S PS 81% S3 (SEPT! S 90% PS S4 (NOV! S PS 100%

Meningka!kan bilangan pelajar mendapa! A iai!u 8./%.

Pres!asi pelajar Pera!us meningka! dari pelajar semasa ke mendapa! semasa. A meningka!.

26%

11%

16%

2-%

0%