Anda di halaman 1dari 25

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

PENDAHULUAN

Sejarah jika di pelajari akan memberitahu kita akan perkara-perkara besar yang berlaku pada zaman tersebut. Di samping itu, kita juga mengetahui perkara-perkara yang menjadi tumpuan utama masyarakat serta ideologi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Pada masa sama, kita juga akan dapat mengetahui sebab munasabab ideologi itu di kemukakan oleh seseorang ahli falsafah tersebut. Dalam sejarah falsafah, ia bermula pada zaman Yunani. Ada pendapat menyatakan ia bermula pada zaman Mesir kuno. Pada zaman Yunani, munculnya beberapa ahli falsafah bersa pada zaman tersebut, antaranya adalah Aristotle, Plato, Socrates dan sebagainya. Falsafah mula dikenali ramai sejak dari zaman Yunani ini, tokoh-tokoh falsafah Yunani ini telah memberi sumbangan dalam sejarah falsafah dengan menyusun falsafah secara sistematik.

Sejak zaman berzaman, falsafah ini berkembang berdasarkan kepada pemikiran ahli falsafah seperti Plato dan Aristotle. Segala perkembangan pemikiran pada zaman berikutnya berdasarkan kepada pemikiran tokoh-tokoh ini. Kemudian, falsafah berkembang dengan mengikut perubahan zaman dengan munculnya falsafah dan pemikiran baru seperti Liberalisme, Idealisme, Realisme dan sebagainya.Untuk memahami falsafah, kita mesti mempelajari sejarah perkembangannya. Ini bertujuan untuk mempelajari setiap perkembangan pemikiran yang berkembang di sepanjang sejarah perkembangan manusia. Sejarah memainkan peranan yang cukup penting dalam membentuk satu pola pemikiran ahli falsafah dalam mengemukakan ideanya.

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Aristotle adalah seorang ahli falsafah agong dan juga seorang saintis purba yang telah memberikan banyak sumbangan yang positif dalam arus perubahan dalam tamadun barat. Beliau terkenal dengan pemikiran logiknya telah memberi banyak sumbangn dan idea yang telah menyebabkan satu perubahan yang ketara dalam arus pemodenan tamadun barat. Tamabahn pula, beliaulah yang telah menemukan satu pengkajian tentang logik dan mengkayakan setiap cabang falsafah dan memberi banyak sumbangan kepada dunia sains.

Kebanyakan

idea-idea

Aristotle

telah

ketinggalan

zaman

pada

hari

ini.

Walaubagaimanapun, apa yang menjadi lebih penting pada masa kini adalah setiap teori yang dibawanya merupakan satu pendekatan yang rasional kepada segala aspek kehidupan. Karya Aristorle lebih menonjolkan bahawa segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat adalah subjek yang sesuai untuk difikirkan dan dianalisa. Menurut beliau, anggapan bahawa dunia ini tidak dikawal secara membuta atau magik tetapi perlakuanya adalah berdasarkan kepada hukum rasional. Kepercayaan adalah berpatutan bagi manusia untuk mempersoalkan setiap aspek yang berlaku dalam dunia ini. Aristotle juga menyatakan bahawa ketetapan kita sepatutnya

menggunakan kedua-dua pemerhatian empirikal dan logikal dalam membuat keputusan. Sikap yang bertentangan dengan tradisi, tahyul dan mistik yang memberi kesan yang besar kepada perubahan tamadun barat ke arah yang lebih moden.

Pandangan beliau dalam teori politik juga memberi satu kesan yang mendalam terhadap pemerintahan sesebuah Negara pada masa kini. Menurut beliau, politik merupakan satu karya sains yang harus dikaji untuk memberi satu pendekatan yang memberi kebaikkan kepada semua pihak. Malahan teorinya telah menyebakan Alexender The Great berjaya menakluki Athens dan

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

memerintahnya dengan baik. Dalam tugasan ini, kita akan didedahkan tentang asal usul, sifat dan sebab kemerosotan sesebuah Negara yang di sebut oleh Aristotle.

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

1.0.LATARBELAKANG ARISTOTLE

Aristotle adalah seorang ahli falsafah Yunani yang lahir di Stargirite, SemenanjungKalkidike di Tasia (Balkan) pada tahun 384 sebelum masihi. Beliau juga merupakan ahli sains dan juga tokoh yang telah mengenalkan konsep logik atau rasional kepada masyarakat dunia pada masa tersebut. Gurunya juga adalah seorang ahli falsafah yang terkenal iaitu Plato. Pada usia 18 tahun Aristotle telah meninggalkan rumahnya untuk belajar bersama Plato untuk menimba ilmunya. (www.ms.wikipedia.org)

Selepas kematian Plato, beliau telah berhijrah ke negara Raja Macedonia Philippus untuk menjadi tutor kepada anaknya Alexander The Great. Aristotle telah mengajar banyak perkara seperti falsafah politik dan sains biology kepada Alexender The Great untuk membolehkan beliau mempelopori dalam bidang tersebut. Setelah Alexender menjadi Raja Macedonia, Aristotle telah membantu anak muridnya untuk menjadi seorang pemerintah yang baik. Setelah Alexender The Graet meninggal dunia, Aristotle telah pulang semula ke Athens dan meneruskan bidangnya untuk sekian lama. Akhir sekali pada usia 63 tahun beliau telah meninggal dunia akibat sakit perut pada tahun 322 sebelum masihi. Walaupun beliau meninggal dunia, namun pengajaranya tetap menjadi satu hakikat atau panduan yang menjadi sumber yang penting pada masa kini.

Aristotle lebih mementingkan pengetahuan yang didapati dari deria yang wujud pada masa itu. Dalam sains, Aristotle mempelajari anatomi, astronomi, embriologi, geografi, geologi, meteorologi, fizik dan zoologi. Dalam falsafah, Aristotle menulis buku berkenaan

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

estetik, ekonomi, moral (ethics), kerajaan, metafizik, politik dan ia lebih sesuai dikelaskan di kalangan ahli empirisisme (empiricists) moden (lihat materialisme dan empirisisme). Dengan itu, Aristotle meletakkan asas bagi apa yang akhirnya berkembang kepada kaedah saintifik beberapa abad kemudiannya. (www.ms.wikipedia.org)

Walaupun beliau menulis banyak karya pada masa awal kerjayanya, namun tidak banyak karya yang terselamat sehingga ke hari ini. Hasil penulisan Aristotle yang wujud masa kini adalah dalam bentuk karangan (treatise) dan kebanyakannya teks yang tidak diterbitkan. Ini mungkin merupakan nota syarahan, atau teks yang digunakan oleh pelajarnya, dan hampir pasti disunting beberapa kali kembali sepanjang beberapa tahun. Hasilnya, tulisan ini padat, dan sukar dibaca. Antara yang terpenting adalah Fizik, Metafizik, moral Nicomachean, Politik, De Anima (Berkenaan Roh), dan Poetik.

Aristotle merupakan tokoh umum tetapi tetap menjadi tumpuan pengkaji falsafah. Aristotle berasal dari keluarga yang kaya. Beliau di katakan mempunyai sifat luaran iaitu berambut pendak yang di potong mengikut arus fesyen dan mempunyai kaki yang panjang. Beliau juga agak gemar bersolek dan memakai cincin di jari.Aristotle merupakan seorang guru yang memperjuangkan ilmu falsafah tetapi bukanlah seorang tokoh politik barat yang memperjuangkan ilmu falsafah seperti tokoh barat yang terkenal iaitu Socrates. Beliau menghidap penyakit lelah. Beliau juga dikatakan pemidato yang baik, syarahan-syarahan yang disampaikan beliau jelas, kata-kata yang digunakan amat bernas dan membidas katakata yang tajam.Aristotle dikatakan mempunyai musuh yang ramai maka dapat digambarkan bahawa beliau seorang yang sombong dan suka mengarah. Tetapi dalam karya-karya falsafah

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

beliau tidak terdapat unsur sentimental malahan beliau amat menghargai persahabatan, kemampuan diri sendiri, menyedari hakikat kedudukan diri sendiri di dalam sebuah tradisi yang mulia dan amat berbangga dengan pencapaiannya.Disepanjang kehidupan Aristotle, beliau mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui secara mendalam tentang kehidupan. Kebanyakan karya Aristotle membuktikan beliau menumpukan seluruh tumpuannya untuk memajukan penemuan hakikat kebenaran dan pertambahan manusia yang mempercayai tentang kebenaran sesuatu falsafah.

2.0.LATARBELAKANG PLATO

Latarbelakang Plato dilahirkan pada 29 Mei tahun 4272 SM dan meninggal pada usia 82 tahun pada 347SM. Beliau dibesarkan dalam keluarga aristikrat Athens. Bapanya bernama Ariston dan ibunya Perictione. Datang dari keluarga yang memenag terkenal di

Athens. Namun bapanya meninggal ketika usianya masih kecil dan ibunya tidak berkahwin lain namun ibunya bergiat aktif dalam politik dan aktiviti kebajikan. Walaubagaimanapun Plato tidak seperti ibunya. Beliau tidak berminat dengan politik. Beliau akhirnya menjadi pengikut Socrates dan menganuti bidang falsafah yang berlandaskan pencarian kebenaran melalui perdebatan dan soal jawab. Beliau dianggap sebagai pengikut Socrates yang setia. Pada tahun 388SM, Plato mengasaskan sebuah sekolah yang dipanggil Akademi yang didirikan di sebuah tempat di Hecademus Park yang juga dianggap sebagai sebuah universiti pertama di Eropah. Institut ini memperkenalkan kurikulum yang

komprehensif. Terdapat mata pelajaran seperti Astronomi, Matematik, Teori Politik dan

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Falsafah. Plato hanya menghabiskan hidupnya dengan memberikan syarahan dan pengajaran di Akademinya.

2.1.PEMIKIRAN PLATO

Pada dasarnya pandangan Plato lebih bersifat intelektual dan rasional. Dasar utama dalam pengajaran adalah dengan cara mencapai budi yang baik. Menurut Plato seseorang yang berpengalaman dengan sendirinya akan memiliki budi yang baik. Oleh itu Plato menegaskan bahawa berbudi yang baik diperlukan bagi menyempurnakan ilmu pengetahuan. Plato juga menyatakan bahawa tujuan kehidupan manusia adalah untuk mencapai kesenangan hidup. Kesenangan hidup yang dimaksudkan oleh Plato ialah kesenangan hidup yang diperolehi daripada ilmu pengetahuan.

Menurut pandangan Plato terdapat dua jenis budi. Iaitu budi filosafi yang wujud hasil daripada pengetahuan dengan pengertian. Budi biasa yang dibawa oleh kebiasaan kebanyakan manusia. Sikap hidup yang dipakai tidak terbit dari

keyakinan, melainkan disesuaikan kepada moral oleh kebanyakan orang dalam kehidupan seharian mereka. Menurut Plato budi ialah baik. Siapa yang tahu akan yang baik, tidak dapat lagi menyimpang dari itu. Siapa yang hidup dalam dunia idea, tidak dapat berbuat jahat. Jalan untuk mencapai budi baik ialah menanam keinsafan untuk memiliki idea dengan pemikiran.(Mohammad Hatta, 1980: 107)

2.2.FALSAFAH POLITIK PLATO 7

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Dalam buku Falsafah Politik Plato (1993), J.H Rapar menyatakan politik pada akhirnya merupakan perjuangan yang tidak pernah berakhir. Pada zaman dahulu, politik selalu menekankan kebajikan, kebaikan dan keadilan (etika) dalam berbagai-bagai segi hubungan antara warga dengan negara.Kerana dari tiga unsur itulah, individu atau masyarakat termasuk kerajaan dibezakan dari makhluk lain. Tegasnya, baik atau buruk sesebuah negara bergantung kepada kesedaran etika politik warganya.

Politik pada zaman moden, tentu lain dengan politik pada era dahulu. Politik moden lebih tertumpu pada masalah individu dan hak-haknya yang berfokus ehwal kebebasan, kewibawaan, kekuasaan, hak asasi, kewajipan, konsensus, demokrasi dan keadilan. Semua penekanan tersebut tentu selaras dengan perkembangan situasi yang dihadapi.xYang menjadi masalah kini bahawa dalam kecamuk kepentingan warga dan kepentingan negara selalu terbuka kepentingan lain, yang jelas ia meninggalkan prinsip dasar pembenaran (falsafah) politik. Suasana dan keadaan yang demikian telah merangsang keinginan dan kerinduan warga untuk memiliki pemimpin yang sanggup mengatasi berbagai-bagai kerusuhan dan kekacauan yang semakin hebat. Oleh itu, mereka amat memerlukan seseorang tokoh yang bijak, tegas dan berwibawa. Politik dalam Kamus Dewan ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ilmu siasah, ilmu kenegaraan; segala sesuatu berkenaan pemerintahan sesebuah negara atau hubungannya dengan negara lain; kelicikan, muslihat dan tipu muslihat.

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Manakala istilah politiking pula ialah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan politik seperti berkempen untuk memancing undi, menonjolkan diri seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan. Politikus pula dalam terma politik moden ialah seorang ahli politik atau ahli kenegaraan. Politik juga merupakan seni pembelajaran berkenaan organisasi dan tabiat sesebuah kerajaan. Aktiviti politik pada hari ini pada dasarnya berlandaskan kepada konsep politik yang dipelopori oleh sarjana dan patriot Italy abad ke-15 iaitu Machievelli. Secara dasarnya dalam falsafah politik Barat, kedaulatan sesebuah negara diserahkan kepada manusia dan kuasa perlembagaan atau negara. Dalam dunia sains politik, kedaulatan menunjukkan autoriti atau kekuasaan sesebuah negara di mana sesebuah negara, menurut ketetapan undang-undang antarabangsa mempunyai autonomi penuh dan tidak tertakluk kepada kuasa negara-negara lain ataupun kepada undang-undang antarabangsa itu sendiri. Ini adalah kerana menurut doktrin politik Plato bahawa asal usul itu terletak dalam keinginan dan keperluan manusia, maka ini bermakna bahawa negara dibentuk oleh dan untuk manusia.

Plato menganggap bahawa tujuan negara selari dengan tujuan hidup manusia, iaitu untuk kesenangan dan kebahgiaan hidup manusia, maka ini bererti bahawa tugas negara ialah mengusahakan kesenangan dan kebahgiaan itu, dan dengan hal yang demikian, maka fungsi negara yang paling menonjol ialah fungsi kesejahteraan. Pemikiran politik yang dikembangkan oleh Plato dalam usahanya membina sebuah negara ideal yang bebas dari segala keburukan, kekacauan dan kerosakan pada umumnya telah merombak struktur dan landskap politik moden

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

dunia. Biarpun begitu amanah kepimpinan bukan suatu yang boleh diambil mudah dan sambil lewa kerana menurut al-Mawardi dalam kitab beliau al-Ahkam as-Sultaniyyah ada menyatakan bahawa " Pemerintahan adalah untuk mengganti kenabian bagi mengawasi agama dan mengawasi siasah dunia yang berkaitan dengannya. "

3.0.FALSAFAH POLITIK ARISTOTLE

Aristotle telah menegaskan bahawa perlaksanaan etik baru yang sempurna di dalam negara tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia. Ia perlu bantuan daripada keseluruhan rakyat. Pada dasarnya manusia mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia sesama sendiri. Manusia adalah Zon politik iaitu seorang yang tidak dapat berdiri dengan sendiri. Maka haruslah diwujudkan golongan atasan dan golongan bawahan agar sesuatu sistem itu dijalankan.

Hubungan manusia dengan negara adalah sebahagian daripada satu entiti sosial dalam masyarakat. Tujuan negara ialah untuk mencapai keselamatan bagi semua anggota negara tersebut. Tamabahan pula, semua penduduk negara tersebut juga harus menikmati segala kemahuan mereka agar dapat hidup dengan sejahtera. Keadilan juga amat penting bagi menetukan hukum terhadap pergaulan masyarakat dan menyekat daripada berbuat sesuatu perkara atau sebaliknya. Kewajipan negara adalah mendidik rakyatnya berpendirian tetap, berbudi baik dan pandai menguruskan kehidupan harianya. (Bertrand. R,. 1993.)

10

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Aristotle sependapat dengan gurunya Plato, iaitu tabiat manusia yang berlumbalumba mengejar keuntungan yang jauh lebih besar daripada keperluan hariannya harus dielakkan. Ia menentang tumpuan kapital. Malahan pekerjaan berdagang juga harus dielakkan iaitu perbuatan menukar barang dengan mengutip riba. Ia akan mengakibatkan sesebuah negara juga akan turut melakukan amalan seperti itu. Menurut beliau lagi, sesebuah kerajaan juga harus mempengruhi kehidupan sosial rakyatanya dalam batasan tertentu. Negara harus menjadi orang tengah bagi menjaga kepentingan rakyatnya. Ini tidak menghairankan kerana Aristotle sekeras-kerasnya menetang konsep Plato iaitu negara ideal. Kalau konsep itu dianggap sedemikian, ia akan loebih terarah kepada pembawaan alam. Ilmu politik tidak membentuk manusia, tetapi manusia sebagaimana alam yang melahirkannya.. Bagi Aristotle tiang masyarakat adalah kaum menengah yang berbudi baik . Anggota kaum menengah sahajalah yang harus dianggap baik seperti penduduk baik. Kedudukan mereka lebih tinggi dari saudagar dan pengurus bank. Malahan saudagar dan pengurus bank dimasukkan dalam golongan budak. (Bertrand. R,. 1993.)

Menurut pandangan umum dalam dunia Yunani pada masa itu, penduduk baik adalah penduduk yang bebas dan harta merekalah diuruskan oleh budak. Pekerjaan tani dan dagangan harus diserahkan kepada budak, budak sahajalah alat pekerja yang hidup; alat pekerja adalah budak yang tidak bernyawa. Menurut Aristotle dan Plato , perbudakkan ialah ciptaan alam. Sebahagian manusia lahir untuk menjadi tuan dan sebahagaian lagi menjadi budak untuk menyenggarakan pekerjaan kasar. Perbudakkan hanya hapus apabila wujudnya alat automatik yang akan melakukan pekerjaanya dengan sendiri. Dengan ucapan

11

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

sedemikian, Aristotle seolah-olah telah meramalkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan.

Orang Yunani pada masa itu memandang hina pada kerja tangan sebab kerja tersebut menumpukan fikiran. Orang yang bekerja tangan sepanjang hari tidak mempunyai waktu lagi untuk memikirkan masalah-masalah politik dan kepentingan umum. Sesuai dengan itu Aristotle berpendapat bahawa orang yang mempunyai waktu terluang saja yang boleh bersuara tentang pemerintahan. Negara yang terbaik bentuknya tidak akan memberikan kedudukan warga negara kepada orang-orang yang menjalankan kerja tangan. (Bertrand. R,. 1993.)

Masyarakat wujud dalam bentuk yang berbeza-beza. Perkara utama yang harus ditekankan berhubung dengan idea Aristotle tentang Negara adalah saiznya. Sebuah negara tidak boleh dibentuk daripada sepuluh orang atau 100 000 orang , bukan lagi sebuah Negara. Sebahagian besar negara kota Yunani yang sejarahnya yang menjadi latar belakan fakta kepada teori politik Aristotle. Tamadun Yunani mengalami banyak pecah belah kerana pertelinglkahan dan kemerdekaan negara-negara kota ini akhirnya dihancurkan oleh kemaraan kuasa Macedonia. Aristotle tahu tentang keburukkan pertelingkahan ini dan beliau begitu rapat dengan istana Macedonia; namun begitu keyakinan beliau tidak pernah hilang bahawa negara kota yang kecil itulah bentuk masyarakat awam yang betul berdasarkan teori politiknya.

12

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Menurut pandangan Aristotle, sebuah Negara adalah sesuatu kumpulan rakyat dan takrif rakyat itu tidak lain melainkan penyertaanya dalam fungsi kehakiman dan jabatan politik. Hal-ehwal sesebuah negara dikendalikan terus oleh rakyatnya. Setiap rakyat akan menjadi ahli perhimpunan atau ahli badan perundingan Negara itu. Menurut beliau lagi, seseorang rakyat layak memegang atau menjawat pelbagai jawatan di dalam negera, termasuk jawatan kewangan dan ketenteraan dan dia akan menjadi sebahagian daripada badan kehakiman. (Bertrand. R,. 1993.)

Suatu konstitusi tidak dapat dikatakan baik atau tidak, kalau hanya dilihat dari bentuk pemerintahanya. Apabila orang perseorangan atau beberapa orang atau orang banyak yang memerintah itu melakukan pemerintahan atas dasar menyelenggarakan kepentingan umum, maka terbentuklah pemerintahan yang baik. Tetapi, pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan mereka masing-masing yang memerintah, pemerintahan itu menyimpang dari tujuannya. Ini disebabkan penduduk sesuatu Negara berhak memperoleh kebaikkan dari pemerintahan itu apabila mereka benar-benar warganegara.

Dalam keadaan tertentu, Aristotle lebih suka mengamalkan sistem demokrasi. Menurut beliau, pandangan yang mengatakan orang ramai daripada beberapa orang yang baik, patut menjadi pemerintah. Ini kerana walaupun bukan setiap ahli kumpulan yang besar itu orang yang baik, masih ada kemungkinan apabila mereka bersatu, mereka akan menjadi lebih baik bukan sebagai individu tetapi sebagai kumpulan. Sebuah Negara, yang mempunyai perlembagaan, mesti boleh berdikari dan ia mesti mencapai matlamat atau tujuan ia didirikan.

13

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

Nyata sebuah Negara bukanlah perkongsian sesuatu kawasan untuk tujuan menghalang kecelakkaan bersama dan menggalakkan perdagangan. Perkara-perkara ini perlu ada jika sesebuah negara mahu wujud; tetapi walaupun semuanya ada tidak semestinya akan wujud sebuah negara. Lebih tepat, sebuah Negara itu satu perkongsian keluarga dan isi rumah di dalam kehidupan yang baik, untuk tujuan kehidupan yang sempurna dan bedikari. Kehidupan yang baik menjadi teras dan matlamat utama dalam Negara yang diilhamkan oleh Aristotle. Menurut beliau lagi Negara adalah sebuah entiti semula jadi dan seperti objekobjek yang lain ia mempunyai matlamat atau tujuan tertentu. Teleologi itu satu ciri dalam teori politik Aristotle seperti juga dalam biologinya.

Pendapat demikian tentang matlamat negara dihubungkan satu cita-cita tinggi yang lain. Satu prinsip asas kepada perlembagaan demokratik adalah kebebasan. Satu bentuk kebebasan ialah memerintah dan diperintah secara bergilir-gilir. Bentuk lain pula ialah hidup mengikut kehendak seseorang kerana manusia mengatakan itulah kebebasan, kerana hidup tidak mengikut kehendak , itulah kehidupan sebagai hamba. Kebebasan dalam negeri harus disempurnakan dengan satu keadaan yang aman. Ini kerana walaupun negara Aristotle dilengkapi senjata untuk pertahanan, namun mereka tidak mempunyai cita-cita imperialisis. (Bertrand. R,. 1993.)

4.0.JENIS PEMERINTAHAN DALAH FALSAFAH POLITIK ARISTOTLE

Aristotle telah mengemukakan tiga jenis pemerintahan dalam teori politiknya. Setelah hasil penyelidikan ke atas 158 buah undang-undang dasar negara kota dalam Yuanani pada waktu

14

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

itu. Beliau tidak mengemukakan suatu cita-cita yang berbeza dengan Plato. Ketiga-tiga jenis pemerintahan ini lebih terarah kepada kepentingan rakyatnya. Jadual di bawah telah menunjukkan ketiga-tiga jenis pemerintahan tersebut:-

4.1.Sietem Monarki

Sistem pemerintahan monarki adalah sebuah pemerintahan beraja yang berunsur pemerintahan mutlak yang akan diperintah oleh seorang individu dan sesebuah keluarga. Tambahan pula, sistem pemerintahan ini akan lebih terarah kepada pemerintahan kuku besi atau tiran yang memberi kepentingan kepada raja tersebut. Sistem pemerintahan monarki juga kadang-kadang memberi satu keputusan yang baik kerana hanya seorang sahaja yang akan memegang kuasa pemerintahan di negara tesebut. Maka perjalanan negara akan bergantung kepada keputusan seorang individu yang akan memberi satu keputusan yang lebih baik berbanding sistem pemerintahan yang lain. Walaubagaimanapun, sistem pemerintahan monarki kadang-kadang memberi kesan yang agak buruk jika pemerintahnya menjaga kepentingan dirinya atau memerintah secara kuku besi. Sitem turunan kuasa akan dijalankan bagi menggantikan kuasa pemerintahan.

Aristotle lebih bersetuju dengan pemerintahan monarki. Menurut beliau, apabila sesebuah keluarga atau individu begitu istimewa keunggulannya sehingga melebihi orang lain akan mejadikan individu atau keluarga tersebut lebih berkuasa menjadi raja dan berdaulat dalam semua pekara. Dalam pengalaman Aristotle,

15

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

didikan anaknya, Alexender The Great telah melaksanakan pemerintahan monarki dan menjadikan satu negara yang lebih berkualiti. (Bertrand. R,. 1993.)

4.2.Sistem pemerintahan Aristokrasi

Sistem pemerintahan Aristokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh segelintir orang bagi menjaga kepentingan sesebuah negara. Kebiasaannya orang-orang yang kaya akan mengambil peranan penting dalam pemerintahan negara tersebut. Jabatanjabatan telah diwujudkan untuk melicinkan pejalanan negara. Walaubagaimanapun, orang-orang kaya ini akan menjadikan jawatannya sebagai satu pendekatan yang terbaik untuk mengaut keuntungan. Dalam sistem ini juga, kecekapan tidak dipedulikan dan keluarga pemerintah ini tidak akan menjadi pewaris taktha seperti pemerintahan monarki Dalam sistem pemerintahan ini juga, sesuatu keputusan akan diambil oleh golongan yang memerintah. Mereka akan menetapkan undang-undang dan juga perlembagaan negara agar mencapai keamanan kepada rakyat. Tambahan pula, sesuatu tindakan atau keputusan bergantung kepada pihak pemerintah. Kebiasaanya, sebelum mengambil sebarang keputusan satu mesyuarat akan diadakan untuk membincangkan tentang sesuatu tindakan. Golongan ini juga memainkan peranan yang agak penting dalam pentadbiran negara serta menjaga kepentingan negara tersebut. Tambahan pula, jawatan-jawatan rasmi juga turut memainkan peranananya tersendiri dalam kehidupan masyarakat dalam sistem politik Aristokrasi. (Bertrand. R,. 1993.)

16

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

4.3.Pemerintahan Demokrasi.

Pemerintahan Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat sesebuah negara secara bersama. Demokrasi pada umumnya adalah tentangan terhadap plutokrasi, iaitu kaum modal. Pemerintahan daripada orang miskin ada baiknya. Sungguhpun kecekapan orang perseorangan jauh berbeza dari orang-orang yang mempunyai keahlian, pada keseluruhannya rakyat memberikan pertimbangan yang tidak kurang adilnya. Ramai orang tidak mudah melakukan kecurangan seperti yang boleh berlaku dengan jumlah orang yang sedikit.

Dalam konteks demokrasi pemimpin akan dipilih melalui pemilihan atau undi untuk menentukan siapakah pemimpin. Maka , penduduk di sesebuah negara dapat memilih pemimpin yang mereka sukai untuk menjalankan proses pentadbiran negara tersebut. Tamabahan pula, pemimpin ini lebih bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal rakyat untuk menjadikan negara tersebut maju. Kalau pemimpin itu gagal melaksanakan tujuan atau matlamatnya untuk menyediakan segala prasarana rakyat maka pemimpin yang lain pula akan dipilih untuk mengetuai mereka dalam proses pentadbiran negara. Hal ini rumit kerana seseorang itu harus mengambil satu tanggungjawab yang penting agar proses perjalanan negara berjalan dengan lancar. Tambahan pula, seperti sistem pemerintahan Aristokrasi jawatan-

17

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

jawatan dan jabatan-jabatan akan diwujudkan bagi membolehkan proses perjalanan negara berlaku dengan lebih teliti. (Bertrand. R,. 1993.)

Sungguhpun begitu Aristotle memandang demokrasi lebih rendah dari aristrokasi. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi keahlian diganti dengan jumlah pengundi. Ini kerana rakyat mudah tertipu dalam sistem pemerintahan ini. Maka , hak memilih lebih dibatasi hingga lingkungan orang-orang cerdik pandai sahaja. Gabungan antara aristokrasi dan demokrasi adalah sebaik-baiknya. (Bertrand. R,. 1993.)

5.0.FUNGSI PERLEMBAGAAN MENURUT ARISTOTLE

Menurut

Aristotle,

perlembagaan

berfungsi

untuk

menetapkan

matlamat

negara.

Perlembagaan yang bermatlamatkan kebaikkan awam adalah betul dan adil tanpa perlu kelayakan manakala yang bermatlamatkan hanya kepada kebaikkan pemerintah adalah menyeleweng dan tidak adil kerana mereka terlibat dalam pemerintahan zalim yang mana tidak sesuai dengan orang yang bebas dalam masyarakat. Menurut beliau lagi, matlamat utama negara adalah untuk mencapai kebahagian kepada semua anggota negara melalui semangat yang mulia. Negara adalah bertujuan untuk menyediakan keperluan material kepada rakyatnya, bukan untuk mengaut keuntungan atau memaksimumkan kekayaan. Di samping itu, negara berperanan untuk menggalakkan pembangunan diri kepada rakyatnya

18

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

demi untuk menjadikan rakyatnya warganegara yang baik dengan menetapkan peraturanperaturan yang tertentu. (www.ms.wikipedia.org)

Melalui perlembagaan inilah, peraturan negara akan digubal atau ditentukan. Dalam peraturan negara, perlembagaan menetapkan segala aturcara mengenai jawata-jawatan rasmi pemerintahan. Apabila perlembagaan telah dikuatkuasakan, maka ianya perlu dilindungi dan dipertahankan dengan erat , seandainya terdapat beberapa perkara yang perlu diperbaiki, maka pindaaan akan dilakukan. Ini kerana Perlembagaan di dalam sesebuah negara adalah berdaulat. Rakyat perlu mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh perlembagaan.

Matlamat undang-undang bukan sahaja untuk menghukum perbuatan yang salah tetapi juga untuk mendesak rakyat menuju kearah tindakan yang baik. Menurut Aristotle, hanya rakyat sahaja yang berhak melibatkan diri dalam proses politik. Perlembagaan juga menetapkan bahawa rakyat berhak menghadiri majlis dan berfungsi sebagai juri. Perlembagaan yang ideal akan wujud dalam negara yang mempunyai rakyat yang baik (virtuous). Perlembagaan juga berfungsi sebagai badan yang menetapkan had-had kuasa kerajaan yang merupakan intipati perlembagaan. Perlembagaan juga menetapkan kerajaan perlu dipilih menurut peraturan undang-undang. (Bertrand. R,. 1993.)

19

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

6.0.SALINGKAITAN IDEA DIANTARA ARISTORLE DAN PLATO

Baik Plato maupun Aristoteles adalah anak peradaban Yunani klasik. Mereka lahir dan dibesarkan dalam suatu peradaban yang dikenal sebagai salah satu pilar peradaban Barat dewasa ini. Menurut Plato, negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan. Kebajikan, menurut Plato adalah pengetahuan. Atas dasar itulah Plato melihat pentingnya lembaga pendidikan bagi kehidupan kenegaraan. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang didambakan manusia. Mereka yang berhak menjadi penguasa hanyalah mereka yang mengerti sepenuhnya prinsip kebajikan ini. Plato menyebut negarawan seperti itu seorang raja-filsuf. Raja-filsuf harus memahami berbagai gejala penyakit masyarakat, mendeteksinya sejak dini, dan mencari cara menyembuhkannya. Pengetahuan, dengan demikian menjadi keharusan dan syarat utama seorang negarawan.

Hubungan timbal balik dan pembagian kerja secara sosial merupakan prinsip pokok kenegaraan lain. Plato beranggapan munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain. Ini memungkinkan terjadinya hubungan tukar-menukar dalam kehidupan sosial manusia. Negara dalam hal ini berkewajiban memperhatikan penukaran timbal balik dan harus berusaha agar semua kebutuhan masyarakat terpenuhi sebaik-baiknya.

Negara ideal Plato juga didasarkan prinsip larangan atas pemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang, harta, keluarga, anak, dan istri. Menurut Plato, dengan hak atas

20

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

kepemilikan pribadi akan tercipta kecemburuan dan kesenjangan sosial dan menjadikan setiap orang berusaha menumpuk kekayaan pribadi tanpa batas. Semua ini akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Larangan pemilikan uang karena Plato melihat bahwa pemilikan dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi berdampak buruk bagi negara. Pemilikan atas kapital yang tidak terkontrol oleh negara menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam antara yang kaya dan miskin. Plato menegaskan prinsip-prinsip kenegaraan ini hanya berlaku bagi para penguasa negara, yaitu mereka yang berasal dari kelas penjaga, bagi budak tidak berlaku.

Ada tuduhan bahwa Plato adalah pemikir yang anti demokrasi. Menurutnya dalam sistem pemerintahan demokrasi, pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan tirani. Setiap orang akan memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa ada kontrol ketat dari negara. Dalam negara demokrasi, kebebasan individual dan pluralisme politik adalah dewa yang diagungkan. Semua warga negara memiliki kebebasan mengekspresikan aspirasi dan idealisme politiknya tanpa merasa khawatir akan intervensi negara terhadap kebebasannya itu. Dalam istilah Plato, demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Kekerasan dibenarkan atas nama kebebasan dan persamaan hak. Penjungkirbalikan massal terhadap moralitas dan akal budi dibenarkan dengan alasan kebebasan.

Menurut Aristoteles, kemunculan negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia yang dikatakannya sebagai zoon politicon, yaitu makhluk yang berpolitik.

Aristoteles menganalogikan negara sebagai organisme tubuh. Negara lahir dalam bentuknya

21

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

yang sederhana, kemudian berkembang menjadi kuat dan dewasa, setelah itu hancur, tenggelam dalam sejarah. Komponen-komponen negara adalah desa-desa yang terdiri dari unit-unit keluarga. Keluarga adalah unit persekutuan terendah, sedangkan yang tertinggi adalah negara. Negara terbentuk karena adanya manusia yang saling membutuhkan. Ini sebabnya dalam kehidupan kemasyarakatan dan negara akan selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara individu dalam masyarakat.

Mengenai ukuran atau luas wilayah suatu negara hendaknya tidak terlalu luas, tetapi juga tidak terlalu kecil. Sebab bila negara terlalu kecil, sulit mempertahankan diri dan mudah dikuasai negara lain. Sedangkan bila terlampau besar dan luas, akan sulit menjaganya. Dari segi ideal menurut Aristoteles, negara adalah seperti polis atau city state. Tentang kekuasaan negara polis itu, Aristoteles berpendapat bahwa karena negara merupakan jenjang tertinggi, maka ia memiliki kekuasaan yang absolut.

Menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan paling tinggi dan mulia. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individuindividu tertentu. Dengan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka kesejahteraan individu akan tercapai dengan sendirinya.

Aristoteles mengemukakan beberapa bentuk negara. Bentuk negara itu terkait erat dengan aspek moralitas. Itu terbukti dari klasifikasinya mengenai negara yang baik dan

22

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

negara yang buruk. Negara yang baik adalah negara yang sanggup mencapai tujuannya, sedangkan yang buruk kebalikannya. Aristoteles juga menetapkan beberapa kriteria dalam melihat bentuk negara. Pertama, berapa jumlah orang yang memegang kekuasaan, apakah dipegang oleh satu orang, beberapa orang, ataukah banyak orang? Kedua, apakah tujuan dibentuknya negara?

Berdasarkan kriteria itu, Aristoteles mengklasifikasikan negara dalam beberapa kategori. Monarki, apabila kekuasaan terletak di tangan satu orang, bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan semua, adalah bentuk pemerintahan terbaik. Monarki harus diperintah oleh seorang penguasa yang filsuf, arif, dan bijaksana. Ada juga aristokrasi, dimana pemerintahan dikuasai beberapa orang dan bertujuan baik demi kepentingan umum. Sedangkan untuk demokrasi sendiri, Aristoteles tidak melihatnya sebagai sebuah pemerintahan yang baik. Ia menganggap bila sebuah negara dipegang oleh banyak orang dan bertujuan hanya demi kepentingan mereka, maka bentuk negara seperti adalah demokrasi dan bentuk negara seperti itu dianggap Aristoteles tidak ideal dan malahan memiliki konotasi negative

23

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

KESIMPULAN

Teori-teori yang dipelopori oleh Aristotle sememangnya amat membantu umat manusia pada masa kini. Pada hakikatnya, idea-idea asal beliau dari Plato. Ini telha meningkatkan mutu-mutu idea aristotle. Walaupun pelbagai pandangan diberikan oleh beliau, tujuan utamanya adalah untuk menubuhkan satu negara yang lebih adil pemerintahanya. Tambahan pula, beliau juga inginkan semua rakyat dalam sesebuah negara hidup dalam keamanan serta menghindarkan belenggu kemiskinan yang amat teruk. Negara merupakan satu tubuhan yang menjaga masyrakatnya untuk menjadi lebih berkualiti. Kegagalan sesebuah negara mengambilkira kebajikan rakyatnya akan menimbulkan satu keadaan dimana rasa tidak puas hati. Amalan birokrasi, pilih kasih dan juga rasuah turut akan memusnahakan fungsi sebuah negara. Itulah yang ingin dikatakan oleh Aristotle. Sesebuah negara yang berjaya tentunya akan mengambilkira hak-hak rakyat dengan lebih jelas.

Akhir sekali, tanggungjawab dan peranan pemimpin negara yang membentuk negara harus tidak sama sekali lari dari objektif. Rakyat merupakan satu aspek yang penting harus diambilkira. Seperti kata aristotle, kegagalan untuk menjaga kebajikan rakyat akan membawa satu padah yang amat serius.

24

JKP 213: FALSAFAH POLITIK

BIBLIOGRAFI Carian dalam buku dan artikel

Bertrand. R,. (1993.) Sejarah Falsafah Barat:Dewan Bahasa dan Pustaka Latif Kamaludin(2008), Falsafah Politik, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains, Pulau Pinang , K. Ramanathan, (2003)Asas Sains Politik, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Berhad, Kuala Lumpur, K. Ramanathan, (2000) Konsep Asas Politik, ALMS Digital Enterprise , Pulau Pinang,

Carian dalam internet en.wikipedia.org/wiki/Aristotle en.wikipedia.org/wiki/Politics_(Aristotle) http://www.utm.edu/research/iep/a/aristotl.htm www.ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=7&sec=&key=1330&cmd=resetal www.ms.wikipedia.org ww.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html www.utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=1007&pub=Utusan_Malaysia&sec=Renca na&pg=re...

25