Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN TAHUNAN RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN TAHUNAN 2014

PENDIDIKAN MUZIK
Tingkatan 1
Kurikulum Baru Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia

Di sediakan oleh
SMK LEMBAH BIDONG, SETIU

MAT DAHALAN ISMAIL


SM Sains Teluk Intan 1 Januari 2014

Mastor Hj Jarkaseh

Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik
Pendaftaran Tingkatan 1 dan Minggu Silaturrahim / Orientasi Pengenalan Pendidikan Muzik

Minggu
M01 (02/01/14) M02 (06/01/14) M03 (13/01/14) M04 (20/01/14)

Objektif Pembelajaran

Catatan / Refleksi

Pengenalan Pendidikan Muzik KBSM Peraturan Bilik Muzik / Tanggungjawab Pelajar Penilaian : Pemerhatian amali dan tugasan eviden. Ujian dan PBS Selepas berakhir Unit 1, pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. Menepuk detik dengan betul lagu pelbagai tempo yang diperdengarkan. Mengenalpasti meter (2-an, 3-an dan 4-an) dengan betul lagu yang diperdengarkan. Menama, menjelaskan nilai relatif dan menulis lambang bunyi dan senyapan (not) dengan betul. Membunyikan skor latihan irama yang disediakan. Membunyikan skor latihan irama (kuaver) dengan betul. Menulis tanda masa dengan betul (berdasarkan detik krocet) pada latihan yang disediakan. Menulis semula garis bar yang hilang pada tempat yang betul berdasarkan tanda masa. Menulis tanda rehat yang betul pada skor irama berdasarkan tanda masa. Nota Unit 1 Kuiz 1

Unit 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11

ASAS IRAMA Detik dan Tempo Lambang Bunyi dan Senyapan Meter dan Bar Detik Krocet, Minim dan Kuaver Tanda Masa Latihan Irama Not Kuaver, Upbeat dan Downbeat Harkat dan Not Bertitik Pengumpulan Not-Not Penulisan Tanda Rehat Latihan Irama

M05 (27/01/14)

5. 6. 7. 8.

Kuiz 2

M06 (03/02/14)

9.

Mengenalpasti / menandakan skor yang ditulis dengan pengumpulan not / rehat yang betul. 10. Menulis semula keratan irama dengan pengumpulan not / rehat yang betul berdasarkan tanda masa. 11. Menukar not berharkat dengan not tunggal bertitik dengan betul tanpa mengubah irama. 12. Membunyikan dengan betul not-not dengan tanda harkat dan not bertitik.

Kuiz 3

M07 (10/02/14)

Kuiz 4

Muka 1

Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik
Unit 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 KOMPANG Warna Ton Berat / Ringan Pengenalan Kompang Teknik Paluan Pak / Bung Rentak Inang, Masri, Jazzrock Inang Cina Kompang Perarakan, Paluan Melalu, Menyelang, Meningkah Latihan Irama Kompang

Minggu

Objektif Pembelajaran
Pada akhir Unit 2, pelajar dapat:

Catatan / Refleksi

M08 (17/02/14)

1. 2. 3. 4.

Menjelaskan dengan ringkas secara lisan definisi warna ton, ton berat dan ton ringan. Menamakan bahagian-bahagian kompang, menjelaskan secara ringkas pembuatan dan cara penjagaan. Memegang kompang dengan postur yang sesuai. Membunyikan dengan teknik yang betul ton pak dan bung. Mengenalpasti rentak Inang Cina / Inang / Masri / Jazzrock yang diperdengarkan. Memainkan rentak di atas dengan betul mengiringi lagu. Menamakan tiga kumpulan paluan dalam ensembel kompang perarakan. Memainkan kompang perarakan secara ensembel dengan betul sebagai kumpulan Melalu, Menyelang dan Meningkah.

Nota Unit 2

M09(24/02/14)

5. 6.

Kuiz 5

M10(03/03/14)

7. 8.

Penyelarasan P&P Cuti Pertangahan Penggal 1 Unit 3 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 PIC DAN MELODI Tinggi Rendah Bunyi Pic Pic dan Tanpa Pic Pengenalan Kibod Oktaf dan Middle C Baluk, Klef Trebel dan Klef Bes Memindah, Menaik / Menurunkan Pic Antara Klef Tanda Kromat dan Enharmonik Irama dan Melodi Kontur Melodi Lagu 1 Lagu 2 Lagu 3

M11(10/03/14) CPP1 (22/3/14)

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan Cuti Pertengahan Penggal 1 Pada akhir Unit 3, pelajar dapat:

M12(17/03/14) M13 (31/03/14)

1. 2. 3. 4. 5.

Membezakan pic tinggi dan pic rendah. Menyatakan bahagian penting alat muzik kibod. Melabelkan pic-pic tanpa tanda kromat pada mata kibod. Menjelaskan pic Middle C, dan kedudukannya pada baluk klef trebel dan klef bes. Menamakan pic pada ruang dan garisan baluk klef trebel dan klef bes. Menamakan mata kibod hitam (bertanda kromat) Menjelaskan dengan ringkas tentang enharmonik Menulis not-not yang mempunyai stem pada baluk klef trebel / bes termasuk bertanda kromat. Menganalisis kontur melodi - mendatar / menaik / menurun. Menulis melodi pada aras sama menggunakan klef berbeza. Menaik / menurunkan keratan melodi (klef sama). Menaik / menurunkan keretan melodi (klef berbeza)

Nota Unit 3 Kuiz 6

M14 (07/04/14)

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kuiz 7

M15 (14/04/14) M16 (21/04/14)

Kuiz 8

Muka 2

Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik
Unit 4 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.05 4.06 Unit 5 5.01 5.02 5.03 5.04 ASAS NYANYIAN Postur Register Artikulasi Frasa Melodi, Pernafasan dan Ekspresi Dinamik Solfa dan Isyarat Tangan Curwen Latihan-Latihan Sofa / Nyanyian Koir dan Muzik Vokal SKOR MUZIK Pengenalan Jenis Skor Muzik, Master Score dan Individual Score Lambang, Isyarat dan Terminologi Muzik Dalam Skor Pengulangan

Minggu

Objektif Pembelajaran
Pada akhir Unit 4, murid dapat:

Catatan / Refleksi

M17 (28/04/14)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memperagakan postur nyanyian yang betul. Menyatakan dan mendemonstrasikan nyanyian register suara dada dan suara kepala. Menjelaskan maksud artikulasi dan mendemonstrasikan artikulasi nyanyian dengan betul. Menyanyi skel solfa dengan sebutan dan pic yang betul menggunakan nada / aras yang sesuai. Menyanyi latihan solfa dengan postur / artikulasi / register yang sesuai berdasarkan skor latihan yang disediakan. Menamakan solfa berdasarkan isyarat Tangan Curwen.

Nota Unit 4 Kuiz 9

Pada akhir Unit 5, pelajar dapat: M18 (05/05/14) M19 (12/05/14) 1. 2. 3. Menjelaskan kedudukan judul, tempo, mud, komposer, hakcipta dalam sesuatu skor muzik. Membezakan skor master dan skor individual alat muzik. Menjelaskan secara ringkas maksud terminologi / isyarat / tanda yang biasanya terdapat dalam sesuatu skor muzik. Nota Unit 5 Kuiz 10 Analisis 1

Penyelasaran P&P Peperiksaan Sekolah Cuti Penggal 1

M20 (20/05/14) M21 (26/05/15) CP1 (28/05/14)

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan Ulangkaji / Kemaskini Tugasan

Muka 3

Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik
Unit 6 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 SKEL DAN NADA Solfa dan Pengenalan Skel Major Ciri Skel Major Skel C major, F major dan G major Pada Kibod Tetrakord Tanda Nada C / F / G major Relatif Minor Relatif Major Skel Minor Neutral dan Skel Minor Harmonik Menulis Skel Pada Baluk

Minggu

Objektif Pembelajaran
Pada akhir Unit 6, pelajar dapat:

Catatan / Refleksi

M22 (16/06/14)

1. 2. 3. 4. 5.

Memainkan skel C / F / G major dengan penjarian yang betul dan melodi yang konsisten. Memainkan tetrakord I & II skel C / F/ G major. Mengenalpasti tetrakord-tetrakord yang mengandungi not-not yang sama. Memainkan skel A minor / D minor / E minor neutral dengan penjarian yang betul dan melodi yang konsisten. Memainkan skel A minor / D minor / E minor harmonik dengan penjarian yang betul dan melodi yang konsisten. Mengenal dan menulis tanda nada C/Am, F/Dm, G/Em dengan format yang betul. Menulis skel dengan / tanpa tanda nada dengan lengkap dan format yang betul (C/F/G major dan relatifnya)

Nota Unit 6 Kuiz 11

M23 (23/06/14) M24 (30/06/14)

6. 7.

Kuiz 12 Analisis 2

Unit 7 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05

ASAS HARMONI Jeda Teknikal M2, M3/m3, P4 dan P5. Nama Teknikal Triad, Triad Tonik, Triad Subdominan dan Triad Dominan Kord Primer Mengaplikasi Kord Primer Pada Melodi M25 (08/07/14) M26 (14/07/14)

Pada akhir Unit 7, murid dapat: 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menjelaskan 2 bahagian jeda teknikal dan cara pengiraannya. Mengetahui kiraan jeda adalah dari pic rendah ke tinggi. Menamakan jeda Major ke-2 dan Major Ke-3 dari C, F dan G. Menamakan jeda Minor ke-3 dari A, D dan E. Menyatakan nama teknikal dalam skel pelbagai nada C/Am, F/Dm dan G/Em. Menyatakan nama teknikal (ulangan) pada melodi. Menjelaskan struktur triad tonik, triad subdominan dan triad dominan. Root, 3rd dan 5th. Menulis triad tonik, triad subdominan dan triad dominan dalam pelbagai nada (hingga 1 syap / 1 flet) dengan dan tanpa tanda nada. Menamakan kord - A minor, F major dll Nota Unit 7 Kuiz 13

M27 (21/07/14) M28 (28/07/14) (HRaya Puasa) M29 (04/08/14)

Kuiz 14

Kuiz 15

M30 (11/08/14) M31 (18/08/14)

8.

Kuiz 16 Kuiz 17 Analisis 3

9. Mengenalpasti kord primer dan fungsinya. 10. Mengaplikasikan kord primer pada melodi lagu.

Muka 4

Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik
Unit 8 8.01 8.02 8.03 8.04 TEKSTUR DAN BENTUK Tekstur Tebal, Nipis Monofoni dan Homofoni Segmen Dalam Muzik Segmen Lazim Dalam Muzik Popular Intro / Coda Verse / Chorus Interlude / Bridge

Minggu

Objektif Pembelajaran
Pada akhir Unit 8, pelajar dapat:

Catatan / Refleksi

M32 (25/08/14)

1. 2. 3.

Menbezakan tekstur tebal dan nipis. Menjelaskan tekstur monofoni dan homofoni. Menerangkan segmen-segmen lasim dalam lagu popular modern.

Nota Ringkas Unit 8 Kuiz 18

Penyelarasan P&P Peperiksaan Sekolah Cuti Pertengahan Penggal 2 Unit 9 9.01 9.02 9.03 KREATIVITI DAN GUBAHAN Improvisasi Irama Mengaplikasikan lirik pada melodi. Asas Gubahan Alat Muzik Tanpa Pic Warna Ton Dinamik Rentak Tekstur Tempo

M33 (01/09/14) M34 (08/09/14) CPP2 (13/09/14)

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan Peperiksaan Sekolaj

Pada akhir Unit 9, pelajar dapat: M35 (22/09/14) M36 (29/09/14) M37 (06/10/14) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengimprovisasi irama menggunakan teknik asas. Mengecam dan menotasikan irama mudah yang dimainkan oleh guru. Mengaplikasikan lirik pada irama / melodi. Menguasai teknik mengurangkan sukukata dan menambah sukukata dalam lirik. Merancang secara ringkas gubahan ensembel irama menggunakan alat muzik tanpa pic (konvensional / bukan konvensional). Menulis gubahan dalam notasi standard.

Nota Unit 9 Kuiz 19 Kuiz 20

M38 (13/10/14)

Tugasan Folio A

Muka 5

Pendidikan Muzik T1 / 2014

Topik / Subtopik
Unit 10 ANALISIS SKOR

Minggu

Objektif Pembelajaran

Catatan / Refleksi

Berdasarkan elemen muzik yang telah dipelajari

M39 (20/10/14)

Pada akhir Unit 10, murid dapat menganalisis skor berdasarkan konsep-konsep muzik yang dipelajari. Cth: Irama / Pic dan Melodi / Warna Ton / Dinamik / Bentuk / Tekstur / dll Pembentangan Tugasan Pada akhir Unit 11 ini, murid dapat:

Nota Unit 10 Pembentangan Kumpulan. Pembentangan

M40 (27/10/14) Unit 11 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 ENSEMBEL MUZIK BARAT Kategori Alat Muzik Orkestra Orkestra Rhythm Section Kumpulan Chorus Muzik Kamar Latihan Melodi - Ach Du Leiber Augustine M41 (03/11/14)

1. 2. 3.

Menamakan / mengenalpasti alat-alat muzik dalam keluarga bras / woodwind / string / perkusi. Menjelaskan rhythm section. Memberi contoh dan menerangkan jenis Muzik Kamar yang lazim.

Rujuk Frog VLE Tugasan Esei / Carta dsb. Pembentangan Kumpulan

Unit 12 MUZIK RAKYAT MALAYSIA 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 Pengenalan Cak Lempong Boria Wayang Kulit Dabus Gondang Sembilan Dikir Barat Mak Yong Dondang Sayang Sumuzau Ngajat Canggung M42 (10/11/14) M43 (17/11/14) CP2 (22/11/14)

Pada akhir Unit 11 ini, murid dapat menghuraikan secara ringkas ensembel muzik Malaysia dalam bentuk folio. - Sejarah. - Alat muzik dan kaedah persembahan. - Lain-lain yang berkaitan.

Tugasan Esei / Pembentangan Kumpulan

Ulangkaji & Ujian Akhir Tahun Ulangkaji & Kemaskini Data PBS CUTI AKHIR TAHUN Kemaskini Data PBS

Ulangkaji / Kemaskini Tugasan / Peperiksaan Peperiksaan / Pengurusan Akhir Tahun

Muka 6