Anda di halaman 1dari 13

MG

TARIKH

TUNJANG

TAJUK / KEMAHIRAN

30.12.2011

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

MAJLIS PELANCARAN ORIENTASI TINGKATAN 1 TAHUN 2012

04.01.2012 PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

LATIHAN
KECERGASANMurid dapat;
NILAI
1.MEMANASKAN BADAN
FIZIKAL
1.melakukan
sekurang-kurangnya
satu-KBKK
-aktiviti regangan dan kelonggaran
Prinsip Latihan
aktiviti daya tahan kardiovaskular, daya-Cuba jaya
2. GERAK KERJA KELAS
Daya tahan Kv
tahan otot dan kekuatan otot dengan cara -keselamatan -LATIHAN LITAR 4 stesen:
Daya tahan otot
dan teknik yang betul dan selamat.
ABM
Tekan tubi, bangkit tubi, hantaran bola,
Kekuatan otot
-tali skipping
burpee
2.memahami prinsip latihan dan boleh -bangku step up -aktiviti step up (3 minit)
3. Mengambil dan mengira kadar nadi,
menyatakan definisi kecergasan fizikal-tilam gim
perbincangan tentang kecergasan fizikal.
dengan tepat dan berkesan.
4. COOLING DOWN dan mencatat skor.

09.01.2012 PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

LATIHAN
KECERGASANMurid akan dapat;
NILAI
FIZIKAL
1. melakukan aktiviti jangkauan melunjur-KBKK
Prinsip Latihan
dan 2 aktiviti meningkatkan kuasa dan-Cuba jaya
Kelenturan
kelajuan dengan teknik yang betul dan -Keselamatan
Kuasa
selamat.
-Kesihatan
Kelajuan
ABM
2. menyatakan otot penggerak utama yang-bola
terlibat dalam aktiviti kelenturan dan kuasa.-skittle
-floor mate

16.01.2012

UJIAN SEGAK

PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

1.MEMANASKAN BADAN
-aktiviti regangan dan kelonggaran
2. GERAK KERJA KELAS.
- jangkauan melunjur
- kilas pinggang, bengkok sisi
- lompat jauh berdiri
- hop melepasi halangan
- lompat pelbagai aras
- lari ulang alik
3. GERAK KERJA KUMPULAN
Ulangan 2set rehat 5 minit setiap set
4.perbincangan
tentang
komponen
kecergasan fizikal.
Murid akan dapat;
NILAI
1.MEMANASKAN BADAN
1.mengetahui tahap kecergasan diri setelah-KBKK
-aktiviti regangan dan kelonggaran
menjalani ujian SEGAK dengan betul dan-Cuba jaya
2.PENGIRAAN BMI
berkesan
-Keselamatan - ukur tinggi dan timbang berat
-Kesihatan
3.UJIAN SEGAK
ABM
- step up ( 3 minit) KNL 30s
-bangku step up - tekan tubi,
-skittle
- bangkit tubi
-floor mate
- jangkauan melunjur
4. Mengira skor

25.01.2012 PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

UJIAN SEGAK

Murid akan dapat;


NILAI
1.MEMANASKAN BADAN
1.mengetahui tahap kecergasan diri setelah-KBKK
-aktiviti regangan dan kelonggaran
menjalani ujian SEGAK dengan betul dan-Cuba jaya
2.PENGIRAAN BMI
berkesan
-Keselamatan - ukur tinggi dan timbang berat
-Kesihatan
3.UJIAN SEGAK
ABM
- step up ( 3 minit) KNL 30s
-bangku step up - tekan tubi
-skittle
- bangkit tubi
-floor mate
- jangkauan melunjur
4.mengira skor dan COOLING DOWN
PERMAINAN BOLA SEPAK
30.01.2012 PJ
Murid akan dapat;
1. MEMANASKAN BADAN
menendang
KEMAHIRAN
1. melakukan kemahiran menendang dan
- aktiviti regangan dan kelonggaran
SUKAN
DAN menyerkap
menyerkap pada jarak 3 5m dengan teknik
2. GERAK KERJA KELAS
aspek keselamatan
REKREASI
yang betul dan tepat.
- menendang dan menyerkap
3. GERAK KERJA KUMPULAN
NILAI
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
2. menyatakan otot penggerak utama yang-tolak ansur
4. PERMAINAN KECIL
digunakan dalam kemahiran tersebut.
-Kerjasama
Bola sepak 5 sebelah
-Tekun
5. COOLING DOWN
ABM
PERMAINAN BOLA JARING Murid akan dapat;
1.MEMANASKAN BADAN
Bola sepak
hantaran dada
1. melakukan hantaran dada, hantaran bahu Bola jaring
2.GERAK KERJA KELAS
hantaran bahu
dan menerima bola pada jarak 3m denganGelong
-hantaran dada, hantaran bahu
menerima bola
teknik yang betul dan tepat ke sasaran.
-menerima bola
skittle
2. menyatakan otot penggerak utama yang
3. GERAK KERJA KUMPULAN
digunakan dalam kemahiran tersebut
Latih tubi hantaran statik dan
bergerak.
4. PERMAINAN KECIL
Bola Kapten
5. COOLING DOWN

08.02.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK
mengelecek
KEMAHIRAN
SUKAN
DAN aspek keselamatan
REKREASI

Murid akan dapat;


NILAI
1. melakukan kemahiran mengelecek pada -tolak ansur
jarak 3 5m dengan teknik yang betul dan-Kerjasama
tepat.
-Tekun
ABM
2. menyatakan otot penggerak utama yangBola sepak
Bola jaring
digunakan dalam kemahiran tersebut
Gelong
Skittle
NILAI
1. melakukan hantaran atas kepala, hantaran -tolak ansur
lantun dan menerima bola pada jarak 3m-5m -Kerjasama
dengan teknik yang betul dan tepat ke-Tekun
ABM
sasaran.
Bola sepak
2. menyatakan otot penggerak utama yangBola jaring
Gelong
digunakan dalam kemahiran tersebut
skittle

PERMAINAN BOLA JARING Murid akan dapat;

hantaran atas kepala


hantaran lantun
menerima bola

13.02.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK
hantaran
KEMAHIRAN
SUKAN
DAN menanduk
aspek keselamatan
REKREASI

Murid akan dapat;


NILAI
1. melakukan kemahiran hantaran dan-tolak ansur
menanduk pada jarak jauh dengan teknik -Kerjasama
yang betul dan tepat.
-Tekun
ABM
2. menyatakan otot penggerak utama yangBola sepak
Bola jaring
digunakan dalam kemahiran tersebut
Gelong
skittle

1. MEMANASKAN BADAN
- aktiviti regangan dan kelonggaran
2. GERAK KERJA KELAS
- mengelecek
3. GERAK KERJA KUMPULAN
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
4. PERMAINAN KECIL
Bola sepak 5 sebelah
5. COOLING DOWN
1.MEMANASKAN BADAN
2.GERAK KERJA KELAS
-hantaran atas kepala
-hantaran lantun
-menerima bola
3. GERAK KERJA KUMPULAN
Latih tubi hantaran statik
bergerak.
4. PERMAINAN KECIL
Bola jaring bersyarat
5. COOLING DOWN dan folio

dan

1. MEMANASKAN BADAN
2. GERAK KERJA KELAS
- hantaran dan menanduk
3. GERAK KERJA KUMPULAN
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
4. PERMAINAN KECIL
Bola sepak 5 sebelah
5. COOLING DOWN

PERMAINAN BOLA JARING

mengacah
menghadang
aspek keselamatan

Murid akan dapat;


1. melakukan kemahiran mengacah dan
menghadang dengan teknik yang betul untuk
mendapatkan bola dan melepasi lawan
2. menyatakan otot penggerak utama yang
digunakan dalam kemahiran tersebut.

20.02.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK
hantaran
KEMAHIRAN
SUKAN
DAN menanduk
aspek keselamatan
REKREASI

Murid akan dapat;


NILAI
1. melakukan kemahiran hantaran dan-tolak ansur
menanduk pada jarak jauh dengan teknik -Kerjasama
yang betul dan tepat.
-Tekun
ABM
2. menyatakan otot penggerak utama yangBola sepak
Bola jaring
digunakan dalam kemahiran tersebut
Gelong
NILAI
PERMAINAN BOLA JARING Murid akan dapat;
-tolak ansur
menjaring
1. melakukan kemahiran menjaring dengan
-Kerjasama
permainan
teknik yang betul dan tepat ke sasaran
peraturan dan undang- sekurang-kurangnya masuk 3 daripada 5 kali-Tekun
ABM
undang bola jaring
percubaan.
Bola sepak
Bola jaring
2. bermain bola jaring dalam posisi yang
Gelong
betul dan mematuhi peraturan dan undangundang permainan dengan berkesan

27.02.2012 PJ
UJIAN
KEMAHIRAN
PERMAINAN

PERMAINAN
BOLA SEPAK
BOLA JARING

Murid akan dapat mengetahui tahapNILAI


pencapaian kemahiran dalam permainan ini. -yakin
-Kerjasama
-Tekun
ABM
Bola sepak
Bola jaring
Gelong

1.MEMANASKAN BADAN
2.GERAK KERJA KELAS
-mengacah dan menghadang
-menerima bola
3. GERAK KERJA KUMPULAN
Latih tubi hantaran statik dan
bergerak.
4. PERMAINAN KECIL
- 3 ON 3 bersyarat
5. COOLING DOWN dan folio
1. MEMANASKAN BADAN
2. GERAK KERJA KELAS
- hantaran dan menanduk
3. GERAK KERJA KUMPULAN
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
4. PERMAINAN KECIL
Bola sepak 5 sebelah
5. COOLING DOWN
1.MEMANASKAN BADAN
2.GERAK KERJA KELAS
-kemahiran menjaring
-menerima bola
3. GERAK KERJA KUMPULAN
Latih tubi kemahiran menjaring
4. PERMAINAN KECIL
- permainan bola jaring
5. COOLING DOWN dan folio
1.MEMANASKAN BADAN
2.SESI
KEMAHIRANPERMAINAN
SEPAK
- menendang dan menyerkap
- menggelecek dan menanduk
PERMAINAN BOLA JARING
- hantaran dada dan bahu

UJIAN
BOLA

Skittle
Bib bjaring

10

05.03.2012

- menerima bola, menjaring


- hantaran atas dan lantun
3.memberi gred dan refleksi

PENILAIAN KURIKULUM SATU


CUTI SEMESTER SATU 10.03.2012 HINGGA 18.03.2012

11

19.03.2012 PK
KESIHATAN DIRI
Murid akan dapat;
NILAI
KESIHATAN
Kesihatan diri yang baik1.mengenalpasti maksud malnutrisi dan-KBKK
DIRI
DANberkait
rapat
denganakibat kepada pengidapnya.
-menghargai
KELUARGA
pengambilan makanan yang2.menyenaraikan
tiga
faktor
yangKesihatan
seimbang
dan
mencukupimenyebabkan malnutrisi di sesebuahABM
untuk keperluan tubuh badan. negara.
-carta
3.bermain badminton sebagai aktiviti
riadah.

1.SET INDUKSI
Tunjuk beberapa gambar keluarga atau
orang dan minta pelajar beri pendapat
tentang gambar itu.
2. Penerangan tentang kesihatan diri
bermula daripada apa yang dimakan
3. Penerangan tentang malnutrisi.
4. permainan badminton.

12

26.03.2012 PK
GAYA
SIHAT

1.SET INDUKSI
Tanya pelajar apa yang dimakan sebelum
pergi ke sekolah pagi tadi?
2.Perbincangan dan penerangan tentang
kepentingan makanan seimbang.

PEMAKANAN
Murid akan dapat;
NILAI
HIDUPMerupakan jenis makanan1.mengenalpasti amalan pemakanan yang-menghargai
yang
ditentukan
untukbaik dan piramid makanan yang betul.
kesihatan
dimakan.
- prihatin
2.mengetahui
seimbang.
3.bermain
riadah.

13

kepentingan

badminton

pemakananABM
-carta
-model

sebagai

aktiviti

3.membuat model pyramid makanan


daripada hardboard dan membuat
penilaian kendiri.
4.permainan badminton

02.04.2012 PK
KEKELUARGAAN
Murid akan dapat;
NILAI
1.SET INDUKSI
KESIHATAN
Sebuah keluarga terbentuk1.menerangkan
apakah
institusi-Hormat
Tanya pelajar nama ayah dan ibu mereka.
DIRI
DANhasil daripada perkahwinankekeluargaan
dan
memahami
isu-isu-TanggungTarikh perkahwinan ayah dan ibu.
KELUARGA
antara lelaki dan wanita.
kekeluargaan.
Jawab
2.Penerangan
tentang
institusi
ABM
kekeluargaan.
keratan3.beri keratan akhbar tentang isu
2. menghormati warga tua, warga istimewaakhbar
kekeluargaan
dan
pelajar
buat
dan mereka yang sakit.
-carta
perbincangan
kumpulan
dan

3.bermain
riadah.

badminton

sebagai

aktiviti

pembentangan.
4.permainan badminton

14

09.04.2012 PJ
OLAHRAGA
KEMAHIRAN
LARI PECUT
SUKAN
DANi.Fasa permulaan
REKREASI
ii.Fasa berlepas
iii.Fasa pecutan
iv.Fasa penamat

Murid akan dapat ;


NILAI
1.melakukan kemahiran dalam lari pecut - Yakin diri
mengikut fasa-fasa yang betul.
-mencapai
2.mengenalpasti
langkah-langkahkejayaan
keselamatan semasa melakukan larian.
-berlumbalumba

1.Memanaskan badan
2.GERAK KERJA KELAS
- fasa permulaan, berlepas, pecutan dan
penamat
3.GERAK KERJA KUMPULAN
-lumba lari pecut 100m
4.COOLING DOWN dan perbincangan
tentang kesilapan teknik larian.

15

16.04.2012 PJ
OLAHRAGA
KEMAHIRAN
LONTAR PELURU
SUKAN
DAN
REKREASI

Murid akan dapat ;


NILAI
1.menerangkan
gaya
lontaran
yang-yakin diri
dilakukan dengan betul.
-cuba jaya
2. melakukan gaya lontaran yang sesuai-keselamatan
dengan teknik yang betul dan melepasi had
jarak.
ABM
3.mengetahui peraturan asas melakukanShut-up
lontaran.
Bola sofbol

1.Memanaskan badan.
2.GERAK KERJA KELAS
-gaya berdiri, gelongsor selangkah dan
gaya putaran
-fasa persediaan, gelongsor, lontaran dan
fasa ikut lajak.
3.GERAK KERJA KUMPULAN
-lontar peluru bergilir-gilir
4.COOLING DOWN dan perbincangan
keselamatan melontar.

16

23.04.2012 PJ
SUKANTARA
KEMAHIRAN
OLAHRAGA
SUKAN
DAN Lari pecut
REKREASI
Lontar peluru
Lompat jauh

Murid akan dapat;


NILAI
1. mengumpul mata rumah sukan untuk-yakin diri
Sukan Tahunan.
-cuba jaya
-tekun
2. Penyertaan ramai dalam olahraga sambil-keselamatan
dapat melakukan aktiviti dengan teknik ABM
-carta
yang betul.
-model

1. MEMANASKAN BADAN
2. Pembahagian mengikut rumah sukan
3. Aktiviti Sukan tara
- larian 100m
- lontar peluru
-lompat jauh
4. Mencatat mata
5. Cooling down

17

18

30.04.2012 PJ
SUKANTARA
KEMAHIRAN
OLAHRAGA
SUKAN
DAN Lari pecut
REKREASI
Lontar peluru
Lompat jauh

Murid akan dapat;


NILAI
1. mengumpul mata rumah sukan untuk-yakin diri
Sukan Tahunan.
-cuba jaya
-tekun
2. Penyertaan ramai dalam olahraga sambil-keselamatan
dapat melakukan aktiviti dengan teknik ABM
-carta
yang betul.
-model
07.05.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK Murid akan dapat melakukan kemahiranNILAI
KEMAHIRAN
(pelajar lelaki)
bola sepak dalam permainan kecil dan-tolak ansur
SUKAN
DAN
sebagai aktiviti riadah
-Kerjasama
REKREASI
ABM
PERMAINAN
BOLA Murid
akan
dapat
menguruskanBola sepak
JARING
pertandingan bola jaring dalam kumpulanBola jaring
Gelong
(pelajar perempuan)
kecil dan sebagai aktiviti riadah
skittle

19

14.05.2012

20

21.05.2012

1. MEMANASKAN BADAN
2. Pembahagian mengikut rumah sukan
3. Aktiviti Sukan tara
- larian 100m
- lontar peluru
-lompat jauh
4. Mencatat mata
5. Cooling down
1. MEMANASKANBADAN
2.
PERLAWANAN
BOLA
SEPAK
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN
1. MEMANASKANBADAN
2. PERLAWANAN BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN

JARING

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI SEMESTER PERTAMA 26.05.2012 HINGGA 10.06.2012

21

11.06.2012

PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

22

18.06.2012 PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

LATIHAN
KECERGASANMurid dapat;
NILAI
1.MEMANASKAN BADAN
FIZIKAL
1.melakukan
aktiviti
latihan
fartlek-KBKK
-aktiviti regangan dan kelonggaran
Latihan Fartlek
(pelbagai kelajuan) dengan betul dan-Cuba jaya
2. GERAK KERJA KELAS
(speed play)
sistematik serta dapat mengamalkannya-keselamatan -LATIHAN FARTLEK
dalam aktiviti harian untuk mencapaiABM
Dalam kawasan petak, dimulai dengan
kecergasan.
-tali skipping
jogging speed walking speed
-bangku step up 3. buat 2 set rehat 2 minit 2 set
4. Mengambil dan mengira kadar nadi,
2.memahami prinsip latihan dan boleh-tilam gim
perbincangan tentang kecergasan fizikal.
menyatakan definisi kecergasan fizikal
5. COOLING DOWN dan refleksi
dengan tepat dan berkesan.
LATIHAN
FIZIKAL
-Latihan
Otot(DTO)
otot(KO)

KECERGASANMurid akan dapat;


NILAI
1.menyatakan konsep DTO dan KO serta -KBKK
daya
Tahanboleh melakukan aktiviti dengan teknik-Cuba jaya
dan kekuatanyang betul dan selamat.
-Keselamatan
-Kesihatan
2. menjelaskan maksud penguncupan ABM

1.MEMANASKAN BADAN
-aktiviti regangan dan kelonggaran
2. GERAK KERJA KELAS.
- calf raise, half squat, bicep curl dan
tricep extension.
- skipping, lompat berdiri

isometrik dan mengenalpasti otot-otot-bola


yang terlibat dalam aktiviti tersebut.
-skittle
-floor mate

23

3. GERAK KERJA KUMPULAN


Ulangan 2set rehat 5 minit setiap set
4.perbincangan
tentang
komponen
kecergasan fizikal.

25.06.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK Murid akan dapat melakukan kemahiranNILAI
KEMAHIRAN
(pelajar lelaki)
bola sepak dalam permainan kecil danSemangat
SUKAN
DAN
sebagai aktiviti riadah
pasukan
REKREASI
-Kerjasama
PERMAINAN
BOLA Murid
akan
dapat
menguruskanABM
JARING
pertandingan bola jaring dalam kumpulanBola sepak
Bola jaring
(pelajar perempuan)
kecil dan sebagai aktiviti riadah
Gelong
skittle

1. MEMANASKANBADAN
2.
PERLAWANAN
BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN

02.07.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK Murid akan dapat melakukan kemahiranNILAI
KEMAHIRAN
(pelajar lelaki)
bola sepak dalam permainan kecil danSemangat
SUKAN
DAN
sebagai aktiviti riadah
pasukan
REKREASI
-Kerjasama
ABM
PERMAINAN
BOLA Murid
akan
dapat
menguruskanBola sepak
JARING
pertandingan bola jaring dalam kumpulanBola jaring
Gelong
(pelajar perempuan)
kecil dan sebagai aktiviti riadah
skittle

1. MEMANASKANBADAN
2.
PERLAWANAN
BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN

25

09.07.2012 PK
GAYA
SIHAT

1.SET INDUKSI
Guru mengemukakan tiga konfliks dan
secara sumbangsaran minta pelajar beri
pendapat.
2.pelajar mencaatatkan apa konfliks yang
terdapat dalam diri pelajar dan
perbincangan dalam kumpulan kecil.
3.gambarkan konflik dalam bentuk
lukisan

26

16.07.2012 PK

24

KONFLIKS DAN STRES


Murid akan dapat;
NILAI
HIDUPKonfliks menyebabkan stres1.mengetahui punca konflik dan stres serta Emosi
iaitu respons yang dihasilkantahu menanganinya.
Rohani
oleh tubuh apabila seseorang
Yakin diri
berhadapan dengan tekanan 2.mengenalpasti cara pengurusan konfliksABM
-carta
dan tres yang berkesan.
-model

HAK PENGGUNA

Murid akan dapat mengenalpasti Akta danNILAI

KESELAMATAN
Sebagai
pengguna,
kitaundang-undang pengguna serta mengetahui Tekun
PENGGUNA
DANmempunyai hak yang dijaminagensi yang berkaitan dengan pengguna.
Usaha
PERTOLONGAN

oleh kerajaan.

ABM

1. MEMANASKANBADAN
2. PERLAWANAN BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN

1. MEMANASKANBADAN
2. PERLAWANAN BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN

SEPAK

JARING

SEPAK

JARING

1.SET INDUKSI
Guru menerangkan situasi membeli
barangan yang rosak, minta respon dari
pelajar.

27

23.07.2012 PJ KESUKANAN PENGURUSAN SUKAN


Pengurusan alatan sukan
Susun atur alatan sukan:
saiz objek
bentuk
berat

-carta
-model
Murid akan dapat;
NILAI
1.membincangkan susun atur alatan sukanKebersihan
yang sesuai.
Sistematik
2.memberi cadangan pelan susun atur ABM
alatan sukan di sekolah.
-carta
-model

28

30.07.2012 PJ KESUKANAN PENGURUSAN SUKAN


Pengurusan alatan sukan
Susun atur alatan sukan:
saiz objek
bentuk
berat

Murid akan dapat;


NILAI
1.membincangkan susun atur alatan sukanKebersihan
yang sesuai.
Sistematik
2.memberi cadangan pelan susun atur ABM
alatan sukan di sekolah.
-carta
-model

29

07.08.2012

CEMAS

30

3.Lakonan dan dialog situasi di kedai atau


pasar.
1.Mengenalpasti
alatan
sukan
dan
permainan.
2.Menunjuk cara pengurusan alatan sukan
di sekolah.
3.Melukis pelan dan merancang susun
atur alatan sukan dalam stor.
1.Mengenalpasti
alatan
sukan
dan
permainan.
2.Menunjuk cara pengurusan alatan sukan
di sekolah.
3.Melukis pelan dan merancang susun
atur alatan sukan dalam stor.

PENILAIAN KURIKULUM DUA

13.08.2012 PJ
PERMAINAN BOLA SEPAK Murid akan dapat melakukan kemahiranNILAI
KEMAHIRAN
(pelajar lelaki)
bola sepak dalam permainan kecil dan-tolak ansur
SUKAN
DAN
sebagai aktiviti riadah
-Kerjasama
REKREASI
ABM
PERMAINAN
BOLA Murid
akan
dapat
menguruskanBola sepak
JARING
pertandingan bola jaring dalam kumpulanBola jaring
Gelong
(pelajar perempuan)
kecil dan sebagai aktiviti riadah
skittle

1. MEMANASKANBADAN
2.
PERLAWANAN
BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN

1. MEMANASKANBADAN
2. PERLAWANAN BOLA
ANTARA KELAS
3. COOLING DOWN
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER DUA MULAI 18.08.2012 HINGGA 26.08.2012

SEPAK

JARING

31

27.08.2012 PJ KEMAHIRANPERMAINAN
SUKAN
DAN
PING-PONG
REKREASI
Kemahiran
grip
pukulan pepat
pukulan kilas
servis
smesy
aspek-aspek keselamatan

32

03.09.2012 PJ KEMAHIRANPERMAINAN
SUKAN
DAN PING-PONG
REKREASI
Kemahiran
grip
pukulan pepat
pukulan kilas
servis
smesy
aspek-aspek keselamatan

33

10.09.2012 PJ KEMAHIRANPERMAINAN
SUKAN
DAN PING-PONG
REKREASI
Kemahiran
grip
pukulan pepat
pukulan kilas
servis
smesy
aspek-aspek keselamatan
18.09.2012 PJ
PERMAINAN
UJIAN
PING PONG
KEMAHIRAN
PERMAINAN

34

Murid akan dapat;


NILAI
1. MEMANASKAN BADAN
1. melakukan grip, pukulan pepat dan kilas Tekun
2. GERAK KERJA KELAS
dengan teknik yang betul dan tepat.
Kerjasama
- pegangan bat (grip), pukulan pepat dan
Kreatif
kilas
- servis dan smesy
2. melakukan servis dan smesy dengan ABM
Bat dan bola3. GERAK KERJA KUMPULAN
teknik yang betul dan tepat .
ping-pong
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
meja
4. PERMAINAN KECIL
Ping-pong 2 lawan 2
5.COOLING DOWN dan folio
Murid akan dapat;
NILAI
1. MEMANASKAN BADAN
1. melakukan grip, pukulan pepat dan kilas Tekun
2. GERAK KERJA KELAS
dengan teknik yang betul dan tepat.
Kerjasama
- pegangan bat (grip), pukulan pepat dan
Kreatif
kilas
ABM
- servis dan smesy
2. melakukan servis dan smesy dengan
Bat dan bola3. GERAK KERJA KUMPULAN
teknik yang betul dan tepat .
ping-pong
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
meja
4. PERMAINAN KECIL
Ping-pong 2 lawan 2
Murid akan dapat;
NILAI
1. MEMANASKAN BADAN
1. melakukan grip, pukulan pepat dan kilas Tekun
2. GERAK KERJA KELAS
dengan teknik yang betul dan tepat.
Kerjasama
- pegangan bat (grip), pukulan pepat dan
Kreatif
kilas
ABM
- servis dan smesy
2. melakukan servis dan smesy dengan
Bat
dan
bola
3. GERAK KERJA KUMPULAN
teknik yang betul dan tepat .
ping-pong
- latih tubi kemahiran dalam kumpulan
meja
4. PERMAINAN KECIL
Ping-pong 2 lawan 2
Murid akan dapat mengetahui tahapABM
1.MEMANASKAN BADAN
pencapaian kemahiran dalam permainan ini. Bat dan bola2.SESI
UJIAN
KEMAHIRAN
ping-pong
PERMAINAN PING PONG
meja
Grip, pukulan pepat,pukulan kilas,servis,
smesy

35

24.09.2012 PK
KESUKANAN

ETIKA SUKAN
Murid akan dapat;
NILAI
Etika
dalam
sukan1.menyatakan beberapa kesalahan yangTekun
bermaksud panduan tingkahmelanggar undang-undang dan peraturan Rajin
laku atlit dan penonton yangsukan dan permainan
Usaha
terlibat dalam pertandingan2.menyatakan
cara
mengatasi
atau
atau permainan.
mengurangkan pelanggaran peraturan.
ABM
3.menyatakan cara meningkatkan etika-carta
atlit dalam sukan dan permainan.
-model

1.Menyenaraikan
kesalahan
yang
melanggar undang-undang dan peraturan
sukan dan permainan.
2.Membahaskan
cara
mengatasi
pelanggaran peraturan dalam sukan dan
permainan
3.Membincangkan cara meningkat etika
atlit dan penonton dalam sukan secara
berkumpulan.

36

01.10.2012

ISU-ISU DALAM SUKAN


Rasuah
Penggunaan bahan terlarang
Amalan yang tidak jujur

Murid akan dapat;


NILAI
1.menyenaraikan isu-isu dalam sukan
Semangat
2.membincangkan sekurang-kurangnya duaSukan
isu dalam sukan.
ABM
3.membuat penilaian tentang satu isu sukan -carta
daripada keratan akhbar.
-model

1.Menyediakan folio individu berkaitan


isu-isu sukan dan permainan.
2.Membincangkan implikasi isu-isu ini dan
membuat laporan berkaitannya.
3.mengulas laporan berkaitan satu isu
sukan semasa.

37

08.10.2012 PK

PERTOLONGAN CEMAS

Murid akan dapat;

1.Tunjuk cara
2.Menyediakan folio berkaitan dengan
kecederaan dan Bantu mula
3.Menonton video.
Prinsip dan prosedur DRABC
D Danger (bahaya)
R Response (gerak balas)
A Airways (laluan pernafasan)
B Breathing (bernafas)
C Circulation (edaran darah)

PK
KESUKANAN

KESELAMATAN
Prosedur dan penilaian awal1. menyatakan prinsip dan
PENGGUNA
DANke atas mangsa kemalanganpertolongan cemas DRABC
PERTOLONGAN
atau pesakit yang tidak
CEMAS

NILAI
prosedurTekun
Rajin
Usaha

sedar
akan
diri2. menerangkan cara melakukan prosedur
(unconscious).
DRABC
ABM
Kecederaan dan Bantu mula:
-carta
3. menunjuk cara prosedur pertolongan -model
cemas DRABC dengan berkesan

38

15.10.2012

PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

UJIAN SEGAK

Murid akan dapat;


NILAI
1.MEMANASKAN BADAN
1.mengetahui
tahap
kecergasan
diri-KBKK
-aktiviti regangan dan kelonggaran
setelah menjalani ujian SEGAK dengan-Cuba jaya
2.PENGIRAAN BMI
betul dan berkesan
-Keselamatan - ukur tinggi dan timbang berat
-Kesihatan
3.UJIAN SEGAK
ABM
- step up ( 3 minit) KNL 30s
-bangku step up - tekan tubi,
-skittle
- bangkit tubi
-floor mate
- jangkauan melunjur

4. Mengira skor dan COOLING DOWN

39

22.10.2012 PJ
KECERGASAN
FIZIKAL

40

29.10.2012

41

05.11.2012

UJIAN SEGAK

Murid akan dapat;


NILAI
1.MEMANASKAN BADAN
1.mengetahui
tahap
kecergasan
diri-KBKK
-aktiviti regangan dan kelonggaran
setelah menjalani ujian SEGAK dengan-Cuba jaya
2.PENGIRAAN BMI
betul dan berkesan
-Keselamatan - ukur tinggi dan timbang berat
-Kesihatan
3.UJIAN SEGAK
ABM
- step up ( 3 minit) KNL 30s
-bangku step up - tekan tubi
-skittle
- bangkit tubi
-floor mate
- jangkauan melunjur
4.mengira skor dan COOLING DOWN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN MULAI 10.11.2012 HINGGA 01.01.2013

Hak cipta asmutiroszilah@yahoo.com 2012.

Posted by Asmuti Roszilah at 04:23


Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook

No comments:
Post a Comment
Newer PostOlder PostHome
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Blog Archive

2012 (7)
November (4)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PJPK TING. 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PJPK TING. 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TING.2


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PJPK TING.1
October (3)

o
About Me

Asmuti Roszilah
Guru Opsyen Pendidikan Jasmani Kesihatan, Sains Sukan dan Kokurikulum.
View my complete profile

Simple template. Powered by Blogger.