Anda di halaman 1dari 1

PERSATUAN PENDUDUK PERUMAHAN SONIA, SEKSYEN 8,

KOTA DAMANSARA, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN


No. 1, Jalan Pekaka 8/11, Seksyen 8, Kota Damansara 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
No. Pendaftaran : 1497-09-SEL www.sonia-sek8.blogspot.com

BORANG KEAHLIAN

A. MAKLUMAT DIRI

Nama Penuh : _______________________________________ Tarikh : ___________

No. K.P Baru : _____________________ Tarikh Lahir : ____________ Umur : _______

Tempat Lahir : _____________________ Jantina : __________ Keturunan : ________

Alamat Rumah : No. ____, Jalan Pekaka _____, Seksyen 8, Kota Damansara, 47810
Petaling Jaya, Selangor Darl Ehsan.

No. Tel. Rumah : _____________________ No. Tel. Bimbit : _____________________

Pekerjaan : _____________________ Tandatangan : ______________________

Alamat Majikan : ________________________________________________________

________________________________________________________

No. Tel. Pejabat : ____________________ Emel : _____________________________

B. MAKLUMAT AHLI KELUARGA/LAIN

Bil. Nama Hubungan Umur


1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

* Sila gunakan kertas lampiran sekiranya ruangan ini tidak mencukupi.

C. KEGUNAAN PERSATUAN

Permohonan ini telah disokong / tidak disokong oleh:


______________________________
(Nama, Tandatangan & Jawatan)
Tarikh disokong : ________________
PPPS Sek.8 KD (Pind. 1/2009)
hi/ama

Beri Nilai