Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik berkala

PENGGAL 1

MINGGU 1 2.1.2014 hingga 3.1.2014

TAJUK
ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL

KEMAHIRAN
Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas frasa atau lebih dalam pelbagai meter .

PENERAPAN NILAI
Bekerjasama Perihatin

STRATEGI
Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

2 &.1.2014 hingga 10.1.2014

2.1 P !" #A$%A! DA&AM # '!I' 2.1.1 #eknik dalam !(an(ian Aplikasi teknik) Postur* +ebutan* Pernafasan* Penghasilan ton* kspresi

Mengamalkan teknik n(an(ian (ang baik semasa men(an(i.

Displin #olong menolong

Membuat latihan,latihan n(an(ian dengan memberi tumpuan kepada teknik,teknik (ang ditetapkan.

1

3 13.1.2014 hingga 1(.1.2014

ASPEK 3 EKSPRESI KREATI)

-.1 P ! R.'AA! Pengalaman menemui Meneroka pelbagai bun(i ) Perkusi badan / Bahan impro0isasi

Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bun(i menggunakan sumber bun(i (ang ditetapkan dengan bimbingan guru.

$ormat menghormati

Meneroka dan menemui pelbagai kesan bun(i secara tidak kon0ensional daripada sumber bun(i seperti suara* alat mu1ik* alat impro0isasi* perkusi badan. Memainkan alat mu1ik secara tidak kon0ensional.

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W 14 JANUARI 2014 (SELASA)

14

2./ 2/6 2 2 2 7 Men(atakan meter lagu.1. PENERAPAN NILAI 5ujur Mendengar arahan guru STRATEGI Memberi respon secara gerakan .lagu (ang diperdengar dengan betul.2.2014 TAJUK ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK KEMAHIRAN Mencirikan elemen mu1ik dan memberi respon secara gerakan dalam lagu (ang diperdengar dengan betul. Memainkan alat mu1ik mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental .2014 hingga (. 1 * 2(.1.Permainan perkusi Memegang Mengendalikan Memainkan perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi Memainkan dram getar* dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor dan tanpa skor.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. Displin #olong menolong &atihan mengendalikan dan memainkan dram getar* dram tenor dan alat perkusi lain.2 P !"A&AMA! A&A# P R'%+I 2.2. #ekstur . #empo PENGGAL 1 MINGGU 4 20. +kor untuk) dua alat 14 . 4arna ton .1 !3A!3IA! Memberi respon) .1 IRAMA 1.. Bekerjasama Perihatin Mendengar dan men(an(ikan lagu dalam meter 2 * 2 *.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK +Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1.1.2014 hingga 30.2014 hingga 24.1.2 Meter 2 / .*6 2 2 2 7 Memainkan detik berdasarkan meter 2 * 2 6 7 TAHUN BARU CINA 31 JANUARI HINGGA 1 FEBRUARI 2014 JUMAAT DAN SABTU 1 & 3.

2.2014 2.2014 hingga 2. Bentuk . Mud .2014 hingga 14.la*so*fa*mi*re*do Media akti0iti) . 5ujur Mendengar arahan guru Memberi respon secara gerakan dalam lagu 1 24. Bekerjasama Perihatin Mendengar dan men(an(ikan lagu dalam pelbagai tempo.2.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK +Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL Men(atakan perbe1aan dan perubahan tempo pada lagu (ang diperdengar* dengan betul.1 Memainkan rekoder Aplikasi teknik) o Postur o Penjarian o Pernafasan o mbouchure o Penglidahan o ...2.2014 hingga (.2.1. PENERAPAN NILAI $ormat menghormati STRATEGI %rutan ga(a kodal( dalam n(an(ian solfa) .suara *rekoder*alat mu1ik 1 . 1(..1 !3A!3IA! Memberi respon) . Rentak 1.2.1 IRAMA 1.D R 2.2014 TAJUK ASPEK 3 EKSPRESI KREATI) KEMAHIRAN Mengubahsuai 1 frasa melodi mudah (ang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat mu1ik bermelodi dengan bimbingan guru.2014 hingga 21. 14 .2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN -. Mengimpro0isasi melodi PENGGAL 1 MINGGU ( 10.2 IMPR.la*so*mi*re*do . 1 10 3.3.8I+A+I Pengalaman kreatif.2014 ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK 2. Displin #olong menolong &atihan teknik bermain rekoder.P RMAI!A! R '.-.#empo) &ambat / 9epat / +ederhana Mencirikan elemen mu1ik dan memberi respon secara gerakan dalam lagu (ang diperdengar dengan betul. Penghasilan ton +entiasa mengamalkan teknik bermain rekoder (ang betul semasa bermain rekoder.3.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3..3. Bekerjasama Perihatin Mencipta corak irama dalam 2 dan 2 2 14 .D R 2.. PENERAPAN NILAI $ormat menghormati STRATEGI &atihan teknik bermain rekoder.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1. 1 12 1(.2014 hingga 14.3.3.1 Memainkan rekoder Aplikasi teknik) o o o o o o Postur Penjarian Pernafasan mbouchure Penglidahan Penghasilan ton PENGGAL 1 MINGGU 11 10.R 'A 9IP#A Pengalaman kreatif Mereka cipta ostinato irama Membina 2 ostinato irama (ang betul notasin(a (ang sesuai untuk iringan 2 buah lagu (ang berlainan meter menggunakan nilai nota dan tanda rehat (ang dipelajari.4.2014 hingga 4.1 IRAMA 1.Perubahan tempo) beransur cepat * beransur lambat Men(atakan perbe1aan dan perubahan tempo pada lagu (ang diperdengar* dengan betul. CUTI PENGGAL PERTAMA 22 MAC HINGGA 30 MAC 2014 9 HARI MULA HARI SABTU 1 13 31..3.2014 hingga 21.P RMAI!A! R '.1.-.2014 ASPEK 3 EKSPRESI KREATI) -. 5ujur Mendengar arahan guru Mendengar dan men(an(ikan lagu dalam pelbagai tempo.2014 TAJUK ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL KEMAHIRAN +entiasa mengamalkan teknik bermain rekoder (ang betul semasa bermain rekoder.

1.2014 hingga 2.4. 5ujur Mendengar arahan guru Men(an(ikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. 1 1( 2.1.5oget Baha#a M $i% .2014 TAJUK ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% KEMAHIRAN Mengecam nilai not dan tanda rehat (ang dimainkan *dengan betul PENERAPAN NILAI Displin #olong menolong STRATEGI Memadankan nilai not (ang diperdengar dengan memilih kad imbasan (ang disediakan.apin Mengecam lagu berentak joget dan suma1au daripada sekumpulan lagu (ang diperdengar dengan betul. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu (ang diperdengar dengan betul.: 9orak irama  .*.1.4. PENGGAL 1 MINGGU 14 (.2014 hingga 11.1 IRAMA PERSEPSI 1. 1 1* 14.4.2014 hingga 1..2 !ilai not dan nilai tanda rehat .1 IRAMA 1.4.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2.2014 hingga 2*.2014 ASPEK 1 1.4. $ormat menghormati Mendengar dan men(an(ikan lagu.1 IRAMA 1.apin 1 1& 21.2014 ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK 1.4..4. 14 .stinato irama Bekerjasama Perihatin Mendengar *men(ebut dan memainkan pelbagai jenis ostinato irama .RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.: 9orak irama ESTETIK Pengetah an Dan  Rentak Ke!aha"an .lagu berentak 5oget dan .2 'RI# RIA P R+ MBA$A!  'esepaduan  'eseimbangan Menga<al kesepaduan* keseimbangan kordinasi suara dengan baik semasa persembahan dengan bimbangan guru.

2.1 Pic  Aras pic  #inggi  Rendah  #engah  #ertinggi  #erendah Mengenal pasti aras pic (ang diperdengar dengan betul.*.*.2 6 2 2 2 7 secara solo dan berkumpulan tempo pic dan dinamik Men(an(ikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL Men(an(ikan pelbagai lagu dengan baik dengan tempo* pic dan dinamik secara berpandu Displin #olong menolong Men(an(ikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .*.*.*.2.2 Pengalaman Mu1ikal 2.2014 2&.*.1.*.2 Pengalaman Mu1ikal 2.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK +Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1.2014 hingga 23.2014 hingga -.2014 hingga 1&.ESAK 13 MEI 2014 /SELASA0 1 20 1-. Mengecam aras pic dalam siri bun(i (ang dimainkan .2014 hingga 2(.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN HARI BURUH 1 MEI 2014 KHAMIS 2.1 Men(an(i secara mu1ikal  'emahiran men(an(i PENGGAL MINGGU TAJUK KEMAHIRAN PENERAPAN NILAI STRATEGI 1 1. 5ujur Mendengar arahan guru Mendengar* membun(ikan pic tinggi rendah*tengah*tertinggi *terendah dalam lagu (ang din(an(ikan .*.2.DI 1. *.2 6 2 2 2 7 secara solo dan berkumpulan tempo pic dan dinamik 1 112. M &.2 Men(an(i secara mu1ikal  'emahiran men(an(i Men(an(ikan pelbagai lagu dengan baik dengan tempo* pic dan dinamik secara berpandu $ormat menghormati HARI . CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 MEI HINGGA 1 JUN 2014 14 .

&.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK +Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1.Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic (ang dimainkan. 2 22 23.2. M &.2014 hingga 4.I' I!+#R%M !#A&  Memberi respon . Melompat .DI 1. #ekstur Mencirikan elemen >elemen mu1ik dalam mu1ik diperdengar dengan betul. 4arna ton .(.1 Pic  Pergerakan pic .2014 hingga 20. .&.2014 hingga 2(.2 M%.2.Mengecam pic menaik dan menurun dalam lagu diperdengarkan din(an(ikan dan dimainkan.&.kumpulan not (ang diperdengar Displin #olong menolong Mendengar*membun(ikan memainkan pic menaik *menurun *melompat *mendatar.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD KEMAHIRAN PEMBELAJARAN 19 HARI (MULAI HARI RABU) PENERAPAN NILAI PENGGAL MINGGU TAJUK STRATEGI HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA !ANG DI PERTUAN AG"NG # JUN 2014 (SABTU) 2 21 1&.2 Men(an(i solfa Men(an(i melodi secara solfa dengan betul . AWAL RAMADHAN 29 JUN 2014 (AHAD) 2 23 30. Bekerjasama Perihatin &atihan solfa dengan pic do *re*me*fa*so*la*ti*do tanpa dan dengan is(arat tangan kodal( =cur<en Men(an(ikan lagu dengan solfa.2 Pengalama Mu1ikal 2. Mendatar Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan kumpulan.&.2. $ormat menghormati Mengklasifikasikan <arna ton alat mu1ik.2014 ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK 2. 14 . .&.

(. o 9orak irama o #empo o Meter o Dinamik Memainkan corak irama sepanjang 2 bar dalam pelbagai meter dengan betul dari segi detik *tekanan*tempo *dan dinamik dengan alat perkusi.2014 hingga 11.2.$armoni Mengenal pasti harmoni (ang diperdengar dengan betul. 5ujur Mendengar arahan guru &atihan mendengar lagu harmoni 2 2* 14. M &.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2. Memainkan alat perkusi secara ensembel..2 6 secara solo 2227 dan berkumpulan.2 P !"A&AMA! M%.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1.2.2 Bermain alat perkusi secara mu1ikal.DI 1. Bekerjasama Perihatin Men(an(i dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .2.(. 14 .I'A& 2..(.2014 hingga 1. #empo PENGGAL MINGGU TAJUK KEMAHIRAN PENERAPAN NILAI STRATEGI 2 24 (. Membaca notasi dan memainkan ostinato irama.(.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN .

2 Bermain rekoder secara mu1ikal  Memainkan not .-.... Bermain rekoder untuk mengiringi n(an(ian dan mu1ik 14 .2014 hingga 2*.(.DI 1.2 6 secara solo dan 2 2 2 7 dan berkumpulan.2 Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental.. HARI RA!A PUASA 28 JULAI HINGGA 29 JULAI 2014 (ISNIN DAN SELASA) 2 2.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2.2014 TAJUK ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL KEMAHIRAN Memainkan semua not (ang dipelajari secara menaik*menurun dan melompat dengan lancar dan betul mengikut notasi.2014 hingga .D R 2. 'emahiran bermain dan membaca notasi PENGGAL 2 MINGGU 2& 21. Men(an(ikan lagu=memainkan melodi kaunter dan ostinato melodi secara berkumpulan. 2 2( 30. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. 4. 5ujur Mendengar arahan guru Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . &atihan tiupan) .B RMAI! R '.2. PENERAPAN NILAI Displin #olong menolong STRATEGI &atihan penjarian tanpa tiupan. M &.(.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1.#eknik pernafasan ....D R 2.. $ormat menghormati Mendengar dan men(an(ikan dron dan lagu secara berkumpulan.stinato Mengenal pasti jenis >jenis lapisan suara dalam lagu dengan betul.2014 hingga 1..$armoni  &apisan suara .RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.(. Dron .B RMAI! R '. .2. Memainkan pelbagai lagu dalam pelbagai meter corak irama dan ekspresi mengikut skor dengan betul.#eknik penglidahan.. Melodi kuanter .-.

lagu (ang diperdengar dengan betul.. Bekerjasama Perihatin Mendengar* men(an(ikan dan memainkan pelbagai mu1ik n(an(ian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.2.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1. HARI KEBANGSAAN (MERDEKA) 31 "G"S 2014 (AHAD) 14 .... 'uat=lembut Men(atakan jenis dinamik pada lagu. 2 30 1. 2 31 2*. Displin #olong menolong Mendengar* men(an(ikan dan memainkan pelbagai lagu berbentuk AB ) ABA..2 M &..lagu (ang diperdengar.1 Dinamik  Aras dinamik .2014 hingga 1*.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1..!ipis Mengenal pasti dengan betul tekstur mu1ik n(an(ian dan instrumental (ang diperdengar..lagu berbentuk AB dan ABA. $ormat menghormati Memainkan dinamik dengan alat perkusi .2...DI 1.2014 hingga 22..2014 hingga 2-..'+PR +I 1.DI 1.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN PENERAPAN NILAI PENGGAL MINGGU TAJUK KEMAHIRAN STRATEGI instrumental. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu.2 M &.2 #ekstur  Diskripsi tekstur ..-.#ebal . 2 211..: Bentuk   +truktur AB ) ABA Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan lagu.

-...1 Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. Beransur kuat Men(atakan jenis dinamik pada lagu. 2 33 ..RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.-.. Memainkan lagu atau keratan lagu dengan rekoder mengikut skor.D R 2. Beransur lembut .2014 hingga 12.2 6 2 2 2 7  9orak irama PENGGAL 2 MINGGU 32 1. CUTI PENGGAL KEDUA 13 SEPTEMBER HINGGA 21 SEPTEMBER 2014 (9 HARI) MULA HARI SABTU HARI MALA!SIA 1$ SEPTEMBER 2014 (SELASA) 2 34 ASPEK 1 1.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK +Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% 1. .-.'+PR +I Men(atakan dengan betul Displin Mendengar dan men(an(ikan 14 .-.1 Dinamik • Perubahan dinamik .-.  Irama  Meter ) 2 .2 6 2227 berkumpulan.B RMAI! R '. PENERAPAN NILAI 5ujur Mendengar arahan guru STRATEGI Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Bekerjasama Perihatin Memainkan dinamik dengan rekoder.2014 TAJUK ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL KEMAHIRAN Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.'+PR +I 1.lagu (ang diperdengar dengan betul.2014 hingga *.-.

PENGGAL MINGGU 22.2 #anda Is(arat dan Istilah Mengenal pasti semua tanda is(arat dan istilah mu1ik dengan betul.#A+I 1.2014 ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK 1.-.Riang*sedih*bersemangat* cemas*takut dan tenang.2014 2.elemen mu1ik dalam mu1ik diperdengar dengan betul.2.10. $ormat menghormati Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .2 6 222 7 berkumpulan.2 !.2.2014 HINGGA 3.10. Bermain rekoder untuk mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental.Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. 2 3* 2-.2014 hingga 2&. PENERAPAN NILAI #olong menolong STRATEGI pelbagai jenis lagu.2014 2.10.B RMAI! R '. Membaca notasi* men(an(i dan memainkan melodi mudah.-.2014 TAJUK PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL KEMAHIRAN mud lagu. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor..-.2014 HINGGA 1(.1 &ambang not mu1ik dan tanda rehat 1.-.2.Mu1ik Instrumental  Mud  Bentuk  Rentak Mencirikan elemen.1.  kspresi  Dinamik Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu. 5ujur Mendengar arahan guru Membaca dan menulis notasi mu1ik.10.2014 HINGGA 10. 14 .RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 1. HARI RA!A HAJI "KT"BER 2014 (AHAD) 2 3& &.-.D R 2.Mud  Diskripsi mud dalam mu1ik . Bekerjasama Perihatin Mengklasifikasikan <arna ton alat mu1ik.10. 2 3( 13.lagu (ang diperdengar.2.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN 1..'onsep mu1ik $ormat menghormati Menguhuraikan konsep mu1ik dalam pelbagai mu1ik mas(arakat Mala(sia 2 40 3.2014 HINGGA 24.#A+I 1.2.D R 2.Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. 20. .2014 HINGGA 31.-. DEEPA%ALI 23 "KT"BER 2014 (KHAMIS) AWAL MUHARRAM 2 "KT"BER 2014 (SABTU) 2 32(.2014 HINGGA (.B RMAI! R '.11.2014 ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK 2.2 #anda Is(arat dan Istilah PENGGAL 2 MINGGU 3.10.10.11.10.10.11.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN 2.B RMAI! R '.-..2.1 &ambang not mu1ik dan tanda rehat 1. 5ujur Mendengar arahan guru Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Membaca notasi* men(an(i dan memainkan melodi mudah.  kspresi  Dinamik Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.?ungsi .2.2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL 2. PENERAPAN NILAI Displin #olong menolong STRATEGI Membaca dan menulis notasi mu1ik.Mu1ik mas(arakat Mala(sia Mencirikan konsep mu1ik  Meneliti mu1ik mas(arakat dalam mu1ik mas(arakat Mala(sia (ang Mala(sia diperdengar dengan betul. 2 41 10.2 !.Bermain rekoder secara Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang Bekerjasama Perihatin &atihan disiplin dan tatacara persembahan dan latihan 14 . Memainkan lagu atau keratan lagu dengan rekoder mengikut skor.2.2 6 2227 dan berkumpulan.D R 2.2014 TAJUK ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK Pengetah an Dan Ke!aha"an Baha#a M $i% KEMAHIRAN Mengenal pasti semua tanda is(arat dan istilah mu1ik dengan betul.-.

..........2014 TAJUK MU'IKAL KEMAHIRAN ditetapkan dengan baik secara berpandu. Displin #olong menolong Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 ....... Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor......2014 HINGGA 21..Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. PENERAPAN NILAI STRATEGI 2 42 1(.... CUTI AKHIR TAHUN 22 N"%EMBER HINGGA 4 JANUARI 201 44 HARI (MULA HARI SABTU) HARI KRISMAS 2 DISEMBER 2014 ( KHAMIS) DISEDIAKAN OLEH: .........RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental...........11..  kspresi  Dinamik PENGGAL MINGGU HINGGA 14.... DISAHKAN OLEH: ...2..2 6 222 7 berkumpulan.-. 14 ...2014 ASPEK 2 PENGALAMAN MU'IKAL Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu....... (ROZITA BT ISHAK) KETUA PANITIA MUZIK SK PERMATANG BINJAI DISEMAK OLEH: ........D R 2.......11...11................  kspresi  Dinamik 2.B RMAI! R '.......... Bermain rekoder untuk mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental...............