Anda di halaman 1dari 60

FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

MTM6013 (TEORI DAN REKABENTUK INSTRUKSIONAL)

PAPAN CERITA
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 - Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar

DISEDIAKAN OLEH:
EMY ERLIANA CHE YUSUF
(M20082000263)

DISEDIAKAN UNTUK:
Tn. Hj. MOHD NAZRI MD SAAD

1
KANDUNGAN :

Tajuk M/S

1. Huraian Sukatan Pelajaran 3-4

2. Rancangan Pembelajaran 5-6

3. Fasa Analisis 7

4. Carta Alir 8

5. Papan Cerita 9-41

6. Rujukan 42-56

7. Lampiran

 Jom Jawab 57-59


 Bank Soalan 59
 Pautan Lain 60

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN :

3
4
RANCANGAN PEMBELAJARAN :

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5


Tahun : 5
Masa : 80 Minit
Tajuk : Tumbuhan Semulajadi Dan Hidupan Liar

Hasil pembelajaran:

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea, utama dan isi
penting tentang tajuk ini

7.2 Memahami dan menyatakan maksud atau isi.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan soalan pelbagai aras.

Kemahiran bahasa : Mendengar, membaca dan menulis


Sistem bahasa : Kosa kata
Peraturan Sosiobudaya : bekerjasama dan bertolak ansur
Kemahiran bernilai tambah : - Belajar Cara Belajar (membuat nota ringkas dan metakognisi)
- Kajian Masa Depan

Langkah pengajaran dan pembelajaran:

1. Guru menerangkan secara ringkas tajuk yang bakal dipelajari

2. Murid melihat perisian multimedia ini dan disamping itu guru menerangkan tentang kandungan multimedia untuk membantu murid
memahaminya dengan lebih cepat

3. Guru mengemukakan soalan bahagian yang selesai ditonton sebelum ke bahagian seterusnya

5
4. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan
kandungan

5. Guru menerangkan cara mengesan isi penting dalam perisian ini.(kemahiran mengenal isi penting)

6. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai


isi yang disediakan oleh guru. (kemahiran mencatat isi)

7. Murid menjawab kesemua soalan yang ter dapat didalam perisian ini.

6
FASA ANALISIS :
FASA ANALISIS
Tajuk Projek KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 – TUMBUHAN SEMULAJADI
DAN HIDUPAN LIAR
Objektif Selepas menggunakan perisian ini, pelajar akan dapat :
• Membezakan jenis-jenis hutan yang terdapat di Malaysia
• Mengetahui tentang tumbuhan dan hidupan liar
• Mengetahui tentang tumbuhan dab hidupan di zon iklim
dunia
• Mendapat maklumat tambahan berkaitan tumbuhan dan
hidupan liar dalam bentuk yang lebih menarik
Target Pengguna Umum
Pelajar sekolah rendah dan individu ( ibubapa dan guru) yang
berminat untuk mengetahui dan mempelajari tentang tumbuhan
semulajadi dan hidupan liar

Khusus
Pelajar-pelajar Tahun 5

7
CARTA ALIR :
(2AA)Tropika
(2A)Jenis
(2AB)Paya
(2)Malaysia
(2AC)Pantai

(2AD)Gunung

(2BA)Iklim (2BAA)Peta Minda 1

(2BB)Btk muka bumi (2BBA)Peta Minda 2


(2B)Faktor
(2BC)Saliran (2BCA)Peta Minda 3

(2BD)Tanah Tanih

(1)Main Page
(2CA)Flora Fauna (2CAA)Peta Minda 4

(2CB)Sumber Perhutanan (2CBA)Peta Minda 5

(2C)Kepentingan (2CC)Tempat (2CCA)Peta Minda 6


perlindungan hidupan liar

(2CD)Pembiakan (2CDA)Peta Minda 7


Hidupan Liar

(2CE)Mencegah Hakisan (2CEA)Peta Minda 8


8

(6)Penghargaan
(4)Bank
(5)Pautan
(3)Jom Soalan
Jawab
Lain (3A)Pengesahan
(3B)Markah (2CF)Kawasan Tadahan
PAPAN CERITA :
Storyboard
Project Name: Screen ID: 1 Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Masuk to ID 2
Media Elements: Designer: Page 01 of 33 Jom Jawab to ID 3
Emy Erliana Bank Soalan to ID 4
Text Graphics Animation Video Sound Pautan Lain to ID 5
Back ground – (BG1)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar di Programming Notes:

Malaysia – (G2) Keluar button mean exit program


(ID6)

<< MASUK >>


Graphic – (G1)

(MC1)
(B5)

9
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2 Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 02 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 1
Back ground – (BG2) Seterusnya to ID –jom jwb
Jenis Hutan to ID 2A
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Faktor to ID 2B
Kepentingan to ID 2C
(B1) (B2) (B3) (B4)

(B8)
Jenis Hutan
Programming Notes:
(B9) Keluar button mean exit program
Faktor
(ID6)

(B10)
Kepentingan
(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

10
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2A Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 03 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG3) Seterusnya to ID 2B
Hijau to ID 2AA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Kelabu to ID 2AB
Biru to ID 2AC
Merah Gelap to ID 2AD
(B1) (B2) (B3) (B4)
JENIS HUTAN – T1
Hutan Tropika
PETA MALAYSIA Programming Notes:
Hutan Paya
HIJAU – MC1 Keluar button mean exit program
KELABU – MC2 (ID6)
BIRU – MC3 Hutan Pantai
MERAH GELAP – MC4

(B6) (B7) Hutan Gunung

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

11
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2AA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 04 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2A
Back ground – (BG4)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

HUTAN TROPIKA

Programming Notes:
(T2)
Keluar button mean exit program
(ID6)

(B6) Graphic – (G2)


(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

12
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2AB Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 05 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2A
Back ground – (BG5)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

HUTAN PAYA

Programming Notes:
(T3)
Keluar button mean exit program
(ID6)

(B6) Graphic – (G3)


(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

13
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2AC Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 06 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2A
Back ground – (BG6)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

HUTAN PANTAI

Programming Notes:
(T4)
Keluar button mean exit program
(ID6)

(B6) Graphic – (G4)


(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

14
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2AD Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 07 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2A
Back ground – (BG7)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

HUTAN GUNUNG

Programming Notes:
(T5)
Keluar button mean exit program
(ID6)

(B6) Graphic – (G5)


(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

15
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2B Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 08 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG8) Seterusnya to ID 2C
Iklim to ID 2BA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Iklim – (MC5)

FAKTOR – (T6) Programming Notes:

Keluar button mean exit program


(ID6)

(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

16
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 09 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2BAA
Back ground – (BG8)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Iklim
Programming Notes:
(T7)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G6)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

17
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BAA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 10 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG8) Seterusnya to ID 2C
Iklim to ID 2BA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Saliran to ID 2BB

(B1) (B2) (B3) (B4)

Iklim – (MC5)

FAKTOR – (T6) Programming Notes:

Keluar button mean exit program


(ID6)
Saliran – (MC6)

(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

18
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BB Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 11 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2BBA
Back ground – (BG8)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Saliran
Programming Notes:
(T8)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G7)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

19
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BBA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 12 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG8) Seterusnya to ID 2C
Iklim to ID 2BA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Saliran to ID 2BB
Bentuk Muka Bumi to ID 2BC
(B1) (B2) (B3) (B4)

Iklim – (MC5) Bentuk Muka


Bumi – (MC7)
FAKTOR – (T6) Programming Notes:

Keluar button mean exit program


(ID6)
Saliran – (MC6)

(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

20
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BC Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 13 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2BCA
Back ground – (BG8)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Bentuk Muka Bumi


Programming Notes:
(T9)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G8)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

21
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BCA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 14 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG8) Seterusnya to ID 2C
Iklim to ID 2BA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Saliran to ID 2BB
Bentuk Muka Bumi to ID 2BC
Tanah Tanih to ID 2BD
(B1) (B2) (B3) (B4)

Iklim – (MC5) Bentuk Muka


Bumi – (MC7)
FAKTOR – (T6) Programming Notes:

Keluar button mean exit program


(ID6)
Saliran – (MC6) Tanah Tanih –
(MC8)

(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

22
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2BD Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 15 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2BCA
Back ground – (BG8)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Tanah Tanih
Programming Notes:
(T10)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G9)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

23
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2C Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 16 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG9) Seterusnya to ID JOM JWB
Flora Fauna to ID 2CA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Flora Fauna – MC9 KEPENTINGAN


– (T11)
Programming Notes:

Keluar button mean exit program


(ID6)

(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

24
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 17 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2CAA
Back ground – (BG9)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Flora Fauna
Programming Notes:
(T12)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G10) Graphic – (G11)


(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

25
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CAA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 18 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG9) Seterusnya to ID JOM JWB
Flora Fauna to ID 2CA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Sumber Perhutanan to ID 2CB

(B1) (B2) (B3) (B4)

Flora Fauna – MC9 KEPENTINGAN


– (T11)
Programming Notes:
Sumber Perhutanan
Keluar button mean exit program
– MC10 (ID6)

(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

26
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CB Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 19 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2CBA
Back ground – (BG9)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Sumber Perhutanan
Programming Notes:
(T13)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G12)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

27
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CBA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 20 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG9) Seterusnya to ID JOM JWB
Flora Fauna to ID 2CA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Sumber Perhutanan to ID 2CB
Tempat Perlindungan Hidupan Liar
to ID 2CC
(B1) (B2) (B3) (B4)

Flora Fauna – MC9 KEPENTINGAN


– (T11)
Programming Notes:
Sumber Perhutanan
Keluar button mean exit program
– MC10 (ID6)

Tempat Perlindungan
Hidupan Liar – MC11
(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

28
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CC Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 21 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2CCA
Back ground – (BG9)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Tempat Perlindungan Hidupan Liar


Programming Notes:
(T14)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G13)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

29
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CCA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 22 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG9) Seterusnya to ID JOM JWB
Flora Fauna to ID 2CA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Sumber Perhutanan to ID 2CB
Tempat Perlindungan Hidupan Liar
to ID 2CC
(B1) (B2) (B3) (B4) Tempat Pembiakan Hidupan Laut to
ID 2CD
Flora Fauna – MC9 KEPENTINGAN
– (T11)
Programming Notes:
Sumber Perhutanan
Keluar button mean exit program
– MC10 (ID6)

Tempat Perlindungan Tempat Pembiakan


Hidupan Liar – MC11 Hidupan Laut – MC12
(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

30
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CD Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 23 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2CDA
Back ground – (BG9)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Tempat Pembiakan Hidupan Laut


Programming Notes:
(T15)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G14)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

31
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CDA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 24 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG9) Seterusnya to ID JOM JWB
Flora Fauna to ID 2CA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Sumber Perhutanan to ID 2CB
Tempat Perlindungan Hidupan Liar
to ID 2CC
(B1) (B2) (B3) (B4) Tempat Pembiakan Hidupan Laut to
ID 2CD
Flora Fauna – MC9 KEPENTINGAN Mencegah Hakisan to ID 2CE
– (T11)
Programming Notes:
Sumber Perhutanan Mencegah Hakisan –MC13
Keluar button mean exit program
– MC10 (ID6)

Tempat Perlindungan Tempat Pembiakan


Hidupan Liar – MC11 Hidupan Liar – MC12
(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

32
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CE Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 25 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2CEA
Back ground – (BG9)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Mencegah Hakisan
Programming Notes:
(T16)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G15)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

33
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CEA Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 26 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2
Back ground – (BG9) Seterusnya to ID JOM JWB
Flora Fauna to ID 2CA
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN Sumber Perhutanan to ID 2CB
Tempat Perlindungan Hidupan Liar
to ID 2CC
(B1) (B2) (B3) (B4) Tempat Pembiakan Hidupan Laut to
ID 2CD
Flora Fauna – MC9 KEPENTINGAN Kawasan Tadahan – MC14 Mencegah Hakisan to ID 2CE
– (T11) Kawasan Tadahan to ID 2CF

Programming Notes:
Sumber Perhutanan Mencegah Hakisan –MC13
– MC10 Keluar button mean exit program
(ID6)

Tempat Perlindungan Tempat Pembiakan


Hidupan Liar – MC11 Hidupan Liar – MC12
(B6) (B7)

KEMBALI SETERUSNYA (B5) KELUAR

34
Storyboard
Project Name: Screen ID: 2CF Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 27 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Kembali to ID 2CEA
Back ground – (BG9)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

Kawasan Tadahan
Programming Notes:
(T17)
Keluar button mean exit program
(ID6)

Graphic – (G16)

(B6)

KEMBALI (B5) KELUAR

35
Storyboard
Project Name: Screen ID: 3 Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 28 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound Hantar to ID 3A
Back ground – (BG10)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

JOM JAWAB
Programming Notes:
(G17)
Keluar button mean exit program
(ID6)

SOALAN1 –
SOALAN 5 (T18)
(B7)

HANTAR (B5) KELUAR

36
Storyboard
Project Name: Screen ID: 3A Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Ya to ID 3B
Tidak to ID 3
Media Elements: Designer: Page 29 of 33
Emy Erliana
Text Graphics Animation Video Sound
Back ground – (BG10)

Adakah Anda Pasti…!!!

YA TIDAK
Programming Notes:
(B8) (B9)

37
Storyboard
Project Name: Screen ID: 3B Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Soalan to ID 3

Media Elements: Designer: Page 30 of 33


Emy Erliana
Text Graphics Animation Video Sound
Back ground – (BG10)

SKOR anda ialah :

Sila jawab SOALAN ……… Programming Notes:

(MC15) Keluar button mean exit program


(ID6)

(B5) KELUAR

38
Storyboard
Project Name: Screen ID: 4 Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 31 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound
Back ground – (BG11)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

BANK SOALAN
Programming Notes:
(G18)
Keluar button mean exit program
(ID6)

SET SOALAN

DOWNLOAD (B5) KELUAR

39
Storyboard
Project Name: Screen ID: 5 Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Laman Utama to ID 1
Jom Jawab to ID 3
Media Elements: Designer: Page 32 of 33 Bank Soalan to ID 4
Emy Erliana Pautan Lain to ID 5
Text Graphics Animation Video Sound
Back ground – (BG12)
LAMAN UTAMA JOM JAWAB BANK SOALAN PAUTAN LAIN

(B1) (B2) (B3) (B4)

PAUTAN LAIN
Programming Notes:
(G19)
Keluar button mean exit program
(ID6)

(B5) KELUAR

40
Storyboard
Project Name: Screen ID: 6 Date: 1.3.2009 Links:
Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Media Elements: Designer: Page 33 of 33


Emy Erliana
Text Graphics Animatior Video Sound

PENGHARGAAN

Penasihat
En. Mohd Nazri bin Saad
Programming Notes:
Pembangun Projek
Emy Erliana Che Yusuf
(M20082000263)

Dan
Terima Kasih kepada semua yang terlibat

41
RUJUKAN :

ID1:
BG1 – Background WARNA HIJAU MUDA
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
G1 – Graphic POKOK / TUMBUH-TUMBUHAN
MC1 – Mouse Click MASUK

ID2:
BG2 – Background GAMBAR TUMBUHAN / HIDUPAN LIAR
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
B8 – Button JENIS HUTAN
B9 – Button FAKTOR
B10 – Button KEPENTINGAN

ID2A:
BG3 – Background GAMBAR HUTAN
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN

42
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T1 – Text JENIS HUTAN
MC1 – Mouse Click WARNA HUJAU – HUTAN TROPIKA
MC2 – Mouse Click WARNA KELABU – HUTAN PAYA
MC3 - Mouse Click WARNA BIRU – HUTAN PANTAI
MC4 – Mouse Click WARNA HITAM – HUTAN GUNUNG

ID2AA:
BG4 – Background WARNA HIJAU
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T2 – Text – CIRI-CIRI HUTAN HUJAN TROPIKA. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR.
G2 – Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN HUJAN TROPIKA

2AB:
BG5 – Background WARNA KELABU
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN

43
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T3 – Text – CIRI-CIRI HUTAN PAYA. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR.
G3 – Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN PAYA

2AC:
BG6 – Background WARNA BIRU
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T4 – Text – CIRI-CIRI HUTAN PANTAI. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR.
G4 – Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN PANTAI.

2AD:
BG7 – Background WARNA MERAH GELAP
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR

44
B6 – Button KEMBALI
T5 – Text – CIRI-CIRI HUTAN GUNUNG. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR.
G5– Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN GUNUNG.

2B:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T6 – Text FAKTOR
MC5– Mouse Click IKLIM

2BA:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T7 – Text – HURAIAN BERKAITAN IKLIM DI MALAYSIA
G6 – Graphic – GAMBAR HUTAN HUJAN TROPIKA YANG WUJUD KERANA IKLIM KHATULISTIWA

45
2BAA:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T6 – Text FAKTOR
MC5– Mouse Click IKLIM
MC6 – Mouse Click SALIRAN

2BB:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T8 – Text – HURAIAN BERKAITAN SALIRAN DI MALAYSIA
G7 – Graphic – GAMBAR POKOK NIPAH YANG TUMBUH DIKAWASAN AIR BERTAKUNG

2BBA:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1

46
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T6 – Text FAKTOR
MC5– Mouse Click IKLIM
MC6 – Mouse Click SALIRAN
MC7 – Mouse Click BENTUK MUKA BUMI

2BC:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T9 – Text – HURAIAN BERKAITAN BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIA
G8 – Graphic – GAMBAR KETINGGIAN MUKA BUMI YANG MEMPENGARUHI JENIS TUMBUHAN SEMULAJADI.

2BCA:

47
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T6 – Text FAKTOR
MC5– Mouse Click IKLIM
MC6 – Mouse Click SALIRAN
MC7 – Mouse Click BENTUK MUKA BUMI
MC8 – Mouse Click TANAH TANIH

2BD:
BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T10 – Text – HURAIAN BERKAITAN JENIS TANAH TANIH DI MALAYSIA
G9 – Graphic – GAMBAR POKOK PAKU PAKIS YANG TUMBUH DIKAWASAN GUNUNG YANG BERTANAH LATERIT.
*MC5-MC8 – Akan memaparkan satu persatu perkataan setelah pengguna klik pada tetikus mengikut urutan dan klik pada button
KEMBALI pada halaman tersebut.

48
2C:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T11 – Text KEPENTINGAN
MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA

2CA:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T12 – Text – HURAIAN BERKAITAN FLORA DAN FAUNA DI MALAYSIA
G10 – Graphic – GAMBAR FLORA DI MALAYSIA
G11 – Graphic – GAMBAR FAUNA DI MALAYSIA

2CAA:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR

49
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T11 – Text KEPENTINGAN
MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA
MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN

2CB:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T13 – Text – HURAIAN BERKAITAN SUMBER PERHUTANAN DI MALAYSIA
G12 – Graphic – GAMBAR POKOK ROTAN UNTUK MEMBUAT PERABOT

2CBA:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN

50
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T11 – Text KEPENTINGAN
MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA
MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN
MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR

2CC:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T14 – Text – HURAIAN BERKAITAN TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DI MALAYSIA
G13 – Graphic – GAMBAR ORANG HUTAN DILINDUNGI DALAM HUTAN SIMPAN DI SEPILOK

2CCA:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA

51
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T11 – Text KEPENTINGAN
MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA
MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN
MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR
MC12 – Mouse Click TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LIAR

2CD:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T15 – Text – HURAIAN BERKAITAN TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LAUT DI MALAYSIA
G14 – Graphic – GAMBAR HUTAN POKOK BAKAU TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LAUT MEMBIAK

2CDA:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR

52
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T11 – Text KEPENTINGAN
MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA
MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN
MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR
MC12 – Mouse Click TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LIAR
MC13 – Mouse Clik MENCEGAH HAKISAN

2CE:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T16 – Text – HURAIAN BERKAITAN KAWASAN PENCEGAHAN HAKISAN
G15 – Graphic – GAMBAR POKOK DILERENG BUKIT YANG DAPAT MENAHAN TADAHAN AIR HUJAN

2CEA:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
B7 - Button SETERUSNYA
T11 – Text KEPENTINGAN

53
MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA
MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN
MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR
MC12 – Mouse Click TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LIAR
MC13 – Mouse Clik MENCEGAH HAKISAN
MC14 – Mouse Click KAWASAN TADAHAN

2CF:
BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B6 – Button KEMBALI
T17 – Text – HURAIAN BERKAITAN KAWASAN TADAHAN AIR
G16 – Graphic – GAMBAR KAWASAN HUTAN BUKIT BUKAU YANG MENJADI KAWASAN TADAHAN AIR

3:
BG10 – Background WARNA BIRU
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
B7 – Button HANTAR

54
T18 – Text – SOALAN - SOALAN
G17 – Graphic – JOM JAWAB

3A:
BG10 – Background WARNA BIRU
B8 – Button YA
B9 – Button TIDAK

3B:
BG10 – Background WARNA BIRU
MC15 – Mouse Click SOALAN

4:
BG11 – Background WARNA PUTIH
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
G18 – Graphic BANK SOALAN

5:
BG12 – Background WARNA BIRU
B1 – Button LAMAN UTAMA
B2 – Button JOM JAWAB
B3 – Button BANK SOALAN
B4 – Button PAUTAN LAIN
B5 – Button KELUAR
G19 – Graphic PAUTAN LAIN

55
BG – Background
B – Button
T - Text
G – Graphic
MC – Mouse Click

JOM JAWAB :

1.

Gambar Pokok Ru

Apakah jenis hutan ini?


a. Hutan Hujan Tropika
b. Hutan Pantai
c. Hutan Gunung

2.

Gambar Gajah

56
Di manakah haiwan ini hidup?
a. Hutan Paya
b. Hutan Gunung
c. Hutan Hujan Tropika

3.
Gambar Hutan Paya Bakau

Haiwan manakah yang hidup di hutan ini?


a. Buaya
b. Beruang
c. Burung

4.
Gambar Hutan Gunung

Tumbuh- tumbuhan manakah yang hidup dikawasan ini?

57
a. Paku Pakis
b. Pokok Ru
c. Meranti

5. Berapakah suhu tahunan iklim di Malaysia?


a. 35
b. 27
c. 20

6. Air kebiasaannya akan bertakung dikawasan?


a. Kawasan Pinggir Pantai
b. Kawasan Tanah Tinggi
c. Kawasan Tanah Pamah

7. Manakah antara yang berikut adalah jenis tanah tanih?


a. Tanah Tinggi
b. Tanah Pamah
c. Tanah Liat

8.
Gambar Paku Pakis

Tumbuh-tumbuhan diatas tumbuh dikawasan tanah?


a. Laterit
b. Aluvium
c. Pasir

58
9. Apakah kepentingan hutan pokok bakau?
a. Mencegah hakisan
b. Tempat Pembiakan Hidupan Laut
c. Kawasan Tadahan

10. Bunga Reflesia adalah tergolong di dalam kumpulan?


a. Hidupan
b. Fauna
c. Flora

BANK SOALAN :

1. Set soalan pertengahan tahun kt tahun 5 tahun 2007


2. Set soalan akhir tahun kt tahun 5 tahun 2007
3. Set soalan pertengahan tahun kt tahun 5 tahun 2008
4. Set soalan akhir tahun kt tahun 5 tahun 2008

PAUTAN LAIN :

Email kan masalah / pertanyaan anda kepada :


emyerliana@yahoo.com

Dapatkan maklumat saya di :


www.friendster.com/miaerliana

Cari maklumat tambahan anda di :

59
www.yuotube.com

Info hari ini :


Utusan Online
Berita Harian Online
Metro Online
NST
The Star Online

Berhibur di :
www.tv3.com.my
www.tv9.com.my
www.gua.com

60