Anda di halaman 1dari 6

MINGGU

TARIKH

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

02 – 04

FOKUS Irama

1, 2

Jan 2013

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u

B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

FOKUS Irama
14 – 1!

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi. - postur - cara memainkan

B1D1E3 Mengenal pasti detik

3, 4,

Jan 2013

", #, !, $

4–! F%& 2013

FOKUS Solfa do, re, mi

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1. Menyanyi solfa do, re, mi. - menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat

u " – 10 1!.elas 21. . 20 M%* 2013 PENGALAMAN MUZIKAL 1.pengeluaran nafas 1.dan lembut 4–! 10.dinakik kuat + lembut . 11.1 Mendemonstrasi -arna ton bunyi. i.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.lambat B2D1E3 Mengenal pasti -arna ton suara dan perkusi B2D1E" Membe)akan ton suara FOKUS .1. B3D2E4 Menyebut lirik dengan .%uat # f$ FOKUS Ma' 2013 PENGALAMAN MUZIKAL 1.1. 14 J-n 2013 FOKUS /arna 'on PENGALAMAN MUZIKAL 1. B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut ! – 12 14.ostur Sebutan huruf vokal a. 1$.pic tinggi + rendah .i. 1. 22. 12.posture berdiri .(epat . o.o.1.bunyi pan.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan* . -lembut #p$ -kuat # f$ 1.adi B3D2E2 0ermain alat perkusi dengan dinamik .u yang betul.1 Mengaplikasi dinamik dalam nyanyian. 1".ang + pendek 1. Membuat pergerakan mengikut mu)ik. .1 Menyanyi pelbagai repertoir 1.posture duduk . e.alam semula .2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul. 23 10 . 1 . 1# A()*+ 2013 'empo .pengambilan nafas . .tempo cepat + lambat .6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a.&. PENGALAMAN MUZIKAL 1. 13 FOKUS !inamik ."embut #p$ .e.

1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. B4D2E 0ernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan B3D2E4 Menyebut lirik dengan .kenderaan 2.o. 2013 3 23 – 2# S%(.1. 2!. 32 22 – 2" J-+a* 2013 Mendemonstrasi -arna ton bunyi.elas B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B4D2E1 0ermain perkusi mengikut detik B4D2E2 0ermain alat perkusi dengan dinamik 1.alam semula ..1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi.hai-an -aktiviti harian .6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a. pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi.u B4D2E4 Menyebut lirik dengan .i. 31.elas B4D2E4 Menyebut lirik dengan .6 Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a. .1 Menghasilkan mu)ikal kreatif.kenderaan . .1. 2 .2 2#. FOKUS Irama PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir 1.e.adi .1. 2$ . FOKUS /arna 'on Irama 1. 1. 2" J-+a* 2013 PENGALAMAN MUZIKAL 1.i./ 2013 FOKUS Irama PENGALAMAN MUZIKAL 1.elas B D2E4 . PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menghasilkan idea 2.hai-an -aktiviti harian . FOKUS Irama 24.30.o.1.secara solo atau berkumpulan.u $ – 13 33.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 34 S%(.e.1.enghasilan Mu)ik 2.

ra.ukkan penghayatan 6 hingga 1 nilai daripada nilai-nilai berikut* . ra. menghargai alam sekitar.&.ur. bersyukur. kebersihan dan berdisiplin B D2E" 30 S%(. re.elas 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. menyan.2.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire. bertolak ansur.%uat # f$ PENGALAMAN MUZIKAL 1. mi PENGALAMAN MUZIKAL 1. -lembut #p$ -kuat # f$ Menyanyi bunyi pic tinggi./ 2013 3# # – 11 O0.secara solo atau berkumpulan.menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama B4D2E" Menyanyi bunyi pic tinggi. tolong menolong. mi.in."embut #p$ . FOKUS Solfa do.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi. kasih sayang. bersyukur. 1. Menyanyi solfa do./ 2013 FOKUS !inamik .1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan./ 3" – 4 O0. .ur. rendah dan pic tengah B4D3E1 Menun. rendah dan pic tengah B4D3E1 Menun. Menyebut lirik dengan . re.cara memainkan 1. ker.u. hormat menghormati.postur . .1 Mengaplikasi dinamik dalam nyanyian.u.ukkan penghayatan 6 hingga 1 nilai daripada nilai-nilai berikut* . 1.1.asama. .in.ung budaya.

lambat PENGALAMAN MUZIKAL 1.pic tinggi + rendah .1. hormat menghormati. kasih sayang. B"D3E1 Mencipta melodi So dan Mi.1.alam semula .ker.bunyi pan. bertolak ansur. B"D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama 40 2! O0. ./ 2013 'empo . .a-apan2 kepada 2soalan2 irama yang diberikan B"D3E1 Mencipta melodi So dan Mi.hai-an -aktiviti harian .menga.asama.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan./ 2013 PENGALAMAN MUZIKAL 1. 2.ang + pendek 1.(epat .dinakik kuat + lembut . pelbagai bunyi menggunakan bahan improvisasi.1 Menghasilkan idea 2.tempo cepat + lambat .1.2 Mencipta corak irama mudah.1 Menghasilkan mu)ikal kreatif. B"D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama .1 Menghasilkan idea mu)ikal kreatif.mencipta 2.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan* . FOKUS 14 – 1! 3! O0. Mendemonstrasi -arna ton bunyi. Membuat pergerakan mengikut mu)ik. .kenderaan B"D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut FOKUS /arna 'on Irama 21 – 2 3$ O0.adi . MULAN3A DI SINI FOKUS %reativiti PENGHASILAN MUZIKAL 2. 1.uk corak irama ./ –1 N12/ 2013 .enghasilan Mu)ik 2.

kasih sayang.ung budaya.u.ukkan penghayatan 13 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut* .1. bertolak ansur.1 Mengenal pasti mu)ik vokal dan m u)ik instrumental serta -arna ton daripada mu)ik yang didengar.mengimprovisasi 2. hormat menghormati. tolong menolong.1 Menghayati mu)ik daripada pelbagai repertoir. kebersihan dan berdisiplin . ra.mu)ik instrumental #solo dan kumpulan$ . 42 11 – 1 N12/ 2013 Menghayati elemen mu)ik . .mu)ik vokal #solo dan kumpulan$ .1. ker. 2.asama.uk melodi . menyan. bersyukur.menga.-arna ton #suara dan alat mu)ik$ B"D4E1 Menun.in.MULAN3A DI SINI FOKUS PENGHASILAN MUZIKAL 2. menghargai alam sekitar.ur.1 Menghasilkan idea mu)ikal kreatif. .a-apan2 kepada 2soalan2 melodi yang diberikan B"D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B"D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B"D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama 41 4 – ! N12/ 2013 %reativiti MULAN3A DI SINI FOKUS APRESIASI MUZIK . Mencipta melodi mudah menggunakan vokal.