Anda di halaman 1dari 4

Bahagian A Arahan : Jawab SEMUA soalan. 1.

Contoh aktiviti yang diamalkan oleh murid yang ingin mencapai wawasan diri ialah I. mengulang kaji II. bertanya jika tidak faham III. menyediakan nota ringkas IV. mencari teman sejati A. I dan II C. II, III dan IV B. I, II dan III D. I, II, III dan IV 2. Apakah cara untuk kita memperbaiki diri sendiri? A. Menimba ilmu pengetahuan B. Banyakkan melancong ke negara orang C. Berkawan dengan golongan cerdik pandai D. Bijak mengambil kesempatan ke atas orang lain 3. Antara berikut yang manakah ciri-ciri wawasan diri? I. Jelas dan mudah difahami II. Lahir dari dalam diri sendiri III. Dibentuk atas dasar keinsafan dan kesedaran IV. Kejayaan yang dicapai bergantung kepada faktor kendiri semata-mata A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 4. Bagaimanakah perlakuan individu yang mempunyai wawasan diri? A. Bekerja setelah mendapat arahan daripada ketua B. Tidak perlu rajin untuk berjaya dalam hidup C. Mempunyai hala tuju hidup yang jelas D. Bekerja untuk hidup

5. Individu yang cemerlang biasanya seimbang dalam aspek I. Intelek II. Rohani III. Emosi IV. Jasmani A. I dan III C. II, III dan IV B. I, II dan IV D. I, II,III dan IV 6. Bersenam adalah salah satu cara mencapai keseimbangan dari jasmani kerana A. mengamalkan amalan positif. B. hidup cergas dengan bersenam. C. mengelakkan dari serangan penyakit. D. berusaha menyelesaikan masalah berat badan. 7. Antara berikut, yang manakah cara untuk kita mengawal perasaan marah? I. Bertenang II. Bertindak agresif III. Berusaha mengawal perasaan marah IV. Jauhkan diri daripada orang yang boleh menimbulkan kemarahan kita A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 8. Antara berikut yang manakah ciri individu yang ingin berjaya dalam hidup? I. Berwawasan II. Tidak berdisiplin III. Berilmu pengetahuan IV. Berdedikasi dan tekun A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 9. Keluarga dapat didefinisikan sebagai A. Sepasang suami isteri yang telah berkahwin secara sah dari segi adat resam.

B. Sepasang suami isteri yang telah berkahwin beserta anak-anak dan ibu bapanya. C. Satu unit ibu bapa yang bahagia bersama anak-anak yang telah stabil dari segi ekonominya. D. Satu unit yang terdiri daripada suami dan isteri, serta anak-anak hasil perkahwinan yang sah mengikut agama, adat resam dan undangundang. 10. Apakah cara yang sesuai untuk mengeratkan hubungan sesama anggota keluarga? A. Meragui kebolehan anak B. Menghalang anak bergaul dengan anak-anak jiran C. Mengenakan hukuman yang berat jika melakukan kesalahan D. Memberi semangat kepada anak untuk mengembangkan potensi diri mereka 11. Keluarga yang harmoni dan berkualiti dapat dibina dengan cara I. Ibu bapa menyediakan keperluan kepada anak-anak II. Setiap anggota keluarga dididik dengan ilmu agama III. Setiap anggota keluarga perlu menjalankan peranan masingmasing IV. Ibu bapa menyediakan pembantu rumah untuk menguruskan anakanak. A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 12. Antara berikut, yang manakah gaya hidup sihat dalam sebuah keluarga? I. Makan bersama-sama II. Sembahyang bersama-sama III. Bapa merokok di hadapan anak

IV. Membimbing anak membuat kerja sekolah A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 13. Apakah kesan pergaulan bebas? I. Seks bebas II. Penurunan kadar jenayah III. Kelahiran anak luar nikah IV. Penyalahgunaan pil khayal A. I, II dan III C. I, II dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 14. Antara yang berikut, yang manakah punca yang menyebabkan seseorang remaja itu menagih dadah? I. Perasaan ingin mencuba II. Terpengaruh dengan rakan III. Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap IV. Ingin mengatasi masalah kerungsingan yang dihadapi A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 15. Pilih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kanak-kanak itu didera oleh ibu bapa. I. Terpengaruh dengan rakan II. Sejarah pahit ibu bapa yang didera III. Kurangnya didikan agama dan moral IV. Ketegangan hidup yang penuh dengan persaingan A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II. III dan IV 16. Antara yang berikut, perlakuan yang manakah berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi? I. Melayarai laman web lucah II. Menyebarkan fitnah melalui internet III. Menggunakan perisian yang tidak asli

IV. Membuat aduan kepada pihak kerajaan melalui internet A. I dan II C. I, II dan IV B. II dan III D. I, II, III dan IV 17. Antara berikut, yang manakah faktor yang menyebabkan peningkatan kemalangan jalan raya? I. Berhenti secara mengejut II. Memotong secara berbahaya III. Memandu dalam keadaan yang mengantuk IV. Memandu kenderaan pada had laju yang ditetapkan A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 18. Kanak-kanak yang disabit dalam melakukan jenayah juvenil akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak kerana A. Masih bersekolah B. Belum cukup umur C. Belum lepas tanggungan ibu bapa D. Ada pihak lain yang lebih bertanggungjawab 19. Antara berikut, tindakan yang manakah mematuhi peraturan dan undangundang keselamatan jalan raya? I. Mempunyai lesen memandu II. Tidak melanggar lampu merah III. Memakai topi keledar atau tali pinggang IV. Memandu melebihi had laju yang dibenarkan A.I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 20. Antara jenayah juvenil dalam negara kita ialah I. Jenayah seksual II. Lumba haram III. Peras ugut

IV. Buli A. I, II dan II B. I, II dan IV

C. I, III dan IV D. I, II, III dan IV

21. Apakah fungsi utama agama dalam kehidupan manusia? A. Dapat mengasingkan orang yang beriman dengan orang yang jahat B. Dapat memberikan panduan yang lengkap kepada manusia C. Dapat menentukan golongan atasan dan golongan bawahan D. Dapat menyedarkan manusia tentang kewujudan alam 22. Cara-cara kita dapat mengamalkan nilai amanah ialah I. manjauhi rasuah II. menghormati pendapat rakan III. menjaga harta benda sekolah IV. bekerja mengikut masa yang ditetapkan A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV

Amanah Bersyukur Sederhana Bertanggungjawab

23. Mengapakah nilai di atas dtekankan dalam ajaran pelbagai agama? A. Untuk menjauhkan diri daripada dosa besar B. Untuk mengelakkan kekecohan dalam masyarakat C. untuk memastikan setiap perayaan agama disambut dengan baik D. Untuk mewujudkan manusia beriman dan beradab dalam kehidupan

24. Antara berikut, yang manakah kesan daripada amalan rasuah? I. Produktiviti negara akan merosot II. Menjejaskan imej individu terbabit III. Pembangunan negara akan bertambah pesat IV. Merosakkan maruah keluarga, organisasi dan negara A. I, II dan III C. I, III dan IV B. I, II dan IV D. II, III dan IV 25. Antara yang berikut, yang manakah kebaikan amalan rumah terbuka semasa peraayaan? A. Memeriahkan suasana B. Meningkatkan imej keluarga tersebut C. Menunjukkan kemewahan yang dimiliki D. Mengukuhkan ikatan persaudaraan dan perpaduan kaum 26. Apakah amalan utama orang Melayu pada pagi Hari Raya Aidilfitri? A. Makan kuih raya B. Bersalam-salaman C. Bersembahyang hari raya D. Menziarahi kubur ahli keluarga yang telah meninggal dunia. 27. Antara yang berikut, penyataan manakah yang berkaitan dengan Deepavali? I. Dirayakan oleh kaum India beragama Hindu II. Disambut sempena hari keputeraan Sidartha Gautama III. Perayaan sebagai lambing kebaikan mengatasi kejahatan IV. Pelita dipasang sebagai simbil kecerahan mengatasi kegelapan. A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

28. Soalan 28 berdasarkan petikan.


Warna merah warna utama Kuih bakul makanan tradisinya

Apakah keistimewaan perkara di atas kepada masyarakat Cina? A. Amalan makan besar\ B. Amalan pemberian angpau C. Amalan membakar mercun D. Amalan kunjung-mengunjungi 29. Apakah maksud perlembagaan? A. Dokumen rasmi yang mempunyai nama-nama menteri yang memerintah B. Dokumen rasmi kerajaan yang menjadi panduan ahli politik C. Dokumen rasmi yang menyenaraikan hak-hak asasi rakyat dalam Negara D. Dokumen rasmi yang mengandungi peraturan dan undang-undang yang menjadi panduan pentadbiran Negara 30. Apakah kepentingan Perlembagaan Malaysia kepada Negara kita? I. Mengelakkan keadaan huru-hara II. Menjamin hak asasi dan kebebasan bersuara III. Menjadi rujukan penggubalan undangundang persekutuan. A. I, II, III C. II, III dan IV B. I, II, IV D. I, II, III dan IV