Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 1 SK MATUNGGONG KUDAT

MINGGU 1 -2 UNIT 1 3 Nombor Hingga 10 BA m/s: 1-4 4 BA m/s: (-) 1.2 Menama dan menentukan nilai. i) 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif. i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit sama banyak atau tidak sama banyak dan lebi! atau kurang secara: a) "umpulan yang banyak atau sedikit #b$ek. b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan c) %#la yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan #b$ek. Menamakan n#mb#r !ingga 1,,: a) Membilang #b$ek dalam kumpulan. b) Menamakan n#mb#r bagi kumpulan #b$ek sebagai me-akili kuantiti. d) Menamakan angka. Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1,,. a) Menun$ukkan kuantiti bagi n#mb#r yang disebut dengan menggunakan #b$ek sebenar gambar garis n#mb#r dan abacus 4:1. Menulis n#mb#r !ingga 1,, dalam: a) Angka b) %erkataan B1&1'1 TAJUK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk…… MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk ……. CATATAN

TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1

ii)

BA m/s: *-+

1.3 Menulis n#mb#r

i)

(

BA m/s: /-11

1.2 Menama dan menentukan nilai.

ii)

Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1,,. d) Menyusun kumpulan #b$ek kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. e) Membandingkan dua n#mb#r dan menyebut sebarang n#mb#r yang terletak di antaranya.

1

i) Menamakan n#mb#r !ingga 1. Membilang n#mb#r dalam lingkungan 1. secara: a) 0atu-satu tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagi #b$ek dan garis n#mb#r. ) BA m/s: 12-14 1.. iii) Menggunakan simb#l tamba! t#lak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. ii) Memperkenalkan symb#l bagi tamba! t#lak dan sama dengan. i) ii) Membilang n#mb#r dalam lingkungan 1.. b) Menamakan n#mb#r bagi kumpulan #b$ek sebagai me-akili kuantiti. i) Menulis n#mb#r !ingga 1.1. + i) Mengguna dan mempelbagaikan perbenda!araan kata yang rele4an dalam k#nteks tamba! dan t#lak. secara: a) 0atu-satu tertib menaik dan menurun. a) Menun$ukkan kuantiti bagi n#mb#r yang disebut dengan menggunakan #b$ek sebenar gambar garis n#mb#r dan abacus 4:1.: a) Membilang #b$ek dalam kumpulan. iii) 0enaraikan k#mbinasi dua n#mb#r bagi $umla! n#mb#r yang diberi.3 Menulis n#mb#r * UNIT 1amba! dan 1#lak 2#mb#r 3ingga 1.. ii) Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1.2 Menama dan menentukan nilai.2 Mengenal simb#l i) Menyatakan pasangan n#mb#r bagi $umla! n#mb#r yang diberi.. 2 . ii) Menyebut $umla! dua n#mb#r.1 Mengenal pasti pasangan n#mb#r untuk membentuk satu n#mb#r yang berkaitan. d) Menamakan angka. 2. BA m/s: 1*-2.. BA m/s: 21 2.4 Melengkapkan sebarang rangkaian n#mb#r. dalam: a) Angka b) %erkataan 1..

3 .3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.. iii) Menggunakan simb#l tamba! t#lak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.. / BA m/s: 24-2( ii) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. ii) Memperkenalkan symb#l bagi tamba! t#lak dan sama dengan.. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tamba! dan t#lak. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk me-akilkan pengiraan tamba! dan t#lak.BA m/s: 22-23 2. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk me-akilkan pengiraan tamba! dan t#lak. i) Mengguna dan mempelbagaikan perbenda!araan kata yang rele4an dalam k#nteks tamba! dan t#lak..: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak. BA m/s:2*2+ 2. BA m/s: 2) 2.: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an dan pen#lakan... i) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan fakta asas: a) Menyatakan secara sp#ntan fakta asas tamba!. c) Menyatakan secara sp#ntan fakta asas t#lak se$a$ar dengan fakta asas tamba!. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tamba! dan t#lak. ii) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. BA m/s: 2/-32 11 2.3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1..2 Mengenal simb#l 1. i) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan fakta asas: b) Menyatakan secara sp#ntan fakta asas t#lak. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an dan pen#lakan..

.. d) Menamakan angka. i) Mereka cerita masala! tamba! dan t#lak dalam lingkungan 1.4 Melengkapkan ii) Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1.4 Membina dan menyelesaikan masala! yang melibatkan situasi cerita bagi #perasi tamba! dan t#lak. dalam: a) Angka b) %erkataan 14 UNIT " Tamba& 'an To(a) Nombor Hingga 0 1.2 Menama dan menentukan nilai. ii) Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1. a) Menun$ukkan kuantiti bagi n#mb#r yang disebut dengan menggunakan #b$ek sebenar gambar garis n#mb#r dan abakus 4:1.. 1. iii) Menyelesaikan masala! tamba! dan t#lak yang melibatkan situasi !arian.. BA m/s: 3/-43 1.: a) Membilang #b$ek dalam kumpulan..12 BA m/s: 33-3) 2. CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ! MARCH 01" # $0 MARCH 01"% UNIT $ 13 Nombor Hingga 0 1. i) Membilang n#mb#r dalam lingkungan 1. secara: 4 .3 Menulis n#mb#r i) Menulis n#mb#r !ingga 1. ii) Menyelesaikan masala! tamba! dan t#lak melalui simulasi atau m#del situasi.... i) Menamakan n#mb#r !ingga 1.2 Menama dan menentukan nilai.. e) Membandingkan dua n#mb#r dan menyebut sebarang n#mb#r yang terletak di antaranya. b) Menamakan n#mb#r bagi kumpulan #b$ek sebagai me-akili kuantiti.

iii) 0enaraikan k#mbinasi dua n#mb#r bagi $umla! n#mb#r yang diberi... secara: b) &ua-dua tertib menaik dan menurun. ii) dan 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.BA m/s: 3/-43 sebarang rangkaian n#mb#r. 1) i) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan fakta asas: a) Menyatakan secara sp#ntan fakta asas tamba!.3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. 5 .. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tamba! dan t#lak.: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak. c) Membandingkan nilai dua n#mb#r dan menyatakan !ubungannya 5 lebi! daripada 5 dan 5 kurang daripada 5. ii) Membilang n#mb#r dalam lingkungan 1.2 Menama dan menentukan nilai 2. ii) Menyebut $umla! dua n#mb#r.. 1( 1..1 Mengenal pasti pasangan n#mb#r untuk membentuk satu n#mb#r yang berkaitan.. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an pen#lakan. ii) Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1. BA m/s: (1-(4 2. b) &ua-dua tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai #b$ek dan garis n#mb#r.

2 Menama dan menentukan nilai.: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak.. ii) Menyelesaikan masala! tamba! dan t#lak melalui simulasi atau m#del situasi. i) Menamakan n#mb#r !ingga 1. B1&1'1 B1&3'1 ii) BA m/s:)/-*+ 1.: a) Membilang #b$ek dalam kumpulan. d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tamba! dan t#lak.3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an pen#lakan.. iii) Menyelesaikan masala! tamba! dan t#lak yang melibatkan situasi !arian.. d) Menamakan angka. b) Menamakan n#mb#r bagi kumpulan #b$ek sebagai me-akili kuantiti.4 Membina dan menyelesai masala! yang melibatkan situasi cerita bagi #perasi tamba! dan t#lak.. c) Menyatakan secara sp#ntan fakta asas t#lak se$a$ar dengan fakta asas tamba!.. ii) dan i) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.BA m/s: ((-)2 2. dalam: B1&1'1 B2&2'1 6 .. i) Menulis n#mb#r !ingga 1... e) Membandingkan dua n#mb#r dan menyebut sebarang n#mb#r yang terletak di antaranya. 1* 1amba! dan t#lak dalam lingkungan fakta asas: b) Menyatakan secara sp#ntan fakta asas t#lak. i) Mereka cerita masala! tamba! dan t#lak dalam lingkungan 1. BA m/s: )3-)) 1+ 2.3 Menulis n#mb#r Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1. a) Menun$ukkan kuantiti bagi n#mb#r yang disebut dengan menggunakan #b$ek sebenar gambar garis n#mb#r dan abacus 4:1. 1/ UNIT * Nombor Hingga 100 1..

. ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang n#mb#r !ingga 1. ii) Menentukan nilai n#mb#r !ingga 1..( Menentukan nilai tempat bagi n#mb#r i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang n#mb#r !ingga 1. iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang n#mb#r dengan menggunakan abakus 4: 1. secara: b) &ua-dua c) 6ima-lima d) 0epulu!-sepulu! tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai #b$ek dan garis n#mb#r.4 Melengkapkan sebarang rangkaian n#mb#r.. B1&1'1 7 . BA m/s: */-+3 1. B2&3'1 22 BA m/s: +*-/..2 Menama dan menentukan nilai.. c) Membandingkan nilai dua n#mb#r dan menyatakan !ubungannya 5 lebi! daripada5 dan 5kurang daripada5. i) Membilang n#mb#r dalam lingkungan 1. 1...a) Angka b) %erkataan 2. B2&1'1 CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN ! + MEI 01" # 1* JUNE 01"% 21 BA m/s: +4-+) 1.

i) 1... B3&1'1 BA m/s: 1... ii) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak.. BA m/s: 1. B3&2'1 B3&3'2 24 Uni.) 2. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk me-akilkan pengiraan tamba! dan t#lak..3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.) Menganggar Memberi anggaran bilangan #b$ek yang munasaba! dengan a) Menyatakan kuantitinya. i) Mengenal pasti p#la bagi siri n#mb#r yang diberi. B3&1'1 2( 2. 1. ii) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.1-1.* Membundarkan n#mb#r bulat. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an dan pen#lakan.: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak. ii) Melengkapkan pelbagai p#la n#mb#r yang muda!.+ Melengkapkan p#la n#mb#r i) Membundarkan n#mb#r bulat kepada pulu! yang terdekat dengan menggunakan garis n#mb#r.. B3&1'1 8 .3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1..: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak. Tamba& 'an To(a) Nombor Hingga 100 BA m/s: /*-1. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an dan pen#lakan..3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. 23 BA m/s: /2-/4 1. b) Menggunakan perkataan7lebi! daripada7 dan 5kurang daripada7. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk me-akilkan pengiraan tamba! dan t#lak.. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an dan pen#lakan.*-11) 2) 2. ii) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk me-akilkan pengiraan tamba! dan t#lak.

.1 Mengenal pasti ringgit dan sen i) Mengenal pasti mata -ang Malaysia dalam bentuk syiling dan -ang kertas. iii) Me-akilkan nilai -ang dengan menggunakan abakus 4: 1 i4) Menukar -ang: a) 0yiling !ingga :M1 b) :inggit !ingga :M1. B1&)'1 31 BA m/s: 13-1) 4. b) :inggit !ingga :M1. . 9 .. i) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan 5setenga!7 5separu!7 dan 5suku7 dengan menggunakan ba!an k#nkrit gambar dan lipatan kertas. ii) 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1. B2&4'1 3.. b) Menggunakan abakus 4: 1 untuk me-akilkan pengiraan tamba! dan t#lak.12 4. + 1ang BA m/s: *. ii) Me-akilkan niali -ang: a) 0en !ingga :M1.1 Mengenal pasti ringgit dan sen 4. B3&1'1 2+ 2/ Uni.BA m/s: 11*-121 2* 2. P/0a&an BA m/s: 1-4 8 9ilid 2) 3.1 Mengenal pasti k#nsep satu perdua dan satu perempat.1 Mengenal pasti ringgit dan sen B3&4'1 32 BA m/s: 13-1) 4. i) 1amba! dan t#lak: B3&4'1 33 BA m/s: 1*-2.2 1amba! dan t#lak i4) Menukar -ang: a) 0yiling !ingga :M1 b) :inggit !ingga :M1. Uni. c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penamba!an dan pen#lakan..3 1amba! dan t#lak dalam lingkungan 1.: a) Melaksanakan pengiraan tamba! dan t#lak.

i) Mengenal pasti dan menyatakan 5setenga!7 dan 5satu perempat7 berdasarkan muka $am.2 Menyebut dan menulis -aktu.4 BA m/s: 23-2* BA m/s: 2+-2/ (. ii) Menyatakan dalam urutan peristi-a dalam se!ari 8pada !ari persek#la!an sa!a$a) iii) Menamakan !ari dalam seminggu mengikut urutan. B1&2'1 i) Mengenal pasti dan menyatakan 5setenga!7 dan 5satu perempat7 berdasarkan muka $am. (. B1&2'1 34 i4) Menamakan bulan dalam seta!un. B1&2'3 B1&2'3 10 . (. ii) Menyebut dan menulis -aktu dalam $am dan setenga! $am sa!a$a dengan menggunakan $am anal#g. BA m/s: 3. iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbenda!araan kata ukuran pan$ang dalam k#nteks B2&4'1 B2&4'1 B3&('1 3( Uni. 10 Pan5ang BA m/s: 3*-44 ). ii) Membanding dua atau lebi! ukuran #b$ek menggunakan unit bukan pia-ai.1 Menamakan !ari dan bulan dan menerangkan akti4iti se$a$ar dengan !ari persek#la!an.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur pan$ang.1 Menamakan !ari dan bulan dan menerangkan akti4iti se$a$ar dengan !ari persek#la!an.melibatkan -ang a) 0en !ingga :M1 ii) 1amba! dan t#lak melibatkan -ang dengan menggunakan abakus 4: 1 B3&1'2 CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN SEMESTER !1$ SEPTEMBER 01" # 1 SEPTEMBER 01"% UNIT 2 Ma3a 'an 1a).2 Menyebut dan menulis -aktu. i) Membuat pengukuran #b$ek menggunakan unit bukan pia-ai.-34 (. i) Menyatakan -aktu dalam se!ari.

14 M'2<'MA0"=2= "'6A0 2A=" "'6A0 2. 3A:= A2.Uni.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi 8 2& ) 4.1( 11 . i4) Membina m#del 3& dan menerangkan. i4) Meng!asilakn c#rak berdasarkan bentuk 2&.".1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan. iii) Menyusun #b$ek mengikut p#la. iii) Menyusun bentuk 2& mengikut p#la.6A2<A2 / %'2':=MAA2 B. i) Melakukan akti4iti yang berkaitan dengan isi padu cecair menggunakan unit bukan pia-ai ii) Membandingkan dua atau lebi! bekas cecair menggunakan unit bukan pia-ai iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbenda!araan kata isi padu cecair dalam k#nteks.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi 8 3& ) B2&('1 B)&1'1 B2&('1 B(&1'2 /. 3) BA m/s: 4*-(2 *. ii) Memperli!atkan garis lurus sisi pen$uru dan lengkung bagi bentuk 2&. +.:=& 2. ii) Memperli!atkan permukaan sisi dan bucu bagi bentuk 3&. i) Membuat timbangan #b$ek berkaitan $isim menggunakan unit bukan pia-ai. i) Menamakan bentuk segi empat sama segi empat tepat segi tiga dan bulatan.1 Menggunakan unit relatif untuk isi padu cecair.<':A3 "'>'M':6A2<A2 M. 1$ B/n.4) BA m/s: )3-*4 3+ .6A2<"A9= %'M.3/ /. 11 B/ra. B1&2'3 Uni. B1&2'3 3* Uni.-42 . 1 I3i 6a'4 C/0air BA m/s: ((-). i) Menamakan bentuk kub#id kubus k#n pyramid tapak segi empat sama silinder dan sfera. 1'"0. ii) Membanding dua atau lebi! timbangan #b$ek menggunakan unit bukan pia-ai. iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbenda!araan kata timbangan dalam k#nteks.

! CUTI AKHIR TAHUN NO7 01" # 0" JANUARI 01*% 12 .