Anda di halaman 1dari 2

www.sagadbl.

com

Cikgu Irwan

Kadar Tindak Balas
NOTA A Teori Perlanggaran . 1 Teori perlanggaran terdiri daripada tiga idea utama, iaitu untuk suatu tindak . balas berlaku: ( Zarah-zarah bahan tindak balas sentiasa bergerak dan berlanggar a antara satu sama lain supaya tindak balas dapat berlaku. )

( b ) ( c ) B . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . C .

Perlanggaran zarah-zarah bahan tindak balas perlu melebihi suatu tenaga minimum yang di panggil tenaga pengaktifan.

Zarah-zarah bahan tindak balas yang berlanggaran bukan sahaja perlu mencapai tenaga yang melebihi tenaga pengaktifan, tetapi juga perlu mempunyai orientasi yang betul supaya perlanggaran berkesan dapat berlaku. Menggunakan teori perlanggaran utnuk menerangkan kesan suhu bahan-bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas Pada suhu yang lebih tinggi, zarah-zarah bahan tindak balas akan bergerak dengan lebih cepat zarah-zarah bahan tindak bahan tindak balas berlanggar dengan lebih kerap. Frekuensi perlanggaran zarah-zarah bahan tindak balas bertambah. Frekuensi perlanggaran zarah-zarah bahan tindak balas yang melebihi tenaga pengaktifan dan mempunyai orientasi yang betul bertambah. Frekuensi perlanggaran berkesan bertambah. Kadar tidak balas bertambah. Menggunakan teori perlanggaran utnuk menerangkan kesan mangkin yang dicampurkan dengan bahan-bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas

Lebih banyak zarah-zarar bahan tindak balas yang berlanggar berupaya mengatasi tenaga pengaktifan yang lebih rendah itu. Kehadiran mangkin memberikan suatu lintasan tindak balas baru yang memerlukan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. 5 . Frekuensi perlanggaran berkesan bertambah. Frekuensi perlanggaran zarah-zarah bahan tindak balas yang melebihi tenaga pengaktifan dan mempunyai orientasi yang betul bertambah. 3 . .sagadbl. Kadar tidak balas bertambah.www.com Cikgu Irwan 1 . 2 . 4 .