KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK SRI TANJUNG, PONTIAN JOHOR JEA 6005

PENGETUA / GURU BESAR TN HJ HAMZAH B KARIMIN GURU PENOLONG KANAN 1 TN HJ MOHD SALLEH B KOMAR BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar SAINS KEMASYARAKATAN PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 TN HJ MOHD RAFI B KUNJAHAMAD PN NOR AYUNI BT MOHD SAPIAN CIK SITI NORAIDA BT KAMARI

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia PENDIDIKAN MORAL

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK SRI TANJUNG, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK SRI TANJUNG, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Nilai berkaitan dengan perkembangan diri 1.0 Kepercayaan kepada Tuhan Kod HSP 1 1.1.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) mengetahui dan mengenalpasti bidang pembelajaran i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan Aras (Level) 1 1 Standard Minimum (s) 2 2 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 6 Tayangan video tentang keindahan ciptaan Tuhan Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 20 0.00

0 0

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan. ii. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan iii Rujuk juga objektif Unit 1 dalam Buku Teks. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M2

BP 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

1.1.1

1

5

0

3

15 0 0 0

0 0 0 0

Menyenaraikan kelebihan dan kekurangan diri masing-masing.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.2 Amanah Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah ii. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah iii. Rujuk juga objektif Unit 2 dalam Buku teks. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang kepentingan bersikap amanah

M3

1.2

0

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.3 Harga Diri Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Sentiasa menjaga maruah diri ii. Menerima dan menghargai keistimewaan diri iii. Rujuk juga objektif Unit 3. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Main peranan tentang kepentingan menjaga maruah diri

M4

1.3

0

2

.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 10 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menjaga kesihatan diri ii. Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih iii. Rujuk juga objektif Unit 4. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyenaraikan kepentingan menjaga kesihatan dan persekitaran

M5

BP 1.4 Bertanggungajwab

1.4

2

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi ii. Rujuk juga objektif Unit 5. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Main peranan tentang perlakuan yang sopan ketika berurusan dengan orang ramai.

M6

BP 1.5 Hemah Tinggi

1.5

2

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat ii. Rujuk juga objektif Unit 6. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang kepentingan bertolak ansur dalam pelbagai situasi

M7

BP 1.6 Toleransi

1.6

1

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain ii. Rujuk juga objektif Unit 7. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyenaraikan langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang berdikari ketika di rumah dan di sekolah

M8

BP 1.7 Berdikari

1.7

2

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.8 Kerajinan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup ii. Rujuk juga objektif Unit 8. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang pentingnya bersikap rajin dalam kehidupan

M9

1.8

0

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan ii. Rujuk juga objektif Unit 9. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M10

BP 1.9 Kasih Sayang

1.9

2

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Main peranan tentang kepentingan menghargai nyawa

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga ii. Rujuk juga objektif Unit 10. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyenaraikan kepentingan berlaku adil dalam setiap perbuatan

M11

BP 1.10 Keadilan

1.1

1

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.11 Rasional Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat ii. Rujuk juga objektif Unit 11. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang kepentingan meneliti sesuatu maklumat sebelum membuat sesuatu keputusan

M12

1.1.11

0

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.12 Kesederhanaan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Bersederhana dalam kehidupan ii. Rujuk juga objektif Unit 12. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyenaraikankepentingan bersederhana dalam kehidupan

M13

1.12

0

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama ii. Rujuk juga objektif Unit 13 Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M14

2.1

2

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Main peranan tentang amalan kasih sayang dalam kehidupan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menghormati setiap anggota keluarga ii. Rujuk juga objektif Unit 14. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Main peranan tentang kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

M15

2.2

0

3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga ii.Rujuk juga objektif Unit 15. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang adat dan tradisi keluarga masingmasing

M16

2.3

1

5

0

3

15 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga ii .Rujuk juga objektif Unit 16. Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyenaraikan tanggungjawab ahli keluarga

M17

2.4

0

2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab ii.Rujuk juga objektif Unit 17. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M18

3.1

2

5

0

2

10 0 0 0

0 0 0 0

Main peranan tentang tanggungjawab menjaga alam sekitar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa ii Rujuk juga objektif Unit 18. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang perlunya alam persekitaran yang bersih kepada semua hidupan.

M19

3.2

2

5

0

3

15 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan ii. Rujuk juga objektif Unit 19. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyenaraikan usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi khazanah hutan.

M20

BP 3.3 Kemapanan Alam Sekitar

3.3

1

5

0

3

15 0 0 0

0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenal pasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam. ii. Rujuk juga objektifpembelajaran 1-3 Unit 20 dalam buku teks Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M21

BP 3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar

3.4

1

5

0

2

10

0

Mengumpul gambar dan keratan akhbar tentang perlakuan individu yang menjaga alam sekeliling

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Berbangga serta menggunakan sebaik-baik segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. ii. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 21dalam buku teks. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M22

BP 4.1 Cinta akan Negara

4.1

2

5

0

2

10

0

Perbincangan tentang kemudahan-kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 18 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara ii.Menyokong dan menyertai program-program sambutan hari kebesaran negara. iii.Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 22 dalam buku teks. i. Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara ii.Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 23 dalam buku teks. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

BP 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara M23 4.2

1

5

0

3

15

0

Perbincangan tentang upacara dan majlis rasmi yang dihadiri para pembesar dan kepentingan menyokong sambutan hari kebesaran negara

M23

BP 4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara

4.3

1

5

0

3

15 0 0

0 0 0

Menyenaraikan aktiviti kemasyarakatan yang boleh disertai demi negara

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 30 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menyedari kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan perlindungan untuk menjamin kehidupan yang sempurna ii. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 24 dalam buku teks. i. Bersikap terbuka dalam mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah. ii. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 25dalam buku teks. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M24

BP 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

5.1

1

5

0

3

15

0

Perbincangan tentang perlunya menjaga hak kanak-kanak

M24

BP 5.2 Menghormati Hak Wanita

5.2

1

5

0

3

15

0

Menyenaraikan sumbangan tokoh wanita dalam pembangunan negara

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 38 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan. ii. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 unit 26 dalam buku teks. i. Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya ii. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 27 dalam buku teks. i. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab ii. Rujuk juga objektif Unit 28. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M25

BP 5.3 Melindungi Hak Pekerja

5.3

1

5

0

3

15

0

Main peranan tentang kewajipan seorang majika n terhadap pekerja

M25

BP 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang 5.4 Berupaya

1

5

0

3

15

0

Lawatan ke rumah golongan kurang upaya di kawasan berhampiran

M25

BP 5.5 Melindungi Hak Pengguna

5.5

1

5

0

3

15 0

0 0

Ceramah tentang pendidikan kepenggunaan oleh kelab pengguna

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 45 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah ii. Rujuk juga objektif Unit 29. i. Memberikan pendapat dan maluahkan perasaan mengikut batasan ii.Rujuk juga objektif Unit 30. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan berkaitan peraturan di rumah masing-masing Sumbang saran tentang menyelesaikan masalah tentang sesuatu isu dan membuat keputusan

M26

6.1

0

3

M26 BP 6.2 Kebebasan Bersuara

6.2

1

5

0

3

15

0

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 38 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menghormati amalan pelbagai agama ii. Rujuk juga objektif Unit 31. i. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah ii. Rujuk juga objektif Unit 32. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Perbincangan tentang kepentingan menghormati amalan pelbagai agama Melukis poster tentang kempen yang dianjurkan atau mencipta logo

M27 6.3 Kebebasan Beragama M27 BP 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

6.3

0

3

6.4

1

5

0

3

15 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 38 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 6.5 Sikap Keterbukaan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan. ii. Rujuk juga objektif Unit 33. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Senarai semak penilaian kendiri tentang sikap keterbukaan murid

M28

6.5

0

3

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup. ii. Rujuk juga objektif Unit 34. i. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama ii. Rujuk juga objektif Unit 35 Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M29

BP 7.1 Hidup Bersama Secara Aman

7.1

1

5

0

3

15

0

Menyenaraikan kepentingan hidup bersama secara aman

M29

BP 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

7.2

1

5

0

3

15 0 0

0 0 0

Menghasilkan peta minda tentang matlamat atau objektif sesuatu dasar kerajaan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 38 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK SITI NORAIDA BT KAMARI TINGKATAN 1

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 7.3 Saling Menghormati antara Negara Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) i. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat ii. Rujuk juga objektif Unit 36. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengumpul keratan akhbar tentang kes pencerobohan sempadan negara-negara.

M30

7.3

0

3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

2

0

4

8 23 0.00

0 0

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful