Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN LITERASI TAHUN 1 S.

K ARU BARU, LAWAS 2014


MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 1 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3 OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Menamakan dan membunyikan huruf vokal a, i, u. ii. Menamakan dan menulis huruf kecil a, i, u, b, d, l, t, h, k dengan betul. iii. Menamakan dan menulis huruf besar A, I, U, B, D, L, T, H, K dengan betul.

1.0 Mengenal dan membunyikan huruf vokal a, i, u. 1.0 Mengenal dan menulis huruf.

1.1 Menamakan dan membunyikan huruf vokal a, i, u. 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z. 1.2 Menulis huruf kecil a-z. 1.3 Mengenal bentuk huruf besar A-Z. 1.4 Menulis huruf besar A-Z.

Guru memperkenalkan huruf vokal a,i,u a ayam api i ibu ikan u ular ubi

MINGGU 2 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Membunyikan suku kata KV gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan. Menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dengan vokal. 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV. 3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV. Contoh suku kata ba bi bu da di du ha hi hu ka ki ku la li lu ta ti tu Contoh suku kata terbuka KV+KV dahi mata buku batu lidi kuda kuku bahu dada lada tali labu

ii.

3.0 Membina dan menulis suku kata.

Pada akhir unit 1, murid berupaya: MINGGU 3 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3 i. Membina dan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV. 4.0 Membaca perkataan. 4.1 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV. 5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV.

ii.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 4 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3

OBJEKTIF Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Membina dan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

5.0 Membaca perkataan.

i.1 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV. 5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV.

ii.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

Contoh suku kata terbuka KV+KV raga lori sudu dadu roti topi dagu nasi tebu kera rusa susu

MINGGU 5 UNIT 2 KONSTRUK 1, 2

Pada akhir unit 2, murid berupaya: i. Menama dan menulis huruf kecil e, o, c, m, n, r, dan s dengan betul. ii. Menama dan menulis huruf besar E, O, C, M, N, R, dan S dengan betul. 1.0 Mengenal dan menulis huruf. 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z. 1.2 Menulis huruf kecil a-z 1.3 Mengenal huruf besar AZ. 1.4 Menulis huruf besar A-Z. iii. Membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari. 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV. ke, ra, tu, se, di

e, o, c, m, n, r, s E, O, C, M, N, R, S

iv. Membina dan menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari. v. Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul.

3.0 Membina dan menulis suku kata.

3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV.

4.0 Membaca perkataan.

4.2 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV.

alu, ubi, ibu, uli, isi, ulu

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 6 UNIT 2 KONSTRUK 2, 3

OBJEKTIF Pada akhir Unit 2, murid berupaya: i. Membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2.0 Membaca suku kata.

2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV.

ii. Membina dan menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari.

3.0 Membina dan menulis suku kata.

3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV.

iii. Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul. iv. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul.

4.0 Membaca perkataan.

4.2 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

5.2 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV.

MINGGU 7 UNIT 2 KONSTRUK 2, 3

Pada akhir Unit 2, murid berupaya: v. Membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari. vi. Membina dan menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dan huruf vokal yang telah dipelajari. 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV.

3.0 Membina dan menulis suku kata.

3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV.

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

vii. Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul. viii. Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul. MINGGU 8 UNIT 2 KONSTRUK 2, 3 Pada akhir Unit 2, murid berupaya: i. Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul. ii. Membina dan menulis perkataan mengadungi suku kata V+KV dan KV+KV+KV dengan ejaan yang betul.

4.0 Membaca perkataan.

4.2 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

5.2 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV.

4.0 Membaca perkataan.

4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV.

kerusi, kereta, tomato, kamera, rebana, menara, keladi, lelaki, bateri

5.0 Membina dan menulis perkataan.

5.3 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV.

MINGGU 9 UNIT 3 KONSTRUK 1,4,5

Pada akhir Unit 3, murid berupaya: i. menama dan menulis huruf kecil f,v,w,x dan z dengan betul. ii. menama dan menulis huruf besar F,V,W,X dan Z dengan betul. 1.0 Mengenal dan menulis huruf. 1.1 Mengenal huruf kecil a-z (f,v,w,x dan z) 1.2 Menulis huruf kecil a-z (f,v,w,x dan z) 1.3 Mengenal bentuk huruf besar A-Z (F,V,W,X dan Z) 1.4 Menulis huruf besar A-Z (F,V,W,X dan Z) -van -bas -kad -jam -ayam -ekor -adik -ular -ubat

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF iii. membaca suku kata tertutup KVK dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN 2.0 Membaca dan membunyikan suku kata

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK 3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK

CATATAN

iv. membina dan menulis suku kata tertutup KVK dengan betul.

3.0 Membina dan menulis suku kata

MINGGU 10 UNIT 3 KONSTRUK 1,4,5

Pada akhir Unit 3, murid berupaya: v. membaca perkataan KVK. 4.0 Membaca perkataan. 4.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK 5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK

vi. membina dan menulis perkataan KVK.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU 11 UNIT 3 KONSTRUK 1,4,5

Pada akhir Unit 3, murid berupaya: vii. membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK. 4.0 Membaca perkataan 4.6 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK 4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK 5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK. 5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK.

vii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK.

5.0 Membina dan menulis perkataan

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 12 UNIT 4 KONSTRUK 1,3,4,5 1.0

OBJEKTIF Pada akhir Unit 4, murid berupaya: i. Menama dan menulis huruf kecil g, j, p, q dan y yang betul. ii. Menama dan menulis huruf besar G, J, P, Q dan Y dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.0 Mengenal dan menulis huruf.

1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z. 1.2 Menulis huruf kecil a-z. 1.3 Mengenal bentuk huruf kecil A-Z. 1.4 Menulis huruf besar A-Z. 4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK. 5.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK.

g, j, p,q, y G,J,P,Q,Y

iii. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan betul. iv. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK dengan betul. MINGGU 13 UNIT 4 KONSTRUK 1,3,4,5 Pada akhir Unit 4, murid berupaya: i. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV dengan betul. MINGGU 14 UNIT 4 KONSTRUK 4,5 Pada akhir Unit 4, murid berupaya: i. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK dengan betul.

4.0 Membaca perkataan

gajah cawan cicak

5.0 Membina dan menulis perkataan.

4.0 Membaca perkataan

4.4 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV. 5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV.

lampu bomba lembu

5.0 Membina dan menulis perkataan.

4.0 Membaca perkataan

4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK.

pensel bantal biskut

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 15 UNIT 4 KONSTRUK 3,5

OBJEKTIF Pada akhir Unit 4, murid berupaya: iii. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK dengan betul. iv. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK dengan betul. Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK dengan betul. ii. Membina dan menulis suku kata KVKK dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.0 Membaca perkataan

4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU 16 UNIT 5 KONSTRUK 4

2.0 Membaca suku kata

2.3 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK. 3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK.

lang, ling, tang, keng, kong, bang

3.0 Membina dan menulis suku kata.

MINGGU 17 UNIT 5 KONSTRUK 5

Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Mengeja dan menyembunyikan perkataan daripada suku kata KVKK dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan KVKK dengan betul. 4.0 Membaca perkataan 4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK. 5.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK. pi + sang =pisang ca + cing = cacing pa + rang =parang tu + lang = tulang bu + rung= burung so + tong= sotong le + sung =lesung te + rung= terung ba + wang = bawang wang, bank, tong,gong, zink,

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU 18 UNIT 5 KONSTRUK 6

Pada akhir Unit 5, murid berupaya: i. Mengeja dan membaca perkataan KV+KVKK dengan sebutan yang betul. ii. Membina dan menulis perkataan daripada suku kata KV +KVKK dengan betul. 4.0 Membaca perkataan 4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK . 5.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK.

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 19 UNIT 6 KONSTRUK 6

OBJEKTIF Pada akhir unit 6 murid berupaya :

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

i. Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul. ii. Membina perkataan yang mengandungi suku kata tertutup . iii. Menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul. MINGGU 20 UNIT 6 KONSTRUK 6 Pada akhir unit 6 murid berupaya : i. Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul. ii. Membina perkataan yang mengandungi suku kata tertutup . iii. Menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul. Pada akhir unit 6 murid berupaya : i. Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul. ii. Membina perkataan yang mengandungi suku kata tertutup . iii. Menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul.

4.0 Membaca perkataan

4.5 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV. 5.5 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV.

bangku, nangka bangsa, tangga

5.0 Membina dan menulis perkataan

4.0 Membaca perkataan

4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK. 5.9 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK.

lombong, tendang, kambing, lembing

5.0 Membina dan menulis perkataan

MINGGU 21 UNIT 6 KONSTRUK 6

4.0 Membaca perkataan

4.16 Membaca perkataan yang mengandungi KVKK+KVK. 5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK.

cangkul,mangkuk, manggis,tongkat

5.0 Membina dan menulis perkataan

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 22 UNIT 6 KONSTRUK 6

OBJEKTIF Pada akhir unit 6 murid berupaya : i. Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul. ii. Membina perkataan yang mengandungi suku kata tertutup . iii. Menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.0 Membaca perkataan.

4.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK.

pinggang,panggung, tongkang,longkang, kangkung

5.0 Membina dan menulis perkataan.

5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK.

MINGGU 23 UNIT 7 KONSTRUK 4, 5 ,6,7

Pada akhir unit 7 murid berupaya : i. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVKK dengan betul. 4.0 Membaca perkataan. 4.12 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK. DAFTAR KATA: ulang abang asing usang alang ulung orang udang

5.0 Membina dan menulis perkataan.

5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK.

MINGGU 24 UNIT 7 KONSTRUK 4, 5, 6

Pada akhir unit 7 murid berupaya : i. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVK dengan betul. 4.0 Membaca perkataan. 4.15 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK. 5.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK.

5.0 Menulis perkataan.

DAFTAR KATA: arnab Isnin askar Islam ambil indah abjad intan ombak ustaz organ untuk orkid umpan objek encik empat embun

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 25 UNIT 7 KONSTRUK 4, 5, 6

OBJEKTIF Pada akhir unit 7 murid berupaya : i. Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK+KVKK dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.0 Membaca perkataan.

4.14 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK. 5.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK.

5.0 Menulis perkataan.

DAFTAR KATA: uncang imbang insang untung undang emping ambang

MINGGU 26 UNIT 7 KONSTRUK 8

Pada akhir unit 7 murid berupaya : i. Membaca perkataan mengandungi diftong dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan mengandung diftong dengan betul. 4.0 Membaca perkataan. 4.18 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. 5.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. kedai ramai pakai misai hijau sepoi limau pulau helai gerai balai petai pisau dawai serai tupai

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU 27 UNIT 7 KONSTRUK 8

Pada akhir unit 7 murid berupaya : i. Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding dengan betul. ii. Membina dan menulis perkataan mengandungi vokal bergandin dengan betul. 4.0 Membaca perkataan. 4.20 Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. 5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. kuih buih duit cuit buah piala suap tuala main kain lain daun

5.0 Membina dan menulis perkataan.

MINGGU 28 UNIT 8 KONSTRUK 9

Pada akhir unit 8 murid berupaya : i. membaca suku kata tertutup yang mengandungi digraf. 2.0 Membaca suku kata 2.5 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf. -bunga -nganga -singa -wangi -nyanyi

10

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF ii. membina dan menulis suku kata yang mengandungi digraf.

STANDARD KANDUNGAN 3.0 Membina dan menulis suku kata

STANDARD PEMBELAJARAN 3.5 Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf.

CATATAN

MINGGU 29 UNIT 8 KONSTRUK 9

Pada akhir unit 8 murid berupaya : i. membaca perkataan yang mengandungi digraf dengan betul. 4.0 Membaca perkataan 4.19 Membaca perkataan yang mengandungi digraf. 5.19 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf.

MINGGU 30 UNIT 8 KONSTRUK 9

membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dengan betul dan kemas. Pada akhir unit 8 murid berupaya : i. membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul. ii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan betul. Pada akhir unit 8 murid berupaya : membaca perkataan yang berimbuhan awalan dengan betul. ii. membina dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dengan betul dan kemas. i.

ii.

5.0 Membina dan menulis perkataan

-ungu -angsa -tangan -langit -bangun

4.0 Membaca perkataan

4.21 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. 5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.

5.0 Membina dan menulis perkataan

-stesen -klip -stoking -span -krayon -dram

MINGGU 31 UNIT 8 KONSTRUK 10

4.0 Membaca perkataan

4.22 Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan. 5.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan.

-ber + lari = berlari -me + lukis = melukis -ter + jatuh = terjatuh

5.0 Membina dan menulis perkataan

11

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 32 UNIT 8 KONSTRUK 10

OBJEKTIF Pada akhir unit 8 murid berupaya : i. membaca perkataan yang berimbuhan akhiran dengan betul. membina dan menulis perkataan yang berimbuhan akhiran dengan betul dan kemas.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.0 Membaca perkataan

4.23 Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan akhiran. 5.23 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan akhiran.

ii.

5.0 Membina dan menulis perkataan

-tiup + an = tiupan -lari + an = larian -main + an = mainan -tulis + an = tulisan -lukis + an = lukisan

MINGGU 33 UNIT 9 KONSTRUK 11

Pada akhir unit 9 murid berupaya : i. Membaca rangkai kata dengan sebutan yang betul. ii. Membina dan menulis rangkai kata dengan betul. iii. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul iv. Memahami ayat tunggal yang dibaca. 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata -Tatabahasa Kata nama am

7.0 Membina dan menulis rangkai kata 8.0 Membaca ayat

7.1 Membina dan menulis rangkai kata 8.1 Membaca ayat tunggal

-duit syiling bakul sampah -Tatabahasa Kata Nama Am Ayat Tanya Ayat Tunggal Tanda Baca baju hujan jambu air

8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca

MINGGU 34 UNIT 9 KONSTRUK 11

Pada akhir unit 9 murid berupaya : i. Membaca rangkai kata dengan sebutan yang betul. ii. Membina dan menulis rangkai kata dengan betul. iii. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul iv. Memahami ayat tunggal yang dibaca. 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata -tatabahasa kata nama am ayat tanya ayat tunggal tanda baca -duit syiling bakul sampah baju hujan jambu air

7.0 Membina dan menulis rangkai kata 8.0 Membaca ayat

7.1 Membina dan menulis rangkai kata 8.1 Membaca ayat tunggal

8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca

12

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 35 UNIT 9 KONSTRUK 11

OBJEKTIF Pada akhir unit 9 murid berupaya : i. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Memahami ayat tunggal yang dibaca.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

8.0 Membaca ayat

8.1 Membaca ayat tunggal

8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca

-tatabahasa kata nama am ayat tanya ayat tunggal tanda baca

iii. Membina ayat tunggal dengan betul. iv. Menulis ayat tunggal dengan betul

9.0-Membina dan menulis ayat tunggal

9.1-Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar 9.2-Menulis ayat tunggal

tukul besi badak sumbu

Disediakan oleh : _____________________ En. Jhowiezacheus John Guru Pemulihan S.K Aru Baru.

Disahkan Oleh: ______________________ En. Awg. Morni bin Haji Muda. Guru Besar S.K Aru Baru.

13