Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 7

KELAS PEMULIHAN KHAS


REKOD PRESTASI INDIVIDU
NAMA

: -_____________________________________

TAHUN

:-______________________________________

MATA PELAJARAN

:-BAHASA MALAYSIA / MATEMATIK

BIL

KEMAHIRAN YANG DIUJI

TARIKH

MARKAH

CATATAN

Nama Guru Pemulihan / Guru Pemulihan Khas :____________________________________


Tandatangan

:_________________________

Disahkan oleh
(Guru Besar)

:_________________________

GARIS PANDUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS UNIT PEMULIHAN KHAS, BPKHAS, KPM

27