Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 9

SKOR UJIAN SARINGAN MATEMATIK


PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH
(MENGGUNAKAN IKAM)

Bil

NAMA

:_________________________________

TARIKH LAHIR

:______________________UMUR : ________ TAHUN :___________

SEKOLAH

:_________________________________

Nama Murid
(Susun mengikut markah
tertinggi)

Jantina
L

MARKAH LULUS MENGIKUT TOPIK

Kaum
M

Disediakan Oleh:

1
B

2
E

3
G

Disahkan Oleh:

...........................................
Nama:

........................................

Guru Pemulihan

Guru Besar

Cop Jawatan:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---NOTA:
Murid dianggap menguasai kemahiran asas matematik sekiranya lulus semua item yang diuji
* Perbanyakkan borang ini jika tidak mencukupi
GARIS PANDUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS UNIT PEMULIHAN KHAS, BPKHAS, KPM

29

4
H