Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 8

Borang Skor USBM(SR)

SKOR UJIAN SARINGAN BAHASA MELAYU


PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH
( MENGGUNAKAN IPP2M )

Kod Sekolah

:......................

Daerah :..................................

Nama Sekolah :................................................................. No. Tel.:..................................

Bil

Nama Murid
(Susun ikut rangking markah
Tertinggi di atas)

Disediakan Oleh:
...........................................
Nama:
Guru Pemulihan

Jantina

Kaum

Thn.
L

Jumlah
Kehadiran
Tahun
Lepas
Bagi Skor
0-9

Skor (Tanda / )
0-9

10-45

46-60

Disahkan Oleh:
........................................

Guru Besar
Cop Jawatan:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA:
SKOR 0 9 .. .. .. DICADANGKAN KE PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
SKOR 10 45 .. .. .. MASUK KE PROGRAM PEMULIHAN KHAS
SKOR 46 60 .. .. .. KELAS BIASA
* Perbanyakkan borang ini jika tidak mencukupi
GARIS PANDUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS UNIT PEMULIHAN KHAS, BPKHAS, KPM

28