Anda di halaman 1dari 4

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hormat dan penuh takzim saya tujukan kepada; Yang Berbahagia Tan Sri

Tan Sri,Dato !Dato ,Datin!Datin, Tuan! Tuan dan "uan!"uan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu #a taala sekalian$ Terlebih dahulu kita berikan satu tepukan tanda tahniah dan syabas kepada pasangan pengantin yang bertuah hari ini, iaitu anak perempuan kami .......................... dan pasangan pilihan hatinya ........................... kerana berjaya menyulam ikatan kasih sayang dan hormat sehingga termeterainya ikatan perkah#inan yang su%i ini$ PENDAHULUAN &$ Saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah SWT sekali lagi, kerana dengan izin!'ya majlis perkah#inan anakanda kami selamat dilaksanakan dengan meriahnya$ (anya berkat sokongan dan doa restu semua pihak, khususnya daripada ahli keluarga kedua!dua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan, sanak saudara dan sahabat handai$ )$ Yang berbahagia Tan Sri!Tan Sri, Dato! Dato , Datin!Datin, sidang hadirin yang dimuliakan; Di malam hari terang senegeri *emberi %ahaya di tengah balai *ajlis indah ditambah seri +ntuk meraikan kedua mempelai DOA RESTU IBUBAPA KEPADA PASANGAN PENGANTIN ,$ Selaku ibubapa, kami mendoakan kebahagiaan dan kerukunan keluarga yang berkekalan hingga ke akhir hayat kepada

anakanda berdua$ Bagi membina institusi keluarga yang bahagia sepertimana "esanan -u.man Al /akim 0"esuruh Allah yang namanya disebut dalam Al 1uran2 kepada anaknya, katanya; "Ketahuilah sesungguhnya dunia ini agai!an lautan yang dala"# anya! "anusia yang !a$a" di dala"nya. Bila eng!au ingin sela"at# laya$ilah lautan itu dengan sa"%an yang e$na"a ta&'a# isinya i"an dan laya$nya adalah ta'a!!al !e%ada Allah S(T". (nsya Allah, hidup kita akan berjaya dan bahagia di dunia dan akhirat, jika kita mengikut jalan agama, jujur dan amanah dalam melaksanakan tanggungja#ab sebagai pasangan suami isteri yang diredhoi Allah Taala$ RASA S)UKUR DAN GE*BIRA DIKURNIAKAN *ENANTU DAN BESAN )ANG BAIK 3$ 4ami juga ingin berkongsi perasaaan sangat gembira dan bersyukur di sini, kerana kehadiran menantu yang baik, bijaksana dan berperibadi tinggi$ /arapan kami, semoga dengan kehadiran ahli keluarga baharu ini, akan menambahkan lagi seri, kerukunan dan kebahagiaan kami seisi keluarga kedua!dua belah pihak$ 5$ 4ami juga ingin berkongsi rasa sangat bersyukur kehadrat tuhan, kerana mempunyai besan yang sedia berkongsi rasa, memahami antara satu sama lain dan saling kasih mengasihi, demi untuk kesejahteraan keluarga dan kebahagiaan anak!anak yang menjadi pelita hati kami selama ini$ PENGHARGAAN KEPADA SE*UA AHLI KELUARGA# SAHABAT DAN TETA*U 6$ Dikesempatan ini juga, saya ingin rakamkan u%apan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli keluarga

dan kre# pengelola majlis perkah#inan anak perempuan kami pada hari ini$ 4hususnya kepada saudara penga%ara majlis, ustaz yang memimpin ba%aan doa dan semua yang terlibat dalam slot persembahan dan ke%eriaan dalam pengendalian de#an a%ara perkah#inan kedua pasangan mempelai yang bertuah, pada hari ini$ Segala penat lelah dan pengorbanan masa dan tenaga yang pihak saudara!saudari semua berikan, hanya Allah Taala sahaja yang layak membalasnya$ 7$ Di sepanjang pelaksanaan majlis perkah#inan anak!anak kami yang amat bermakna dan bersejarah ini, seandainya ada serba sedikit kekurangannya, maka kami rumuskan dalam bentuk ungkapan klasik seperti berikut; 4alau 4alau 4alau 4alau 4alau 4alau 4alau 4alau ada ada ada ada ada ada ada ada #ajah yang tersalah pandang nama yang tersalah sebut gelar yang tersalah u%ap yang duduk di salah tempat hidangan yang salah bekas air ma#ar yang tersalah renjis gelas tersalah letak nasi tersalah tambah

*aka, kami ulit perkara itu dengan ungkapan; Bunga sakura si bunga 8epun Ditanam nyonya berpohon!pohon Tersilap tersalah harap diampun Terkasar bahasa maa9 dipohon

PENUTUP

Tindih kasih jahitan baju, Bila menjahit baju pendita, Terima kasih kepada para tetamu *engimarahkan majlis sehingga berjaya$ Terangnya api di Tanjung Andas, 'ampak di laut kapal belayar, Sayang dan kasih boleh dibalas, Budi dan jasa tidak terbayar$

Sekian, terima kasih$