Anda di halaman 1dari 10

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK 1.

Persepsi Muzik STANDARD KANDUNGAN


1.1 Mengetahui irama dalam muzik

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Menepuk tekanan detik pertama lagu meter 4 yang 4 didengar

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Menepuk tangan secara bebas 4 4 4 mengikut satu 4

Menepuk mengikut meter

Menepuk tekanan detik lagu meter baris lagu

1.1.2 Memainkan tempo lagu yang didengar i. tempo cepat ii. tempo lambat 4

4 4 dengan tempo cepat dan lambat Menepuk tekanan detik meter

secara berpandu

Menepuk tekanan detik pertama meter tempo cepat dan lambat

4 4

dengan

Memainkan alatan mengikut tekanan detik pertama lagu 4 dengan tempo cepat dan lambat berpandukan meter 4

13

DRAF STANDARD KANDUNGAN


1.2 Mengetahui sistem notasi

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.1 Mengenal tanda isyarat dan istilah i. baluk ii. garis bar iii. bar iv. kleftrebel v. meter 1.2.2 Mengenal nilai not i. krocet ii. minim 1.2.3 Mengenal nilai tanda rehat i. krocet ii. minim

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Menyatakan sistem notasi mengikut rajah dan gambar yang ditunjukkan.

Melukis sistem notasi mengikut rajah dan gambar yang dipamerkan.

Menunjuk dan menyebut sistem notasi mengikut gambar yang dipamerkan.

Membunyikan nilai not krocet dan minim mengikut sistem notasi yang dipamerkan di dalam skor.

Menunjukkan nilai tanda rehat krocet dan nilai tanda rehat minim mengikut sistem notasi yang dipamerkan di dalam skor

Membezakan nilai not dan nilai tanda rehat krocet dan minim dalam sistem notasi

14

DRAF STANDARD KANDUNGAN


1.3 Mengetahui melodi dalam muzik

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mengajuk melodi mudah dengan menggunakan vokal i. melodi mendatar ii. melodi menaik iii. melodi menurun 1.3.2 Mengenal bentuk lagu struktur A 1.3.3 Mengenal warna ton i. suara lelaki, suara perempuan ii. suara kanakkanak, suara orang dewasa 1.3.4 Mengenal solfa dengan isyarat tangan Curwen i. Mi ii. So

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Membunyikan melodi mudah dengan bimbingan guru

Membunyikan melodi dengan isyarat tangan Curwen dan mengajuk lagu dalam struktur A .

Mengajuk melodi dalam nyanyian lagu struktur A

Membezakan melodi dan warna ton dalam muzik yang diperdengarkan.

Menyatakan melodi dan warna ton dalam muzik yang diperdengarkan

Menyanyikan solfa lagu struktur A berserta dengan isyarat tangan Curwen.

15

DRAF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN


Memberi respon terhadap bunyi i. kuat ii. lembut

1.4 Memahami ekspresi 1.4.1 Mengenal pasti dalam muzik dinamik pada lagu yang didengar i. dinamik lembut (p) ii. dinamik kuat (f)

Memberi respon terhadap lagu yang di dengar mengikut dinamik dan mud.

1.4.2 Mengenal pasti mud lagu yang didengar i. mud riang

Membezakan lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud.

ii. mud sedih iii. mud bersemangat

Membezakan lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud dengan ekspresi.

Menunjukkan pelbagai ekspresi wajah yang sesuai dengan lagu yang didengar

Memilih ekspresi yang sesuai untuk lagu yang dipersembahkan.

16

DRAF 2. Pengalaman Nyanyian STANDARD KANDUNGAN


2.1 Menyanyi mengikut muzik

STANDARD PEMBELAJARAN
2.1.1 Menyanyi dengan teknik pernafasan yang betul 2.1.2 Menyanyi dengan postur badan yang betul i. duduk ii. berdiri 2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang jelas 2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai i. mud riang ii. mud sedih iii. mud bersemangat 2.1.5 Menyanyi lagu mengikut i. pic ii. tempo iii. dinamik

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Melakukan teknik pernafasan yang betul menarik nafas menghembus nafas

Menyanyi secara humming satu rangkap lagu dengan teknik pernafasan yang betul

Menyanyi dengan postur badan yang betul i. duduk ii. berdiri

Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai untuk mud lagu riang, sedih dan semangat

Menyanyi lagu mengikut pic, tempo dan dinamik yang betul

Menyanyi lagu dengan teknik, postur, ekspresi dan cara yang betul

17

DRAF 3. Pengalaman Muzikal STANDARD KANDUNGAN


3.1 Memainkan alat perkusi

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.1 Memainkan alat perkusi daripada bahan persekitaran i. peralatan bilik darjah ii. peralatan dapur iii. tumbuh-tumbuhan 3.1.2 Memainkan alat perkusi i. loceng ii. kastanet iii. tamborin iv. kayu tik tok v. kerincing 3.1.3 Mengaplikasi permainan alat perkusi mengikut i. corak irama ii. dengan dinamik iii. mengiringi lagu

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Menyatakan 3 alat perkusi daripada bahan persekitaran

Menamakan 5 jenis alat perkusi konvensional

Menamakan alat perkusi mengikut lagu yang didengar secara berpandu

Bermain alat perkusi mengikut corak irama dalam satu 4 garis bar meter 4

Bermain pelbagai alat perkusi dengan dinamik dalam satu garis bar meter 4 4

Bermain alat perkusi mengikut corak irama dan dinamik dengan iringi lagu

18

DRAF STANDARD KANDUNGAN


3.2 Mengenal rekoder

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.1 Struktur Rekoder i. kepala

TAHAP PENGUASAAN 1

TAFSIRAN

Menyebut struktur rekoder dengan betul

ii. badan iii. kaki

Menunjuk dan menamakan 3 struktur rekoder

3.2.2 Penjagaan rekoder Mengetahui caracara: i. membersih rekoder ii. menyimpan rekoder Menyatakan langkah membersihkan rekorder

Mengenal struktur rekorder dan menjaga rekorder

Menunjukkan langkah membersihkan rekorder

Menunjukkan cara membersih dan menyimpan rekorder dengan betul

19

DRAF STANDARD KANDUNGAN


3.3 Bermain rekoder

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.1Teknik asas meniup rekoder i. postur

TAHAP PENGUASAAN 1

TAFSIRAN
Menyebut teknik asas meniup rekoder

ii. cara memegang iii. Emboucher iv. pernafasan v. tiupan vi. penglidahan

Menunjukkan teknik asas meniup rekorder

Menunjukkan penjarian Not B, Not A dan Not G dengan teknik asas yang betul

3.3.2 Penjarian i. Not B

Membunyikan penjarian Not B, Not A dan Not G dengan teknik asas

ii. Not A iii. Not G

3.3.3 Meniup lagu mengikut i. tempo

Meniup lagu dengan teknik asas mengikut tempo dan dinamik secara berpandu

ii. dinamik

Meniup lagu menggunakan rekorder mengikut tempo dan dinamik

20

DRAF 4. Apresiasi dan Estetika Seni Muzik STANDARD KANDUNGAN


4.1 Menghayati muzik

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1 Menyatakan perasaan terhadap lagu yang didengar

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Memberi respon terhadap lagu yang didengar

Menyatakan perasaan terhadap lagu yang di dengar

4.1.2 Melakukan gerakan mengikut i. lirik lagu 4 Melakukan gerakan yang sesuai mengikut lirik lagu dan irama yang didengar 3 Melakukan gerakan bebas mengikut lagu yang didengar

ii. irama

Melakukan gerakan mengikut lirik lagu dan irama dengan perasaan yang sesuai

Membuat persembahan mengikut lirik lagu dan irama

21

DRAF STANDARD KANDUNGAN


4.2 Menghargai kesenian dan kebudayaan muzik tradisional Malaysia 4.2.2 Menghasilkan buku skrap 2 Menyatakan alat gamelan secara berpandu.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.2.1 Mengenali Gamelan

TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Menunjukkan 5 alat gamelan berdasarkan gambar

Mengumpul 5 gambar alat gamelan

Menyatakan cara alat gamelan dimainkan.

Menghasilkan buku skrap gamelan dengan bimbingan

Menghasilkan buku skrap gamelan dan menghias buku skrap

22

Anda mungkin juga menyukai