Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN LITERASI TAHUN 3

MINGGU UNIT
Minggu UNIT 1 SUKU KATA TERBUKA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i. Menyebut dan membaca perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul ii. Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka dengan betul iii. Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dengan betul iv. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka v. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka.

1.0 Perkataan Suku Kata Terbuka

1.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka. 1.2 Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka. 1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka.

dadu, sudu, guli, ciku rebana, petola, kerusi

Contoh ayat: - Beca bapa ada tiga roda - Bapa ada kereta baharu

UNIT 2 SUKU KATA TERTUTUP

Pada akhir unit 2, murid berupaya: i. Menyebut dan membaca perkataan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. ii. Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup dengan betul.

2.0 Perkataan Suku Kata Tertutup

2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup. 2.2 Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup. 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata tertutup.

zip, pin, tok itik, ubat, adik belon, kolam, katak biskut, coklat, lompat Contoh ayat: - Ini biskut adik - Adik suka makan biskut

iii. Membina dan menulis perkataan suku kata tertutup dengan betul. iv. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup dengan sebutan dan intonasi yang betul. v. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata tertutup dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata tertutup.

coklat

UNIT 3

Pada akhir unit 3, murid berupaya: i. Menyebut, membaca dan memahami perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan yang betul. ii. Membina dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding dengan betul. iii. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan dan intonasi yang betul. iv. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3.0 Perkataan Diftong dan Vokal Berganding

3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan diftong dan vokal berganding. 3.2 Membina dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding. 3.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan diftong dan vokal berganding

wau, kau, pai, lai petai, kaloi, misai paip, kuih, duit pantai, lantai, pulau

Contoh ayat: - Nani jual kuih - Lili bela ikan kaloi

UNIT 4

Pada akhir unit 4, murid berupaya: i. Menyebut, membaca dan memahami perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul . ii. Membina dan menulis perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan betul. iii. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan dan intonasi yang betul. iv. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

4.0 Perkataan Diagraf dan Konsonan Bergabung

4.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

khemah, stoking, nyamuk dram, bank, zink brokoli, troli, singa, penyu nya, nyi, ngi, bro Contoh ayat: - Duit syiling di dalam tabung - Di atas meja ada klip kertas

UNIT 5

Pada akhir unit 5, murid berupaya: i. Menyebut,membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan sebutan yang betul. ii. Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan betul. iii. Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi

5.0 Perkataan Berimbuhan Awalan dan Berimbuhan Akhiran

5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi

mendayung mencangkul terpijak makanan

Contoh ayat: - Nelayan itu sedang mendayung sampan - Kamal menjerit kerana terpijak paku

perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan sebutan dan intonasi yang betul. iv. Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan betul.

perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.

UNIT 6

Pada akhir unit 6, murid berupaya: i. Membaca dan memahami ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul. iii. Membaca dan memahami ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. iv. Membina dan menulis ayat majmuk dengan betul. v. Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan dengan sebutan yang betul. vi. Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan dengan betul

6.0 Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

6.1 Membaca dan memahami ayat tunggal. 6.2 Membaca dan memahami ayat majmuk. 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal 6.4 Membina dan menulis ayat majmuk. 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan. 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Contoh ayat tunggal: - Ini kasut sukan. - Ini kasut sukan Ayu Contoh ayat majmuk: - Ravi beli sayur dan buah tomato - Ibu dan kakak memotong buah tomato.