Anda di halaman 1dari 2

Matapelajaran Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni Alat Bantu Mengajar Aktiviti

Matematik Tingkatan :2 Masa/Tempoh : Bab 1 : Nombor Berarah Bidang : Nombor dan Operasi Selepas aktiviti Pdp,murid akan dapat melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i)Mendarap Integer(B3D1E1) ii)Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban integer(B4D1E1) iii)Membahagi Integer(B3D1E1) iv)Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian integer.(B4D1E1) Pelajar telah mengetahui operasi asas dan telah didedahkan dengan nombor negatif. Tekun/Kemas/Berdisiplin/Kerjasama Pen Marker/Buku Tulis/Papan Putih/Buku Kemahiran Berfikir: Aplikasi/Sintesis/Penilaian Teks/Lembaran Evidens PBS Set Induksi : Guru mengimbas kembali pelajaran pelajar semasa di tingkatan 1 Perbincangan: Guru berbincang bersama pelajar berkaitan dengan operasi darap dan bahagi. Pelajar Melengkapkan jadual pendaraban dengan mengenali pola dibawah bimbingan guru. Latihan :Guru memberikan Lembaran PBS kepada pelajar sebagai latihan. / dapat melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaiakn masalah dan selebihnya diberi latihan pengukuhan. Matematik Tingkatan :2 Masa/Tempoh : Bab 1 : Nombor Berarah Bidang : Nombor dan Operasi Selepas aktiviti Pdp,murid akan dapat melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan,penolakan,pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i)Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan,penolakan, pendaraban dan pembahagian integer.(B4D1E2)(B4D1E3) ii)Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan,penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. (B5D1E1) Pelajar telah mengetahui operasi asas dan telah didedahkan dengan nombor negatif. Tekun/Kemas/Berdisiplin/Kerjasama Pen Marker/Buku Tulis/Papan Putih/Buku Kemahiran Berfikir: Aplikasi/Sintesis/Penilaian Teks/Lembaran Evidens PBS Set Induksi : Guru mengimbas kembali pelajaran semalam. Perbincangan: Guru berbincang bersama pelajar berkaitan dengan operasi bergabung. Guru menerangkan kepada pelajar di hadapan kelas di samping pelajar menyalin nota. Latihan :Guru memberikan Lembaran PBS kepada pelajar sebagai latihan dan pelajar menyemak jawapan bersama guru. / dapat melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan,penolakan, pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah dan selebihnya diberi latihan pengukuhan

Refleksi Matapelajaran Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni Alat Bantu Mengajar Aktiviti

Refleksi

Matapelajaran Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sedia Ada Nilai Murni Alat Bantu Mengajar Aktiviti

Matematik Tingkatan :2 Masa/Tempoh : Bab 1 : Nombor Berarah Bidang : Nombor dan Operasi Selepas aktiviti Pdp,murid akan dapat melaksanakan dan melanjutkan konsep integer kepada pecahan untuk menyelesaikan masalah. Diakhir pembelajaran murid akan dapat : i)Membanding dan menyusun pecahan(B3D1E2) ii)Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban, atau pembahagian terhadap pecahan.(B3D1E3) Pelajar telah mengetahui operasi asas pecahan dan telah didedahkan dengan nombor negatif. Tekun/Kemas/Berdisiplin/Kerjasama Pen Marker/Buku Tulis/Papan Putih/Buku Kemahiran Berfikir: Aplikasi/Sintesis/Penilaian Teks/Lembaran Evidens PBS Set Induksi : Guru mengimbas kembali pelajaran semalam. Perbincangan: Guru berbincang bersama pelajar berkaitan dengan konsep pecahan. Guru menerangkan kepada pelajar di hadapan kelas di samping pelajar menyalin nota Guru meminta pelajar membanding pecahan menggunakan garis nombor dan kalkulator saintifik. Latihan :Guru memberikan Lembaran PBS kepada pelajar sebagai latihan dan pelajar menyemak jawapan bersama guru. / dapat melaksanakan dan melanjutkan konsep integer kepada pecahan untuk menyelesaikan masalah dan selebihnya diberi latihan pengukuhan.

Refleksi