Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK 4 PINTAR

MINGGU 1 2-3 JAN 2014 MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT: RPH Dunia Komputer 1.0 Memperihal Komputer & Fungsinya 1.1 Menyatakan Maksud Komputer 1.2 Mengenal & Menyenarai Jenis Komputer 1. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, memproses data, menyimpan data dan menghasilkan output. 2. Peranti: Peralatan yang disambung kepada sistem unit. Perisian: Program atau arahan yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Data: Fakta mengenai sesuatu benda atau orang seperti nama, gambar, warna, saiz, bilangan dan sebagainya. Maklumat: Data yang telah diproses menjadi sesuatu yang bermakna 3. Ada 7: Komputer peribadi; Komputer mudah alih; Konsol mainan berkomputer; Pelayan; Komputer benam (embedded); Komputer tangan (hand held); Komputer tablet. MODUL: Dunia Komputer 1.0 Memperihal Komputer & Fungsinya 1.3 Mengenal Bahagian-bahagian Penting Komputer 1.4 Menunjukkan komponen pada unit sistem seperti port input dan output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang alik (AC). 1. Mengenal sistem unit, papan kekunci, monitor, dan tetikus serta fungsi-fungsinya. 2. Murid melihat butang pada sistem unit: butang ON/OFF, pemacu cakera liut, pemacu cakera optik dan port seperti port audio atau port USB. 3. Di belakang sistem unit: port PS2, port USB, port audio dan port monitor, soket input arus ulangalik (AC), Dunia Komputer 1.0 Memperihal Komputer & Fungsinya 1.5 Menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan menggunakan analogi mudah. 1. Input adalah aktiviti memasukkan data ke dalam sistem komputer: taip, klik, imbas. 2. Proses adalah langkah menukarkan data kepada maklumat yang berguna. 3. Output ialah maklumat yang dipaparkan oleh komputer. 4. Storan ialah tempat untuk menyimpan data untuk tujuan kegunaan masa hadapan. REF: Dunia Komputer 2.0 Mengenal Perisian Komputer 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian. 2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian. 1. Perisian: Satu program mengandungi set arahan untuk mengarahkan komputer untuk melaksanakan tugas: Perisian Sistem (Sistem Pengendalian @ OS & Perisian Utiliti); Perisian Aplikasi. 2. OS mengawal dan menyelaras keseluruhan komputer, diperlukan untuk membolehkan perisian aplikasi dan perisian utiliti berfungsi. (Analogi: enjin) 3. Contoh sistem pengendalian: Windows XP/7; Linux / Unix; Mac OS; Android. 4. Perisian aplikasi: perisian yang menjalankan satu tugas khas kepada pengguna. Cth: MS Word; Media Player; IE. Dunia Komputer 2.0 Mengenal Perisian Komputer 2.3 Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi. 2.4 Menyatakan fungsi dan contoh program utiliti. 1. Fungsi Perisian Aplikasi: Membantu pengguna melakukan sesuatu kerja dengan lebih sempurna dan mudah. Contoh: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Media player, Real Player, Games, Internet Explorer, Mozilla, Winamp. 2. Fungsi Perisian Utiliti: Membantu memastikan kelancaran perkakasan, sistem pengendalian dan perisian yang digunakan; Menjaga keselamatan data dalam komputer. Contoh: Antivirus; Backup; Defragment Disk; WinZip.

3 13-17 JAN 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB:

AKT:

5 27-31 JAN 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

7 10-14 FEB 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

9 24-28 FEB 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

REF:

11 10-14 MAC 2014

MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

Dunia Komputer 3.0 Memahami Peranti Komputer 3.1 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti input. 3.2 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti output. 1. Peranti Input: membolehkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer, penyalur bagi membolehkan pengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistem komputer, boleh berbentuk teks, data, imej dan bunyi. 2. Contoh: Papan Kekunci, Tetikus, Web Cam, Pad Sesentuh, Pengimbas. 3. Peranti Output: menterjemah maklumat yang diproses dari komputer ke bentuk yang boleh difahami manusia, memaparkan maklumat yang telah diproses oleh komputer untuk dilihat atau digunakan oleh pengguna. 4. Contoh: Monitor, Pencetak, Pembesar Suara, LCD Projektor. Dunia Komputer 3.0 Memahami Peranti Komputer 3.3 Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti storan. 3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisian komputer dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik bagi membeli satu set komputer berdasarkan risalah senarai harga. 1. Peranti Storan: Tempat menyimpan data secara kekal supaya boleh digunakan semula apabila diperlukan. 2. Contoh: Cakera Liut, Cakera Padat, Pemacu Kilat/USB, Cakera Keras. Kelebihan: Ekonomi, muatan, keselamatan data. 3. Murid memilih peranti komputer dari satu risalah senarai harga. Murid mengira kos komputer yang dibeli. Dunia Komputer 4.0 Memahami Ukuran Data 4.1 Menerangkan maksud data. 4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait. 1. Data: item yang belum disusun. Setelah diproses barulah ia membentuk maklumat dalam bentuk nombor, huruf, simbol, bunyi (audio), gambar (imej) atau video. 2. Komputer hanya memahami data dalam bentuk ON (1) dan OFF (0) sahaja (BIT=Binary Digit). 8 bit = 1 bait. 3. 8 bit = 1 bait; 1 KB = 1000 bait; 1 MB = 1 000 000 bait; 1 GB = 1 000 000 000 bait (1 bilion). Dunia Komputer 4.0 Memahami Ukuran Data 4.3 Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait 4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait(KB) 4.5 Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB) 1. Menukar ukuran data kilobait (KB) ke Bait: 3 KB = 3 x 1000 bait = 3 000 bait; 2. Menukar ukuran data megabait (MB) ke kilobait (KB): 5 MB = 5 x 1000 KB = 5 000 KB 3. Menukar ukuran data gigabait (GB) ke megabait (MB): 500 GB = 500 x 1000 MB = 500 000 MB Dunia Komputer 5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer 5.1 Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer. 5.2 Menggunakan kata laluan untuk keselamatan data. 5.3 Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran. 1. Keselamatan Data: data yang disimpan di dalam komputer selamat daripada dicerobohi atau disalahguna oleh orang lain 2. Virus Komputer: program komputer yang berupaya menyalin dirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaran ataupun pengetahuan pengguna. 3. Perisian Anti Virus: digunakan bagi mengelak atau mengatasi masalah serangan virus dalam komputer. Contoh: AVG, Kaspersky, Avira, dan McAfees. 4. Kata Laluan: kata kunci yang ditentukan oleh pengguna untuk mengakses sesuatu fail, komputer atau program. 5. Defragmentasi: proses penyusunan semula fail-fail pada cakera keras supaya capaian fail akan lebih

13 31 MAC 4 APR 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB:

AKT:

15 14-18 APR 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

17 28 APR-2 MEI 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB:

AKT:

19 12-16 MEI 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB:

AKT:

cepat dan pantas dengan menggunakan Utiliti Disk Defragmenter. 6. Tujuan: fail yang kerap digunakan akan disusun secara teratur dan ditempatkan pada bahagian utama storan. Ini memendekkan proses pencarian satu fail tertentu di antara longgokan fail di dalam komputer. 21 26-27 MEI 2014 REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: Eksplorasi Multimedia 1.0 Mengkaji Multimedia 1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks, imej, audio, video dan animasi) 1.2 Membuat perbandingan saiz format fail bagi setiap elemen multimedia seperti untuk teks, imej (*.jpeg,*. bmp,*. tiff), audio (*.midi, *.wav, *.mp3) dan video (*.avi,*.mpeg). 1. Multimedia: gabungan dua atau lebih elemen multimedia iaitu teks, imej, audio, video dan animasi. 2. Teks: sebarang aksara yang ditaip pada komputer; Aksara: abjad, nombor, simbol; Mukataip (Arial, Calibri), Font (saiz mukataip); Kategori: Serif (dekoratif), Sans Serif (tanpa dekoratif); Struktur teks: Linear (biasa), tidak linear (hiperteks); Format fail teks: text (*.txt), rich text format (*.rtf); Saiz Fail: *.txt lebih kecil drp *.rtf; 3. Imej: Jenis (Fotograf/ foto, lukisan, kartun, graf/carta, ikon/simbol/ garis/butang, diagram; Peranan: menghiburkan, beri maklumat, komunikasi, cerita, pujuk, menzahirkan perasaan/emosi; Kategori Imej: Vektor (lukisan/perisian), Bitmap/raster (sebenar); Format: *.tiff, *.jpeg, *.gif; 5. Audio: gelombang bunyi yang boleh ditafsir oleh telinga manusia. Tujuan: menarik, ceria. Jenis: Mono, Stereo: Jenis format: *.wav, *.mid, *.mp3; 6. Video: satu siri imej yang disusun dan dimainkan dengan pantas; Bentuk: *.avi, *.mpg/*.mpeg; Eksplorasi Multimedia 1.0 Mengkaji Multimedia 1.3 Membezakan persembahan linear dan tak linear 1. Dua rekabentuk utama multimedia: persembahan linear; persembahan tak linear. 2. Persembahan Linear: pengguna tak mempunyai kawalan penuh, mula dari awal akhir, utk sampaikan satu maklumat, tidak interaktif, contoh: video, animasi, papan iklan. 3. Persembahan tak linear: pengguna boleh kawal persembahan, bebas ke mana-mana guna butang, disusun dalam bentuk menu, interaktif, contoh: perisian kursus, laman web, portal. Eksplorasi Multimedia 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.1 Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil dan menyunting imej dalam format *.jpeg. 1. Aplikasi penyunting grafik: perisian aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan imej atau grafik. Aplikasi ini juga membolehkan seseorang memanipulasi grafik melalui komputer. 2. Contoh perisian aplikasi: MS Paint, Adobe Photoshop, GIMP, Paint.NET, Adobe Macromedia, Fireworks, Paint brush, Adobe Illustrator, Macromedia, Freehand, Coral Draw, Corel Designer, iGrafx Designer, Deneba Canvas. 3. Fitur-fitur: Import dan eksport fail grafik, mewarnakan imej, membesar dan mengecilkan imej, berus untuk mewarna, pensel untuk melukis, bentuk-bentuk geometri, pemadam, gunting, salin dan tampal imej, pemutar (rotate), menukar orientasi imej (flip), palet warna, lutsinar (transparent). Eksplorasi Multimedia 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.2 Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasil dan menyunting audio dalam format *.wav, *.wma, iii- *. mid, *. mp3. 1. Aplikasi penyunting audio: perisian yang boleh digunakan untuk merekod dan menyunting suara atau bunyi. Ia akan disimpan di dalam beberapa format seperti *.wma, *.wav, *.midi, atau *.mp3. 2. Perisian Aplikasi Penyunting Audio: Sound Recorder, Audacity, Adobe Audition, Amadeus Pro, Sound Forge dan Macromedia Sound Edit. 3. Kebaikan: persembahan menarik, mudah difahami; audio diedit ikut keperluan. Eksplorasi Multimedia 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia 2.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting video dalam format

AKT:

23 23-27 JUN 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

25 7-11 JUL 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

27 21-25 JUL 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

29 4-8 OGO 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB:

AKT:

*.avi, *.wmv atau *.mpeg. 1. Tujuan: memotong bahagian video yang tidak diperlukan, memilih bahagian video yang diperlukan, membentuk aliran atau jalan cerita, menambah elemen sokongan seperti kesan khas, kesan bunyi, teks, grafik dsb. 2. Contoh aplikasi penyunting video: Windows Movie Maker, Storyboard Pro Software, Avidemux, Video Spin. 3. Kelebihan: membentuk kesan khas animasi atau kesan khas transisi (transitions) seperti dissolves, wipes ,spins dan sebagainya; melakukan proses tindihan imej atau teks (superimpose); memasukkan kesan khas (special effects) pada pelbagai imej seperti blur , rotate, grayscale; melaraskan audio dengan video. Eksplorasi Multimedia 3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear. 3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear. 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia. 1. Papan cerita merupakan himpunan lakaran rupa bentuk skrin-skrin paparan yang mengandungi urutan cerita bagi sesuatu persembahan multimedia. 2. Kelebihan: lakaran awal rancang susunan persembahan; mudahkan pengembangan idea; kurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan; kembangkan idea; perubahan dapat dilakukan dengan mudah; jimatkan masa dan kos; mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk perisian. 3. Elemen: Teks, imej, audio, video, animasi, warna latar belakang. 4. Pautan: hiperteks, butang navigasi,. 5. Prinsip pembinaan: CASPER contrast, alignment, simplicity, proximity (berhampiran), emphasis, repetition. Eksplorasi Multimedia 3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear. 3.3 Mempakejkan persembahan multimedia dengan nama yang sesuai. 1. Kelebihan: mengumpulkan fail persembahan anda dan fail lain. Menyalinnya ke dalam satu folder atau terus ke CD. Memudahkan capaian dan penyimpanan. Kos yang lebih murah. Menyimpan data yang berkapasiti tinggi. 2. Langkah membuat Package For CD dalam MS Office Word. Word Publish Package for CD 3. Menguji CD dengan memasukkan CD ke dalam pemacu CD.

31 18-22 OGO 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB:

AKT:

33 1-5 SEPT 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

35 22-26 SEPT 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

1. 2. 3.

37 6-10 OKT 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

1. 2. 3.

39 20-24 OKT 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

1. 2. 3.

41 3-7 NOV

REF: MODUL: S.KAND:

2014

S.PEMB: AKT:

1. 2. 3.

43 17-21 NOV 2014

REF: MODUL: S.KAND: S.PEMB: AKT:

1. 2. 3.

REF:

Anda mungkin juga menyukai