Anda di halaman 1dari 1

Kesan Pergantungan Ekonomi Negara Kepada Sektor Utama

DARI SEGI : PENDAPATAN NEGARA


1.turun naik harga komoditi sektor utama
-harga komoditi terdedah kepada ketidakstabilan harga di pasaran dunia sebab
faktor musim.
-maka pendapatan negara turut tidak stabil

2.daya keluaran sektor utama yang rendah


-daya keluaran yang rendah menyebabkan sumbangan barangan utama seperti getah dan
bijih timah semakin menurun
-daya keluaran rendah sebab:
(a)saiz tanah yang tidak ekonomik (diusahakan secara kecil-kecilan)
(b)mengalami kehausan dan kepupusan yang berterusan seperti bijih timah dan
petroleum
(c)kaedah tradisional diamalkan

3.persaingan daripada barang tiruan


-hasil sektor utama mempunyai bahan pengganti hampir seperti getah tiruan untuk
getah asli, minyak kacang soya untuk minyak kelapa sawit dan plastik untuk bijih
timah
-bahan gantian adalah lebih murah daripada sumber asli menyebabkan permintaan
hasil sektor utama jatuh
-maka pendapatan negara turut jatuh

DARI SEGI: GUNATENAGA


1.pelaburan yang berkurangan
-pelaburan berkurangan akibat penurunan pendapatan negara
-kesannya penyerapan gunatenaga terjejas. Ramai penduduk kehilangan pekerjaan.
Kadar pengangguran akan meningkat

2.penghijrahan penduduk desa ke bandar


-penghijrahan penduduk dari desa ke Bandar akibat peluang pekerjaan yang terhad di
sektor pertanian terutamanya pertanian dan perlombongan
-ramai penduduk berhijrah ke bandar mencari pekerjaan dalam sektor perkilangan dan
pembinaan
-maka gunetenaga di sektor utama berkurangan

3.peningkatangunatenaga dalam sektor lain


-tumpuan pelaburan berubah dari sektor utama ke sektor kedua dan ketiga maka
peluang pekerjaan bertambah di kedua-dua sektor itu
-kesannya sektor utama mengalami pengurangan gunatenaga