Anda di halaman 1dari 7

PERKEMBANGAN BAHASA

Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif manusia.


Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan
mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa
difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek
dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan,
bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen
pragmatis.

Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan
manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa
anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat
bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut
bayi dipanggil mengoceh.

Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa
makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna
dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata
yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang semakin meningkat
usianya, makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata
meningkat dengan lebih perkataan dipelajari.

Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan
keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai
menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza,
mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh.
Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika
janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.
PRASYARAT BIOLOGI

Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap


perkembangan bahasa, namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk
mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Selain itu,
banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin
telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkin
diturunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia
memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu.

Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi meliputi:

• Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan


pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area)

• Semasa lateralization otak, tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran

• Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk


belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Dia berkata bahawa
anak-anak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD)

PENGARUH PERSEKITARAN

"Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang
layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian
menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak - anak. Michael
Tomasello (2003, 2006; Tomasello & Carpenter, 2007) menekankan bahawa anak-anak
muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan, mereka
dapat memahami bahawa niat orang lain.
"Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anak-diarahkan
perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu, yang merupakan bahasa
yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat
yang sederhana. Walau bagaimanapun, pentingnya peranan dalam bahasa berkembang
dipertikaikan banyak ahli bahasa. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting
menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi.

Kanak - kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk
semula, mengembangkan, dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu
yang anak berkata, mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali
kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Memperluas
ialah menegaskan kembali, dalam bentuk linguistik canggih, apa yang dikatakan oleh
seorang anak. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek.

PRASYARAT SOSIAL

Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang
lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk
mengembangkan kejayaan, anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang
membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut.
Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak
mengembangkan bahasa.

Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu
diperolehi melalui peniruan. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa
adalah psikologi dan fungsional. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang
terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Penjelasan fungsional melihat kepada
proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama.

Empat komponen utama bahasa :


• Fonologi melibatkan peraturan - peraturan tentang struktur dan urutan bunyi
ucapan.
• Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan
melalui kata-kata.
• Tatabahasa melibatkan dua bahagian.
o Pertama, sintaksis, adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi
ayat.
o Kedua, morfologi, adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan
tegang, aktif atau bunyi pasif dan lain - lain).
• Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan.
Pragmatik melibatkan tiga kemahiran:
o Menggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut dan lain – lain.
o Menukar bahasa untuk berbicara berbeza, bergantung kepada siapa anda
bercakap
o Peraturan seterusnya seperti menyalakan, memuat, topik yang tetap.

PERKEMBANGAN FONOLOGI

Dari lahir sampai sekitar satu tahun, bayi mulai membuat bunyi-bunyian. Sekitar dua
bulan, bayi akan terlibat dalam berdekut, yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal.
Sekitar empat bulan, berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal
yang berulang-ulang kombinasi. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan.
Dari 1-2 tahun, bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang
pernah didengari. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan
pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalam
sebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata
( 'banana' -> 'nana'). 3-5 tahun, fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan.
6-10 tahun, anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu
membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa.
PERKEMBANGAN SEMANTIK

Dari lahir hingga satu tahun, pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum
pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara
keduanya. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi
dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Dari 1-2 tahun, kosakata
meningkat hingga beberapa ratus kata. Ada kosakata lonjakan antara 18-24 bulan, yang
merangkumi pemetaan cepat. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar
banyak hal-hal baru dengan cepat. Majoriti kosakata baru terdiri daripada kata benda
(nouns) dan kata-kata aksi (verb). 3-5 tahun, anak-anak biasanya mengalami kesulitan
menggunakan kata-kata dengan benar.

Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions, memuat perkataan


umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya, 'Selimut') dan overextensions,
memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh, 'kereta' untuk
'van'). Anak-anak boleh memahami metafora. Dari 6-10 tahun, anak-anak dapat
memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. Mereka juga mampu
menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui
metafora dan permainan kata-kata. Cepat pemetaan berlanjutan.

PERKEMBANGAN TATABAHASA

Dari 1-2 tahun, anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic, yang mempunyai dua
kombinasi kata, misalnya 'pampers basah'. Brown (1973) mengamati bahawa 75%
daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11
semantik. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown,
1973:
• Atribut: 'rumah besar'
• Agen-Tindakan: 'Ayah memukul'
• Tindakan-Objek: 'memukul bola'
• Agen-Objek: 'Ayah bola'
• Nominative: 'itu bola'
• Demonstrative: 'ada bola'
• Perulangan: 'banyak bola'
• Non-eksistensi: 'semua bola tiada'
• Posesif: 'Ayah kerusi'
• Entiti + lokatif: 'buku jadual'
• Aksi + lokatif: 'pergi kedai'

Sekitar 3 tahun, anak-anak terlibat dalam ayat - ayat sederhana, yang merupakan 3 patah
perkataan. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara
berperingkat. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mula
muncul. 3-5 tahun, anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara
berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. 6-10 tahun, anak-anak
memperbaiki struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif.

PERKEMBANGAN PRAGMATIK

Dari lahir hingga 1 tahun, bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi
sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan
mengambil gilirannya. 1-2 tahun, mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan
topik penyelenggaraan. Pada usia 3-5, anak-anak dapat menguasai niat illocutionary, tahu
apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan
menukar haluan, yang menukar perbualan kepada orang lain. Usia 6-10, shading terjadi,
yang menukar topik perbualan secara berperingkat. Anak-anak mampu berkomunikasi
dengan berkesan dalam menuntut tatacara, seperti di telefon.
RUJUKAN

Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-kanak

Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala


Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Mohamad bin Aman, Kasim bin Abd. Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan Awal
Kanak-kanak Tingkatan 4. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd.

Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum
Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

Zulkifli bin Yaakob (2007).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak.


Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai