Anda di halaman 1dari 16

PENGENALAN BIODATA

PRAGMATIK
SEMANTIK

SINTAKSIS
MORFOLOGI

FONOLOGI PENUTUP
Proses pertumbuhan &
perkembangan bahasa kanak-kanak
dapat dilihat daripada segi
kemampuan menerima, memahami
dan melahirkan semula. Kemampuan
ini berkembang beransur-ansur
mengikut masa saling berkait antara
satu sama lain.
lain
Perkembangan pragamatik adalah
perkembangan di mana kanak-kanak
perlu mempelajari mengikut peraturan
budaya ketika berkomunikasi.
Contohnya, mereka hendaklah belajar
mengambil giliran untuk bercakap,
memahami bahasa badan ataupun
isyarat, memberi respons kepada teman
perbualan dan tahu topik.
Semantik adalah kebolehan memahami
percakapan yang didengari. Umur
Kebolehan semantik 6 – 12 bulan · Dapat
memahami perkataan serta menunjuk
objek yang dinamakan. 1 – 1 ½ tahun
Perbendaharaan kata bertambah 1 hingga
3 perkataan sebulan pada usia 1 tahun
Perbendaharaan kata terdiri daripada
orang (mama, abah) dan benda maujud
(bola, kasut, buku)
Fonologi adalah kebolehan
melahirkan bunyi, perkataan dan ayat.
Corak perkembangan fonologi pada
umumnya sama bagi semua kanak-
kanak, tidak kira bahasa apa yang
dituturkan.
Susunan sintaksis paling awal terlihat
pada usia kira-kira 18 bulan walaupun
pada beberapa anak terlihat pada usia 1
tahun bahkan lebih dari 2 tahun. Awalnya
berupa kalimat dua kata. Rangkaian dua
kata, berbeza dengan “kalimat satu kata”
sebelumnya yang disebut holofrastis .
Kalimat satu kata biasa ditafsirkan dengan
mempertimbangkan konteks
penggunaannya.
Bidang ilmu yang mengkaji struktur
kata, bentuk kata dan pengolahan
kata. Struktur kata: susunan bentuk
bunyi bahasa/lambang (dalam tulisan)
yang menjadi unit bahasa yang
bermakna.
Slide