Anda di halaman 1dari 45

JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 MINGGU 1 TUNJANG PK 1.

KESIHATAN DIRI & KELUARGA KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kesihatan Diri Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan. i) Definisi Aras & Aras ' HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit malnutrisi Menjelaskan akibat penyakit malnutrisi Menganalisis tanda dan simptom pengidap malnutrisi CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" ")S ")* CADANGAN AKTIVITI +erbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. "uiz. "ajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat malnutrisi. ,a-atan ke hospital.

PJ 1. KECERGASAN

(a) Daya Tahan Kar i!"as#$%ar Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. i) ii) iii) iv) Cadangan aktiviti Skiping ! minit "aedah latihan #aedah latihan $spek% aspek keselamatan

Murid dapat & Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan sekurang%kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular

'C' (C) "'"" +$"

Aras & Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Melabelkan organ%organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan tiga aktiviti daya tahan kardiovaskular Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Aras '

&

PJ 1. KECERGASAN

(a) Daya Tahan Kar i!"as#$%ar Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. Cadangan aktiviti i) Senamrobik ii) "aedah latihan iii) #aedah latihan iv) $spek%aspek keselamatan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan sekurang%kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan tiga aktiviti daya tahan kardiovaskular Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular

'C' (C) "'"" +$"

Aras &

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Melabelkan organ%organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular

Aras '

MINGGU '

TUNJANG PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kesihatan Diri Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan. ii) .enis penyakit malnutrisi

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit malnutrisi Menjelaskan akibat penyakit malnutrisi Menganalisis tanda dan simptom pengidap malnutrisi

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" ")S ")*

CADANGAN AKTIVITI +erbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. "uiz. "ajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat malnutrisi. ,a-atan ke hospital.

PJ 1. KECERGASAN

(a) Daya Tahan Kar i!"as#$%ar Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. i) ii) iii) iv) Cadangan aktiviti 'erlari dan berjalan pantas ! minit "aedah latihan #aedah latihan $spek%aspek keselamatan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan sekurang%kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular Melakukan tiga aktiviti daya tahan kardiovaskular

'C' (C) "'"" +$"

Aras &

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. Melabelkan organ%organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

Aras '

Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "'"" ")* CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek% aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.

MINGGU (

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK (*) Daya Tahan +t!t Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. i) ii) iii) iv) Cadangan aktiviti )ekan tubi 'angkit tubi "aedah latihan #aedah latihan $spek%aspek keselamatan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti daya tahan otot Melakukan sekurang%kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot Menyatakan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot Melakukan empat aktiviti daya tahan otot Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot

Aras & Aras '

PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA

1. Kesihatan Diri Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan. iii) $kibat malnutrisi "urang darah Sembab

Murid dapat& Aras 1 Aras & Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit malnutrisi Menjelaskan akibat penyakit malnutrisi

+erbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. "uiz. "ajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat

Mudah pitam )idak bermaya

Aras ' Menganalisis tanda dan simptom pengidap malnutrisi

malnutrisi. ,a-atan ke hospital.

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK *) Daya Tahan +t!t Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. i) ii) iii) iv) Cadangan aktiviti "ilas pinggang Shoulder shrugs "aedah latihan #aedah latihan $spek%aspek keselamatan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti daya tahan otot Melakukan sekurang%kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot Menyatakan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot Melakukan empat aktiviti daya tahan otot Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "'"" ")*

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek% aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.

Aras & Aras '

PJ 1. KECERGASAN

*) Daya Tahan +t!t Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot Melakukan sekurang%kurangnya

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek

i)

ii) iii) MINGGU TUNJANG

Cadangan aktiviti Heel raise Squat thrust #aedah latihan $spek%aspek keselamatan KEMAHIRAN/TAJUK

dua aktiviti kekuatan otot Aras & Melakukan sekurang%kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot Menyatakan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan CADANGAN AKTIVITI kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

Aras '

Melakukan sekurang%kurangnya empat aktiviti kekuatan otot Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA

1. Kesihatan Diri Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan. iii) $kibat malnutrisi "urang darah Sembab Mudah pitam )idak bermaya

Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit malnutrisi Menjelaskan akibat penyakit malnutrisi Menganalisis tanda dan simptom pengidap malnutrisi

+M

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")*

+erbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. "uiz. "ajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat malnutrisi. ,a-atan ke hospital.

PJ 1. KECERGASAN

(e) K$asa "uasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya Murid dapat&

maksimum dalam masa yang singkat. i) ii) Cadangan $ktiviti& ,ompat jauh berdiri. /op melepasi halangan. "aedah ,atihan

Aras 1

Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat

Melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa.

MINGGU

TUNJANG iii) iv)

KEMAHIRAN/TAJUK #aedah latihan $spek%aspek "eselamatan

HASIL PEMBELAJARAN Aras & Aras '

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI Melukis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.

Melakukan sekurang%kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan betul dan selamat Menyatakan kaedah dan faedah latihan kuasa Melakukan sekurang%kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa

PJ 1. KECERGASAN

(e) K$asa "uasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. i) Cadangan $ktiviti& Duduk melunjur melontar bola. ,ompat pelbagai arah (plyometric) Menggunakan kaedah Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat Melakukan sekurang% Melakukan aktiviti kuasa. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa. Melukis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.

Aras &

beratan. ii) iii) iv) "aedah ,atihan #aedah latihan $spek%aspek "eselamatan Aras '

kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan betul dan selamat Menyatakan kaedah dan faedah latihan kuasa Melakukan sekurang% kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa

MINGGU /

TUNJANG PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kesihatan Diri Malnutrisi merupakan masalah pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan. iii) $kibat malnutrisi "urang darah Sembab Mudah pitam )idak bermaya

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit malnutrisi Menjelaskan akibat penyakit malnutrisi Menganalisis tanda dan simptom pengidap malnutrisi

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI +erbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. "uiz. "ajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat malnutrisi. ,a-atan ke hospital.

PJ 1. KECERGASAN

(0) Ke%a1$an "elajuan bermaksud kebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. i) Cadangan $ktiviti& ,ari pecut 01 meter. ,ari pecut 21 meter. Murid dapat& Aras 1 Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat Menyatakan kaedah dan faedah Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Merekod masa pencapaian larian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara

Aras &

3ii)

"aedah latihan +rinsip%prinsip latihan +rosedur latihan iii) #aedah latihan iv) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK +erlakuan aktiviti Disiplin murid

latihan kelajuan Aras ' Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan

berkumpulan. Melukis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

12

PJ 1. KECERGASAN

Ke%a1$an "elajuan bermaksud kebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. i) Cadangan $ktiviti& ,ari pecut 01 meter. ,ari pecut 21 meter. 3iii) "aedah latihan +rinsip%prinsip latihan +rosedur latihan iii) #aedah latihan iv) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan Melakukan sekurang%kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat Menyatakan kaedah dan faedah latihan kelajuan Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Aras & Aras '

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Merekod masa pencapaian larian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Melukis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

"esesuaian pakaian. +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

MINGGU

TUNJANG PJ &. KE3AHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK &. +%ahra4a a) 5a%a6an i) $cara lari pecut& #asa permulaan. #asa berlepas. 4ndang%undang dan peraturan. ii) $spek%aspek "eselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian pakaian. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan aspek%aspek keselamatan semasa melakukan acara lari pecut Menyatakan peraturan asas dalam teknik lari pecut Mengenal pasti tindakan berbahaya semasa melakukan acara lari pecut Menyatakan fasa%fasa acara lari pecut Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara lari pecut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan lari pecut

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. Membincangkan undang% undang dan peraturan acara lari pecut. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Menyediakan folio individu tentang fasa%fasa acara lari pecut. Melukis dan melabelkan otot%otot yang terlibat dalam acara lari pecut.

11

PJ &. KE3AHIRAN

&. +%ahra4a Murid dapat& a) 5a%a6an i) $cara lari pecut& #asa melaju. #asa penamat. 4ndang%undang dan peraturan. Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan semasa melakukan acara lari pecut Menyatakan peraturan asas dalam teknik lari pecut

Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. Membincangkan undang% undang dan peraturan acara lari pecut. CADANGAN AKTIVITI

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK ii) $spek%aspek "eselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian pakaian. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Aras & Aras '

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Mengenal pasti tindakan berbahaya semasa melakukan acara lari pecut Menyatakan fasa%fasa acara lari pecut Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara lari pecut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan lari pecut

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Menyediakan folio individu tentang fasa%fasa acara lari pecut. Melukis dan melabelkan otot%otot yang terlibat dalam acara lari pecut.

1&

PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA

1. Kesihatan Diri Malnutrisi merupakan masalah Murid dapat&

+erbincangan tentang jenis penyakit malnutrisi. "uiz.

pengambilan zat makanan yang tidak mencukupi atau berlebihan. iii) $kibat malnutrisi "urang darah Sembab Mudah pitam )idak bermaya

Aras 1 Menyatakan maksud malnutrisi Menyenaraikan penyakit malnutrisi Aras & Menjelaskan akibat penyakit malnutrisi Aras ' Menganalisis tanda dan simptom pengidap malnutrisi

"ajian kes berkaitan tanda dan simptom pengidap malnutrisi. Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan akibat malnutrisi. ,a-atan ke hospital.

MINGGU

TUNJANG PJ &. KE3AHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK &. +%ahra4a a) 5a%a6an i) $cara lari pecut& #asa permulaan. #asa berlepas. #asa melaju. #asa penamat. 4ndang%undang dan peraturan. ii) $spek%aspek "eselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian pakaian. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan semasa melakukan acara lari pecut Menyatakan peraturan asas dalam teknik lari pecut Aras & Mengenal pasti tindakan berbahaya semasa melakukan acara lari pecut Menyatakan fasa%fasa acara lari pecut Aras ' Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara lari pecut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan lari pecut

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut. Membincangkan undang% undang dan peraturan acara lari pecut. Membincangkan aspek% aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan. Menyediakan folio individu tentang fasa%fasa acara lari pecut.

Disiplin murid

Melukis dan melabelkan otot%otot yang terlibat dalam acara lari pecut.

1'

PJ &. KE3AHIRAN

(*) Pa an4 3i) $cara lontar peluru& )eknik pegangan peluru #asa persediaan % gaya berdiri #asa lontaran % sudut pelepasan Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan semasa melakukan acara lontar peluru Menyatakan peraturan asas dalam teknik lontar peluru

Melakukan teknik lontar peluru secara individu. Menyenaraikan peraturan undang%undang dan peraturan dalam acara lontar peluru. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK #asa ikut lajak % pemindahan daya 4ndang%4ndang dan peraturan 3ii) $spek%aspek keselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian pakaian. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN Aras & Aras '

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI acara lontar peluru. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru. Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru. Menjelaskan kesalahan% kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru.

Mengenal pasti tindakan berbahaya semasa melakukan acara lontar peluru Menyatakan fasa%fasa acara lontar peluru Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara lontar peluru Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan lontar peluru

1(

PK 1. KESIHATAN

Murid dapat&

Menyedi akan folio tentang isu

DIRI & KELUARGA

'. Ke#e%$ar4aan Setiap ahli keluarga mesti memainkan peranan masing%masing bagi memantapkan institusi kekeluargaan dan mengelakkan masalah kekeluargaan. a) (nstitusi kekeluargaan 3i) Makna perkah-inan 3ii) "erukun an rumahtangga 3iii) Menghor mati 5rang tua 5rang sakit 5rang berkeperluan khas

Aras 1

kekeluargaan. Menyatakan makna perkah-inan dan kerukunan rumah tangga Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua, ahli keluarga yang sakit dan orang istime-a Menerangkan cara penjagaan -arga tua, ahli keluarga yang sakit dan orang istime-a Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri%ciri keluarga bahagia CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M CADANGAN AKTIVITI Menyedi akan folio tentang isu kekeluargaan. Main peranan. +erbinc angan dalam kumpulan kecil. Menero ka isu sumbang mahram peranan. +erbinc angan dalam kumpulan kecil. Menero ka isu sumbang mahram Main

Aras &

Aras '

MINGGU 1)

TUNJANG PK 1. KESIHATAN DIRI & KELUARGA

KEMAHIRAN/TAJUK '. Ke#e%$ar4aan Setiap ahli keluarga mesti memainkan peranan masing%masing bagi memantapkan institusi kekeluargaan dan mengelakkan masalah kekeluargaan. 3b) (su kekeluargaan ii) +ersefahaman iii) Menghormati antara satu sama lain iv) .urang generasi v) ,ari dari rumah vi) +enceraian

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan makna perkah-inan dan kerukunan rumah tangga Menyatakan cara menghormati orang yang lebih tua, ahli keluarga yang sakit dan orang istime-a Menerangkan cara penjagaan -arga tua, ahli keluarga yang sakit dan orang istime-a Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri%ciri keluarga bahagia

Aras &

Aras '

PJ

&. KE3AHIRAN 1. Per7ainan (a) 5!%a Se6a# 3i) "emahiran& Menendang Menyerkap. 3ii) $spek%aspek keselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian peralatan. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti Disiplin murid. MINGGU TUNJANG KEMAHIRAN/TAJUK

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan bola sepak Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak Menyatakan empat kemahiran asas dalam setiap permainan bola sepak Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. CADANGAN AKTIVITI Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak.

Aras &

Aras ' Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut

HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

1,

PJ &. KE3AHIRAN

(a) 5!%a se6a# i) "emahiran Mengelecek ii) $spek%aspek keselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan bola sepak 'C' (C) "MD "'"" Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. Menyediakan folio individu

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian peralatan. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak Menyatakan empat kemahiran asas dalam setiap permainan bola sepak Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

+$" ")S "+ ")* +M

Aras & Aras '

berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

MINGGU 1-

TUNJANG PK &. GA8A HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Pe7a#anan Semua jenis makanan dapat dikelaskan kepada empat aras dalam piramid makanan. +iramid makanan i) $ras satu 'ijirin, hasil bijirin dan ubi% ubian ii) $ras dua 'uah%buahan dan sayur% sayuran iii) $ras tiga (kan, ayam, daging dan kekacang Susu dan hasil tenusu

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap aras piramid makanan Menjelaskan peranan setiap kumpulan makanan pada setiap aras piramid makanan Merancang hidangan makanan seimbang untuk makanan sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI Merujuk piramid makanan. +erbincangan dalam kumpulan kecil tentang piramid makanan. Menyediakan folio. "uiz. $nalisis makanan harian murid.

Aras &

Aras '

iv) $ras empat ,emak, minyak dan gula PJ &. KE3AHIRAN

a) 5!%a Se6a# i) "emahiran /antaran Menanduk iii) $spek%aspek "eselamatan& ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian peralatan. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan bola sepak Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak Menyatakan empat kemahiran asas dalam setiap permainan bola sepak Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan

Aras &

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Aras ' Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak. Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring.

1.

PJ &. KE3AHIRAN

(*) 5!%a Jarin4 i) "emahiran& /antaran Menerima

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan

ii) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

bola jaring Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring Menyatakan kemahiran asas dalam setiap permainan bola jaring Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

Aras &

Aras '

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Melukis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Membincangkan tindakan% tindakan berbahaya dalam permainan. CADANGAN AKTIVITI

MINGGU 1/

TUNJANG PK &. GA8A HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Pe7a#anan Semua jenis makanan dapat dikelaskan kepada empat aras dalam piramid makanan. +iramid makanan i) $ras satu 'ijirin, hasil bijirin dan ubi% ubian ii) $ras dua 'uah%buahan dan sayur% sayuran

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap aras piramid makanan Menjelaskan peranan setiap kumpulan makanan pada setiap aras piramid makanan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Aras &

Merujuk piramid makanan. +erbincangan dalam kumpulan kecil tentang piramid makanan. Menyediakan folio. "uiz. $nalisis makanan harian murid.

Aras '

iii) $ras tiga (kan, ayam, daging dan kekacang Susu dan hasil tenusu iv) $ras empat ,emak, minyak dan gula

Merancang hidangan makanan seimbang untuk makanan sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam

PJ &. KE3AHIRAN

(*) 5!%a Jarin4 i) "emahiran & Mengacah Menghadang 4ndang%undang dan peraturan ii) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

Murid dapat& Aras 1 Aras & Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring Menyatakan kemahiran asas dalam setiap permainan bola jaring Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan

Aras ' Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

CADANGAN AKTIVITI 5tot%otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Membincangkan tindakan% tindakan berbahaya dalam permainan.

20

PJ &. KE3AHIRAN

(*) 5!%a Jarin4 i) "emahiran Menjaring 4ndang%undang dan peraturan ii) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan bola jaring Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring Menyatakan kemahiran asas dalam setiap permainan bola jaring Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Melukis dan menandakan otot%otot yang terlibat dalam permainan bola jaring. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring. Membincangkan tindakan% tindakan berbahaya dalam permainan. CADANGAN AKTIVITI

MINGGU 21

TUNJANG PJ &. KE3AHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK (9) Pin46!n4 i) "emahiran 6rip +ukulan pepat +ukulan "ilas Servis ii) $spek%aspek "eselamatan ,atihan yang sistematik

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan pingpong Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong Menyatakan kemahiran asas

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")*

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

dalam setiap permainan pingpong Aras & Aras ' Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

+M

Membincangkan undang%undang dan peraturan permainan.

22

PK &. GA8A HIDUP SIHAT

Murid dapat& 1. Pe7a#anan a) "epentingan +emakanan Seimbang 3i) +engenalan Aras 1 Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap aras piramid makanan

Aras & Menjelaskan peranan setiap kumpulan makanan pada setiap aras piramid makanan

Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong secara berpasangan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong.

MINGGU

TUNJANG PJ &. KE3AHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK (9) Pin46!n4 i) "emahiran Smesy ii) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa

HASIL PEMBELAJARAN Aras '

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")*

CADANGAN AKTIVITI Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

Merancang hidangan makanan seimbang untuk makanan sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam

melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan pingpong Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong Menyatakan kemahiran asas dalam setiap permainan pingpong Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

+M

Membincangkan undang%undang dan peraturan permainan.

MINGGU &'

TUNJANG PK &. GA8A HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Pe7a#anan a) "epentingan +emakanan Seimbang 3i) +engenalan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap aras piramid makanan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")*

CADANGAN AKTIVITI Merujuk piramid makanan. +erbincangan dalam kumpulan kecil tentang piramid makanan. Menyediakan folio. "uiz. $nalisis makanan harian

Aras &

Menjelaskan peranan setiap kumpulan makanan pada setiap aras piramid makanan Merancang hidangan makanan seimbang untuk makanan sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam

+M

murid.

Aras '

PJ &. KE3AHIRAN

(9) Pin46!n4 i) "emahiran Smesy ii) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan pingpong Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong Menyatakan kemahiran asas dalam setiap permainan pingpong Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi CADANGAN/ STRATEGI

Aras &

Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong secara berpasangan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. Menjelaskan kesalahan teknik CADANGAN AKTIVITI lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan undang% undang dan peraturan permainan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK +erlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN permainan

Aras '

Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan

dan permainan

&(

PJ &. KE3AHIRAN

(9) Pin46!n4 i) "emahiran 4ndang%undang dan peraturan ii) $spek%$spek "eselamatan& ,atihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti "esesuaian pakaian +ersekitaran atau tempat beraktiviti +enyeliaan, arahan dan bimbingan +erlakuan aktiviti Disiplin murid.

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan pingpong Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong Menyatakan kemahiran asas dalam setiap permainan pingpong Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Aras &

Aras '

Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong secara berpasangan. Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas. Membincangkan aspek% aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. Membincangkan undang% undang dan peraturan permainan.

MINGGU &)

TUNJANG PK &. GA8A HIDUP SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Pe7a#anan a) Makanan Seimbang Semua jenis makanan dapat dikelaskan kepada empat aras dalam piramid makanan.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan kumpulan makanan dalam setiap aras piramid makanan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+

CADANGAN AKTIVITI M erujuk piramid makanan. + erbincangan dalam kumpulan kecil tentang piramid makanan. M enyediakan folio.

Aras &

+iramid makanan 3i) $ras satu 'ijirin, hasil bijirin dan ubi ubian 3ii) $ras dua 'uah%buahan dan sayur% sayuran 3iii) $ras tiga (kan, ayam, daging dan kekacang Susu dan hasil tenusu 3iv) $ras empat ,emak, minyak dan gula PJ &. KE3AHIRAN (a) 5!%a se6a# i) "emahiran Menjaga gol 4ndang%undang dan peraturan ii) $spek%aspek "eselamatan&

Menjelaskan peranan setiap kumpulan makanan pada setiap aras piramid makanan Merancang hidangan makanan seimbang untuk makanan sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam

")* +M

uiz. nalisis makanan harian murid.

" $

Aras '

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan dalam permainan bola sepak Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak Menyatakan empat kemahiran asas dalam setiap permainan bola sepak Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan

Aras &

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran CADANGAN/ STRATEGI CADANGAN AKTIVITI tersebut. Membincangkan aspek%aspek

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Aras '

Menyatakan otot penggerak

utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan

keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak.

&,

PJ &. KE3AHIRAN

'. Pen i i#an Per4era#an (a) Gi7nasti# Artisti# +ola +ergerakan& i) +ola +endaratan ii) $spek%$spek "eselamatan&

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti gimnastik artistik Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan gimnastik artistik

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Aras &

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangka n aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangka n teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangka n bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

Aras '

MINGGU &-

TUNJANG PK &. GA8A HIDUP

KEMAHIRAN/TAJUK &. Pen4$r$san K!n0%i# an Stres

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C)

CADANGAN AKTIVITI + erbincangan dalam kumpulan

SIHAT

Stres boleh berpunca daripada pelbagai situasi dalam kehidupan. i) Maksud ii) +unca

Aras & Aras '

Menyatakan maksud stres Menyatakan sebab%sebab berlaku stres Menjelaskan kesan stres Menceritakan pengalaman menghadapi stres dan cara mengatasi

"MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

kecil tentang pengurusan konflik dan stres. akonan. ,

PJ &. KE3AHIRAN

Murid dapat& '. Pen i i#an Per4era#an 3a) 6imnastik artistik +ola +ergerakan& 3ii) +ola 7 Statik iii) $spek%aspek "eselamatan Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti gimnastik artistik Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik Membincangkan kesalahan yang Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat. Membincangka n aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik. Membincangka n teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik. Membincangka n bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.

Aras &

Aras '

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

ilakukan semasa latihan gimnastik artistik

&.

PJ &. KE3AHIRAN

'. Pen i i#an Per4era#an 3b) 6imnastik (rama +ola +ergerakan& i) +ola (mbangan ii) $spek%aspek "eselamatan

Murid dapat& Aras Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat Aras & Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan Menyatakan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama Aras ' Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan gimnastik irama

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

&/

PK &. GA8A HIDUP SIHAT

&. Pen4$r$san K!n0%i# an Stres Stres boleh berpunca daripada pelbagai situasi dalam kehidupan. iii) +engurusan konflik dan stres

Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan maksud stres Menyatakan sebab%sebab berlaku stres Menjelaskan kesan stres Menceritakan pengalaman menghadapi stres dan cara mengatasi

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

+ erbincangan dalam kumpulan kecil tentang pengurusan konflik dan stres. , akonan.

PJ &. KE3AHIRAN

'. Pen i i#an Per4era#an 3b) 6imnastik (rama +ergerakan& i) +ola +ergerakan 7 Melentik ii) $spek%aspek "eselamatan ,atihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. "esesuaian pakaian. +ersekitaran atau tempat beraktiviti. +enyeliaan, arahan dan bimbingan. +erlakuan aktiviti. Disiplin murid.

Murid dapat& Aras Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat Aras & Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan Menyatakan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama Melakukan kemahiran imbangan dan melentik. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama. Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik. Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama. Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Aras ' Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan gimnastik irama

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

'2

PJ &. KE3AHIRAN

'. Pen i i#an Per4era#an (9) Gi7nasti# Pen i i#an 6imnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. (anya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. )ema 6imnastik +endidikan & )ema 8 kesedaran tubuh badan bergerak secara sentuhan berselang. bergerak secara sentuhan selalu. bergerak tanpa sentuhan seketika. 3iii) $spek%$spek "eselamatan&

Murid dapat & Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Aras &

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan% kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

'1

PK &. GA8A HIDUP SIHAT

'. Penya%ah4$naan 5ahan Dadah adalah berbahaya, namun ia boleh digunakan sebagai ubat untuk mera-at penyakit. +enggunaan tanpa nasihat doktor boleh memudaratkan. 3a) Definisi (i) Dadah (ii) 4bat 3b) ubat "lasifikasi dadah dan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan definisi penyalahgunaan bahan dan dadah Mengklasifikasika n dadah dan ubat Membincangkan bahaya dadah kepada negara 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M Merujuk pelbagai media berkaitan dadah dan ubat. +erbahasan bahaya dadah. Membuat poster. +erbincangan tentang penyalahgunaan dadah dan ubat.

Aras & Aras '

'&

PJ &. KE3AHIRAN

'. Pen i i#an Per4era#an (9) Gi7nasti# Pen i i#an 6imnastik +endidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. (anya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. )ema gimnastik pendidikan &

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Aras &

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Menjelaskan kesalahan% kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK 3ii) )ema 7 8 kesedaran ruang 'ergerak berbagai%bagai cara menggunakan ruang am Membuat pergerakan menggunakan ruang diri 3iii) $spek%$spek "eselamatan&

HASIL PEMBELAJARAN kemahiran sepenuhnya dilakukan Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras ' (4) Prinsi6 Latihan 4ntuk memperoleh faedah daripada sesuatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti& 3i) +rinsip ,atihan& $nsur maju )ambah beban % "ekerapan % Masa. Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan gimnastik pendidikan

PJ 1. KECERGASAN

Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan prinsip%prinsip latihan Merancang jadual satu program kecergasan diri Membuat kesimpulan berkaitan dengan keperluan kecergasan fizikal bagi setiap individu

Membincangkan prinsip%prinsip latihan secara berkumpulan. Menyusun jadual program kecergasan diri. Melayari laman -eb berkaitan dengan kecergasan fizikal. Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan

MINGGU ''

TUNJANG PK '. KE5ERSIHAN & KESELA3ATAN PERSEKITARAN

KEMAHIRAN/TAJUK 1. Kese%a7atan $kta pengguna diadakan bagi melindungi pengguna daripada tertipu. +engguna mesti tahu hak mereka sebagai pengguna. $kta dan undang%undang i) /ak +engguna

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Aras & Menyenaraikan hak dan tanggungja-ab pengguna Menjelaskan peranan agensi yang terlibat dalam kepenggunaan Membincangkan bagaimana pengguna boleh menggunakan perkhidmatan agensi yang terlibat

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI Merujuk pelbagai media berkaitan hak pengguna. Menjalankan kajian kes berkaitan akta dan undang% undang pengguna. Menyediakan folio berkaitan dengan akta dan undang% undang pengguna.

Aras '

PJ 1. KECERGASAN

) Ke%ent$ran i) ii) iii) iv) Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkauan bersilang "ilas pinggang "aedah latihan #aedah latihan $spek%aspek "eselamatan

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan Melakukan sekurang% kurangnya dua aktiviti kelenturan Melakukan sekurang% kurangnya tiga aktiviti kelenturan Menyatakan kaedah dan faedah latihan kelenturan

Aras & Aras '

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

Melakukan aktiviti kelenturan. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan. Menandakan otot%otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan

Melakukan sekurang% kurangnya empat aktiviti kelenturan Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M CADANGAN AKTIVITI Melukis dan melabelkan jenis% jenis khemah. Membincangkan tempat%tempat yang sesuai untuk berkhemah. Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan. Merancang aktiviti rekreasi semasa -aktu lapang. Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah. Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Melakar kedudukan pelan lokasi ka-asan perkhemahan.

MINGGU '(

TUNJANG PJ '. KESUKANAN

KEMAHIRAN/TAJUK ( . Re#reasi (a) Re#reasi 9ekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. 3i) +erkhemahan .enis khemah & Saiz dan 'entuk +engurusan tempat & % ,okasi: )anah lapang, tepi pantai, sungai, tasik, ka-asan pergunungan, hutan lipur, tanah pertanian dan pulau. % "a-asan cukup luas untuk menempatkan semua peserta. % Ciri%ciri pemilihan tempat selamat daripada & $ncaman binatang buas atau liar, tanah runtuh, banjir, dahan mati, pokok tumbang, elemen yang menyebabkan gangguan, "emudahan asas& % jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan, % sumber air bersih, % tandas, % tempat berhimpun, % kemudahan perhubungan, % tempat persalinan. Cara mendiri dan mengemaskan khemah.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyatakan jenis%jenis khemah Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah Menyatakan ciri%ciri pemilihan tempat perkhemahan Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan Membincangkan pelan lokasi ka-asan perkhemahan Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti perkhemahan

3ii) $spek%$spek "eselamatan&

MINGGU ')

TUNJANG PK '. KE5ERSIHAN & KESELA3ATAN PERSEKITARAN

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI

1. Kese%a7atan $kta pengguna diadakan bagi melindungi pengguna daripada tertipu. +engguna mesti tahu hak mereka sebagai pengguna. i) $gensi terlibat "ermenterian +erdagangan Dalam ;egeri dan /al <h-al +engguna 6abungan +ersekutuan +enggunaan Malaysia 3#5MC$) Mahkamah )ribunal +engguna

Murid dapat& Aras 1 Aras & Menyenaraikan hak dan tanggungja-ab pengguna Menjelaskan peranan agensi yang terlibat dalam kepenggunaan Membincangkan bagaimana pengguna boleh menggunakan perkhidmatan agensi yang terlibat

Merujuk pelbagai media berkaitan hak pengguna. Menjalankan kajian kes berkaitan akta dan undang% undang pengguna. Menyediakan folio berkaitan dengan akta dan undang% undang pengguna.

Aras '

PJ &. KE3AHIRAN

( )

Per4era#an Kreati0 +ergerakan "reatif bermaksud interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. )ema pergerakan & 3i) )ema 8 kesedaran tubuh badan keseluruhan tubuh badan.

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan

Aras &

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. Menjelaskan kesalahan% kesalahan yang biasa

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

badan.

lokomotor. bukan lokomotor. bahagian tubuh

dalam pergerakan kreatif Aras ' Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam pergerakan kreatif pendidikan Meyatakan kesalahan yang dilakukan semasa latihan pergerakan kreatif.

3ii) )ema 7 8 kesedaran rintangan beban dan masa beban halus%ringan berat%kuat masa % serta%merta % ka-al%lambat 3v) $spek%aspek "eselamatan&

dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

',

PJ 1. KECERGASAN (a) Ke#$atan +t!t "ekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. 3i) Cadangan $ktiviti& ;aik turun bangku 'angkit tubi. 3ii) "aedah latihan Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot Melakukan sekurang% kurangnya dua aktiviti kekuatan otot Melakukan sekurang% kurangnya Menyatakan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

a b

+rinsip latihan +rosedur latihan 3iii) #aedah latihan 3iv) $spek%aspek "eselamatan&

Aras & Aras '

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan. Menulis dan menandakan otot% otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

Melakukan sekurang% kurangnya empat aktiviti kekuatan otot. Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot

MINGGU '-

TUNJANG PK '. KE5ERSIHAN & KESELA3ATAN PERSEKITARAN

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S "+ ")* +M

CADANGAN AKTIVITI

'.

Pert!%!n4an 9e7as +rosedur dan penilaian a-al ke atas mangsa kemalangan atau pesakit yang tidak sedar akan diri 3unconscious). "ecederaan dan bantu mula& +rinsip dan prosedur D.9.$.'.C. D & Danger 3bahaya) 9 & Response 3gerak balas) $ & Airways 3laluan pernafasan) ' & Breathing 3bernafas) C & Circulation 3edaran darah)

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan prinsip dan prosedur pertolongan cemas D.9.$.'.C. Menerangkan cara melakukan prosedur D.9.$.'.C. Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas D.9.$.'.C. dengan berkesan

)unjuk cara. Menyediakan folio berkaitan dengan kecederaan dan bantu mula. Menonton video.

Aras & Aras '

MINGGU

TUNJANG PJ 1. KECERGASAN

KEMAHIRAN/TAJUK (*) Daya Tahan +t!t Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. c 3i) Cadangan aktiviti& Heel raises Squat thrust 3ii) "aedah latihan +rinsip latihan +rosedur latihan 3iii) #aedah latihan 3iv) $spek%aspek "eselamatan&

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot Melakukan sekurang% kurangnya dua aktiviti daya tahan otot Melakukan sekurang% kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot Menyatakan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot Melakukan empat aktiviti daya tahan otot Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan. Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek% aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.

Aras & Aras '

MINGGU '.

TUNJANG PJ &. KECERGASAN (h)

KEMAHIRAN/TAJUK Ke%a1$an "elajuan bermaksud kebolehan seseorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. 3i) Cadangan aktiviti& ,ari pecut 01 meter. ,ari pecut 21 meter. 3iv) "aedah latihan +rinsip%prinsip latihan +rosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan Melakukan sekurang% kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat Menyatakan kaedah dan faedah latihan kelajuan Menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" ")*

CADANGAN AKTIVITI Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Merekod masa pencapaian larian. Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan. Melukis dan menandakan otot% otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

Aras & Aras '

3iii) #aedah latihan 3iv) $spek%aspek "eselamatan&

MINGGU '/

TUNJANG PK '. KE5ERSIHAN & KESELA3ATAN PERSEKITARAN

KEMAHIRAN/TAJUK '. Pert!%!n4an 9e7as +rosedur dan penilaian a-al ke atas mangsa kemalangan atau pesakit yang tidak sedar akan diri 3unconscious). "ecederaan dan bantu mula& +rinsip dan prosedur D.9.$.'.C. D & Danger 3bahaya) 9 & Response 3gerak balas) $ & Airways 3laluan pernafasan) ' & Breathing 3bernafas) C & Circulation 3edaran darah)

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan prinsip dan prosedur pertolongan cemas D.9.$.'.C. Menerangkan cara melakukan prosedur D.9.$.'.C. Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas D.9.$.'.C. dengan berkesan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "'"" +$" ")S ")*

CADANGAN AKTIVITI )unjuk cara. Menyediakan folio berkaitan dengan kecederaan dan bantu mula. Menonton video.

Aras & Aras '

PJ &. KE3AHIRAN

( )

Per4era#an Kreati0

+ergerakan "reatif bermaksud interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. )ema pergerakan & 3iii) )ema 0 8 kesedaran ruang ka-asan % ruang diri % ruang am arah 3iv) )ema = 8 aliran beban badan dalam ruang dan masa aliran % aliran terikat % aliran bebas ruang % terus % tidak terus 3v) $spek%aspek "eselamatan&

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat Aras & Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif Mengenal pasti otot penggerak utama yang digunakan dalam pergerakan kreatif pendidikan Meyatakan kesalahan yang dilakukan semasa latihan pergerakan kreatif

Aras '

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif. Membincangkan aspek%aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif. Menjelaskan kesalahan% kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan. Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

MINGGU (2

TUNJANG PJ '. KESUKANAN

KEMAHIRAN/TAJUK . 1. Pen4$r$san +engurusan alatan sukan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/ STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat& 3i) Susun atur alatan sukan& Saiz objek. 'entuk objek. 'erat objek. Aras 1 Menyatakan cara pengurusan alatan sukan yang baik dan selamat Membincangkan susun atur alat sukan yang sesuai Membincangkan pelan susun atur alatan sukan

'C' (C) "'"" ")S "+ ")*

Aras &

Mengenal pasti alatan sukan dan permainan. Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah. Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan. Merancang susun atur alatan sukan di sekolah.

Aras ' Menyatakan susun atur alatan sukan di sekolah

MINGGU (1

TUNJANG PK '. KE5ERSIHAN & KESELA3ATAN PERSEKITARAN '.

KEMAHIRAN/TAJUK Pert!%!n4an 9e7as +rosedur dan penilaian a-al ke atas mangsa kemalangan atau pesakit yang tidak sedar akan diri 3unconscious). "ecederaan dan bantu mula& +rinsip dan prosedur D.9.$.'.C. D & Danger 3bahaya) 9 & Response 3gerak balas) $ & Airways 3laluan pernafasan) ' & Breathing 3bernafas) C & Circulation 3edaran darah)

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Menyatakan prinsip dan prosedur pertolongan cemas D.9.$.'.C. Menerangkan cara melakukan prosedur D.9.$.'.C. Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas D.9.$.'.C. dengan berkesan

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" ")* +M

CADANGAN AKTIVITI )unjuk cara. Menyediakan folio berkaitan dengan kecederaan dan bantu mula. Menonton video.

Aras & Aras '

PJ '. KESUKANAN

'.

Eti#a <tika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan. +engelolaan& 3i) 4ndang%undang dan peraturan sukan dan permainan. 3ii) 4mur dan jantina. 3iii) "omunikasi.

Murid dapat& Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang%undang dan peraturan sukan dan permainan Menyatakan cara mengatasi atau mengurangkan pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan Menyatakan cara meningkatkan etika atlit dalam

Aras &

")*

'C' (C) "MD "'"" +$" ")S

Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang%undang dan peraturan sukan dan permainan. Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.

Aras '

sukan dan permainan

MINGGU (&

TUNJANG PJ '. KESUKANAN

KEMAHIRAN/TAJUK &. Is$:is$ a%a7 S$#an an Per7ainan i) ii) 9asuah +enggunaan bahan terlarang iii) $malan yang tidak jujur

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat& Aras 1 Aras & Aras ' Menyenaraikan isu%isu dalam sukan Membincangkan sekurang% kurangnya dua isu dalam sukan Membuat penilaian tentang satu isu sukan daripada keratan akhbar

CADANGAN/ STRATEGI 'C' (C) "MD "'"" +$" ")S ")*

CADANGAN AKTIVITI Menyediakan folio individu berkaitan isu%isu sukan dan permainan. Membincangkan isu%isu dalam sukan. Membincangkan implikasi isu% isu dalam sukan dan perrmainan. Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Mengulas laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar. Membahaskan amalan rasuah dalam sukan. Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.