Anda di halaman 1dari 10

MODUL BESTARI ‘A’

PENGAJIAN AM KERTAS 2
2008

VOL. 1 - SET 2
SET 2
Edisi Guru

Unit Kurikulum
Jabatan Pelajaran Perak
BAHAGIAN A

ISU - JENAYAH SEKSUAL

BIL IDEA HURAIAN


A. PUNCA-PUNCA JENAYAH SEKSUAL
1. Kurang didikan dan - Ibu bapa sibuk.
penghayatan agama - Ramai remaja hidup terbiar tanpa bimbingan dan
tunjuk ajar ibu bapa tanpa penghayatan agama
dan moral menjadikan mereka bebas berbuat
sesuka hati.
- Hal ini menyebabkan mereka sanggup melakukan
keganasan / sadis (seperti merogol, meliwat dan
membunuh tanpa mengira mangsa).

2. Pengaruh pelbagai bentuk - Kebanjiran bahan-bahan erotik / picisan seperti


hiburan dalam media foto porno, buku, komik dan majalah.
- Televisyen, Internet, VCD dan DVD memaparkan
banyak adegan yang bertentangan dengan norma /
budaya masyarakat kita.
- Teknologi maklumat, membolehkan mereka
mengakses laman-laman web yang berkaitan
dengan seks.
- Mendorong mereka melakukan seksual.

3. Bahan-bahan porno mudah - Memudahkan pelajar-pelajar untuk membelinya.


diperoleh dan murah - Kekerapan terdedah dengan bahan-bahan kurang
sihat ini, menyebabkan mereka akan terpengaruh.
- Pembacaan bahan-bahan ini menyebabkan mereka
berimaginasi sendiri dan mencubanya.

4. Sikap dan cara penampilan - Sesetengah wanita / gadis berpakaian seksi dan
wanita / mangsa itu sendiri mencolok mata.
- Mangsa cuai dengan keselamatan diri.
- Berjalan seorang diri di tempat sunyi dan
menumpang kenderaan orang yang baru dikenali.
- Mereka berisiko tinggi menjadi mangsa jenayah
seksual.

B. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI JENAYAH SEKSUAL


5 Penghayatan nilai-nilai murni - Pegangan agama yang kukuh menjadikan remaja
dan agama hidup dengan lebih berhemah.
- Rasa gentar tentang dosa / hukum karma,
menjadikan remaja kita lebih bertanggungjawab
dalam hidup.
- Kefahaman tentang agama bakal melahirkan
remaja / golongan masyarakat yang tahu
menghormati individu lain.
- Mendorong kaum lelaki membela dan menjaga
keselamatan golongan yang lemah.

6. Pengawalan media massa - Membanteras media yang berbentuk seks dan


keganasan.
- Mengurangkan rancangan televisyen yang dianggap
ganas dan berahi.
- Menggantikan dengan rancangan yang berbentuk
ilmu dan kerohanian.
- Ibu bapa perlu memastikan anak-anak menonton dan
membaca bahan yang bersesuaian.

7. Menguatkuasakan undang- - Mengadakan serbuan terhadap pusat-pusat edaran


undang dan jualan VCD serta pusat-pusat siber.
- Mengenakan hukuman yang berat terhadap pesalah.

8. Mewujudkan kesedaran - Kempen keselamatan diri-golongan wanita /


kendiri kanak-kanak perlu berwaspada dan berhati-hati
untuk keselamatan diri.
- Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi seks,
melalui pendidikan formal dan tidak formal.

C. KESAN JENAYAH SEKSUAL


9. Menimbulkan tekanan mental - Menghadapi tekanan hidup.
kepada mangsa. - Sentiasa dalam keadaan ketakutan dan hilang
keyakinan diri.
- Suka mengasingkan diri dan bertindak agresif.

10. Keruntuhan institusi keluarga. - Akan melahirkan anak luar nikah.


- Tidak mengenali ibu bapa yang sah.
- Keluarga akan merasa malu – berlaku pergaduhan
di kalangan keluarga.
- Masyarakat akan memulau keluarga tersebut.

11 Bebanan kepada negara. - Kerajaan terpaksa menjaga kebajikan mangsa dan


anaknya..
- Menyediakan pusat penjagaan, penjagaan kesihatan
dan kemudahan lain
- Terpaksa menyediakan khidmat kaunselor dan doktor
untuk merawat mangsa.

Soalan-soalan Contoh :

1. Menguatkuasakan undang-undang semata-mata tidak dapat mengatasi masalah jenayah


seksual yang sering berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Terdapat cara-cara lain yang
boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah seksual ini.
Bincangkan.

Skema : 1 + 3

2. Jenayah seksual sering menjadi topik perbincangan di dalam akhbar-akhbar harian.


Huraikan punca jenayah ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah efektif mengatasi
masalah ini.

Skema : 2 + 2
BAHAGIAN B

ISU: HUTAN

Bil IDEA HURAIAN


A. ANCAMAN TERHADAP HUTAN
1 Kepupusan flora dan - Penerokaan hutan untuk petempatan, perkilangan, pertanian
fauna serta pembalakan.
- Menjejaskan sumber makanan dan tempat perlindungan
hidupan liar di hutan.
- Menyebabkan kematian serta kepupusan hidupan liar.
- Pemusnahan hutan akan turut memusnahkan sumber
genetik.

2 Kemusnahan - Kawasan hutan digondolkan.


kawasan tadahan - Akar tidak dapat mencengkam tanah dan larian air
hujan permukaan menjadi deras.
- Struktur tanah menjadi longgar dan mengakibatkan hakisan.
- Mengakibatkan krisis air

3 Menjejaskan - Pemusnahan hutan mengganggu keseimbangan oksigen


ekosistem dan karbon dioksida di atmosfera.
- Menjejaskan proses fotosistesis. Menjejaskan hidupan lain.
- Berlaku perubahan iklim dunia seperti pemanasan global.

4 Menjejaskan sumber - Sumber perubatan tradisional seperti akar, kayu, buah,


perubatan bunga dan daun-daun semakin pupus.
- Bertindak sebagai sumber biokimia dalam penyelidikan
perubatan moden.

B : KEPENTINGAN HUTAN
5 Mengekalkan habitat - Pemuliharaan hutan memberi jaminan pengekalan sumber
semulajadi.
- Tempat perlindungan hidupan liar dan rantaian makanan
terpelihara.
6 Mengawal suhu dan - Hutan bertindak sebagai kanopi,menahan pancaran cahaya
keseimbangan matahari dari terus sampai ke bumi
ekosistem - Meningkatkan kelembapan
- Keseimbangan kepekatan oksigen dan karbon dioksida hasil
aktiviti fotosintesis dapat menstabilkan suhu persekitaran

7. Sumber perubatan - Sumber perubatan herba seperti Tongkat Ali, Kacip Fatimah,
herba dan sebagainya diperoleh dari hutan.
- Sebagai sumber perubatan alternatif berasaskan herba.

8. Penyelidikan dan - Hutan sebagai sumber penyelidikan.


pembangunan - Menghasilkan baka baru.
- Menjadi disiplin ilmu baru.
C : FAKTOR KEMUSNAHAN HUTAN

7 Aktiviti penyahutanan - Hampir 5 juta hektar hutan dimusnahkan setiap tahun untuk
tujuan pembalakan
- Tujuan penempatan, perindustrian dan pertanian

8. Pembakaran hutan - Akibat aktiviti pertanian pindah dan faktor semulajadi seperti
kemarau

9. Aktiviti pembangunan - Hutan diteroka untuk tujuan pembangunan pertanian seperti


pertanian dan pembukaan ladang secara besar-besaran.
perladangan - Setelah kawasan diteroka untuk aktiviti pertanian,
kebiasaannya kawasan tersebut tidak akan ditanam semula
- Lanskap fizikalnya ditumbuhi dengan tumbuhan baru (pokok-
pokok renek)

Soalan-soalan Contoh :

1. Hutan telah diterokai secara berleluasa untuk pelbagai projek pembangunan pada masa
kini. Penggondolan hutan ini memberi kesan kepada hidupan sejagat.
Bincangkan.

Skema: 4+0

2. Pengeksploitasian hutan secara tidak terkawal telah mengganggu peranan hutan.


Huraikan kepentingan dan langkah-langkah untuk memulihara hutan.

Skema: 2+2

BAHAGIAN E
Panduan :

Soalan ini mempunyai dua pendekatan, soalan 1(a) menggunakan pendekatan carta pai. Soalan 1(b)
pula menggunakan pendekatan dalam bentuk jadual. Skema bagi kedua-dua soalan ini menggunakan
skema yang sama.
1 (a) Berdasarkan carta di bawah, huraikan perubahan kadar guna tenaga mengikut kumpulan
pekerjaan utama dari tahun 2000 hingga tahun 2005 dan berikan sebab-sebab wujudnya
keadaan yang demikian.

2000 2003

9271.2 ribu orang 10148.1 ribu orang

2005

10842.3 ribu orang

PETUNJUK

( Sumber : Kajian Separuh Penggal Rancangan


Malaysia Kelapan 2001-2005 )
1 (b) Berdasarkan jadual di bawah, huraikan perubahan kadar guna tenaga mengikut kumpulan
pekerjaan utama dari tahun 2000 hingga tahun 2005 dan berikan sebab-sebab wujudnya
keadaan yang demikian.

Kehendak soalan:

a. Pola perubahan + alasan (Pilih daripada skema cadangan)

MALAYSIA : GUNA TENAGA MENGIKUT KUMPULAN PEKERJAAN UTAMA,


2000-2005 (’000 orang )

Tahun 2000 2003 2005


(Jangkaan)
’000 % ’000 % ’000 %
Kumpulan Pekerjaan orang orang orang
Penggubal Undang-undang,
Pegawai Kanan & Pengurus 639.7 6.9 771.3 7.6 845.7 7.8
Profesional 528.5 5.7 548.0 5.4 628.8 5.8
Juruteknik & Profesional 1103.3 11.9 1268.5 12.5 1409.5 13.0
Bersekutu
Pekerja Perkeranian 890.0 9.6 974.2 9.6 1008.3 9.3
Pekerja Perkhidmatan, Pekerja 1205.3 13.0 1420.7 14.0 1593.8 14.7
Kedai & Jurujual
Pekerja Mahir Pertanian & 1390.7 15.0 1288.8 12.7 1268.5 11.7
Perikanan
Pekerja Pertukangan & Yang 843.7 9.1 1085.8 10.7 1246.2 11.5
Berkaitan
Operator Loji & Mesin & 1492.7 16.1 1623.7 16.0 1691.4 15.6
Pemasang
Pekerja Asas 1177.4 12.7 1167.0 11.5 1149.3 10.6
Jumlah 9271.2 100.0 10148.1 100.0 10842.3 100.0

( Sumber : Kajian Separuh Penggal Rancangan


Malaysia Kelapan 2001-2005 )

1 (c) Berdasarkan jadual di atas, tafsirkan kadar guna tenaga mengikut kumpulan pekerjaan utama
dari tahun 2000 hingga tahun 2005 dan berikan sebab-sebab berlakunya keadaan sedemikian.

Nota: Kehendak soalan (Pilih daripada skema cadangan)


a. Pola Perubahan + alasan

b. Pola Perbandingan + alasan

SKEMA JAWAPAN
Pendahuluan / Intro

Jadual menunjukkan gunatenaga mengikut kumpulan pekerjaan utama antara tahun 2000
hingga tahun 2005. Dalam tempoh kajian semula, permintaan sumber manusia bagi kebanyakan
kategori pekerjaan mencapai pertumbuhan.

Idea / Isi Huraian


( 1 idea/ isi — 1 markah )

1. Secara keseluruhan, Data / Bukti ( 1 markah )


jumlah meningkat secara 2000 — 9271.2 ribu orang
berterusan 2003 — 10148.1 ribu orang
2005 — 10842.3 ribu orang ( dijangka )
Meningkat sebanyak 1571.1 ribu orang
Peratus peningkatan sebanyak 16.95%
- Tiada jangkaan — 0 markah
Alasan ( 1 markah — 1 isi )
1. Pertambahan permintaan terhadap kategori pekerja
perkhidmatan, pekerja kedai, dan jurujual.
2. Perkembangan sektor perkhidmatan.
3. Pertumbuhan ekonomi yang pesat.

2. Peratusan / kadar Data / bukti ( 1 markah )


meningkat berterusan - mana-mana satu data lengkap dalam peratusan

- Penggubalan undang- - Contoh : Penggubalan undang-undang, Pegawai Kanan &


undang, Pegawai Kanan Pengurus
& Pengurus Tahun 2000 – 6.9% meningkat kepada 7.6% pada
Tahun 2003 dan dijangka meningkat kepada 7.8%
pada tahun 2005.
Alasan ( 1 markah )
Penggubalan undang-undang, Pegawai Kanan & Pengurus
- pertambahan permintaan bagi pengurus dalam sektor kecil
perniagaan borong dan runcit,hotel dan restoran.
- Pengurus besar perkhidmatan lojing dan penyajian –
perhotelan

Juruteknik & Profesional - Tahun 2000 – 11.9%


Bersekutu - Tahun 2003 – 12.5%
- Tahun 2005 – 13.0% (Jangkaan)
- Perkembangan perkhidmatan telekomunikasi / ICT

Pekerja Pertukangan & Yang - Tahun 2000 – 9.1%


Berkaitan - Tahun 2003 – 10.7%
- Tahun 2005 – 11.5% (Jangkaan)
- Perkembangan sektor pembinaan

Pekerja Perkhidmatan, - Tahun 2000 – 13%


Pekerja Kedai & Jurujual - Tahun 2003 – 14%
- Tahun 2005 - 14.7% (Jangkaan)
- Kemasukan syarikat berskala besar ( pasar raya )
- Perkembangan sektor borong & runcit, perhotelan dan
restoran
- Perkembangan sektor pengangkutan & telekomunikasi
3. Peratusan / kadar Data / bukti ( 1 markah )
menurun berterusan - Mana-mana satu data lengkap dalam peratusan

Pekerja Mahir Pertanian & - Contoh : Pekerja Mahir Pertanian & Perikanan
Perikanan Tahun 2000- 15.0% menurun kepada 12.7% pada tahun
2003. Dijangka menurun kepada 11.7% pada tahun 2005.
Alasan (1 markah )
- Penukaran kegunaan tanah daripada ladang getah & kelapa
sawit kepada kawasan perumahan
- Kebanyakan ladang getah yang intensif buruh kepada
ladang kelapa sawit yang tidak berintensif buruh atau
berintensif modal.

Operator Loji & Mesin & - Tahun 2000 – 16.1%


Pemasang - Tahun 2003 – 16.0%
- Tahun 2005 – 15.6% (Jangkaan)
- Industri yang berdasarkan pasaran – lembab (barangan
siap seperti tekstil)

Pekerjaan Asas - Tahun 2000 – 12.7%


- Tahun 2003 – 11.5%
- Tahun 2005 – 10.6% (Jangkaan)
- Kegawatan ekonomi – kelembaban sektor pembinaan
- infrastuktur , pembinaan

4. Peratusan / Kadar tidak Data / bukti ( 1 markah )


konsisten - Mana-mana satu lengkap dengan peratusan

- Professional - Contoh : Profesional

Peratusan pada tahun 2000 ialah 5.7% menurun kepada


5.4 % pada tahun 2003 dan dijangka meningkat kepada
5.8% pada tahun 2005.

Alasan ( 1 markah )
- Menurun kerana kegawatan ekonomi – pekerjaan –
pengurus besar, pengurus bahagian
- Meningkat kembali kerana pertambahan guru siswazah
(guru sains & matematik)- untuk pra universiti dan
pendidikan menengah
- Tenaga kerja yang berkaitan dengan ICT - perubatan

- Pekerja Perkeranian - Tahun 2000 – 9.6%


- Tahun 2003 – 9.6%
- Tahun 2005 – 9.3% (Jangkaan)
- Peningkatan penggunaan ICT dan automasi dalam kerja.

1. Pola bandingan (Data/bukti 1m)

- Tahun 2000 - Paling tinggi pekerjaan operator loji dan mesin &
pemasangan sebanyak 1492.7 ribu orang dan 16.1%
daripada jumlah keseluruhan sebanyak 9271.2 ribu
orang.
- Paling rendah pekerjaaan profesional sebanyak 528.5 ribu
orang dan sebanyak 5.7% daripada jumlah keseluruhan.
- Sederhana (pilih mana-mana satu)

Alasan:
- Perkembangan dalam bidang perkilangan dan pembuatan
seperti pengeluaran jentera ringan.
- Jawatan profesional di negara ini masih terhad dan diisi oleh
pakar-pakar asing.

Kesimpulan

• Gunatenaga kerja dalam hampir semua sektor pekerjaan dijangka akan meningkat kerana
perkembangan ekonomi.
• Peluang pendidikan meningkat – membolehkan guna tenaga meningkat

Idea / isi : 4 isi ( 4 markah )


Huraian : 4 Bukti / Data ( 4 markah )
( setiap isi / idea ) – perlu beri nilai sebenar dan peratus.
1 alasan - 1 markah ( 4 markah )
Bahasa - 1 markah
Impak - 2 markah ( tiada kesimpulan 0 markah )

Nota :

1. Soalan 1 (a) berdasarkan carta pai.


2. Skema berdasarkan jadual tetapi menggunakan peratus untuk carta pai.