Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN IN-HOUSE TRAINING KURSUS KSSR BAHASA INGGERIS 2014 PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2013

1. DAERAH: LAWAS 2. KOD & NAMA SEKOLAH: YBB5204 SEKOLAH KEBANGSAAN BAKELALAN 3. NAMA KURSUS: KURSUS KSSR BAHASA INGGERIS 2014 4. TAHAP: SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 5. TARIKH & MASA: 21 & 22 OKTOBER 1:30PM 5:30PM 6. NAMA GURU PENYAMPAI: CHIN HUI CHIAT 7. SASARAN: SEMUA GURU-GURU SR (TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 & GURU PEMULIHAN) 8. BIL. PESERTA / GURU TERLIBAT: 10 9. LOKASI IN-HOUSE TRAINING: PUSAT SUMBER SEKOLAH 10. OBJEKTIF IN-HOUSE TRAINING: (i) MEMBERI PENDEDAHAN TERHADAP KSSR BAHASA INGGERIS TAHUN 4 11. RINGKASAN KANDUNGAN IN-HOUSE TRAINING: (i) (ii) (iii) (iv) (v) PENGENALAN TENTANG KSSR CARA CARA MEMBUAT LESSON PLAN TOPIK DALAM KSSR TAHUN 4 PENGENALAN LANGUAGE ARTS POEM,SHORT STORY & GRAPHIC NOVEL. CARA PENYEMAKAN

12. EDARAN BAHAN / HAND-OUT: (i) CD 13. CATATAN / MAKLUM BALAS (Keseluruhan): (i) SEMUA GURU YANG HADIR MENDAPAT PENDEDAHAN SEPENUHNYA TERHADAP KSSR BAHASA INGGERIS.

Disediakan oleh, __________________ (DOMINIC LAYANG UKIT) Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan (SK BaKelalan, Lawas)

Disahkan oleh, _______________________ (SINAU TAI @ SINAU PANUS) Penolong Kanan 1 (SK BaKelalan, Lawas)

Sekolah Kebangsaan Ba Kelalan D/A Pejabat Pelajaran Daerah Kecil Lawas 98850, Lawas

Nama Guru Nama Kursus

Cik Chin Hui Chiat Kursus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 4 2014

Tarikh Kursus Tempat Kursus

21 - 22 Oktober 2013 Pusat Sumber

Bil. 1)

Perkara / Butir Kursus 21 Oktober 2013 Kata Aluan Dari PK1

Tindakan / Catatan Semua guru

2)

Taklimat Umum KSSR dan Taklimat KSSR Tahun 4

Semua guru

3)

Penerangan tentang: a) DSKP Tahun 4 b) Rancangan Tahunan Bahasa English Tahun 4 Taklimat tamat 5:30 pm

Semua guru

4)

22 Oktober 2013 Penerangan tentang: a) Cara membuat Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahun 4 b) Pengenalan kepada topik-topik yang akan diajar c) Pengenalan kepada language arts poem, short story dan graphic novel.

Semua guru

5)

Bahan-bahan kursus yang diberi: a) CD Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Inggeris Tahun 4 Taklimat tamat 5:40 pm

- Panitia Bahasa Inggeris

Dicatat dan disediakan oleh: ........................................... (Dominic Layang Anak Ukit) Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan

Disahkan oleh: ................................................ (Cikgu Sinau Tai @ Sinau Panus) Penolong Kanan 1