Anda di halaman 1dari 1

Lampiran B

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

ANALISIS
MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LATIHAN LDP SCHOOL BASED
(INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI)
(Berdasarkan Matriks Kajian Keperluan Latihan LDP SCHOOL BASED)

Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Putih

Kod Sekolah: CEB4036

KOMPETENSI BIL. Tajuk (Pilih kursus yang paling banyak dimohon oleh guru) Frekuensi

1 CIRI-CIRI GURU CEMERLANG 75

2 PENDEKATAN TEKNIK/STRATEGI P&P BERKESAN 74

3 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) 69


Pengetahuan
Profesionalisme PENDEKATAN KAEDAH PENGAJARAN
4 (MASTERI,KOOPERATIF,KONTEKSTUAL,KEPELBAGAIAN 67
KECERGASAN)

5 PSIKOLOGI DALAM PENDIDIKAN 67

KEMAHIRAN PENGGUNAAN PERISIAN ICT UNTUK


1 70
PERSEMBAHAN
Kemahiran
Profesionalisme
2

1 KURSUS PENGURUSAN TEKANAN/PENGURUSAN KRISIS 73

Nilai dan Etika

2 KURSUS PROTOKOL DAN ETIKET 77

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.....................TT.................................... ..................TT............................
Tandatangan SU LDP Pengetua/Guru Besar