Anda di halaman 1dari 10

NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN

Bab 1 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN KOMUNIKASI A. Persekitaran fizikal - komunikasi- idea m3 (lisan, penulisan- simbol & perwakilan visual) dapat membantu murid memahami & aplikasi m3 dengan lebih afektif. - komunikasi ssma sendiri- bantu murid menggambarkan, menjelaskan & memperkukuhkan idea & pemahaman m3 mereka. -aspek penting: keupayaan utk memberikan penerangan dengan afektif & memahami dan mengaplikasi notasi m3 dengan betul. - memerlukan persekitaran yg sentiasa peka terhadap keperluan murid, beri peluang utk berkomunikasi dengan

- keselamatan dan perlindungan (bekalkan keselamatan psikologi kepada murid- tempat yg mesra & selamat) - kontek sosial (rujuk kpd susun atur meja di blik M3 tentukn sejauh mana murid dpt berinteraksi) - identifikasi simbolik (rangkumi maklumat tntg guru dan murid- pncapaian akademik, kgemaran topik dan lb murid) aktif. - penyempurnaan tugasan (pelbagai tugas & akt yg dikendalikan dlm bilik m3- scra ind / kump) - keseronokan (sejauh mana bilik m3 menarik mnat murid) - pertumbuhan dan perkembangan (sediakan buku bacaan yg biasa, buku rujukan, bahan manipulative m3 model 3d & puzzle) B. Disiplin murid

PENGAJARAN MAKRO - makro: awalan yg banyak. - merangkumi segala proses pengajaran, sekurangkurangnya satu unit kemahiran, dlm sesuatu waktu pelajaran (permulaan, perkembangan dan penutup). - merupakan kesepaduan teknik2 pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg

sekian lama dipelajari. - sediakan peraturan dan prosedur bilik m3 (TL spesifik yg dilarang sama sekali, konsekuen yg diterima olleh murid yg melanggar peraturan) mengajar & perbaiki kelemahan pengajaran yg berlaku - rancang peraturan bilik m3 (bersopan santun, hotmati harta orang lain, patuhi peraturan BD, bantu-membantu) - matlamat: lahirkan guru yg berkeyakinan tinggi apbla C. Persekitaran pembelajaran semasa mengajar, pendedahan menjadi sbg satu kayu - kemahiran hubungan manusia umum (beramah mesra, bersikap positif, kemahiran mendengar & kebolehan memberi kata2 pujian) - kemahiran hubungan manusia dengan murid (menerapkan nilai murni dalam P&P, memodelkan sifat sopan santun, memberi layanan yg baik, menggunakan pengukuhan verbal & sifat behavioural) KEPENTINGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH o Menggalakkan tingkah laku murid yang sesuai. - perancangan: perancangan, komponen persediaan, o Membentuk suasana pembelajaran yang positif. kemahiran, pengtahuan sdia ada, obj pgjrn, sumber P&P, o Menjalinkan hubungan interpersonal antara penerapan nilai & pgabungjlinn. guru-murid dan murid-murid. o Mengurangkan masalah disiplin. PENGAJARAN MIKRO o Menggunakan masa yang diperuntukkan untuk pembelajaran yang optimum. o Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti mengajar sesuatu kemahiran pljrn bg sekumpulan guru P&P. pelatih, biasanya 5-10 orang (Mok Soon Sang,2008) o Pengurusan rutin yang berkesan. o Murid belajar mengawal dan menguruskan diri sendiri. aspek2 tertentu srt set induksi, penyoalan, variasi KOMUNIKASI BERKESAN DALAM P&P MATEMATIK Alwiah,1986)

- objektif: sediakan 1 kem lengkap kpd semua guru pelatih, mempraktikkan suatu suasana sebenar apabila disamping mengukuhkan kelebihan mengajar.

mula menjalankan tugas, jadi lebih berkaliber & kreatif pengukur dlm menjalankan pengajaran & mengetahui setiap persediaan yg perlu dibt apabila memulakan tugas mengajar. - kepentingan: beri peluang kpd guru pelatih mempraktikkan kemahiran mengajar satu demi satu dlm situasi yg terancang, mengurangkan masalah dlm pengajaran, meningkatkan keberkesanan kurikulum & kaedah baru kpd beberapa org murid & membolehkan guru menjalankan amali sebenar sbg latihan kpd guru pelatih.

- suatu teknik pgjrn dalam masa di antara 5-15 minit utk

- satu teknik pengjrn utk meningkatkan kem pgjrn guru dlm rangsangan, ABM, pengukuhan dll (Sharifah

- komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yg - tujuan: bekalkan situasi pgjrn yg realistic kpd guru disampaikan oleh penyampai dapat diterima & difahami dgn jelas oleh penerima. pelatih aplikasi teori pmbelajaran, tingkatkan & - komunikasi tntg idea m3 dpt membantu murid menjelaskn & mmperkukuhkn pemahaman m3. - perkongsian pemahaman m3 scra penulisan dan lisan~ tingkatkn keyakinan diri & memudahkan guru memantau

pelatih, kurangkn risiko kpd guru & muid, beri peluang kpd kembangkan pglman pgjrn & jimatkn masa & sumber dlm pngjrn & menilai kemahiran spesifik. - pelaksanaan: pengjrn singkat (5-10 minit), penilaian & pencerapan dilakukan utk kesan kelemahan & perancangan semula utk penambahbaikkan.

perkembangan kemahiran m3 mereka.

Ina 3 326 1

NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN


- kemahiran: set induksi,kemahiran menggunakan papan tulis, variasi rangsangan, penyolan, menggunakan pengukuhan dan penutup. - kepentingan: dapat praktikkan kem mgjr satu demi satu dlm situasi pljrn yg terancang & dipermudahkan, guru pelatih blh bljr tknk mgjr dlm keadn yg tenang, bantu guru mengamalkan teori pgjrn yg dsampaikan, bantu kurangkn plbagai msalah drpd pgjrn biasa disekolah pd masa depan, dpt kaji kekuatan & klemahan dan dapat meningkatkn keyakinan guru pelatih. Bab 2 konsep, lath psikomotor mrd. TEKNIK DAN KAEDAH PENGAJARAN MATEMATIK A. Berpusatkan murid - galakkan mrd melibatkn diri scr aktif dlm akt pmbljrn, guru pemimpin utk memandu mrd jlnkn akt (Mok Soon Sang, 1993). - mrd analisa penglmn2 mreka & galakkn mrd mnjd lebh btggungjwb pd diri & terarah (Withall, 1991). - kaedah: kump, inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalan, pyelesaian mslh, bermain, simulasi dll. - ciri2: i. ii. iii. Mrd main peranan pntg, guru sbg fasi Interaksi 2 hala, libatkn murd berfikir. Guru bsft demokratik, mrd beri pendpt, kaedh iii. iv. F. Penemuan dan penyiasatan - mrangkumi akt mrncg, myiast, manalisa & menemui. G. Perbincangan dan penyoalan - mlbtkn akt perbualan ant guru & mrd dlm klas. - akt yg galakkn mrd btkr2 fkran serta bkongsi mklumt. - tujuan: galakkn perkemb mental mrd, latih mrd bfkir dgn teliti, beri pluang kpd mrd gunakn kem lisan & pupuk smgt kerjsma. H. Kerja amali - suatu akt yg btujuan utk mdptkn hsl drpd kerjanya. - Kepntgn: lth mrd gunakn ABM utk bljr konsep / fakta m3 & kuasai kem dlm pyelesaian masalah m3 serta pljari kem m3 dgn mudah, beri kyakinan kpd mrd, mudh fahami - cth: konsep pcahan, knsep luas, knsep pnjg, isipadu & ciri2 bongkah. I. Ekspositori - pndktn pgjrn Ausubel: guru persembahkn bhn dlm suatu bentuk yg tersusun & mengikut sekuen. - guru smpaikn mklumat scra langsung. - cdgkn penggunaan pgurusn grafik pd awl pgjrn. - gunakn utk tergkn konsep, fakta, hukum, prinsip & teorem2 m3. - kelemahan: i. ii. X dpt melayan semua karenah murd. Disampaikn melalui crmh, sulit kembangkn kem sosial mrd. Kejayaan bgntung kpd persiapan guru. Dpt dikuasi oleh mrd yg mmpunyai kem mndgr & mlht yg baik shj. J. Laboratori - bkairpt dgn kaedh kerja praktik, kaedh inkuiri pnmuan & pnggunaan sdut m3 dlm kls. - mrd perlukn akt konkrit utk mmhami simbol & tttnda m3 yg abstrak. - kjian Piaget, Bruner & Dienes: mkml dpt mainkn pranan dlm pmbljrn m3 yg bmkna. - kpntgn: tlg bina knsep dgn tpt, lath mrd dlm kem pyelesaian mash m3, glakkn mrd teroka idea m3, bntu mrd fhmi prinsip, temui sstu generalisasi thdp pmbntukn msalah m3 & galakkn mrd kuasai kem mngukur & mmbuat pghmpirn dgn unit pgkurn & sukatan. - strategi: orentasikn mrd (ind), guru mainkn pranan dlm prncngn akt yg ssuai & guru rncg strategi pgjrn. - cth: kaji ciri bongkah, cari rumus luas segi 4, kaji ciri2 bongkah (geometri). K. Demonstrasi - 1 kaedah utk melatih mrd memerhati & melakukan sesuatu akt mengikut prosedur2 tertentu. - suatu tknk P&P yg mlbtkn kem guru mndemonstrasikn cara / lgkh melakukn sstu akt dhdapan mrd.

pbncngan digalakkan. iv. v. vi. P&P utamakan obj pmbljrn murd. Interaksi ant murid lebih banyak. Murid tunjukkn sifat kreatf & berinisiatif.

B. Berpusatkan guru - guru mnguasai & mengawal segala akt pembelajaran. - komunikasi & interaksi ant guru- murid sehala. - dikenali sbg pgjrn langsung / eksplisit. - peranan guru adalah mengemukakan bhn pgjrn, bombing mrd. - ciri2: i. ii. iii. iv. v. vi. Guru bckp lbbh drpd mrd smsa pgjrn. Pgjrn ditujukn kpd seluruh kelas. Buku teks panduan utk apa yg diajar dlm kls. Stiap episode pgjrn ditentukn oleh guru. Interaksi sehala. Mrd x bebas utk bergerak dalam bilik darjah.

C. Berpusatkan media - 2 kategori: bahan pgjrn & bhn pembljrn. - pupuk sifat sosial yg +ve khasnya bg mrd & guru bkongsi bhn - interaksi berlaku byk hala.

- cth bhn: buku kerja, video, pakej pita, CD-ROM dll. - peranan guru: i. ii. Bombing mrd utk mndptkn maklumat. Bantu mrd mencari / bentuk soalan yg sesuai

- libatkn akt pnrgn & dmnstrasi guru bsama dgn akt mndgr & mliht serta pcubaan mrd. - prinsip: sblm, smasa & slpas. - tujuan: dpt cntohi dgn lbh tpat & mudh, kukuhkn ingatan, mudahkn pmhmn mrd serta tmbulkn mnt utk bljr, bina kemahirn yg kukuh, bina keyakinn mrd, kurgkn masa pmbljrn. - libatkn pdktn visual utk memerhati proses, maklumat & idea. - Mmbolehkn mrd melihat perkara sbnr & bgaimana ia berfungsi. - tnjukcara blh digunakan utk mnunjukkan ssuatu isi / prosedur scr berkesan, timbulkn mnt dlm sstu tpik, sediakn model utk kem mngjr & ubah kdr pmljrn mrd. - guru tentukn topik, obj & sediakn alatn / bhn yg hndk digunakan dlm sesi pgjrn. - kebaikan: perkenlkn bhn pmbljrn baru kpd mrd melalui deria pglhtn & pdgrn. L. Koperatif - pmbljrn yg melibatkn kerjasama utk bljr & btanggungjwb k eats setiap ahli kumpulan. - slavin (1982): pgjrn yg mmerlukn murid drpd pelbgai kebolehn bkerjsma dlm kump kcl utk mncpai 1 matlamt yg sma.

utk dikeukakan. iii. iv. v. Atasi masalah sekirany mrd ddlm perpustakaan. Beri galakan apabila mrd gagal. Bolehkn mrd berinteraksi dlm kerja kump.

D. Induksi - digunakn utk mndptkn rumusn, fakta / ciri am drpd kajian ke atas bbrapa cth m3 yg khusus. - mmerlukn mrd mkaji cth m3, mmbt pbndgn & analiss shgga mndpt rumusnnya. - byk hkum & rumus m3 dpt dpljri dgn mggunakn kaedh induktf. - dlm pmbljrn, mrd dkhndki mggnakn pgthuan sdia ada utk mcgkil ciri2 yg sma drpd cth m3 yg dberi. - cth: mndptkn hkum tukar trtib dlm operasi darab (a x b = b x a) E. Deduksi - kaedh yg mggunakn rumus, hukum / teorem m3 yg tlh dpljri utk mndptkn rumusn / generalisai m3 yg baru. - lbh kompleks kerana mmerlukn mrd yg mmpunyai pglmn yg luas & pgthuan m3 yg ckup utk mdptkn rumus.

- cth: utk mdptkn rmus luas sgi 3 (p x l / 2)

Ina 3 326 2

NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN


- effendi zakaria (1998): 1 strategi pgjrn dmna pljr2 saling mmbntu di antr 1 sma lain ddlm kump kcl yg mmpunyai mtlamat yg sma. - tujuan: mncapai kemajuan & prestasi cmerlang. - unsur asas: sling bgntung antr 1 sma lain scr postf, slg binteraksi scr bersemuka, akauntabiliti ind ats pmbljrn dri sndri, kemahirn koperatif & pemprosesan kump. - prinsip: i. Saling kebergantungan scr positif (P) - rujuk kpd kaedh pgjrn yg mmerlukn mrd dri plbgai kblehn bkrjsma dlm kump kcl utk mncpai mtlmt yg sma. - Sasarn, tahap pmbljrn yg maksimum bkn shja utk diri sndri, ttpi jg utk rkan2. - kelemahan: mrd x fungsi yg spesifik, blakunya ptgkaran, - slg bergntung scr +ve akan mjd mtivasi utk berpuak2, murid aktf vs mrd pasif & tkt utk beri idea. bjaya. ii. Akauntabiliti ind (I) - contoh: adding two digit numbers, bank four & four in a - utk menilai: 1 tgsan dberikn kpd kump. row addition. Pcapaian kump akan dinilai ikut sumb setiap ind. PERSAMAAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF - setiap ahli akan trima mrkh ikut sumb / idea mreka. o Memetingkn pmbljrn aktif. iii. Penglibatan sama rata (E) o Guru bperanan sbg fasilitator. - pglbtn sma rta ahli kump blh dcapai mlalui o P&P dialami oleh guru & murid. pmbhgian / urutn tugsn. o 2-2 memantapkn kem kognitif aras tggi. - stiap murd diberi pluang utk ambl bhgian~ o Mrd pikul tggjwb atas pmbljrn diri sndiri. jadikn stiap mrd btnggungjwb & mlibtkn mereka o Bangunkn kem sosial murid. scr sma rata. o Gunakan kepelbagaian pljr. iv. Struktur (S) - trdpt strktr dlm model kagan dmna stiap 1 PERBEZAAN mmpunyai kegunaan & kpntgn msg2. - pgthuan mgnai strktr2 ini & cara plksanaannya mmerlukn pmhmn & lthn yg berulg2. - gnjrn dberikn kpd ind & kump- ind dlm kump perlu tnjukkn kfhmn msg2 & aminkn pernn yg berbeza berglr2kem sosial & pemprosesn kump digalakkan. stiap mrd memainkn prann organisasi usaha sndri. - cara pembeljrn: jigsaw, teams games tournaments (TGT), students teams achievement division (STAD), bljr bersama, permainn pggl no., & meja bulat. rah pylesaian mslh) - galakkn mrd berinterksi scr aktf & +ve dlm kump~ bantu perkongsia idea & pmeriksaan idea dlm suasana yg x terancam (falsafah konstruktivisme) mmbntu antr 1 sma lain utk capai prestasi akadmk yg baik. - matlamat: intelek, sosial & pyelesaian mslh disiplin (Colen). - kriteria asas: mmpunyai smgt slg bgntung, kemahirn sosial, ksdrn akauntabiliti ind & penilain kump. - kebaikan: tingktkn kem sosial, bina skap slg mghargai, galak pmkrn kreatf, latih mrd urus konflik yg timbul & benarkn komunikasi tbuka serta pkongsian ilmu.

KOPERATIF - terima llat dlm kem bkump & sosial. - akt distrukturkn dmna spesifik. - guru pntau, dgr & cmpur tgn kegiatn kump jika perlu. - hntr kerja di akhir pljrn utk dinilai. - murid nilai prestasi ind & guru. Bab 3

KOLABORATIF - punya kem sosial~ bangunkn kem sedia ada utk cpai mtlmt pgjrn. - mrd merunding &

- akt x dpantau oleh guru (guru Cuma bmbing kea - mrd smpan draf kerja utk krja2 lnjutn. - murd nilai prestasi ind & guru.

kump dgn bimbingn olh kump tanpa dibimbing oleh - manfaat: terima kepelbagaian, hargai prbzaan ind, pkmbgn interpersonal & plbtn mrd scr aktif. M. Kolaboratif - konsep: i. 1 urusn mlibtkn 2 org guru bkerjasama scr kolaboratf dstiap pgjrn; rncg & sediakn rncgn pgjrn, laksana & nilai pncapaian (Sturman, 1992). ii. Guru slg bgntungn utk mmberi & terima idea, sokongn moral & galakn apbla mhdpi ksukarn sma ada scr prbdi / professional (Hargreaves, 1995) - definisi: i. Pmbljrn kolabortif memerlukn pglibtn semua ahli kump. Memerlukn idea yg mncbr, myokong & tmbh baik ssuatu idea shgga mncpai perstujuan kump. ii. Kamus dewan (1998)- kerjasama erat di antr 2

TEORI PEMBELAJARAN MATEMATIK a) Behavioris - dipelopori: Ivan Pavlov, Thorndike Skinner. - fokus: pengukuhan, pengukuhan berjadual, shaping, penghapusan & modifikasi TL. - pelaziman klasik Terapkan prinsip plaziman klasik & pghpusan yg mula diasaskn oleh Ivan Pavlov. prinsiP; gunakan paradigm pmblhubah perantara bg mhasilkn prubhn TL (rgsgn GB peneguhan) GB thsl dri rangsangan. TL dperkukuhkn dgn wjdnya peneguhan. Pmbljrn yg sesuai ialah gunakan rgsgn x terlazim dikaitkn dgn rgsgn terlazim.

pihak / lebih. Blh ditafsirkn sbg usaha bsma utk mncapai ssuatu mtlamat yg sama. Implikasi: GB +ve & berkait dgn pgthuan sedia - prinsip: krjsama dlm kelompok, bebas, terbuka, mncakupi smua proses pmbljrn.

Kajian: dilakukan keatas anjing (tekankan kepada peneguhan)

ada mrd.

- pelaziman operan - ciri penting: kbolehn bgaul & bkerjasama pd prgkt peribadi, komitmen, kesdian utk berkorbn masa & slg

Ina 3 326 3

NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN


Dipelopori o skinner (tekankan kpd peneguhan slps responden bjaya dlm sstu usaha) Kajian ke atas seekor tikus (TL disertai dgn pngukuhn akan tingkatkn kebarangkalian brlakunya TL yg sama) Pnguhan ve beri ksn x mnyeronokkan. Implikasi: kem baru yg dplajari perlu diberi peneghan, tknk pghpusn sesuai utk a. Pengetahuan fakta dptkn TL yg diingini. b. Pengetahuan konsep Your goal is to have students know what something is. Popular dgn plziman operan. Kjian thdp haiwan: prose scuba jaya mmbentuk kebiasaan Kajian: kcg dikurung dlm kotak yg ada penekanpnekan ditekan pntu terbuka kcg dpt kluar- kcg dibiarkn blpr- ltk mknan dluar kotak- kcg usaha utk keluar. - ciri2 how we use the concept. Pmbljrn adalah 1 tabiat Pngukuhn 1 syarat pntg dlm pmbljrn Lathn pmbljrn adalah lthn yg dkukuhkn Utamakn model terbaik Wujudkn operasi rgsgn & TB dlm pmbljrn memodifikasikn TL & pnghn ve dlakukn utk mrd ambl bhgian dlm krja kump, guru tnjukkn cth yg baik & guru hndklh bsft pyyg. Bab 4 JENIS PENGETAHUAN PENGAJARAN MATEMATIK

- teori TL Thorndike

Mathematically: a definition & a unifying theme. Models are most appropriate to achieve this goal. Characteristics of concept: identify things that are necessarily true about examples of the concept, determine properties sufficient to make something an example to the concept, tell how one concept is like / unlike another concept, define the concept & tell

c. Pengetahuan presedur Mathematically- an algorithm. Step by step procedure that is the result of a concept / generalization. Student knows how to solve. Understand how the procedure work

Pmbljrn bdsrkn prsekitrn yg konkrit & nyata. b) Kognitif Bab 5 - dipelopori o Jean Piaget. - perkmbngn kognitif ada 4 peringkt (deria motor: 0-2 thn, PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIK pra operasi: 2-7 thn, operasi konkrit: 7-12 thn & operasi formal: slps 12 thn) a. Stail pembelajaran dan perbezaan individu - tekankan 5 konsep (skema, adaptasi, keseimbangan, Perbezaan individu asimilasi & akomodasi) - ketidksamaan dlm aspek pkemb scr fizikal, - implikasi: sediakan isi pljrn & akt yg seimbang dgn mental, emosi & sosial dklangan ind. setiap prgkt perkembgn ind, sediakn plbagai akt yg Aspek perbezaan mggalakkn penerokaan & pnemuan, tntukn mrd bsedia scr - jantina, fizikal, kognitif, personality, emosi, TL, mental utk blr sstu, terima pbezaan ind & gunakan bhn sosial & bhasa. maujud serta cth. Faktor yg mmpengaruhi perbezaan ind ! Jerome Bruner - pgruh genetik & persekitaran - 3 cara perkemb pemikiran Enaktif 0-2 thn (pggunaan bhn maujud) mmproses, perolehi mklumt & pglmn baru Ikonik 2-4 thn (bina gmbrn dlm mental) (kontks pend) Simbolik 5-7 thn ( guna simbol utk wakili - plbagai cara mmbuat persepsi & proses pngmatan imej mental bg objek) - pmbljrn mlalui konsep- fhm struktr asas sstu konsep/ mklumat utk mmbntk konsep & idea yg sbnr (ahli psikologi mazhab kognitif) Faktor mempengaruhi gaya pembelajaran Konsep gaya pembelajaran - 1 cara / stail pmbljrn. - cara mrd beri tumpuan & tindakan utk

prinsip & hbngnnya.

- rangsangn persekitaran - rangsangan emosi

- implikasi: tekankn strktur asas bhn baru, beri byk cth & - rangsangan sosial bkn cth bg pmbljrn knsep, bntu mrd bina sstm kod, guna - rangsanagan psikologi pmbljrn baru kpd situasi yg bbza, susun isi kand pgjrn dri - rangsanagan fisiologi am kpd spesifik & libtkn mrd dlm akt yg mggalakkn inkuiri Implikasi & pnmuan. - kesediaan belajar mrd bbza. c) Konstruktivisme - pdktn pmbljrn yg myediakn pluang kpd pljr utk mmbina kfhman thdp perkara yg dipljari dgn mwujudkn hbngn antra idea & fakta. - tokoh: Vygotsky & Jean Piaget. - trgkn bgaiman pgthuan disusun dlm mnda manusia. - ssorg bljr dgn mmbina mkna / pngthuan dri pglmn sndri. - implikasi: guru sbg pmbimbing, pglman sdia ada faktor pntg, pnilaian tradisi kurg sesuai & proses pgjrn ibentuk bsama guru & mrd. d) Humanisme - dipelopori o Abraham Maslow. - implikasi: bentuk BD yg kondusif, pupuk nilai pghargaan kendiri dlm klngn mrd & beri motivasi, rncg akt pgjrn ikut kblhn mrd, pupuk nilai mtvasi diri mlalui bimbingan, galk

- obj P&P dsesuaikn dgn mrd. - TL mngggu pmbljrn: kawal mrd yg bmsalah TL.

- pbezaan gaya belajar: 8 perbezaan Strategi - kaedah kump. - pngjaran terancang. - pelbagaikan BBM. - agihkn tgsn ikut minat & keupayaan mrd. - plbagaikn strategi P&P. - plbagaikn bntuk penilaian. b. Rekreasi matematik Plbagai cara yg blh dlakukn utk mmbt MP m3 seronok. Antaranya mmbt teka teki, puisi & lagu yg bunsurkn m3.

Ina 3 326 4

NOTA MTE 3107- PISMP PEMULIHAN


Guru perlu tahu tlbh dhulu peringkt mrd2 sblm mmbt bbrapa akt. Lagu m3 ssuai daplikai dlm proses P&P khususnya bg kump sderhana & lmah. Tujuan: bantu mrd mhfal, mingati & mmahmi sgala yg berkaitn dgn m3. c. Pembelajaran berasaskan projek Konsep - proses pmbljrn yg bfokuskn tugasn amali scr sstemtik / trncg dlm jangka masa yg trtntu. Ia biasanya mlintkn kutipn serta analiss data & persediaan 1 laporan yg btl. Ciri2 - blh djlnkn scra ind / bkumpulan. - interaksi guru & mrd yg brupa bmbingan & prundingn pda setiap thp proses. - guru perlu jlaskn prosedur plaksanaan yg lengkap. - libatkn pngumpuln data, bhn, mklumat & jg plaporn hsl jg refleksi kendiri. - integrasi pgthuan dgn akt. - berasaskn kem pgthuan, pglman & kblhn mrd. Kepentingan - wujudkn komunikasi +ve & phubungan kolaboratif dklngan mrd yg plbagai. - tarik mnt & motivasikn mrd yg kurg tumpukn phatian dlm proses P&P. - tolong mrd dlm mmhami & maplikasikn pgthuan. - tolong mrd dlm pmbljrn & kuasai kem selesaikn msalah, bkomunikasi & pgurusn kendiri. - integrasi bdg kurikulum, pgjrn btema & isu2 kmuniti. - galakkn akauntabiliti & pnntuan mtlamat. - penuhi kperluan mrd yg mmpunyai thp pmbljrn & gaya pmbljrn yg bbza. Strategi - beri tugasan ikut kurikulum. - tentukan jadual kerja. - pastikn bilangan ahli kump kecil. - penilaian haruslh dlaksanakan spnjg tempoh projek. - pelaksanaan & prncngn projek haruslh bperingkt. - guru perlu beri bimbingan & pmantauan spnjg tempoh projek.

Ina 3 326 5