LATIH TUBI PMR TINGKATAN 1

1.

Maklumat berikut berkaitan pekerjaan penduduk Tanah Melayu pada awal abad ke-20 Melayu – petani India – buruh estet Cina – pelombong dan peniaga Apakah ciri-ciri sejarah yang dapat ditafsirkan melalui maklumat tersebut? A B C D Fakta yang tepat dan benar Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan Peristiwa yang mempunyai sebab dan akibat Peristiwa penting dan bermakna

2.

Rajah di bawah menjelaskan ciri-ciri sumber sejarah Sumber ini belum diolah dan dicetak Sumber-sumber tersebut bersifat asli dan belum ditafsir

X

Apakah X ? A Sumber lisan B Sumber kedua C Sumber pertama D Sumber semula jadi 3. Antara berikut yang manakah sumber kedua? I Diari II Buku III Ensiklopedia IV Surat peribadi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

4.

Rajah di bawah menunjukkan kaedah pengkajian sejarah Kaedah Pengkajian Sejarah

Kaedah lisan Kaedah Q ialah A Kaedah tradisi B Kaedah saintifik C Kaedah arkeologi D Kaedah sejarawan 5.

Kaedah bertulis

Kaedah Q

Apakah faedah kita mempelajari sejarah? I II III IV A B C D Menjadi panduan Memberi iktibar Menghargai perjuangan penjajah Memupuk semangat cintakan Negara I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Kita harus belajar daripada sejarah tentang kejayaan bangsa dan negara.

6.

Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah kita mesti mempelajari perkara tersebut? A. Mengetahui tokoh-tokoh yang berani B. Mengetahui asal usul diri dan keluarga C. Mengetahui peristiwa yang telah berlaku D. Menjadi panduan dan iktibar untuk mencapai kejayaan

7.

Senarai kumpulan berikut merupakan peralatan yang ditemui pada Zaman Prasejarah? − Kapak : Sungai Tembeling, Pahang − Tulang mawas : Raub, Pahang − Sabit : Lembah Bernam, Selangor Apakah zaman tersebut? A Paleolitik B Mesolitik C Neolitik D Logam

8.

Apakah persamaan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik dan Zaman Logam? A Menghasilkan alat logam B Mencipta peralatan tembikar C Mencipta barang-barang kemas D Menjalankan perdagangan tukar barang

9.

Bagaimanakah upacara pengebumian manusia Zaman Logam dilakukan? A Menggunakan kepingan batu B Ditanam bersama alat logam C Dikebumikan dengan barang makanan D Mayat disolek dan ditanam bersama dengan barang keperluan harian Apakah yang kamu faham dengan Manusia Perak? I Rangka manusia Zaman Paleolitik yang dijumpai di Gua Gunung Runtuh II Dikebumikan dengan kaki berlipat III Rangka manusia yang disaluti logam perak IV Ditemui di dalam Gua Niah di Sarawak A. I dan II C. II dan III B. I, II dan III D. II, III dan IV Maklumat di bawah merupakan suatu gelaran Kurung Bnam Siapakah yang menggunakan gelaran tersebut? A Kaundinya B Bhadravarnom

10.

11.

C D

Patih Gajah Mada Sultan al-Mutawakil

12.

Senarai berikut merupakan kerajaan awal Asia Tenggara  Kedah Tua  Majapahit  Srivijaya Apakah persamaan antara kerajaan di atas? A Menjadi pusat pengeluaran rempah dan hasil hutan B Pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha C Diasaskan pada kurun kelima masihi D Merupakan pelabuhan entrepot Bagaimakah kerajaan Srivijaya mengawal seluruh kegiatan maritim di Kepulauan Melayu? A Mendapatkan barang dari kawasan pedalaman B Menakluk kawasan berhampiran C Menguasai laluan perdagangan D Menjalin hubungan diplomasi  Kaundiya  Fan Shih man Senarai di atas ialah tokoh penting dalam kerajaan awal Asia Tenggara. Tokoh-tokoh tersebut memberikan sumbangan yang besar kepada A Kerajaan Funan B Kerajaan Angkor C Kerajaan Champa D Kerajaan Kedah Tua Pernyataan berikut berkaitan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka Di Temasik, Parameswara dapat menjangkakan bahawa tempat itu akan berkembang maju satu hari nanti Mengapakah baginda berpandangan sedemikian? A Kedudukan yang strategik B Keanehan yang berlaku di hadapan mata C Kebaikan pemerintah Temasik pada masa itu

13.

14.

15.

D

Keindahan pantai Temasik

16.

Rajah di bawah berkaitan asal usul nama Melaka Sumber X “Baik tempat ini, sedang pelanduknya lagi gagah baik kita berbuat negeri di sini”

Apakah sumber X ? A Sejarah Melayu B The Suma Oriental C Hikayat Negeri Melaka D Hikayat Muhammad Ali Hanafiah 17. Senarai dibawah merujuk kepada asal-usul nama Melaka Mulaqah Malakat Apakah persamaan bagi kedua-dua maksud perkataan tersebut? A Melaka merupakan pusat tumpuan para pedagang B Kemakmuran Melaka menjadi taraikan pelabur asing C Melaka merupakan negeri berpengaruh di Kepulauan Melayu D Kepimpinan Melaka mendapat pengiktirafan di negara China 18. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Parameswara untuk membangunkan Melaka? I Sistem pemerintahan teratur II Hubungan diplomatik III Ikatan konsep daulat IV Dasar perluasan kuasa A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV • 40 Bentara

• 19.

Biduanda kecil

Apakah tujuan Parameswara mewujudkan jawatan di atas A Menghargai jasa orang Melayu B Mencontohi pentadbiran kerajaan Majapahit C Memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Melaka D Mewujudkan sistem pentadbiran yang teratur dan lancar Kerajaan China telah mengurniakan payung kuning, cap mohor dan sepersalinan pakaian kepada Melaka

20.

Barangan di atas adalah pemberian barangan daripada kerajaan China kepada Melaka Apakah kesan daripada pemberian barangan tersebut? A China mengakui kewibawaan pembesar di Melaka B China bersetuju membuat lawatan diraja ke Melaka C China bersetuju berdagang dengan Melaka D China mengiktiraf pemerintah Melaka Apakah tindakan yang diambil oleh Parameswara untuk memastikan keamanan dan keselamatan di Melaka berterusan? A Meminta bantuan Orang Laut B Mengawal kemasukan orang asing C Melantik orang Jawa menjadi tentera upahan D Mewujudkan jawatan polis dan askar upahan Jadual di bawah merujuk pembesar Melaka dan kawasan pegangan masing-masing Pembesar Kawasan Pegangan Bendahara Muar dan Bentan Penghulu Bendahari Sening Ujung dan Kampar Hulubalang Sungai Raya dan Siantan Mengapakah sultan Melaka mewujudkan kawasan tersebut? A Mengawal kuasa pembesar B Memudahkan pungutan cukai C Mempelbagaikan sistem pentadbiran D Meningkatkan sokongan dan taat setia

21.

22.

23.

Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Melaka yang merupakan pelabuhan terlindung Pulau Sumatera Pelabuhan Melaka Banjaran Titiwangsa

Apakah kesan daripada kedudukan tersebut? I Ancaman lanun berkurangan II Kapal berlabuh dengan selamat III Menghalang tiupan angin monsoon IV Bekalan air mudah didapati A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

24.

Pernyataan berikut berkaitan dengan peraturan perdagangan di Melaka Surat kebenaran berniaga Apakah tujuan surat tersebut? A Menambah pendapatan kerajaan B Menyimpan barang dagangan C Memudahkan pungutan cukai D Menjamin keselamatan pedagang

• • 25.

Membayar ‘Panduan’ sebelum berjual beli Cukai yang adil dan berpatutan Kadar cukai yang berbeza mengikut tempat asal pedagang

Maklumat di atas berkaitan dengan sistem cukai yang diamalkan oleh kerajaan Melaka. Sistem cukai ini dikenali sebagai A Cukai rasmi B Cukai negeri C Cukai jual beli D Cukai berkeutamaan Apakah tugas Syahbandar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? I Mengurus cukai II Menguruskan gudang III Menjaga kebajikan nakhoda IV Menjadi hakim di pelabuhan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

26.

D

II, III dan IV

27.

Rajah di bawah merujuk kepada perkahwinan antara Sultan Melaka dengan puteri Pasai Megat Iskandar Shah berkahwin dengan Puteri Pasai

Apakah kesan daripada perkahwinan tersebut? I Meningkatkan hubungan diplomatic II Ramai pedagang Pasai berniaga di Melaka III Mengukuhkan kekuatan ketenteraan Melaka IV Agama Islam mudah berkembang di Melaka A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 28. Antara berikut, yang manakah peranan istana Melaka sebagai pusat kegiatan intelektual? I Membincangkan hal agama II Menggubal undang-undang negara III Merancang strategi negara IV Menyimpan karya negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Pernyataan di bawah adalah mengenai kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Berakhirnya zaman keagungan Kesultanan Melayu Melaka yang terbina sejak lebih satu abad Apakah faktor yang mempengaruhi kejatuhan Melaka? I Masalah perpaduan II Kelemahan pemerintah Melaka III Persaingan dalam kalangan pedagang asing IV Rahsia kekuatan pertahanan diketahui Portugis A I, II dan III

29.

B C D

I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

− Amalan rasuah dalam kalangan pembesar − Gejala fitnah berlaku secara berleluasa 30. Suasana di atas menggambarkan kelemahan kepimpinan Melaka. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya keadaan tersebut? A Sultan Ahmad gering B Sultan Ahmad meninggalkan Melaka C Sultan Ahmad lemah dan tidak cekap D Sultan Ahmad tidak dihormati oleh rakyat Mengapakah Portugis ingin menguasai perdagangan yang dikuasai oleh pedagang Islam di Selat Melaka? A Pedagang Islam sukar memberikan kerjasama kepada pedagang Portugis B Pedagang Islam enggan menjual rempah kepada Portugis C Portugis ingin membalas dendam terhadap pedagang Islam D Portugis mahu memecahklan monopoli perdagangan rempah oleh pedagang Islam Rajah di bawah menunjukkan tuntutan Alfonso de Albuquerque kepada sultan Melaka Tuntutan Alfonso de Albuquerque • Membebaskan orang tawanan • X • Y Apakah X dan Y ? I Membina kubu II Membayar ganti rugi III Mengusir pedagang Gujerat IV Menjalankan perdagangan di Melaka A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 33. Apakah kesan penaklukan Portugis ke atas Melaka terutama terhadap Kesultanan

31.

32.

Melayu Melaka ? A Orang Portugis menduduki Melaka selama 160 tahun B Agama Kristian berkembang di Melaka C Kewujudan golongan orang kaya di Melaka D Berakhirnya zaman keagungan Kesultanan Melayu Melaka 34. Johor menjadi pusat membuat kapal pesisiran pantai seperti banteng, baluk, kolek, pencalang dan pencacap. Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas? A Kemahiran mesti dipertahankan B Kecekapan sistem pentadbiran C Kekayaan penentu kekuatan D Keazaman meneroka laut

Laksamana Tun Abdul Jamil merupakan seorang pembesar yang berpengaruh di Johor 35. Apakah sumbangan Laksamana Tun Abdul Jamil kepada kerajaan Johor? I Menguasai Siak II Mengalahkan Acheh III Mengusir Raja Kechil IV Mengukuhkan penguasaan Johor terhadap penjajahan takluk A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Tahun Peristiwa 1673 Jambi menyerang Johor Lama dan Batu Sawar 36. Rajah di atas menunjukkan peperangan antara Johor dengan Jambi. Apakah kesan peristiwa tersebut? A Jambi menguasai Johor B Bugis bertapak di Johor C Perdagangan Johor terjejas D Johor meminta bantuan Belanda Daeng Merewah Daeng Chelak Daeng Kemboja

37.

Bagaimanakah orang Bugis memantapkan pengaruh mereka di Johor? I Menyokong pembesar Melayu II Mencampuri urusan pentadbiran III Melantik sultan mengikut pilihan mereka IV Membawa masuk orang Bugis A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

1821

Siam menyerang dan menawan Kedah

38.

Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya peristiwa di atas? I Kedah enggan akur pada Siam II Kedah menguasai wilayah Siam III Kedah memberi bantuan kepada Burma IV Kedah berhubung baik dengan Inggeris A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Raja Muzaffar telah membawa bersama alat kebesaran negeri Melaka semasa pertabalan di Perak. Apakah alat kebesaran negeri tersebut? A Mahkota diraja B Cura Si Manjakini C Keris bertatah permata D Payung berwarna kuning Proses pemilihan dan perlantikan sultan di Perak dianggap unik kerana A mengikut sistem warisan B berdasarkan kebolehan putera raja C mengikut sistem giliran D berdasarkan kegagahan seseorang putera raja

39.

40.

Negeri Terengganu merupakan antara negeri yang terawal menerima pengaruh agama Islam 41. Apakah bukti untuk menyokong pernyataan di atas? A Penemuan masjid kuno B Penemuan naskhah al-Quran C Penemuan batu nisan Sultan Omar D Penemuan tembaga purba bertulisan ayat al-Quran Bagaimanakah Sultan Muhammad I mengekalkan kedaulatan negeri Kelantan? A Membina kubu pertahanan B Menjalin hubungan dengan Siam C Memantapkan sistem pentadbiran D Mendapatkan bantuan Terengganu

42.

43.

Bulat anak buah menjadi buapak Bulat buapak menjadi lembaga Bulat lembaga menjadi penghulu Bulat penghulu menjadi raja Berdasarkan perbilangan di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa masyarakat Negeri Sembilan mengamalkan… A Unsur demokrasi B Adat Temenggung C Aktiviti bergotong-royong D Sistem pilihan raya

44.

Bendera kuning diturunkan Bendera putih dikibarkan Tembakan meriam dilepaskan

45.

Berdasarkan maklumat di atas apakah adat yang diamalkan ? A Adat kelahiran raja B Adat pertabalan raja C Adat kemangkatan raja D Adat perkahwinan raja Nobat dimainkan dalam upacara tertentu seperti I pertabalan raja II kemangkatan raja III perkahwinan putera raja IV keberangkatan raja ke luar negeri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Apakah yang dikatakan sebagai Balairung seri dalam institusi kesultanan A B C D singahsana dan tempat sultan bersemayam singahsana tempat sultan bersantap singahsana tempat sultan menjalankan hukuman kepada persalah singahsana tempat sultan beradu

46.

47.

Apakah undang-undang yang dihafal secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu? A Undang-undang bertulis B Undang-undang Kedah C Undang-undang adat D Hukum Kanun Melaka • • • Adat lembaga negeri Keistimewaan raja serta pembesar Undang-undang jenayah, penderhaka dan penzina

48.

Peraturan di atas terkandung dalam A Undang-undang Laut Melaka B Undang-undang 99 Perak C Undang-undang Pahang D Undang-undang Kedah Serkap Tangguk Tanggul

49.

Apakah kegunaan peralatan tersebut? A Alat menagkap ikan B Jenis pengangkutan laut C Alat melombong bijih timah D Peralatan penanaman padi sawah Senarai di bawah berkaitan sistem timbangan, sukatan dan ukuran dalam masyarakat Melayu Kaul Cupak Gantang Apakah kegunaan utama peralatan di atas? A Menyukat barang B Mengukur jarak C Menimbang barang D Mengukur panjang sesuatu benda • • • Taat setia Sedia berkorban Berganding bahu

50.

51.

Masyarakat Melayu mengamalkan nilai-nilai di atas untuk membantu pemerintah. Apakah sistem yang mengandungi nilai-nilai di atas? A Sistem serah B Sistem kerah C Sistem paksa D Sistem perintah Salah satu amalan masyarakat Melayu tradisional ialah menghormati jiran. Mengapakah amalan tersebut diutamakan? A Dianggap keluarga terdekat B Supaya disegani masyarakat C Menjadi adat penduduk tempatan D Tanggungjawab sebagai anggota masyarakat Reka bentuk rumah Melayu dipengaruhi unsur dari luar alam Melayu

52.

53.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah unsure luar tersebut? I Siam II Belanda III Portugis IV Vietnam A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Bagaimanakah sistem pendidikan tidak formal disampaikan? A Di ajar di masjid-masjid dan sekolah agama B Disampaikan oleh guru Al-Quran, imam dan lebai C Diwarisi secara turun temurun melalui cerita lisan D Disebarkan secara langsung semasa menyambut pesta menuai

54.

Merisik 55.

Bertunang

Bernikah

Bersanding

Rajah di atas adalah berkenaan dengan adat perkahwinan masayarakat Melayu Mengapakah istiadat perkahwinan dalam masyarakat Melayu dianggap penting? A Menunjukkan kemajuan sesuatu bangsa B Merupakan amalan dan budaya masyarakat C Mencerminkan kepercayaan sesuatu masyarakat D Menjadi peraturan dan undang-undang masyarakat Ditarikan oleh orang Murut Dipersembahkan dalam upacara mentyambut tetamu yang dating dari jauh, berpindah rumah atau pada hari Monggotom

56.

Tarian di negeri Sabah ini ditarikan oleh A Sumazau B Ngajat C Limabi D Mangalang Tokoh X Menyelesaikan masalah perkahwinan Menetapkan tarikh Hari Gawai Menetapkan tarikh perayaan Beranyi

57.

Tokoh X memainkan peranan penting dalam masyarakat Bumiputera Sarawak. Siapakah tokoh X? A Tuai rumah B Tuan rumah C Ketua suku D Ketua Gawai Peristiwa X Berpindah Memukul tiang rumah

Orang Penan Orang Murut 58.

Rajah di atas menunjukkan tindakan yang diambil oleh orang Penan dan Murut jika berlaku sesuatu peristiwa. Apakah peristiwa yang dimaksudkan? A Kematian B Perkahwinan C Permberontakan D Pemujaan semangat padi Masyarakat Melanau di Sarawak menyambut Perayaan Kaul. Apakah tujuan perayaan itu diadakan? I Mengelakkan penyakit II Selamat semasa berburu III Mengelakkan malapetaka alam IV Memperoleh tangkapan yang banyak A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Masyarakat Sabah mengamalkan undang-undang adat untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup

59.

60.

Apakah undang-undang adat yang diamalkan oleh mereka? I Sogit II Unduk Ngadau III Magavau IV Kepanasan A I dan II B I dan IV C II dan III

D

III dan IV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful