KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK SRI KUKUP, PONTIAN JOHOR JEA 6007

PENGETUA / GURU BESAR PN.HJH. HABSAH BINTI HJ. IBRAHIM GURU PENOLONG KANAN 1 EN. A. RAHIM BIN A. RAHMAN BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 PN. ZARINA BINTI A.RAHMAN CIK ROZIMA BINTI YAZIZ CIK ROZIMA BINTI YAZIZ

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia PENDIDIKAN MORAL

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK SRI KUKUP, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK SRI KUKUP, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M1

Bidang Pembelajaran(BP)1: 1.1 Nilai Berkaitan Nilai Berkaitan denga n Perkembangan dengan Perkembangan Diri Diri

Mengetahui dan mengenal pasti bidang pembelajaran

1

3

0

3

9

Perbincangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 9 93.33

12 12

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Mengkaji kesan tindakan manusia menguruskan alam terhadap penghuninya. - Bencana alam - Pencemaran ii.Membincangkan kata-kata hikmat yang bertemakan manusia dan alam daripada Kung Fu Tze, Lao Tze dan Thirukural. iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 1

BP 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan M2 1.1 Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan Kesejahteraan Alam mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan Tanggungjawab Bersama agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

1. Menerima hakikat bahawa manusia dipertanggungjawab menjaga dan melindungi alam dan penghuninya. 2. Rujuk juga objektif Unit 1.

1

3

0

3

9

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1 :Amanah M3 Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. 1.2 Amanah Pegangan Hidup Kita Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) (aw) i. Mengadakan forum bertajuk ‘Bersih Cekap dan Amanah’ dalam pentadbiran kerajaan dan kegiatan politik. ii.Membincangkan amalan amanah mengikut perspektif agama. iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 2.

1. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah seperti yang dituntut oleh agama. 2. Rujuk juga objektif Unit 2.

1

2

0

3

6

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1 :Harga Diri M4 Keupayaan dan keyakinan diri agar 1.3 Remaja Bermatlamat Hidup mampu memulia dan menjaga maruah Cemerlang diri dalam kehidupan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i.Menyusun dan membincangkan matlamat hidup yang diingini mengikut keutamaan. ii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3.

1. Menentukan matlamat yang diingini untuk mencapai kesejahteraan hidup. 2. Rujuk juga objektif Unit 3.

1

2

0

3

6

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.4 Bertanggungajwab M5 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Membina jadual pengurusan masa mingguan. ii. Menghasilkan statistik tentang pengagihan masa. Contoh : graf/carta. iii.Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4.

Unit 4 Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta Masa Tidak Menunggu Kita. kewajipan dengan sempurna.

1. Menentukan matlamat yang diingini untuk mencapai kesejahteraan hidup. 2. Rujuk juga objektif Unit 3.

1

3

0

3

9

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.5 Hemah Tinggi M6 Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian. Unit 5 1. Sentiasa berlaku sopan dalam setiap tindakan. Berhemah Tinggi Tinggi Hikmahnya 2. Rujuk juga objektif Unit 5. 1 2 0 3 6 0 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Membincangkan ciri-ciri kesopanan dalam sesuatu situasi Contoh : Ketika menghadiri Upacara kelahiran,perkahwinan dan pengebumian. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.6 Toleransi Unit 6 Kesanggupan bertolak ansur, sabar 1. Menghormati amalan hidup pelbagai kaum. dan mengawal diri bagi mengelakkan 2. Rujuk juga objektif Unit 6. Rakyat Bertoleransi Negara Harmoni. berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Membincangkan contoh-contoh adat resam dan kepercayaan pelbagai kaum berkaitan dengan kelahiran,perkahwinan dan kematian. ii. Sketsa tentang adat resam perkahwinan sesuatu kaum. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6.

M7

1

2

0

3

6

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 1.Menyertai kepentingan berilmu supaya dapat membantu hidup berdkari. 2.Berusaha menuntut ilmu untuk hidup berdikari. 3. Rujuk juga objektif Unit 7. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

BP 1.7 Berdikari Unit 7 M8 Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Masyarakat Berilmu Masyarakat Berdikari

1

2

0

3

6

0

i. Sumbang saran tentang kepentingan mendapatkan ilmu untuk membantu hidup berdikari. ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Unit 8 Mereka Yang Berjaya. 1. Berkeyakinan dan tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk mencapai kejayaan. 2. Rujuk juga objektif Unit 8. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Membuat satu lakaran untuk menggambarkan konsep kerajinan dan mempamerkan lakaran di papan kenyataan kelas ii. Menghasilkan folio tentang penjelajah/perekacipta/penemu. iii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8.

M9

1

2

0

3

6

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) . Mengamalkan kasih dengan menggunakan pelbagai ilmu secara bijaksana tanpa menyalahgunakannya 2. Mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan seharian. 3. Rujuk juga objektif Unit 9. 1 2 0 3 6 0 Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

BP 1.9 Kasih Sayang M 10

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir Berilmu ke Arah Kesejahteraan Hidup daripada hati yang ikhlas.

Unit 9

i.Membincangkan penyataan berikut dalam konteks penyalahgunaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi – “Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki telah banyak mengorbankan nyawa ” ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

BP 1.10 Keadilan M 11 Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Unit 10 Amalan Keadilan Menjamin Kejahteraan Masyarakat

1. Menerima amalan melalui sistem kehakiman negara. 2. Bersikap adil dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. 3. Rujuk juga objektif Unit 10. 1 2 0 3 6 0

i. Membina carta organisasi jenisjenis mahkamah ii. Simulasi : Perbicaraan mahkamah iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 1.11 Rasional M 12 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Mengadakan perbahasan tentang kepentingan bertindak secara rasional dalam kehidupan. Contoh : Tajuk perbahasan – “Mengejar kebendaan menyebabkan keruntuhan moral masyarakat” ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11.

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil Berfikir Matang Bertindak tindakan berasaskan pertimbangan Berhikmah. yang wajar.

Unit 11

1. Mengamalkan sikap rasional dalam setiap tindakan. 2. Rujuk juga objektif Unit 11.

1

3

0

3

9

0

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Mencari beberapa kata hikmat yang menggambarkan nilai kesederhanaan. 1. Mengamalkan sikap kesederhanaan seperti yang dituntut oleh agama. 2. Rujuk juga objektif Unit 12 ii. Menyediakan poster yang menggambarkan nilai kesederhanaan bersama dengan cogan kata sesuai. iii. Mengarang cerpen yang bertema ‘ kesederhanaan’ iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. 0 0 0 0 0 0

BP 1.12 Kesederhanaan Unit 12 Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan Kesederhanaan Cerminan sama ada dalam pemikiran, pertuturan Kemuliaan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

M 13

1

2

0

3

6

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M 14

BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Unit 13 Mereka Mengasih Kita Menyayangi

1. Meraikan hari-hari istimewa keluarga sebagai menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga 2. Menunjukkan perasaan kasih dan sayang terhadap keluarga. 3. Rujuk juga objektif Unit 13

i. Menulis puisi untuk menghargai jasa bakti ibu bapa. 1 3 0 3 9 0 ii. Merancang sambutan satu perayaan di kalangan anggota keluarga. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 9 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 2.1Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 14 Keluarga Harmoni Hidup Sejahtera 1. Peka terhadap keperluan dan perasaan anggota keluarga. 2. Rujuk juga objektif Unit 14. 1 2 0 3 6 0 i. Syarahan / pidato tentang amalan hormat-menghormati untuk menghidari konflik di kalangan anggota keluarga ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

M 15

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga Unit 15 Kukuhkan Institusi Kekeluargaan. 1.Mengamalkan tradisi keluarga dalam kehidupan seharian. 2.Rujuk juga objektif Unit 15. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

i. Mengumpul maklumat tentang tradisi kekeluargaan dan membincangkannya. 1 2 0 3 6 0 ii. Mengadakan perbahasan bertajuk ‘Tradisi Kekeluargaan Bukan Penghalang Kemajuan’ iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

M 16

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 16 Hubungan Mesra Keluarga Bahagia.

M 17

1.Bertanggungjawab terhadap keluarga bagi membentuk keluarga bahagia. 2.Rujuk juga objektif Unit 16.

1

2

0

3

6

0

i. Mengumpul maklumat tentang keluarga bahagia dan menulis karangan ringkas berdasarkan hasil sumbangsaran tersebut. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16,

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 17 Flora Fauna Anugerah Tuhan 1.Melaksanakan tanggung-jawab bersama dengan memelihara dan memulihara alam sekitar. 2.Rujuk juga objektif Unit 17. 2 2 0 3 6 0

M 18

iii. Mengadakan projek kitar semula. ii. Lawatan ke Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ( FRIM) atau tempat yang berkaitan dengan penghutanan semula. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. M 19 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 18 .Melibatkan diri dalam penjimatan penggunaan Keadaan saling memerlukan sumber dan menguruskan sisa secara bijaksana hubungan yang harmonis antara 2.Rujuk juga objektif Unit 18. manusia dengan alam sekeliling Fikir Dahulu Sebelum Buang. supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

2

2

0

3

6

0

i. Mengadakan lawatan sambil belajar ke satu tempat pengurusan sisa. Contoh : Logi Kumbahan; Pusat Kitaran Semula ii Merancang Minggu Kitar Semula di bilik darjah / sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Projek individu / berkumpulan : 3.2 Kemapanan Alam Sekitar Unit 19 M 20 Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Alam Sebagai Teman. 1.Menjaga dan menguruskan alam sekitar dengan sebaik-baiknya 2.Rujuk juga objektif Unit 19. 2 2 0 3 6 0 - Mengenalpasti satu kawasan tanah di sekolah untuk projek pertanian - Melakarkan pelan pengurusan tanah tersebut - Membentangkan kertas kerja tentang pengurusan tanah tersebut. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 3.3 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar M 21 Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Mengumpul maklumat tentang peranan pelbagai agensi dalam menjaga kualiti alam sekitar dan membincangkannya. 2 2 0 3 4 0 ii. Merancang dan menjalankan aktiviti penjagaan alam sekitar di sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20

Unit 20 Alam Sekilat Berkualiti Tanggungjawab Bersama.

1.Melibatkan diri dengan agensi-agensi berkaitan dalam menjaga kualiti alam sekitar. 2.Rujuk juga objektif Unit 20.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 4 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri . Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 21 1.Bangga dan menyokong usaha pelbagai bagi memajukan negara dalam pelbagi bidang. Kemajuan Negara Kebanggaan 2.Rujuk juga objektif Unit 21. Rakyat. 1 2 0 3 6 0 i. Membincangkan cara-cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana berusaha ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21.

M 22

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Membuat kajian kes tentang perjuangan salah seorang anak watan dalam menentang penjajah. ii. Sketsa tentang tuntutan kemerdekaan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Unit 22 M 23 Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. Berjuang Demi Kedaulatan Negara

1.Patuh dan setia kepada negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang mempertahankan maruah negara. 2.Rujuk juga objektif Unit 22.

1

2

0

3

6

0

.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Unit 23 Keranamu Malaysia

1. Menjadi rakyat yang sanggup berkorban dan berbakti untuk negara. 2.Rujuk juga objektif Unit 23.

1

2

0

3

6

0

i. Menghasilkan cerpen/esei bertema ‘Pengorbanan rakyat untuk negara’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak M 24 Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 24 1. Menyedari hak mendapat layanan dan pengiktirafan setimpal dengan bakat dan pencapaian. 2. Rujuk juga objektif Unit 24. Keistimewaan Kanak-kanak, Kita Hargai. i. Sumbang saran tentang jenispengiktirafan dan layanan yang wajar diberikan kepada muridmurid atas pencapaian dan kebolehan mereka. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24.

1

2

0

3

6

0

5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Unit 25 Mengangkat Martabat Kaum Wanita 1. Menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat wanita. 2. Rujuk juga objektif Unit 25. 1 2 0 3 6 0 i.Kajian kes tentang usaha kerajaan dalam menjamin kebajikan dan kepentingan wanita. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 5.3 Melindungi Hak Pekerja M 25 Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Unit 26 Pekerja Nadi Negara. 1.Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja. 2.Rujuk juga objektif unit 26. 1 2 0 3 6 0 i.Perbincangan tentang cara meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Unit 27

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan Keistimewaan yang Menyerlah. mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan. 5.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu Unit 28 untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak Pengguna Bijak Masyarakat Sejahtera. mudah dieksplotasi.

1.. Menerima bahawa kecatatan bukan penghalang untuk berjaya dan menjadi terkenal. 2.. Mengiktiraf sumbangan golongan yang kurang berupaya. 3. Rujuk juga objektif Unit 27. 1 2 0 3 6 0

i. Memilih seorang individu yang tidak sempurna sifat fizikalnya tetapi berjaya dalam bidang yang diceburinya. Ceritakan penglaman dan pencapaiannya. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

1. Membela hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. 2. Rujuk juga objektif Unit 28.

1

2

0

3

6

0

i.Sketsa tentang hak pengguna untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang berkualiti. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

0

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 18 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. M 26 Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) i. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara. 1 2 0 3 6 0 ii.Forum : Kepentingan akta dalam penguatkuasaan undangundang. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29.

Unit 29

Undang-undang Asas Kestabilan Negara.

1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan yang mematuhi undang-undang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara. 2.. Mematuhi undang-undang negara. 3. Rujuk juga objektif Unit 29.

Unit 30 Kebebasan Mengikut Perlembagaan 1. Mematuhi peraturan berucap di tempat awam. 2.Rujuk juga objektif Unit 30. 1 2 0 3 6 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) .3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk Unit 31 menganuti dan mengamalkan Menghormati Tempat Beribadat agamanya seperti yang diperuntukkan Amalan mulia dalam Perlembagaan Malaysia. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M 27

1.. Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain. 2.Menghormati anutan dan amalan agama orang lain. 3.Rujuk juga objektif Unit 31.

1

2

0

3

6

0

i. Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undangundang dan Perlembagaan Malaysia.

Unit 32

1.. Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama. 2. Rujuk juga objektif Unit 32.

1

2

0

3

6

0

i. Lawatan sambil belajar ke salah sebuah organisasi kebajikan. Contoh : Rumah warga tua Rumah anak yatim ii. Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

Berkhidmat untuk Negara.

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

6.5 Sikap Keterbukaan M 28 Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Unit 33 Sikap Terbuka yang Berhikmah. 1. Bersedia menerima nasihat,kritikan dan teguran. 2. Rujuk juga objektif Unit 33. 1 2 0 3 6 0

i. Main peranan sebagai seorang yang menerima teguran/kritikan. ii. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat/ktirikan/teguran. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian

Unit 34 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan Malaysia yang Bersatu. kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

1.Turut serta dalam usaha-usaha ke arah menyatupadukan masyarakat. 2. Rujuk juga objektif Unit 34.

1

2

0

3

6

0

i. Syarahan/Pidato bertema ‘Perpaduan’ ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34

0 0

0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 12 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M 29

7.1 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang Unit 35 dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk Wawasan 2020 Kita Jayakan mencapai sesuatu matlamat. Bersama.

1.Menerima cabaran-cabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikan kenyataan. 2. Rujuk juga objektif Unit 35

1

2

0

3

6

0

i. Membincangkan cabaran-cabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35.

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 6 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK ROZIMA BINTI YAZIZ TINGKATAN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M 30

7.3 Saling Menghormati antara Negara Unit 36 Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin Keistimewaan Dasar Luar kesejahteraan sejagat. Malaysia.

1. Menyokong Dasar Berkecuali Malaysia yang menghormati semua negara di dunia. 2. Rujuk juga objektif Unit 36.

1

2

0

3

6

0

i. Membincangkan sejauh mana konsep ZOPFAN dapat mewujudkan suasana yang aman dan bebasa di Asia Tenggara. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36

0 0 0

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 6 140.00

12 12

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful