Anda di halaman 1dari 2

Latihan Pendalaman Materi

Ulangan Tengah Semester Ganjil


TP.2012/2013
Nama
Kelas/Sem
No. Tes

: Matematika
: 2/1
Nama

Nilai

Hari, tgl
Waktu
TTD Guru

A. Kerjakan soal berikut!

1. 3 bilangan berurutan setelah bilangan 25?


2. 5 bilangan berurutan setelah bilangan 275?
3. Bilangan loncat 5 mulai 385 sampai dengan 415?
4. Bilangan loncat 3 mulai 213 sampai dengan 226?
5. 224,232,,240,.,,252.
6. 150,155,130,.,120,115,105.
7. 327=..ratusan+.puluhan+.satuan.
8. 488=..ratusan+.puluhan+.satuan.
9. 140,135,130,.120,115,..105.
10. 130,135,.120,115,.105.

B. Kerjakan dengan cara bersusun pendek!

f.

55+35

a. 55-35

g. 122+38

b. 122-38

h. 57+128

c. 57-128

i.

112+135

d. 112-135

j.

275+135

e. 275-135

:
:
TTD Orang tua

C. Kerjakanlah soal berikut!

1. 27+125+222 =.

6. 145+137+209=.

2. 117+91+111 =.

7. 125+150+200=.

3. 32-216+115 =.

8. 250+135+215=.

4. 427+25+222 =.

9. 125+125+215=.

5. 499+125+22 =.

10. 150+115+200=.

mulyadi tenjo|creative blogger|jasa pembuatan web sekolah


blog:www.tenjocity.wordpress.com

Anda mungkin juga menyukai