Anda di halaman 1dari 2
  • 5. SOROTAN KAJIAN LEPAS

Menurut

Raminah

Haji

Sabran,Wong

Khek

Seng

,Kok

Meng

Kee

(2012),

Kampung atau desa, adalah kawasan kediaman yang terdiri daripada sekumpulan rumah di kawasan luar bandar. Di Malaysia, istilah kampung dirujukkan pada satu petempatan yang penduduknya kurang dari 1,000 orang di sesebuah kawasan terutamanya di luar bandar atau mana-mana petempatan penduduk masih

mengekalkan identiti asalnya seperti organisasinya dan cara pemilikan tanah bagi

Sumber /Nota Kaki

penduduknya.

5. SOROTAN KAJIAN LEPAS Menurut Raminah Haji Sabran,Wong Khek Seng ,Kok Meng Kee (2012), Kampung atauMalaysia, istilah kampung dirujukkan pada satu petempatan yang penduduknya kurang dari 1,000 orang di sesebuah kawasan terutamanya di luar bandar atau mana-mana petempatan penduduk masih mengekalkan identiti asalnya seperti organisasinya dan cara pemilikan tanah bagi Sumber /Nota Kaki penduduknya. Peringkat pentadbiran yang paling rendah sekali ialah peringkat kampung yang diketuai oleh seorang “Ketua Kampung” yang dilantik oleh kerajaan negeri . Ketua Kampung hanya diberi elaun dan mereka bukanlah sebahagian daripada pegawai awam. Ketua Kampung juga merupakan wakil kerajaan negeri dan penduduk kampungnya. Ketua Kampung berperanan membantu melaksanakan projek pembangunan Kerajaan. Peringkat kampung dapat dianggap sebagai satu peringkat pentadbiran sebab Ketua Kampung membantu agensi-agensi Kerajaan mengenal pasti tapak yang sesuai bagi sesuatu projek di dalam kampungnya. Ketua Kampung menjalankan tugasnya melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) yang dipengerusikan beliau sendiri . Pembentukan JKKK bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk kampung mengambil bahagian yang aktif dalam proses perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan di kampung mereka . Surat Pekeliling Bilangan :61/98 Sumber Buku/Nota kaki Yatiman, 2013, Pentadbiran kampung: Antara peranan http://kakba.blogspot.com/2010/07/perlembagaan-dan-sistem-pemerintahan.html " id="pdf-obj-0-35" src="pdf-obj-0-35.jpg">

Peringkat pentadbiran yang paling rendah sekali ialah peringkat kampung yang diketuai oleh seorang “Ketua Kampung” yang dilantik oleh kerajaan negeri 1 . Ketua Kampung hanya diberi elaun dan mereka bukanlah sebahagian daripada pegawai awam. Ketua Kampung juga merupakan wakil kerajaan negeri dan penduduk kampungnya. Ketua Kampung berperanan membantu melaksanakan projek pembangunan Kerajaan. Peringkat kampung dapat dianggap sebagai satu peringkat pentadbiran sebab Ketua Kampung membantu agensi-agensi Kerajaan mengenal pasti tapak yang sesuai bagi sesuatu projek di dalam kampungnya. Ketua Kampung menjalankan tugasnya melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) yang dipengerusikan beliau sendiri 2 . Pembentukan JKKK bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk kampung mengambil bahagian yang aktif dalam proses perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan di kampung mereka 3 .

5. SOROTAN KAJIAN LEPAS Menurut Raminah Haji Sabran,Wong Khek Seng ,Kok Meng Kee (2012), Kampung atauMalaysia, istilah kampung dirujukkan pada satu petempatan yang penduduknya kurang dari 1,000 orang di sesebuah kawasan terutamanya di luar bandar atau mana-mana petempatan penduduk masih mengekalkan identiti asalnya seperti organisasinya dan cara pemilikan tanah bagi Sumber /Nota Kaki penduduknya. Peringkat pentadbiran yang paling rendah sekali ialah peringkat kampung yang diketuai oleh seorang “Ketua Kampung” yang dilantik oleh kerajaan negeri . Ketua Kampung hanya diberi elaun dan mereka bukanlah sebahagian daripada pegawai awam. Ketua Kampung juga merupakan wakil kerajaan negeri dan penduduk kampungnya. Ketua Kampung berperanan membantu melaksanakan projek pembangunan Kerajaan. Peringkat kampung dapat dianggap sebagai satu peringkat pentadbiran sebab Ketua Kampung membantu agensi-agensi Kerajaan mengenal pasti tapak yang sesuai bagi sesuatu projek di dalam kampungnya. Ketua Kampung menjalankan tugasnya melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) yang dipengerusikan beliau sendiri . Pembentukan JKKK bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk kampung mengambil bahagian yang aktif dalam proses perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan di kampung mereka . Surat Pekeliling Bilangan :61/98 Sumber Buku/Nota kaki Yatiman, 2013, Pentadbiran kampung: Antara peranan http://kakba.blogspot.com/2010/07/perlembagaan-dan-sistem-pemerintahan.html " id="pdf-obj-0-46" src="pdf-obj-0-46.jpg">
  • 1 Surat Pekeliling Bilangan :61/98

Sumber Buku/Nota kaki

5. SOROTAN KAJIAN LEPAS Menurut Raminah Haji Sabran,Wong Khek Seng ,Kok Meng Kee (2012), Kampung atauMalaysia, istilah kampung dirujukkan pada satu petempatan yang penduduknya kurang dari 1,000 orang di sesebuah kawasan terutamanya di luar bandar atau mana-mana petempatan penduduk masih mengekalkan identiti asalnya seperti organisasinya dan cara pemilikan tanah bagi Sumber /Nota Kaki penduduknya. Peringkat pentadbiran yang paling rendah sekali ialah peringkat kampung yang diketuai oleh seorang “Ketua Kampung” yang dilantik oleh kerajaan negeri . Ketua Kampung hanya diberi elaun dan mereka bukanlah sebahagian daripada pegawai awam. Ketua Kampung juga merupakan wakil kerajaan negeri dan penduduk kampungnya. Ketua Kampung berperanan membantu melaksanakan projek pembangunan Kerajaan. Peringkat kampung dapat dianggap sebagai satu peringkat pentadbiran sebab Ketua Kampung membantu agensi-agensi Kerajaan mengenal pasti tapak yang sesuai bagi sesuatu projek di dalam kampungnya. Ketua Kampung menjalankan tugasnya melalui Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) yang dipengerusikan beliau sendiri . Pembentukan JKKK bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk kampung mengambil bahagian yang aktif dalam proses perancangan dan pelaksanaan program dan projek pembangunan di kampung mereka . Surat Pekeliling Bilangan :61/98 Sumber Buku/Nota kaki Yatiman, 2013, Pentadbiran kampung: Antara peranan http://kakba.blogspot.com/2010/07/perlembagaan-dan-sistem-pemerintahan.html " id="pdf-obj-0-55" src="pdf-obj-0-55.jpg">

Pergi ke Microsoft Word Penulisan anda Pilih References Pilih Insert Footnotes

Pergi ke Microsoft Word Penulisan anda Pilih References Pilih Insert Footnotes Rujuk

Rujuk

Pergi ke Microsoft Word Penulisan anda Pilih References Pilih Insert Footnotes Rujuk