Anda di halaman 1dari 23

RPT PJK Tingkatan 3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3

*MINGGU *PELAJARAN

*TUNJANG PEMBELAJARAN *UNIT PEMBELAJARAN *SPESIFIKASI

*KAEDAH/ AKTIVITI *OBJEKTIF ( A=Aras objektif) *KBKK *HASIL PEMBELAJARAN *NILAI Kaedah/Aktiviti: Murid dapat: 1. Mematuhi etika dan peraturan semasa pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 2. Menunjukkan sikap yang baik dan bersesuaian dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. Perbincangan 2. Sumbang saran 3. Latihan bertulis KBKK: Mematuhi peraturan yang ditetapkan Nilai: 1. Hormat menghormati 2. Berfikiran rasional Kaedah/Aktiviti: 1. Perbincangan 2. Pembentangan kumpulan *RUJUKAN TEKS

Minggu 1

Pengenalan

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Peraturan Etika

Semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Minggu 2

TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga UP : Kesihatan Diri

Murid dapat: A!(I) : Menyatakan sebab berlakunya amalan pengambilan

P. Kesihatan

Spf : Amalan pengambilan makanan secara

berlebihan 1. Definisi 2. Kesan amalan pengambilan makanan


makanan yang berlebihan A1(ii) : Menyatakan maksud kegemukan dan obesiti A2 : Membezakan cara hidup sihat dan kurang sihat A3(I) : Merancang cara hidup yang sihat. A3(ii) : Menghuraikan tentang masalah berkaitan dengan amalan pengambilan makanan secara berlebihan. Murid dapat: A1(I) : Menyatakan definisi Daya Tahan Kardiovaskular A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

3. Latihan bertulis KBKK: Mengutamakan kesihatan diri dan keluarga Nilai: 1. Sayang kepada nyawa 2. Berfikiran rasional

Kegemukan Obesiti

TP1 : Kecergasan UP : Daya Tahan Kardiovaskular Minggu 3 Spf :

Kaedah/Aktiviti: 1. Parlof atau larian/berjalan 2.4 km 2. Perbincangan 3. Latihan bertulis KBKK: Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri Nilai: 1. Sayang kepada nyawa

Definisi

Pendidikan Jasmani

(a) Aktiviti: 1. Parlof ATAU

1. Larian/berjalan 2.4km

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal. Murid dapat:

TP1 : Kecergasan UP : Daya Tahan Kardiovaskular Minggu 4 Spf :

A1(I) : Menyatakan definisi Daya Tahan Kardiovaskular A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

Kaedah/Aktiviti: 1. Larian piramid atau larian/berjalan 2.4 km 2. Perbincangan 3. Latihan bertulis KBKK: Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri Nilai: 1. Sayang kepada nyawa

Definisi

Pendidikan Jasmani

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal. Murid dapat:

(a) Aktiviti: 1. Larian piramid ATAU (iii) Larian/berjalan 2.4km

Minggu 5 Minggu 6

CUTI TAHUN BARU CINA TP1 : Kecergasan

Kaedah/Aktiviti:

UP : Daya Tahan Otot Pendidikan Jasmani Spf :

A1(I) : Menyatakan definisi Daya Tahan Otot A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

1. Aktiviti daya tahan otot 2. Perbincangan

Definisi Bench press Kilas pinggang Hamstring curl Grip Bangkit Tubi Sisi Half-squat

3. Latihan bertulis KBKK: Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri Nilai: 1. Sayang kepada nyawa

1. Aktiviti 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal. Murid dapat: A1(I) : Menyatakan definisi Kekuatan Otot A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A1(iii): Mengenal pasti kesan

Peringatan untuk daya tahan otot:

1. Jumlah ulangan diperbanyakkan 2. Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan 3. Cara lakuan perlahan-lahan Minggu 7 PENTAKSIRAN 1 TP1 : Kecergasan UP : Kekuatan Otot Spf : (a) Aktiviti Pendidikan Jasmani 1. 2. 3. 4. Bench press Kilas pinggang Hamstring curl Grip

Kaedah/Aktiviti: 1. Aktiviti kekuatan otot 2. Perbincangan 3. Latihan bertulis KBKK:

Minggu 8 & 9

5. Bangkit tubi sisi 6. Half-squat (Semua aktiviti di atas mesti dilakukan bersama beban)

latihan ke atas manusia. A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal. Murid dapat: A1(i) : Menyatakan maksud Indeks Jisim Badan

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri Nilai: 1. Sayang kepada nyawa

Kaedah/Aktiviti: 1. Perbincangan/ Penjelasan 1. Mencatatkan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakanrakan 2. Menjelas dan mentakrifkan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakan-rakan 3. Latihan bertulis KBKK: Mengenalpasti status kesihatan diri

Minggu 10 TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga UP : Kesihatan Diri Pendidikan Spf : (b) Indeks jisim badan Kesihatan

A1(ii) : Mengetahui tujuan mengukur Indeks Jisim Badan A2(I) : Mencatatkan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakanrakan A2(ii) : Membezakan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakan-rakan A2(iii) : Menjelaskan Indeks Jisim

Badan berdasarkan formula:

Nilai: 1. Toleransi 2. Tolong menolong

BMI = Berat (kg) Tinggi(m) x Tinggi(m)

Minggu 11

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 Kaedah/Aktiviti: 1. Perbincangan 2. Menggunakan carta ujian komposisi badan untuk mencari status komposisi badan sendiri dan rakan sekelas 3. Latihan bertulis KBKK: Mengenalpasti status kesihatan diri Nilai: 1. Toleransi 2. Tolong menolong

TP1 : Kecergasan Minggu 12 UP : Komposisi Badan Spf : (a) Teknik ujian caliper Pendidikan Jasmani 1. Merekod komposisi badan (Rujuk carta Ujian Komposisi Badan dalam UKJK)

Murid dapat: A1(I) : Menyatakan kaedah teknik ujian caliper. A1(iii): Mengenal pasti komposisi badan sendiri dan rakan sekelas A2(ii): Tahu menggunakan carta Ujian komposisi badan untuk mencari status komposisi badan sendiri dan rakan sekelas

Murid dapat: TP1 : Kecergasan UP : Kuasa Spf : Minggu 13 1. Definisi 2. Aktiviti 1. Melonjak dengan dua kaki dan mendarat pada aras lebih tinggi 2. Bounding run 3. Lari skip 4. Lari lutut tinggi 3. Faedah latihan 4. Kaedah Latihan 5. Langkah-langkah keselamatan A1(I) : Menyatakan definisi Kuasa A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal. A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal. Murid dapat: A1(I) : Menyatakan definisi Kepantasan A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal. Kaedah/Aktiviti: 1. Aktiviti kuasa 2. Perbincangan 3. Latihan bertulis KBKK: Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri Nilai: 1. Sayang kepada nyawa

Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan Minggu 14 UP : Kepantasan Spf : Pendidikan Jasmani 1. Definisi 2. Aktiviti

Kaedah/Aktiviti: 1. Aktiviti kepantasan 2. Perbincangan 3. Latihan bertulis

1. Mengelecek dan mereebut bola - hoki


A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

KBKK: Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri Nilai:

bola keranjang bola sepak

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia. A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

1. Faedah latihan 2. Kaedah latihan 3. Langkah-langkah keselamatan

1. Sayang kepada nyawa

Minggu 15

PENTAKSIRAN 2 Murid dapat: A1(I) : Menjelaskan tentang hidup berumahtangga A1(ii) : Menyenaraikan peranan ahli keluarga bagi memupuk keluarga bahagia A2(I) : Menyatakan cara-cara mengelak daripada berlakunya isu-isu negatif dalam rumah tangga A2(ii) : Menerangkan peranan setiap ahli keluarga bagi Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. KBKK: Menghargai institusi kekeluargaan Nilai: 1. Bertanggungjawab 2. Toleransi Perbincangan Sumbang saran Mengumpul artikel berkaitan Latihan bertulis

TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga Minggu 16 UP : Kekeluargaan Spf : (a) Institusi kekeluargaan Pendidikan Kesihatan 1. Perkahwinan 2. Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga

memupuk sebuah keluarga bahagia. A3 : Membincangkan keperluan, peranan dan tanggungjawab hidup sebagai suami isteri. Murid dapat: A1(I) : Menyatakan kaedah memanaskan badan, menyejukkan badan dan kebolehbalikan A1(ii): Mengenal pasti kesan memanaskan badan, menyejukkan badan dan kebolehbalikan ke atas manusia. A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal. A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal. Murid dapat: A1(I) ; Melakukan sekurangkurangnya empat kemahiran asas dalam permainan bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.

3. Hormat menghormati

Kaedah/Aktiviti: 1. Perbincangan 2. Latihan bertulis KBKK: Melakukan latihan berdasarkan prinsip latihan yang betul Nilai: 1. Toleransi

TP1 : Kecergasan Minggu 17 UP : Prinsip Latihan Spf : Pendidikan Jasmani 1. Memanaskan badan 2. Menyejukkan badan 3. Kebolehbalikan

TP2 : Kemahiran Minggu 18 & 19 UP : 1. Permainan 1. Bola Tampar Pendidikan Jasmani Spf :

Kaedah/Aktiviti: 1. Penerangan 2. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berkumpulan 3. Latihan bertulis

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menyangga Servis Mengumpan Merejam Menghadang Peraturan dan undang-undang

A1(ii) : Menguasai sekurangkurangnya tiga kemahiran asas dalam permainan bola tampar A1(iii) : Menyatakan beberapa kemahiran asas yang utama dalam permainan bola tampar A2(I) : Mengenal pasti kelemahan diri dalam kemahiran bola tampar. A2(ii) : Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A2(iii) : Mengenal pasti peraturan dan undang-undang permainan bola tampar A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan dalam melakukan kemahiran.

KBKK: Menguasai kemahiran asas sesuatu permainan Nilai: 1. Tolong menolong

Minggu 20

TP2 : Kemahiran UP : 1. Permainan

Murid dapat: A1(I) ; Melakukan sekurangkurangnya empat kemahiran asas dalam permainan bola tampar dengan teknik yang betul

Kaedah/Aktiviti: 1. Penerangan 2. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berkumpulan 3. Perbincangan

Pendidikan Jasmani

1. Bola Tampar

Spf : 1. Menyangga (ii) Servis 1. 2. 3. 4. Mengumpan Merejam Menghadang Peraturan dan undang-undang

dan selamat. A1(ii) : Menguasai sekurangkurangnya tiga kemahiran asas dalam permainan bola tampar A1(iii) : Menyatakan beberapa kemahiran asas yang utama dalam permainan bola tampar A2(I) : Mengenal pasti kelemahan diri dalam kemahiran bola tampar. A2(ii) : Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A2(iii) : Mengenal pasti peraturan dan undang-undang permainan bola tampar A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan dalam melakukan kemahiran.

4. Latihan bertulis KBKK: Menguasai kemahiran asas sesuatu permainan Nilai: 1. Tolong menolong

Minggu 21 Minggu 22 & 23 Minggu 24

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN TP2 : Gaya Hidup Sihat Murid dapat: A1(I) : Mengenal pasti keperluan Kaedah/Aktiviti: 1. Penerangan

UP : Pemakanan Pendidikan Kesihatan Spf : 1. Makanan mengikut keperluan 1. Umur 2. Jantina 3. Aktiviti 4. Fisiologi

makanan mengikut umur, jantina, aktiviti fizikal dan keperluan fisiologi A1(ii) : Mengetahui sasaran diet harian (RDA) mengikut kumpulan umur. A2 : Menerangkan kalori makanan yang dimakan. A3 : Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan kepada aktiviti harian.

2. Perbincangan 3. Pembentangan kumpulan 4. Latihan bertulis KBKK: Mengamalkan gaya hidup sihat Nilai: 1. Tolong menolong 2. Sayang kepada nyawa Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. KBKK: Mengamalkan gaya hidup sihat Nilai: 1. Tolong menolong 2. Hormat menghormati 3. Toleransi Perbincangan Sumbang saran Pembentangan kumpulan Latihan bertulis

Minggu 25

TP2 : Gaya Hidup Sihat UP : Pengurusan konflik dan stress Spf : (a) Meningkatkan penghargaan kendiri

Murid dapat: A1 : Menyatakan kesan tekanan yang biasa dialami. A2 : Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi.

Pendidikan Kesihatan

1. Kesan tekanan

Murid dapat: TP2: Kemahiran UP : Permainan (b) Sofbol Spf : Minggu 26 1. Membaling dan menyambut P.Jasmani (ii) Memukul/bunt (iii) Pitching (iv) Larian antara tapak 1. Memadang 2. Peraturan dan undang-undang A1(I) : Melakukan sekurangkurangnya empat kemahiran asas dalam permainan sofbol dengan teknik yang betul A1(ii) : Menyatakan beberapa kemahiran asas yang utama dalam permainan sofbol A2(i): Mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran A2(ii): Mengenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A3(I) : Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan permainan. Kaedah/Aktiviti: Murid dapat: A1 : Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan kesekamatan negara. Perbincangan Sumbang saran Pembentangan kumpulan Mengumpulkan artikel berkaitan 5. Latihan bertulis 1. 2. 3. 4. Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. KBKK: Mengamalkan rekreasi secara positif Nilai: 1. Bersyukur 2. Menghargai anugerah Tuhan 3. Bekerjasama Perbincangan Latihan bertulis Praktikal Kuiz

TP2 : Gaya Hidup Sihat Minggu 27 UP : Penyalahgunaan bahan Spf : (a) Implikasi Pengambilan dadah P.Kesihatan 1. Sosial 2. Ekonomi 3. Keselamatan Negara

KBKK: Mengamalkan gaya hidup sihat Nilai: 1. Tolong menolong 2. Sayang kepada nyawa Kaedah/Aktiviti: TP2: Kemahiran UP : Olahraga (a) Balapan Minggu 28 & 29 Spf : (I) Jalan kaki

Murid dapat: A1 : Melakukan teknik jalan kaki dengan cara yang betul. A2 : Mengenal pasti latihan khusus untuk kemahiran jalan kaki. A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa. 1. 2. 3. 4. KBKK: Melakukan kemahiran berdasarkan ansur maju yang betul Nilai: 1. Bekerjasama Teori Praktikal Pembentangan kumpulan Latihan bertulis

P. Jasmani

Fasa seretan Fasa tolakan(drive) Fasa sokongan sebelah kaki (single support) Fasa pemulihan (recovery) Peraturan dan undang-undang

Minggu 30 Minggu 31

PENTAKSIRAN 3 TP3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran UP : Keselamatan Spf ; (a) Akta dan Undang-undang

Murid dapat: A1(I) : Menyatakan peruntukan yang terdapat dalam akta bagi mencegah penyakit dari merebak A1(ii): Menyatakan kesalahan

Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. Perbincangan Sumbang saran Pembentangan kumpulan Mengumpulkan artikel berkaitan

P. Kesihatan

(i) Akta pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit 1988

dan hukuman yang boleh dikenakan di bawah akta ini. A2(I) : Menjelaskan peranan dan fungsi agensi terbabit dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. A2(ii): Menerangkan bagaimana murid boleh memainkan peranan membantu melaksanakan akta ini. A3 : Menilai keberkesanan penguatkuasaan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit. Murid dapat: A1(I) : Melakukan teknik lempar cakera dengan cara yang betul. A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran. A2 : Mengenal pasti latihan khusus untuk kemahiran lempar cakera. A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa

5. Latihan bertulis KBKK: Mengamalkan gaya hidup sihat Nilai: 1. Tolong menolong 2. Sayang kepada nyawa

TP2 : Kemahiran UP : Olahraga (b) Padang Minggu 32 Spf : (I) Lempar Cakera

Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. KBKK: Melakukan kemahiran berdasarkan ansur maju yang betul Nilai: 1. Bekerjasama Teori Praktikal Pembentangan kumpulan Latihan bertulis

Gaya lemparan

P. Jasmani

-gaya berdiri separuh pusing satu setengah pusing

Fasa lemparan

- persediaan - teknik pegangan


kilasan lemparan ikut lajak Peraturan dan undang-undang Keselamatan

Minggu 33 Minggu 34

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR Kaedah/Aktiviti: Murid dapat: TP3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran UP : Pertolongan Cemas Spf : (a) Kecederaan dan bantu mula 1. 2. 3. 4. KBKK: Menghargai nyawa Nilai: 1. Bekerjasama 2. Sayang kepada nyawa Kaedah/Aktiviti: 1. Teori Teori Praktikal Pembentangan kumpulan Latihan bertulis

Minggu 35

A1 : Menyatakan prinsip dan prosedur R.I.C.E dan C.P.R A2 : Menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip dan prosedur R.I.C.E dan C.P.R A3 : Menganalisis perbezaan jenis rawatan awal dalam pertolongan cemas Murid dapat: A1(I) : Melakukan tiga kemahiran

P. Kesihatan

1. Prinsip dan prosedur R.I.C.E 2. Prinsip dan prosedur C.P.R

Minggu 36

TP2 : Kemahiran

UP : 3. Gimnastik Spf : (a) Gimnastik artistik P. Jasmani 1. Gerak edar


gimnastik yang disenarai dengan teknik yang betul. A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran. A2(I) : Membincangkan rangkaian gerak edar atau imbangan dari rangkaian. A2(ii): Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A3(I) : Merancang latihan latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan A3(ii): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. A3(iii):Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa. A3(iv): Merangkaikan pergerakan dengan menggabung jalinkan aktiviti dalam tema.

2. Praktikal 3. Pembentangan dan persembahan berkumpulan 4. Latihan bertulis KBKK: Melakukan kemahiran dengan ansur maju yang betul dan selamat Nilai: 1. Bekerjasama 2. Toleransi

Lari, melonjak dan mendarat dua belah kaki Lari dan lonjakan dengan sebelah kaki dan mendarat dua belah kaki Gerak edar bergayut Gerak edar dengan sokongan tangan

1. Rangkaian

Rangkaian yang terdiri daripaada empat kemahiran berlainan dan terdiri daripada empat pola pergerakan yang berlainan

ATAU

(b) Gimnastik irama 1. Imbangan

Imbangan atas satu kaki

1. Gerak edar

Langkah ketingting Langkah "schottishe"

1. rangkaian

Rangkaian empat jenis pergerakan dengan alatan yang dipilih oleh guru Berseorangan Berpasukan

*** Peringatan: Pergerakan Tubuh badan perlu dikaitkan dengan teknik alatan

TP2 : Kemahiran UP : 3. Gimnastik Minggu 37 Spf : Gimnastik pendidikan 1. Kesedaran perkaitan dengan orang lain P. Jasmani

Murid dapat: A1(I) : Melakukan tiga kemahiran gimnastik yang disenarai dengan teknik yang betul. A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran. A2(I) : Membincangkan rangkaian gerak edar atau imbangan dari rangkaian.

Kaedah/Aktiviti: 1. Teori 2. Praktikal 3. Pembentangan dan persembahan berkumpulan 4. Latihan bertulis KBKK: Melakukan kemahiran dengan ansur maju yang betul dan selamat

Bergerak pelbagai cara dengan pasangan Bergerak pelbagai cara dengan rakan secara sentuhan badan

Bergerak pelbagai cara dalam kumpulan

A2(ii): Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A3(I) : Merancang latihan latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan A3(ii): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. A3(iii):Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa. A3(iv): Merangkaikan pergerakan dengan menggabung jalinkan aktiviti dalam tema. Murid dapat: A1(I) : Melakukan tiga kemahiran gimnastik yang disenarai dengan teknik yang betul. A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran. A1(iii): Melakukan pergerakan penaaikan dari lantai dalam

Nilai: 1. Bekerjasama 2. Toleransi

1. Kesedaran ritma

Mendapatkan ritma dari pelbagai pergerakan Menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan Merangkaikan aliran pergerakan dengan orang lain

TP2 : Kemahiran UP : Pendidikan Pergerakan Minggu 38 Spf : (a) Pergerakan kreatif 1. Penaikan dari lantai P. Jasmani

Kaedah/Aktiviti: 1. Teori 2. Praktikal 3. Pembentangan dan persembahan berkumpulan 4. Latihan bertulis KBKK: Melakukan kemahiran dengan ansur

Penaikan tanpa lompatan Lepas dari lantai ke ruang udara Membina pelbagai bentuk di ruang Melakukan pelbagai lakuan daya asas

di ruang

pergerakan kreatif. A2(I) : Membincangkan rangkaian gerak edar atau imbangan dari rangkaian. A2(ii): Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. A3(I) : Merancang latihan latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan A3(ii): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan. A3(iii):Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa. A3(iv): Merangkaikan pergerakan dengan menggabung jalinkan aktiviti dalam tema Murid dapat: A1(I) : Menyatakan konsep menjejak A1(ii) : Melakukan teknik

maju yang betul dan selamat Nilai: 1. Bekerjasama 2. Toleransi

Minggu 39

TP2 : Kemahiran UP : Rekreasi Spf : (a) Menjejak

Kaedah/Aktiviti: 1. Penerangan 2. Aktiviti menjejak 3. Latihan bertulis

P. Jasmani

1. Pandu arah 2. Formasi 3. Langkah keselamatan

pergerakan semasa menjejak. A2(I) : Mengenal pasti teknik yang sesuai untuk menjejak mengikut bentuk muka bumi. A2(ii) : Melakar trek laluan selepas aktiviti menjejak. A3(I) : Merancang program menjejak tersebut untuk aktiviti masa lapang.

KBKK: Mengamalkan rekreasi yang positif Nilai: 1. Tolong menolong 2. Toleransi

Minggu 40

A3(ii): Mencerakinkan nilai-nilai murni yang dipraktik semasa aktiviti menjejak. PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH Murid dapat: TP3 : Kesukanan A1 : Mengenal pasti prosedur penubuhan dan pemilihan AJK dalam persatuan dan kelab sukan A2 : Menjelaskan peranan Jawatankuasa dalam persatuan dan kelab A3 : Mengelola aktiviti persatuan dan pasukan sukan untuk permainan berkaitan.

Kaedah/Aktiviti: 1. Penerangan 2. Sumbang saran 3. Latihan bbertulis KBKK: Menjalankan tanggungjawab, peranan dan kewajipan dengan baik Nilai: 1. Toleransi

Minggu 41

UP : Pengurusan Spf (I) Pasukan Sukan 1. 2. 3. 4. Persatuan dan Kelab Sukan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti

P. Jasmani

2. Bekerjasama Kaedah/Aktiviti: TP3 : Kesukanan Minggu 42 & 43 UP : Kerjaya Murid dapat: Spf : (a) Industri sukan 1. Definisi 2. Jenis kerjaya 3. Peluang kerjaya A1 : Menyenaraikan peluang kerjaya dalam sukan KBKK: Menyedari peluang kerjaya yang luas dalam sukan Nilai: 1. Bekerjasama 2. Tolong menolong Murid dapat : TP3 : Kesukanan Minggu 44 UP : Isu-isu dalam sukan Spf : (a) Keganasan dalam sukan 1. Punca 2. Kesan 3. Langkah-langkah pencegahan A1 : Mengenal pasti tiga punca berlakunya keganasan dalam sukan. A2 : Membincangkan punca keganasan peserta dan penonton dalam sukan. A3 : Mencadangkan langkahlangkah pencegahan keganasan dalam sukan. Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. Perbincangan Mengumpul artikel berkaitan Pembentangan kumpulan Latihan bertulis 1. 2. 3. 4. Perbincangan Mengumpul artikel berkaitan Pembentangan kumpulan Latihan bertulis

P. Jasmani

P. Jasmani

KBKK: Menyedari isu-isu dalam bidang sukan Nilai: 1. Bekerjasama

2. Toleransi 3. Tolong menolong Kaedah/Aktiviti: 1. 2. 3. 4. Perbincangan Mengumpul artikel berkaitan Pembentangan kumpulan Latihan bertulis

Minggu 45

TP3 : Kesukanan UP : Etika Spf : (a) Semangat kesukanan

Murid dapat: A1 : Menerangkan ciri-ciri semangat kesukanan A2 : Membincangkan pentingnya semangat kesukanan untuk kejayaan pasukan

KBKK: Mengutamakan semangat kesukanan Nilai: 1. Bekerjasama 2. Toleransi 3. Tolong menolong

P. Jasmani

(i) Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan (espirit de corp)

Minggu 46

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN