Anda di halaman 1dari 6

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

RANCANGAN TAHUNAN PENIDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mengenal irama dalam muzik STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Memberi respon terhadap detik lagu yang diperdengar 1.1.1 Memberi respon terhadap detik lagu yang diperdengar 1.1.2 Memberi respon terhadap tempo lagu yang diperdengar 1.1.3 Memberi respon secara lisan/ gerakan terhadap corak irama dalam lagu yang diperdengar 1.2.1 Mengenal pic yang diperdengar 1.2.1 Mengenal pic yang diperdengar 1.2.2 Mengenal solfa so,mi

MINGGU 1

TEMA / UNIT 1. Persepsi muzik

CATATAN

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

5 6 7

1. Persepsi muzik 1. Persepsi muzik 1. Persepsi muzik

1.2 Mengenal melodi dalam muzik 1.2 Mengenal melodi dalam muzik 1.2 Mengenal melodi dalam muzik

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

1. Persepsi muzik

1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik

1.3.1 Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar 1.3.1 Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar 1.3.2 Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengar 2.1.1 Menyanyi dengan teknik pernafasan yang betul 2.1.2 Menyanyi dengan postur badan yang betul 2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang jelas 2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang jelas

1. Persepsi muzik

1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik

10

1. Persepsi muzik

1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik

11

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

12

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

13

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

14

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

15

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai 2.1.5 Menyanyi lagu berdasarkan melodi 2.1.6 Menyanyi lagu mengikut tempo, pic dan dinamik 2.1.6 Menyanyi lagu mengikut tempo, pic dan dinamik

16

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

17

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

18

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

19 20 21 3. Pengalaman perkusi

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai sumber melalui pengamatan pendengaran 3.1.1 Meniru bunyi haiwan, bunyi dari pelakuan manusia,bunyi kenderaan, bunyi alam sekitar dan bunyi alat muzik 3.1.1 Meniru bunyi haiwan, bunyi dari pelakuan manusia, bunyi kenderaan, bunyi alam sekitar dan bunyi alat muzik
3

22

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai sumber melalui pengamatan pendengaran

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

23

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai sumber melalui pengamatan pendengaran

3.1.2 Membezakan bunyi haiwan, bunyi dari pelakuan manusia, bunyi kenderaan, bunyi alam sekitar dan bunyi alat muzik 3.1.2 Membezakan bunyi haiwan, bunyi dari pelakuan manusia, bunyi kenderaan, bunyi alam sekitar dan bunyi alat muzik 3.2.1 Mengenal alat perkusi dari bahan persekitaran 3.2.2 Mengenal alat perkusi tradisional 3.2.3 Mengenal alat perkusi moden 3.2.4 Memegang alat perkusi secara bebas 3.2.5 Memegang alat perkusi dengan betul 3.3.1 Memainkan alat perkusi secara bebas
4

24

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai sumber melalui pengamatan pendengaran

25

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

26 27 28

3. Pengalaman perkusi 3. Pengalaman perkusi 3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi 3.2 Mengenal alat perkusi 3.2 Mengenal alat perkusi

29

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

30

3. Pengalaman perkusi

3.3 Memainkan alat perkusi

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

31

3. Pengalaman perkusi

3.3 Memainkan alat perkusi

3.3.2 Memainkan alat perkusi dengan betul 4.1.1 Menghasilkan bunyi menggunakan mulut, tangan, kaki dan jari 4.1.1 Menghasilkan bunyi menggunakan mulut, tangan, kaki dan jari 4.2.1 Melakukan gerakan secara bebas

32

4. Apresiasi dan estetika seni

4.1 Melakukan pergerakan anggota badan untuk menghasilkan bunyi

33

4. Apresiasi dan estetika seni

4.1 Melakukan pergerakan anggota badan untuk menghasilkan bunyi

34

4. Apresiasi dan estetika seni 4. Apresiasi dan estetika seni 4. Apresiasi dan estetika seni

4.2 Membuat pergerakan mengikut irama lagu 4.2 Membuat pergerakan mengikut irama lagu 4.3 Menghargai kesenian dan kebudayaan

35

4.2.2 Melakukan gerakan secara terkawal 4.3.1 Mengenal kebudayaan negeri dalam Malaysia 4.3.2 Menjalankan aktiviti kebudayaan

36

37

4. Apresiasi dan estetika seni

4.3 Menghargai kesenian dan kebudayaan

4.3.1 Mengenal kebudayaan negeri dalam Malaysia

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1 JPN Melaka

4.3.2 Menjalankan aktiviti kebudayaan 38 5. Seni lakon 5.1 Latihan asas lakonan 5.1.1 Melakukan latihan mengawal pernafasan 5.1.2 Melakukan latihan pergerakan mengikut ruang dan masa 5.1.2 Melakukan latihan pergerakan mengikut ruang dan masa

39

5. Seni lakon

5.1 Latihan asas lakonan

40

5. Seni lakon

5.1 Latihan asas lakonan mudah diperolehi

41 42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

Anda mungkin juga menyukai