Anda di halaman 1dari 8

Tata Perayaan Ekaristi Katolik by Fransiskus Hendri and Resensi from Puji Syukur

PERSIAPAN Menjelang Perayaan Ekaristi seyogyanya diadakan PERSIAPAN dengan menciptakan suasana ibadat yang sesuai, baik di ruang ibadah(oleh umat) maupun di sakristi (oleh imam dan para petugas). PEMBUKAAN Bagian PEMBUKAAN ini bertujuan mempersatukan kita dan mempersipakan kita agar menyadari kehadiran Allah, agar dapat mendengarkan sabda Allah dengan pantas dan bergairah, dan dapat merayakan Ekaristi dengan pantas. PERARAKAN MASUK Imam, diakon, putra altar memasuki ruangan dan nyanyian pembukaan dinyanyikan sebagai IRINGAN ARAKAN IMAM YANG MENJADI TANDA KEHADIRAN TUHAN di tengah umat. Sekaligus dengan menyanyibersama terbinalah KESATUAN dan juga, agar hati umat DIARAHKAN KEPADA INTI PERAYAAN. Maka nyanyian pembukaan perlu dinyanyikan dengan hidup dan serempak. TANDA SALIB I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. U : Amin. SALAM Salah satu Salam di bawah atau yang lain. ( Lih. 2Kor 13:13)

I : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. U : Sekarang dan selama lamanya. PENGANTAR Imam atau diakon atau seorang petugas lain MENGARAHKAN umat kepada inti misteri yang dirayakan. TOBAT Umat mengakui dosa dengan salah satu Doa Tobat di bawah, disertai SIKAP TOBAT (misalnya : berlutut). Cara Tobat dapat juga digantikan dengan Peringatan Pembabtisan. Cara Tobat U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. I : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. U : Amin. Pada setiap perayaan Ekaristi Hari Minggu diatas dapat diganti dengan pemercikan dengan airsuci sebagai peringatan akan pembaptisan. Pemercikan ini diiringi dengan lagu berikut atau lagu lain, misalnya lagu MASUKLAH RUMAH ALLAH. Lagu Asperges me Aspergesme, Domine hyssop, et mundaborlavabisme, et super nivem dealbabor. S : Miserere mei, Deus U : secundum magnam misericordiam tuam S : Gloria Patriet Filio, et Spiritui Sancto U : Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen Sesudah obsolusi,langsung menyusul Madah Kemuliaan. MADAH KEMULIAAN Dengan SIKAP MEMUJI (misalnya : berdiri) umat melambungkan salah satu MADAH KEMULIAAN berikut secara silih berganti antara: Imam-Umat, Solis/Kor-Umat, Umat bagian kiri- Umat bagian kanan, atau secara bersama sama Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau Kami memuliakan Dikau Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, raja surgawi, Allah Bapa yang Mahakuasa. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa.

Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. DOA PEMBUKAAN I : . Kini dan sepanjang masa U : Amin. LITURGI SABDA ALLAH HADIR DAN BERSABDA (KL 7), SANTAPAN SABDA ALLAH DIHIDANGKAN DENGAN MELIMPAH, UMAT MENDENGARKAN DAN MENANGGAPI DENGAN SEGENAP HATI. BACAAN PERTAMA Seluruh umat mengikuti pembacaan dengan SIKAP MENDENGARKAN. Bacaan pertama diakhiri dengan: L : Demikianlah sabda Tuhan U : Syukur kepada Allah. Umat hening sejenak untuk meresapkan sabda Allah yang baru saja di dengar. MAZMUR TANGGAPAN Umat menanggapi sabda Tuhan dengan melagukan/ mendaras Mazmur Tanggapan. Ulangan AKU PERCAYA PADAMU dan seterusnya. BACAAN KEDUA Bacaan kedua diakhiri dengan: L : Demikianlah sabda Tuhan. U : Syukur kepada Allah. Umat hening sejenak untuk meresapkan sabda Allah. BAIT PENGANTAR INJIL Menyusul BAIT PENGANTAR INJIL (ALLELUYA) yang diangkat oleh solis. Seluruh umat dapat BERDIRI sebagai ungkapan hormat pada sabda Tuhan. AKLAMASI SEBELUM INJIL Pembukaa Injil diawali dengan seruan: D/I : Tuhan beserta kita U : Sekarang dan selama lamanya. Seluruh umat mengikuti pewartaan Injil dengan SIKAP HORMAT (misalnya : berdiri) AKLAMASI SESUDAH INJIL D/I : Demikianlah Injil Tuhan kita U : Terpujilah Kristus Pada hari raya imam dapat memberkati uamt dengan Buku Bacaan Sementara diberkati, umat menyanyikan Alleluya atau Bait Pengantar Injil. HOMILI

Seluruh umat mengikuti homili dengan SIKAP MENDENGARKAN (misalnya : berdiri) SYAHADAT DOA UMAT Ujud ujud dibawakan oleh wakil wakil umat. Dengan SIKAP BERDOA (misalnya: berdiri) seluruh umat mengikuti doa ini dan mengambil bagian di dalamnya dengan aklamasinya dapat dinyanyikan, misalnya sebagai berikut: I : Saudara saudara,. W : Kami mohon, U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan I : Dengan pengataraan Kristus,Tuhan kami. U : Amin LITURGI EKARISTI A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN Yesus mengambil rotidan cawan(Luk 22:19) PERSIAPAN PERSEMBAHAN dapat diawali dengan KOLEKTE. Kemudian wakil wakil umat MENGANTAR bahan persembahan pokok kepada imam: roti, anggur, yang nanti dikuduskan dalam Doa Syukur Agung. Acara ini dapat diiringi NYANYILAH PERSIAPAN PERSEMBAHAN dan kegiatan lain yang sesuai. I : Kami memuji Engkau, ya Bapa, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerimaroti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. U : Terpujilah Allah selama lamanya I : Berdoalah saudara saudara, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah, Bapa yang Mahakuasa. U : Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Kudus. DOA PERSEMBAHAN I : Dengan pengantara Kristus, Tuhan kami. U : Amin B. DOA SYUKUR AGUNG Dialog Pembukaan I : Tuhan beserta kita. U : Sekarangdan selama lamanya. KUDUS U : Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surge. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. AKLAMASI ANAMNESIS D/I : Maklumkanlah misteri iman! U : Wafat Kristus kami maklumkan, kebangkitan-Nya kami muliakan, kedatangan-Nya kami rindukan. Amin. DOA SYUKUR AGUNG 1 I : Ya Bapa yang maharahim, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami. Sudilah menerima dan memberkati persembahan suci ini, yang kami sampaikan kepada-Mu

untuk kepentingan Gereja-Mu yang kudus di segala penjuru dunia. Berilah umat-Mu damai, perlindungan, persatuan dan bimbingan, bersama hamba-Mu, Bapa suci dan Uskup kami serta semua uskup selaku Pembina iman yang benar sebagaimana diwartakan para rasul kepada segala bangsa. Berkatilah, ya Bapa, putra putri-Mu dan semua saudara yang menghadap Engkau disini dengan penuh iman dan bakti. Kurban pujian ini kami persembahkan bersama sama agar mereka serta kaum kerabatnya selamat dan sejahtera. U : Agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putta-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. I : Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, Ia bersyukur serta memuji Dikau, lalu membagi bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata: Terimalah dan makanlah! Inilah tubuh-Ku, yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia bersyukur serta memuji Dikau, lau mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata: Terimalah dan minumlah! Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah Aku dengan merayakan peristiwa ini. I : Oleh karena itu , ya Bapa, kami mengenangkan Yesus Kristus, Putra-Mu,yang telah menderita, bangkit dalam maut, dan naik ke surge dengan mulia. Kami, umat-Mu, mempersembahkan kurban yang suci murni, yakni roti kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. U : Sudilah menerima persembahan ini, seperti dahulu Engkau berkenan menerima persembahan Imam Agung Melkisedek dank urban Abraham, leluhur kami. I : Allah yang mahakuasa,utuslah malaikat-Mu yang kudus menghantar persembahan ini ke hadirat-Mu, agar kami yang mengambil bagian dalam kurban perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan rahmat dan berkat. Selamatkanlah, ya Bapa, putra putra-Mu, kaum beriman yang telah meninggal dunia. U : Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. I : Juga kami, umat yang berdosa ini, mengharapkan belas kasihan-Mu, supaya kami boleh menjadi anggota keluarga para kudus (bersama Santo Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignasius, Aleksander, Marselinus dan Petrus, bersama Santa Felisitas dan Perpetua, Agata dan Lusia, Agnes, Sesilia dan Anastasia). Janganlah Kau adili perbuatan kami, tetapi ampunilah kesalahann kami demi jasa Yesus Kristus. Dalam Dia Engkau menciptakan, memberkati dan menganugerahkan segala sesuatu yang baik kepada kami. U : Dengan perantaraan Kristus, dan bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus kami menyampaikan kepada-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. AMIN. C. KOMUNI Yesus memecah mecah roti dan memberikannya kepada para murid LAGU BAPA KAMI I : Atas petunjuk Penyelamat kita, dan emnurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. U : Bapa kami yang ada di surge

Dimuliakanlah Nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu diatas bumi sepertidi dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini, danampunilah kesalaham kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan Kami kedalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. EMBOLISME I : Ya Bapa,.. sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. U : Sebab Engkaulah raja yang muliadan berkuasa untuk selama lamanya. DOA DAMAI Imam mengajak umat memohon damai Tuhan. Lalu umat berdoa: U : Tuhan Yesus Kristus, jangalah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. AMIN SALAM DAMAI I : Damai tuahn kita Yesus Kristus beserta kita. U : Sekarang dan selam lamanya. Umat dapat saling menyatakan Salam Damai misalnya dengan bersalaman sambil berkata Damai Kristus atau dengan cara lain yang sesuai. PEMECAHAN ROTI Umat mengikuti pemecahan roti ini dengan SIKAP HORMAT( misalnya: berdiri) Pemecahan roti dapat diiringi salah satu doa/lagu/teks berikut atau lagu lain yang sesuai. ANAK DOMBA ALLAH U : Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. DIDAKHE D : Bapa, Engkau kami puji karena santapan kudus, yang Kaubagikan kepada kami dengan pengantaraan Yesus, Putra-Mu U : Terpujilah Engkau selama lamanya. D : Bapa, Engkau kami puji karena kebenaran dan hidup, yang Kausampaikan kepada kami dengan pengantaraan Yesus, Putra-Mu. U : Terpujilah Engkau selam lamanya. D : Bapa, sebagaimana roti yang kami bagi bagi ini telah dikumpulkan dari banyak butir gandum yang tersebar di lereng lereng gunung, sudilah Engkau menghimpun pula umat-Mu dari segala ujung bumi, dan mempersatukan mereka dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan penyelamat kami, Yesus Kristus. U : Terpujilah Engkau selama lamanya. PERSIAPAN KOMUNI Umat mempersiapkan diri dengan SIKAP DOA PRIBADI. I : Inilah Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. U : Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan dating pada saya tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. MEMBAGI TUBUH DAN DARAH KRISTUS Ada dua cara pelayanan komuni: Cara A: pelayanan menyambut Tubuh dan Darah Kristus

sesudah umat. Cara B : pelayanan komuni menyambut sebelum umat. I : Tubuh Kristus/ Darah Kristus U : Amin SAAT HENING Sesudah komuni imam pergi ke tempat duduknya. Sebaiknya diadakan saat hening sejenak untuk berdoa dalam batin. Misalnya dapat diadakan Doa Sesudah Komuni. MADAH SYUKUR Saat hening ini dapat dilanjutkan dengan MADAH SYUKUR, berupa mazmur atau madah lain, yang dilambungkan oleh seluruh umat dengan SIKAP SYUKUR, dapat diambil teks atau nyanyian yang sesuai. KIDUNG EFESUS I : Allah telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di surga. U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus I : Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagad raya supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus I : Dengan cinta,Allah telah menetukan kita menjadi putra-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus karena kerelaan kehendak-Nya U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus I : Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita dalam Putra yang dikasihi-Nya. U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus I : Dalam Kristus kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya, yaitu pengampunan atas segala pelangaran kita, menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita. U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus I : Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan Allah telah menyatakan rencana kehendak-Nya kepada kita, sekedar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu. U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus I : Untuk mengenapkan segala zaman, yaitu menyatukan segala sesuatu di surge dan di bumi dalam diri Kristus sebagai kepala. U : Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Kita Yesus Kristus ALLAH TUHAN KAMI DOA KOMUNI I : Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami U : Amin PENGUMUMAN Umat mendengarkan pengumuman dalam sikap mendengarkan PENGUTUSAN I : Tuhan beserta kita U : Sekarang dan selama lamanya I : Semoga Allah melindungi saudara sekalian U : Amin

I : Semoga Allah melimpahi saudara dengan kasih karunia U : Amin I : Semoga Allah memberi saudara damai dan kesejahteraan U : Amin I : Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus U : Amin I : Marilah Kita diutus U : Syukur kepada Allah